Umair Haque: Proč inovace nefungují?

obrazek
8.2.2018 13:53
Aneb proč je toto pro inovace ztracené desetiletí? Obrázek: proč místo vysvětlování zázraků své děti nevezmete na zahradu něco zasadit?

Zdroj: https://eand.co/why-innovation-isnt-working-c621458a8306

překlad Google zredigovaný. 

Když jsem byl student, bylo jedno slovo, které se mým profesorům vždycky chytře vymykalo z definice: "inovace". Co to znamená? Možná budete odpovídat něčím podobným: "nové věci!", A když na vás uhodím tak, "je to něco, co dělá lidské životy lepšími!"

 

Ach, ale toto dře, že? Ano. Zde je malá otázka: proč inovace přesně toto nedělají? Poslední vlna inovací, aplikací, je v USA nejintenzivněji využívána (dlouhá cesta). Ale to prý má být právě tam, kde žijí lidé nejrychleji a s největší životní úrovní. Jenže: očekávaná délka dožití klesla o dva roky (za dva roky), úmrtnost dětí a matek stoupá, pravidelné masové střílečky ve školách, průměrný Američan má méně než 1 000 dolarů v úsporách, jeho skutečný příjem se zmenšuje.

 

Nevyhnutelným závěrem je, že inovace nefunguje. Ne tak, jak to bylo - kdyby se to někdy udělalo "jinak". Nejvíce můžete  dnes udělat - vzhledem k výše uvedené logice - když buď  zmírníte katastrofální pokles životních standardů - nebo když dokonce nastartujete jejich růst. Nyní to někteří z vás znesvěcují. Budete hledat cesty z této logiky, ale neexistují žádné - možná souhlasíte s touto myšlenkou o inovacích. Možná dokonce definují váš pocit sebe sama, takže ho budete bránit všemi svými silami. Nebojte se: Jsem tady, abych bránil inovace, ne abych je pohřbíval.

 

Abychom to však udělali, musíme jasně vymezit nedostatky, že? Nebo se lidé proti tomu budou vzpírat, stejně jako se vzbouřili proti jiným věcem, které nedávno nedokázaly zlepšit jejich život: demokracie, globalizace, kapitalismus.

 

Takže: inovace. zlepšení životní úrovně nebo zmírňování klesající životní úrovně? Co je to - a co můžeme udělat, abychom opravili toto selhání inovací?

 

Pokud budeme pečlivě přemýšlet o této poslední vlně inovací, co to vlastně bylo? Byl to uplatnění trhů v každodenním životě v domácnosti. Uber, TaskRabbit, Spotify, Amazon a tak dále jsou pod šminkami a leskem opravdu jen trhy. Stejně tak jsou Facebook a Twitter jiným způsobem jen trhy s informacemi pro cílení reklam. Možná, že popis nectí neznámé - protože jsme zvyklí na to, že "trhy" jsou finanční. Ale opravdu to jsou také trhy - pro taxíky, písně, pomoc pro domácnosti, reklamy, osobní údaje, základní spotřební zboží a tak dále. Poslední vlna inovací se týkala toho, co nazývám "algoritmické trhy" - tedy algoritmy, které dělají anonymní výměnu na trhu s drobnými každodenními lidskými interakcemi - a tak můžete vidět vlnu jako obrovský algoritmický trh, který se pomalu otáčí nad rodinami, obcemi, městy, školami, vládou, občanskými institucemi a společenskou smlouvou, jako tsunami.

 

Tedy. Co dělají trhy? No, dělají věci efektivnější. Takže vlivy těchto trhů jsou jednoduché: vytvářejí přístupnost, pohodlí, lehkost, jednoduchost, snižují bariéry. Dokud budete mít peníze, můžete obchodovat.

 

Ale takoé nejsou všechny trhy. Trhy mají také tři často výbušné nevýhody. Odfukují důvěru. Zesilují nerovnost a vytvářejí množiny průšvihářů, což je nelítostné. A přemísťují náklady a rizika z těch nejsilnějších na nejslabší. Právě proto dnes společnosti tak silně reagují proti globalizaci - "obchodní dohody" utrpěly ztráty kdysi prosperujících středních tříd, nedokázaly je podporovat, odloučily komunity a posunuly náklady a rizika na průměrné pracovníky.

 

Tady je zajímavá část, alespoň pro mě. Tato zápalná selhání globalizace jsou přesně to, co se týká trhů aplikací. Není to náhoda - obé jsou trhy, ignorují skutečné nevýhody.

 

Vezměme si Uber, kanonický příklad. Ve společnosti je snížena důvěra - snižuje se míra důstojného chování generálních ředitelů a korporací, neustále se liší a útočí na normy a zákony. Rizika a náklady se přesouvají na řidiče a pak zpět do společnosti - například pojištění, zdravotní péče, bezpečnostní předpisy atd. Nemají vůbec žádnou podporu, protože se stali něco jako zajatci: ne-dost-zaměstnanci, ale ne-skutečně-podnikateli, každý jeden, protože Uber je monopsonií (?). A tak také vytvořil sadu vítězů a poražených - manažerské a akcionářské subjekty se staly super-bohatými, avšak průměrný řidič sdílí méně než nic v těchto ziscích - jeho skutečný příjem se stejně jako u průměrného Američan se zmenšuje - a tak byla posílena ekonomická nerovnost.

