Umair Haque: Co se stane, když trh nahradí společnost

obrazek
2.2.2018 01:46
Aneb: Jak Amerika zkolabovala. Na obrázku symbol Wallstreetu - býk a u něj nebojácná dívka, jejíž umístění na pouhý rok autora býka velmi roztrpčilo.

Zdroj: https://eand.co/how-america-collapsed-610742630522

volně navazuje na článek: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/proc-podcenujeme-americky-kolaps

V článku "Proč podceňujeme americký kolaps" jsem vyprávěl příběh pěti nových, bizarních a neviditelných sociálních patologií. Příznaky jsou jistě senzační - ale lze je relativně snadno popsat. To, co je důležitější, myslet na lidi, by mělo být předmětem tohoto článku.

 

Tedy: jak se Amerika zhroutila? Rozpadla se jako lavina nebo se zhroutila jako dům? Ani tak ani onak.. Příběh, který vám povím, je ten, že kdysi vzkvétající politická ekonomika se zhroutila jako černá díra: zhroucená do absolutního totalistického nihilismu. Co znamená tato podivná věta?

 

Příběh, který jsem uvedl v nedávných esejích, je, že stagnace, vyvolávající staré kmenové a rasové rány, dovoluje fašismu v celé řadě autoritářských momentů, aby dosáhl skutečné moci ve společnosti. Chybná společenská smlouva způsobuje, že se lidé vzdálí samotné demokracii, která ji nemůže poskytnout, obrátí se na své sousedy a požadují vše, co zbylo z oslabující společnosti, pro sebe - a tak každá katastrofa lidské možnosti končí v soutěži o čistotu krev a rasu. Tento cyklus je v Americe přesně stejný, jako v nacistickém Německu, a proto jsou i  paralely každý den hojné - od etnických "zákazů" až po přistěhovalectví a k neonacistickým pochodům.

 

Co ale způsobuje sociální nedostatečnost pracovní smlouvy? Jedna nevděčná pravda je, že obě partaje amerického politického zřízení musely selhat, aby se lidé vzdali demokracie a přimkli se k silnějšímu, odmítli demokracii, civilizaci a osvícení ve prospěch autoritářství, barbarství a dětinské potřeby bezpečnosti. "Strany" selhávají různými způsoby - ale co je divně, tyto způsoby jsou historicky pořád přesně stejné. Jednoduše řečeno, pravice selže ve svém konzervatismu a levice ve svém liberalismu. Podívejme se, jak tomu bylo v Americe.

 

Prvním krokem v americkém zhroucení bylo to, že pravice  se úplně vzdalo myšlenky společenského pořádku. Nesprávně? Zvažte, jak v padesátých letech republikánská společnost věřila v sociální smlouvu, daně a veřejné zakázky - ale v roce 2000 se věřilo, že nic z toho nebylo. Poslanci a senátoři přestal nabízet lidem jakýkoli aktivní aspekt společenské smlouvy vůbec - jedinou svou agendou bylo "utopit vládu ve vaně". Nyní, copak může společenský řád - nebo společenská smlouva, která to zdůvodňuje - sestávat z toho, že vláda neexistuje? Kdo se postaví na vrchol takové společnosti? Pouze silní muži, mafie a kriminálníci. Také v Německu se pravcie prostě vzdalo, což umožnilo, aby se měna vymanila z kontroly a násilí proniklo do ulic. Ideologie je jiná - v Americe je nazývána "libertarianism", ne "kapitulace" - ale myšlenka je přesně stejná: není třeba žádný sociální řád.

 

A jak odešel americký lev (poznámka - liberálové, demokrati, levice)? Zaplnil to prázdné vakuum napravo? Například s vizí nejenom "lepšího" společenského řádu - ale jakéhokoli druhu společenského řádu vůbec, a ne pouze vlády silného nad slabým, což je nedostatek společenského řádu? Jeden takový, jaký by byl založen na fungující společenské smlouvě v reálném světě? Vůbec ne. Také se zřekl zájmu o to, aby obyvatelé průměrného, ​​každodenního života měli základy dobrého života, nebo aby zmírnili výhru vítězů - a tudíž spodní část vypadla ze společenského pořádku, zatímco vrchol vyletěl do jiné galaxie. Zdravotnictví, finance, doprava, vzdělání, odchod do důchodu a tak dále - dekonstrukce všech věcí byla ve skutečnosti průkopníkem demokratů, ne republikánů. Ale kdo je rozložil první?

 

Americká politika je známá tím, že je "hyperpolarizována". Ale pokud se na to pečlivě podíváme, zdá se, že to je jen polovina příběhu - povrchní polovina. Pravda je, že obě jeho "strany" se shodují přesně ve stejném bodě. Zdá se, že pravice a levice dnes spolu nesouhlasí, ale ve skutečnosti souhlasí s jednou zásadní myšlenkou - a to je jediná agenda, která zbyla v americké politice, stejně jako v Sovětském svazu zůstala pouze jedna agenda politiky před ní. Obě strany došly ironicky k absolutismu, totalitarismu.

