Umair Haque: Jak přemýšlet o světě po kapitalismu

obrazek
18.8.2018 17:37
A proč nejsou přední kapitalistické země k žití ty nejlepší...Další z cyklu Umaira Haqua zde na Vaše Věc. Umair má značné iluze o Evropě. Také nemá zkušenost s českou podobou sociální demokracie. Nemějte mu to za zlé.

zdroj: https://eand.co/how-to-think-about-the-world-after-capitalism-3487d8d482e7

Dovolte mi otázečku: myslíte si, že Amerika je stále země prvního světa? Očekávaná délka života v Čile je vyšší. Děti v Pákistánu, Nigérii a Thajsku se ve škole nevraždí. Dokonce i Rwanda vybudovala systém veřejného zdravotnictví. Takže pokud "první svět" znamená "bohatý", pak se stalo něco špatně.

 

Způsob, jakým stále přemýšlíme o dnešním světě, obvykle používá starý model tří světů. První světové kapitalistické země. Druhý svět - země usilující o globální komunistickou revoluci. Třetí svět - všichni ostatní. Tento model myšlení byl vytvořen pro kapitalismus a není překvapením, že to omezuje na myšlení na kapitalizmus jako na nejlepší věc, kterou může být někdy.

 

Ale když se kapitalismus zhroutí, je to fatálně nefunkční. Amerika by mohla být "první světovou zemí" - ale co? Pokud chiliťané žijí déle, LOL - co na tom záleží? Takový model myšlení v podstatě řekl: čím bohatší národ je, tím lépe - kapitalistická logika. Ale v americkém kolapsu vidíme skutečnost, že samotné bohatství nezaručuje, aby lidé žili slušně. Ve skutečnosti se zdá, že takové bohatství, zejména pokud je vydělané chamtivostí, nenávistí a nespravedlností - dravým způsobem - způsobí, že se národ zhroutí. Tak bohatství samo o sobě nestačí k prosperitě. Musí se změnit na něco jiného. Ale co přesně?

 

Já myslím, že se mění globální ekonomika a její budoucnost - to, co přijde po kapitalismu,- inu začal jsem používat zcela jinou představu o tom, jaké jsou úspěšné společnosti a jaké nejsou - nové tři světy, pokud se vám líbí.

 

Na vrcholu jsou to, co nazývám humanizované společnosti. Myslim na západní Evropu. Skandinávii. Kanadu. Proč jsou tyto společnosti mnohem úspěšnější než Amerika? "Sociální demokracie," pravděpodobně řeknete. A určitě máte pravdu. Domnívám se však, že existuje i důvod, proč je tomu tak - co dělá sociální demokracii sociální demokracií, jako jakýsi druh politické ekonomiky, v první řadě možnou. Všechny tyto národy mají nejdokonalejší a nejlepší soubor práv v lidské historii. Zdravotnictví, vzdělání, doprava, odchod do důchodu - to vše jako skutečné ústavní, neodcizitelné práva. Jelikož patří všem, všechny instituce společnosti, od vlád až po korporace, musí pokračovat v inovacích, aby je poskytovaly na vyšších úrovních. Jelikož jsou to práva, tyto společnosti vyvinuly normy a hodnoty slušnosti, důstojnosti, jemnosti a rozumu - alespoň do určité míry.

Takže "humanizovanými společnostmi" myslím ty, které přinesly přechod k společnostem, kde může lidský život skutečně vzkvétat. Kdo by to neudělal?

 

Amerika. Proč ne? Není to jen to, že "sociální demokracie se nikdy nestane" - hlubší sociální demokracii by se nikdy nemohla stát, protože Ameriku jednoduše nelze změnit. Američané tomu prostě nerozumí - a nikdy si to  neudělí - že ty soubory práv, které považují za nejlepší na světě, jsou proto nve skutečnosti nyní oni chudí a špinaví. Zbraně a Bůh ti moc nepomáhají, když potřebuješ zdravotní péči a vzdělání. "Svoboda projevu" neznamená hodně, když nemáte žádné skutečné veřejné média, abyste dali hlas něčemu, co je důležité na prvním místě.

 

Takže Amerika se dostala jen do nižší fáze vývoje - kapitalismu. Problémem však je, že na této úrovni rozvoje - industrializace - nemůže zůstat navždy. Industrializace je fáze, období - způsob, jak se stát bohatším - a její zisky by měly být reinvestovány v nemocnicích, školách, knihovnách atd., Než všechny tyto továrny, pracovní místa a sektory migrují, jak tomu nevyhnutelně bude, na pracovní místa se dostanou ti, kteří mohou dělat práci levněji - pokud, stejně jako Florencie, můžete postavit řemeslo nad inovace.

 

Amerika nikdy nepochopila nic z tohoto systému - místo toho umožňuje, aby se zisky industrializace soustředily na drobné množství rukou. Takže průmyslový kapitalismus, namísto zrání do sociální demokracie, procházející procesem humanizace, investicemi do zdravotní péče, vzdělání atd., se v roce 2000 rozvinul do monopolního kapitalismu, který se do roku 2010 zvrhl do kvazifašistického kapitalismu, dnešního fašismu, jak se klesající střední třídy prropracovávají k extremismu a autoritářství, stejně jako ve třicátých letech minulého století.

