Ukrajina: tragédie rozděleného národa

ukrajina chudoba
5.1.2022 08:35
Vměšování USA a jejich spojenců v NATO do konfliktu na Donbasu zhoršilo krizi na Ukrajině, podkopalo možnost vrátit dvě nejvýchodnější provincie zpět pod kontrolu Kyjeva a vyvolalo přízrak možné války mezi jadernými mocnostmi. Kromě toho, když USA popírají právo Ruska postavit se proti rozšíření nepřátelského vojenského bloku k jeho národním hranicím, ignorují svou vlastní historii. V rámci tzv. Monroeovy doktríny z roku 1823, jíž lze shrnout do hesla „Amerika Američanům“, již po dvě století považují západní polokouli za svou sféru vlivu.

Ukrajina za třicet let své nezávislosti ještě nenašla lídra, který by dokázal sjednotit občany ve sdíleném konceptu ukrajinské identity. Není to ruské vměšování, které vytvořilo ukrajinskou nejednotu, ale spíše nahodilý způsob, jakým byla země poskládána z nekompatibilních částí s odlišným historickým a kulturním vývojem. Území ukrajinského státu nárokované vládou v Kyjevě bylo získáno nikoli samotnými Ukrajinci, ale cizinci, a teprve po skončení druhé světové války nabylo dnešní podoby. Uvažovat o tom jako o tradičním nebo prapůvodním celku je absurdní. Stačí uvést příklady Haliče, Podkarpatské Rusi nebo Krymu. Chruščovovo převedení Krymu ze svrchovanosti RSFSR pod ukrajinskou SSR bylo v té době pouhým papírovým převodem v rámci jednoho soustátí bez praktického významu. Dokonce i město Sevastopol, sídlo velitelství Černomořské flotily, bylo podřízeno přímo Moskvě, nikoli Kyjevu. Do té doby byl Krym považován za nedílnou součást Ruska, a to již od 18. století, kdy ho dobyla carevna Kateřina II. Veliká.

Od svého vzniku jako mezinárodně uznávaného nezávislého státu je Ukrajina hluboce rozdělena podle jazykových a kulturních linií. Přesto si zachovala jednotnou ústřední vládu namísto federální, která by umožňovala určitou míru místní autonomie. Podle volebních výsledků v roce 2010 lze pozorovat, jak politická propast na Ukrajině kopíruje propast jazykovou. Revoluce v roce 2014 začala protesty proti rozhodnutí prezidenta Janukovyče nepodepsat dohodu s EU. Washington a Brusel demonstranty otevřeně podpořily a mluvily o odtržení Ukrajiny od toho, co by se dalo nazvat někdejší sovětskou bezpečnostní sférou. Nevadilo jim, že Ukrajina v té době nemohla splnit běžné požadavky na členství v EU nebo NATO. Co se dělo během a po tzv. „Majdanu“ je všeobecně známé.

V únoru 2015 bylo v Minsku dosaženo dohody – dostat Donbas zpět pod kontrolu Kyjeva tím, že bude do určité míry zajištěna autonomie, včetně volby místních úředníků, a amnestie pro separatisty. Bohužel ukrajinský zákonodárný sbor odmítl změnit ústavu směrem k federálnímu systému, stejně jako vyhlásit amnestii pro separatisty. Oddělené sady ekonomických sankcí USA a EU proti Rusku byly vyhlášeny ve vztahu ke Krymu a Donbasu, ale spíše podnítily nepřátelské emoce, než aby řešily problém. Je třeba pochopit, že Moskva vnímá tyto otázky jako záležitosti zásadní národní bezpečnosti. Rusko je extrémně citlivé na zahraniční vojenskou aktivitu blízko svých hranic, stejně jako by to vnímala kterákoliv jiná země včetně USA. Moskva opakovaně signalizovala, že členství Ukrajiny v NATO představuje červenou linii, kterou nelze překročit. Přesto eventuální členství Kyjeva v NATO bylo podporováno USA od doby administrativy George Bushe ml.