 

Trhy jsou považovány za léky na všechny druhy společenských nemocí, průšvihů nebo problémů - poslední, nejlepší a jediné způsoby koordinace každého posledního aspektu lidské myšlenky, akce, úsilí nebo myšlenek. Proto dravý kapitalismus - protože existuje mnoho druhů kapitalismu, ale toto je totalistická ideologie, která nepřipouští žádný prostor k dýchání, žádný prostor k úvahám, žádnou šanci na cokoliv jiného - byl rychle aplikován na každou oblast života, od zdravotnictví až po vzdělávání, až po financování energie a rychle se předpokládalo, že bude konečným koncovým ukazatelem historie. Ale jak může sociální řád a společenská smlouva existovat, pokud je vše trh?

 

Nikdo se moc netroufal ptát. Zatímco se drobné body návrhů takových trhů lišily - levice chtěla "výměny" a pravice hledala "volné trhy" - politika se rychle zhroutila jako černá díra do jednorozměrného cvičení: rozšíření dosahu jediné myšlenky - trhy, do každé oblasti lidského života, bez  jediného záchvěvz myšlenky, zda je opravdu nějaký druh totality dobrý nápad.

 

"No a co?!! Co je na tom špatné ?! ", pravděpodobně se zeptáte, protože jste se učil, že trhy jsou skutečně koncem historie. Jak to všechno dopadne?. Trhy jsou jen jeden druh společenské organizace. Zdravá společnost je tvořena mnoha dalšími - občanskými organizacemi, skvělými veřejnými institucemi nebo jen rodinami a komunitami. Trhy maximalizují zisky. Co když i tyto jiné druhy organizací existují pro maximalizaci zisku? Přemýšleli jste někdy o tom? Maximalizují věci, které stojí za víc: důvěru, smysl, účel, důstojnost, příslušnost, život? Tak jak může být pracovní smlouva uzavřena pouze na trzích - pokud je skutečně tvořena těmito hodnotnějšími věcmi?

 

Je to oxymoron, že?

 

Možná už teď nesouhlasíte. Zdá se však, že právě tento rozpad je značný. Korporátní zisky nebyly nikdy vyšší - protože záznamy byly uchovávány. Ale pohoda Američanů byla v moderních dějinách roztříštěna jako nikdy předtím. Dokonce i Kostaričani mají delší dobu dožití. Celá Evropa žije déle, je zdravější, šťastnější a vede zdravější život. Žádná jiná společnost na celém světě nemá pravidelné školní výstřely, epidemii z volně prodejných opitáů, a smrskávání skutečných příjmů. Nejsou to náhody, neštěstí, anomálie - jsou příčinou a následkem, dvě strany mince. Trhy dělaly to, co dělají: maximalizovaly zisky - ale jen za zhoubnou cenu katastrofického snižování lidských možností.

 

Představte si průměrného Američana: člověka, který má méně než tisíc dolarů v úsporách, ale jehož dítě ho  ovšem nyní stojí 30 000 dolarů. Představte si, že kočovníci, kteří žijí ve svých automobilech, hledají sezónní práci, trhy převyšují rodiny a komunity se o ně nemohou starat. Mladí lidé žijící v takovém krutém zoufalství, že se obracejí na opiáty a střílí se každý druhý den ve školách. Představte si, že Američané se v zoufalství a beznaději otáčejí k silným mužům, spikleneckým teoriím, extrémistům a propagandě.

 

Co opravdu říkají všechny tyto bolesti - protože to je to, co jsou? Myslím, že říkají něco jako: "Jsem jen zaměnitelná, neviditelná komodita stále se snižující hodnoty na nekonečném nekonečném trhu. Nejsem hodnocený člen komunity, důležitá součást společenského řádu nebo člověk s důstojností. Můj život nemá žádný význam, příslušnost, účel nebo možnost. "

 

Možná si myslíte, že je to silné. Ale to je jen zdání, příznak, zpět k mé lekci. Co je to za lekci? Společnost nemůže dělat obojí najednou: buď maximalizuje zisky na trzích nebo maximalizuje jejich blahobyt pomocí bohatšího, historického a humánnějšího souboru organizací.  A tak neúnavné, jednorozměrné využívání trhů v Americe odvrhlo život - protože neosobní, anonymní, maximalizující zisky trhů jsou arény pro výměnu zbraní, ne pro trvalé sociální vazby, vztahy, důvěru, péči, laskavost, sociální růst a lidský rozvoj. Vidíte rozdíl?