 

Lekce je, že pokud se stát v kapitalistické fázi uvízne, jeho růst se brzy změní na dravost. Americké elity zbohatly tím, že zbavovaly střední třídu bezpečí a že její každodenní realita se staly neustálým bojem proti věčné zkáze. Takový "růst" byl opravdu národní, a ačkoliv se stravuje sám, dodnes se to děje. Ale cena tohoto růstu je v konečném důsledku politická - lidi, na něž se útočí, se nakonec vzbouří, obvykle se obráti k autoritářům, fašistům a demagogům. A když se tento národ dostane do tohoto bodu, začne obvykle klesat větší rychlostí, ne? Vratíme se zpět k něčemu, jako je feudální, kastovní společnost, skutečné kmenové násilí a represe? Proč je tomu tak?

Dovolte mi to vysvětlit přechodem na další úroveň. Pod touto úrovní leží národy, které bojují o dosažení kapitalismu a demokracie - co byste mohli nazvat základní liberalismus - vůbec. Vezměte si Pakistan. Je to vždy na okraji - je to demokracie? Platí tato volba? Mohou lidé svobodně mluvit? A tak dále. Zde jsou výzvy něco jako základní svobody, které byly na západě založeny - svoboda obchodu, svoboda bez kast, zrušení feudalismu, konec poddanosti, svoboda projevu a tak dále. Teď pamatujte na myšlenku americké regrese? No, co se stane, když stát jako Amerika začne coouvat? Kde to skončí? Možná je jít tudy zpátky. Nech mě to vysvětlit.

 

Americký příklad nám také říká něco o růstu a rozvoji společností. Musí být dostatečně bohatá, aby poskytla všem těmto věcem lidem - zdravotní péči, vzdělání, dopravu atd. Ale je smyslem zbohatnutí, pro národ? Pokud se některý národ rozhodne dělat to, co dělá Amerika - a zacházet s bohatstvím jako by tím mělo všechno končit, není to prostředek k opravdovému vytváření slušných životů pro každého, pak se to stejně jako Američanům všechno rozpadne - začne to jít nazpět, namísto dopředu.

 

Co se stane, když společnost reinvestuje zisky z industrializace do věcí jako je zdravotní péče, vzdělávání a tak dále? No, jsou to ekonomické změny - radikální. Vidíte, americká ekonomika je stále na 75% spotřebě - u McMansions, SUV, designer jeans a tak dále. Problém spočívá v tom, že 80% Američanů žije od výplaty k  výplatě. Už si to nemohou dovolit. Ale pokud by Amerika investovala do veřejných statků, ekonomice by se snížila  spotřeba, ale přibylo by investic.

 

Protože se společnosti humanizují, začínají růst zdravějšími způsoby. Jejich životy nejsou jen o koupi zbytečných drahých věcí, v nekonečné soutěži o status, stejně jako v Americe - což je skutečně růst vedený spotřebou a růst vedený výhradně vývozem. Namísto toho ostatní lidské společnosti rozšiřují investice. Investují do lidí a lidé rostou zdravější, bližší, moudřejší, chytřejší, přátelští, věrnější - což znamená, že mají větší kreativitu, představivost, čas, vášeň, empatii, důvěru, moudrost, odvahu, investovat znovu. Je to ctnostný kruh - jeden mnohem silnější než kapitalismus, který se týkal finančního kapitálu rostoucího o několik procent za rok, často za cenu lidských životů. A přesto je věcí okruhu takovýchto ctností to, o čem by měla být ekonomika.

Takže to jsou moje nové tři úrovně, nebo svět, pokud se vám líbí. Humanizované společnosti. Kapitalizované společnosti. A bojující. Dává to smysl? Přemýšlejte o staré debatě mezi Dánskem a Amerikou. Dánsko je samozřejmě mnohem úspěšnější společnost. Ale proč? Ne proto, že je to "homogenní" (to je také Somálsko) - ale protože má mnohem silnější soubor práv než Amerika, která pak vytvořila soubor institucí, které lidi zvedly místo toho, aby je potlačily. To změnilo složení ekonomiky radikálně - nikoliv převážně věci, které by se spotřebovaly, nýbrž takové, které se více investují do lidí, což znamenalo, že lidé zase mohli více ze sebe investovat zpět jeden do druhého.

 

Kapitalismus tohoto nikdy nedosáhne. Proto se stává zastaralým. Pravděpodobně bychom si toho měli všimnout jako mebezpečně nestabilního místa,  něco jako je pokusit se chodit po laně, mezi regresemi a futuristy, mezi kastovním feudalismem a humanizovanými společnostmi, kde lidé žijí důstojně a rovnoprávně - fázové společnosti by se měly zuřivě snažit vykročit , co nejrychleji a nejdůrazněji, protože každý okamžik, kdy tam zůstáváte, jste na okraji nože: může se to všechno zničit a můžete se ocitnout zpátky, odkud jste začali.

 

Nevím, jestli se tomu Američan někdy naučí, ale svět by měl.

 

Umair

Srpen 2018

 

****

Malá ukázečka, co lidé dovedou: Indie zavádí zdravotnictví pro všechny zdarma: https://www.newsweek.com/india-introducing-free-healthcare-500-million-people-1075607

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!
Klíčová slova: doktrína, kapitlaismus, paradigma

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.