 

Vidíte ještě něco? Algoritmické trhy pravděpodobně nejen zhoršují klesání životní úrovně - pravděpodobněji ji zásobují novými subjekty. Vytvářejí něco jako novou kastovou společnost, majitele digitálního kapitálu a odcizené techno-nevolníky, jejichž jediným opravdovým úkolem v životě je poslouchat algoritmus rychleji a rychleji než druzíí techno-nevolníci. To je základní logika skladů Amazonu, Uberu, Taskrabbitu atd. Je to tak hrůzné, že by to nikdo z nás neměl nazývat "inovacemi" - protože je strašné se něčím novým vrátit do dickensiánského věku, a to pouze počítačovým programem.

 

Tržní algoritmus, který přichází ovládnout život v Americe - ať už jde o Uber, Amazon nebo Facebook - není optimalizován pro vyšší kvalitu života. Je optimalizován pouze pro rychlost, míru a zisky - a zatracení nákladů, ať už jsou lidské, sociální, kulturní, environmentální nebo politické. Nechte nejslabší a nejvíce bezmocné platit. Zatímco u každé ekonomické výměny samozřejmě existují "výkody" a "nevýhody", zde otázkou není ani to, zda "výhody" převažují nad "nedostatky" - ale zda je vůbec nutné je posuzovat. A problém v této ekonomice spočívá v tom, že algoritmy, které ji vedou, stejně jako obchodní dohody globálního obchodu, snižují lidské bytosti na atomizované, odcizené, dehumanizované, bezmocné komodity.

 

Aby inovace mohla fungovat - pokud jste si doposud připouštěli, že jde o "lepší život" - pak musí být tato idea položena na první místo. Zlepšení života lidí znamená minimálně řešit problémy, které se jich dotýkají, že? Ale poslední vlna inovací nevyřešila žádný dnešní velký globální problém: nerovnost, stagnace, zmenšující se střední třídy, změna klimatu, extremismus, autoritativnost, osamělost a nedůvěra. Ve skutečnosti podnícením velkých ekonomických a sociálních problémů se pravděpodobně zhoršuje politické klima: demokratický úpadek, lidé, kteří se obracejí k silným lidem, neboť jejich životy se někdy zhoršují a zhoršují.

 

Tak Jak tedy můžeme neuskutečnit inovace? No, podle mého názoru existují dva způsoby. Za prvé, znovu objevit to, co dělají inovátoři. Jděte nad rámec zisku a příjmů a co ne, a dát nejprve blahobyt. Vytvořte, navrhujte, rozvíjejte a dodávejte - stejně jako s materiálními věcmi. K tomu je třeba vytvořit nové role, oddělení, funkce - "Chief Welling Officer /řídící důstojník dobra/" , "Human Impact Designer/designer dopadu na lidi", "Eudaimonia Engineer /eudémonický inženýr" a tak dále. Investoři již začínají měřit, jak dobře toto firmy umí.

 

Druhá cesta je ještě zajímavější. Objevovat, co je inovace. Dnešní vlna inovací se týkala trhů. Tady je ošklivá pravda: společnost nepotřebuje další trhy. Potřebuje velmi odlišné druhy organizací: systémy. Systémy zdravotnictví, finanční systémy, vzdělávací systémy - které přinášejí nejen efektivitu, ale i tvořivost, důvěru, rozum, důvěru, příležitost, představivost, zdraví, krásu, účel. Takže další vlna inovace nebude o algoritmických trzích - bude to o lidských systémech, které znovu přinesou lidem základy slušného lidského života. Ve věku klesající délky života, děláte si srandu, pokud si myslíte něco jiného. Aby se vytvořily transformativně lepší životy, musí být takové systémy vytvářeny koalicemi a sítěmi, podniky, bankami, komunitami, městy a městy, občanskými organizacemi - musí směšovat a kombinovat spolupráci radikálně a transformativně, ne jenom měnit konkurenci z mírné rivality na krvavé sporty, což je to, co dělají algoritmické trhy.

 

Další vlna inovací nás nemůže zklamat. Nesmíme omezit něco tak rozhodujícího pro lidskou možnost, protože inovace algoritmických trhů nás každých pár minut křičují, aby byly trochu brutálnější, krutější a slepější.

 

Jde-li pouze o inovace, pak výše nadřazený cyklus je klesající životní úroveň, odvracení lidi od demokracie, ke kapitalismu a obchodu a do náruče silných lidí - aby se vše rozbilo  Ale pokud dosudnení vše rozbité, inovátoři by měli jít přímo dolů - ke společnosti a lidem, kteří tzv. "selhali". Takže inovace musí začít znovu skutečně zlepšovat životy - ne jen předstírat, že to dělá, a zatajovat jednou rukou, co dělá tou druhou. Toto bylo ztracené desetiletí pro inovace. Doufejme, že nebude ztracené i to další.

 

Umair

Únor 2018

 Autor je tvůrce tvůrcem organizačně ekonomického konceptu eudémonie (z řečtiny, překládá ase jako dobré bytí) a  autorem na amamzonu prodávané elektronické knihy Betterment, Economics for Humans (Zlepšování, ekonomie pro lidi)  toto také vyučuje. na výše uvedené stránce je kontakt a více takovýchto článků. 

Souvisí: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/umair-haque-revolta-proti-padlym-snum-silicon-valley

 Hudbička: https://www.youtube.com/watch?v=cHZ4kJj3trg

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com
Klíčová slova: inovace, průmysl 4.0

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.