 

Problém je ovšem v tom, že naši vůdci, intelektuálové a politici nevypadají, že by se zajímali o vysvětlení kolapsu Američanů - pravděpodobně proto, že mu sami nerozumějí. To, co spojuje všechny tyto nové, bizarní sociální patologie, je zoufalství a zuřivost, že ideologicky totalitní kapitalismus, vždy tak pevný a neměnný jako sovětský komunismus před ním,  vyvoláváné tím, jak vytrhuje srdce ze společnosti, a půdu pod nohama blahobytu a žitelnému životu.

 

Nyní. Dovolte mi, abych to všechno spojil. Americká politická ekonomie není roztříštěná. Je sjednocena jakýmsi absolutním totalistickým nihilismem. Ať už nalevo nebo napravo - přestala věřit, že vůbec existuje nějaká společenská organizace, ať vládní, společenství. přestala věřit, že rodiny nebo veřejné instituce vůbec existovaly - a všechny ty se staly překážkami oprávněného konce historie: trhů. Trhy koordinující každou poslední lidskou činnost, myšlenky a chování se staly utopickým cílem amerického myšlení - ale každý utopismus je také totalismus. Výsledkem bylo, že pracovní smlouva se rychle stala nemožnou - protože trhy maximalizují zisky, - ale je to jen celé spektrum bohatších a větších historických společenských organizací, co maximalizují lidské blaho.

 

Možná máte pocit, že jsem nespravedlivý. Jsem? Myslím, že pokud pochopíte výše uvedené, uvidíte také, že i konzervativci a liberálové selhali hluboce - nejen jejich "politika", ale i myšlení a poznání. Konzervativci by měli prosazovat jen ty vyšší hodnoty, než je zisk - důstojnost, význam, příslušnost - ale ne. Liberálové měli dávno shromáždit skutečnost, že zisky se nerovnají lidské rovnosti, spravedlnosti, možnostem - že oba je často v rozporu. Ale ani jedna strana neměla zájem o zpochybňování totality trhů.

 

Takže přes víru, že dosáhla konečného historického bodu - také jako Německo, jakmile uvěřilo v tisíciletou Říši - americká sociální smlouva začala nevyhnutelně katastrofálně selhávat. Ničmu nebylo dovoleno existovat, jen tržním vítězům - všem trhům a jejich hodnotám, interakcím, důsledkům, způsobům. Totalita zůstala zachována, stejně jako v Sovětském Rusku. Ale takové neviditelné zhroucení myšlení někdy předchází pozdějšímu viditelnému zhroucení společenského těla.

 

Co se stane s takovými zeměmi, v nichž se politická ekonomie zhroutí do černé díry totalitního nihilismu, v němž prostě už není dovoleno, aby mnoho různých druhů institucí, které společnost potřebuje, maximalizovalo blahobyt? Když společnost věrně věří v jediný druh instituce, na úkor všech ostatních - ať už jde o trh, kmen, armádu, vládu nebo náboženství?

 

No, bez ohledu na to, jak mocní jsou, lidé ztrácejí víru v demokracii, protože jejich společenské smlouvy selhávají a jejich životy ztrácejí a oni sami se stávají snadnými oběťmi autoritářských silných mužů. Obrátili se na dalšího a doufají, že se bude za ně brát a za jejich kemeny také, ať už se podmínky zhorší jkkoliv, zůstane ale jen plesnivé ovoce z neúspěšné společenské sklizně, zbytek se zkazí a bude označeno za nečisté.

 

A to je smutný příběh, plný naděje a ironie, o tom, jak se hrdý stát, jak někteří nazývají Ameriku - kdysi místo, kde se lidé učili z dějin, stalo místem, které zapomnělo na historii - a zhroutilo se.

 

Umair

Leden 2018

 

 Autor je tvůrce tvůrcem organizačně ekonomického konceptu eudémonie (z řečtiny, překládá ase jako dobré bytí) a  autorem na amamzonu prodávané elektronické knihy Betterment, Economics for Humans (Zlepšování, ekonomie pro lidi)  toto také vyučuje. na výše uvedené stránce je kontakt a více takovýchto článků. 

Doporučuji také článek z roku 2013: https://blisty.cz/art/67279-riziko-nove-feudalizace-proti-moznosti-demokratictejsiho-a-rovnejsiho-usporadani.html

a z 2018: http://denikreferendum.cz/clanek/26983-extremni-chudoba-ve-spojenych-statech-ze-zpravy-zvlastniho-zpravodaje-osn

Jiný zdroj k pádu Ameriky - Chris Hedges (anglicky) : https://www.youtube.com/watch?v=ZbrkKN6S1NU a  https://www.youtube.com/watch?v=ZbrkKN6S1NU

Hudbička: https://www.youtube.com/watch?v=zPonioDYnoY

 

 

amiourful
Bioranger, členka Rómské demokratické strany, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství
Klíčová slova: kolaps, společnost, trh, trhy

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.