Nikdo neříká, že Ukrajina nemá „právo“ žádat o členství v NATO. Otázkou je, zda by to sloužilo jejím vlastním zájmům i zájmům členských států aliance. Ve skutečnosti by to pro ně znamenalo velmi nebezpečnou odpovědnost, což si uvědomuje Francie i Německo. Mohlo by totiž dojít k opakování karibské krize z roku 1962 s tím rozdílem, že by se vše odehrávalo v naší bezprostřední blízkosti. Přesvědčivá většina obyvatel navíc členství v NATO nepodporuje, a pokud by se konalo referendum v této věci, příkopy mezi jihovýchodem a západem země by se ještě více prohloubily. Pokud jde o budoucnost, jediná věc, která přesvědčí Moskvu k ukončení podpory separatistů na Donbasu, bude ochota Kyjeva implementovat Minskou dohodu. Krym je již fait accompli a jakákoliv diskuse na toto téma je bezpředmětná. Pokus Ukrajiny získat Krym zpět by zákonitě vedl k rozpoutání války. Vzhledem k tomu, že většina obyvatel Krymu jsou Rusové, je i v zájmu ukrajinských nacionalistů, aby zůstal mimo Ukrajinu. Bez hlasů obyvatel Krymu by Viktor Janukovyč nikdy nebyl zvolen prezidentem.

Trvalým požadavkem USA je, aby byla obnovena ukrajinská územní celistvost. Odvolávají se na budapešťské memorandum, ve kterém Rusko garantovalo územní celistvost Ukrajiny výměnou za předání sovětských jaderných zbraní Rusku ke zničení v souladu s americko-sovětskými dohodami o kontrole zbrojení. Když bylo v roce 1994 podepsáno budapešťské memorandum, neexistoval žádný plán rozšířit NATO na východ a Gorbačov byl v roce 1990 ujištěn, že se aliance nerozšíří. Když se NATO rozšířilo i o pobaltské republiky až k ruským hranicím, byla Moskva konfrontována s radikálně odlišnou situací, než byla při podpisu budapešťské dohody.

Kromě toho mohou Rusové argumentovat, že USA hájí územní celistvost pouze tehdy, vyhovuje-li to jejich zájmům. Vzpomeňme porušení územní celistvosti Srbska intervencí NATO v roce 1999 a následné uznání nezávislosti Kosova, podporu oddělení Jižního Súdánu od Súdánu, Eritreje od Etiopie, Východního Timoru od Indonésie atd. Ohledně obvinění, že Rusko je vinno z nevyprovokované agrese, může Moskva argumentovat útokem na Irák z falešných důvodů, udržování vojenských sil v Sýrii bez povolení syrské vlády a útoky dronů na konkrétní osoby, což je flagrantní porušení svrchovanosti států. Jinými slovy, USA kážou Rusku o respektování suverenity a zachování územní celistvosti Ukrajiny a přitom jinde ve světě činí pravý opak. Pokud jde o Ukrajinu samotnou, nikdy to nemůže být jednotná, prosperující země, pokud nebude mít korektní vztahy s Ruskem. To mimo jiné znamená dát svým rusky mluvícím občanům stejná práva, jazyková i kulturní. Washington a Brusel by to měl ukrajinským politikům vysvětlit namísto zbytečného přilévání oleje do ohně, které může mít nedozírné následky.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Standa

Trvalým požadavkem USA je, aby byla obnovena ukrajinská územní celistvost. Odvolávají se na budapešťské memorandum, ve kterém Rusko garantovalo územní celistvost Ukrajiny výměnou za předání sovětských jaderných zbraní Rusku ke zničení v souladu s americko-sovětskými dohodami o kontrole zbrojení. - Rusko dodrželo dohodu a Ukrajina je celistvá. Kdo se podívá na dřívější uspořádání Ukrajina a Krymu (před r. 2014), pak musí být jasné, že Krym nebyl nikdy součástí unitární Ukrajiny, byl samostatný s právem vystoupit - Krym tedy jasně nikdyl nebyl a netvořil celistvost Ukrajiny!!!  Ukrajina bez Krymu je celistvá. Ukrajina má hranice stanovené v SSSR  a nemá je odsouhlasené s Ruskem. Rusko by mohlo žádat území Ukrajiny zpět, ale nepotřebuje Ukrajinu k ničemu. Pokud začnou vraždit RUsy na Ukrajině, končí Ukrajina jako státnost ! Právoplatným nástupcem Ukrajiny vzhledem k převratu 2014, jsou DLR a LLR - to jsou pokračovatelé Ukrajiny a ne kyjvská banda !