Umair Haque: Revolta proti padlým snům Silicon Valley

obrazek
8.2.2018 12:26
Aneb jak si internetové a komunikační technologie vytvářejí vlastní zpětnou vazbu. Nejen o Facebooku či o Uberu.

zdroj: https://eand.co/the-revolt-against-silicon-valleys-failed-dream-1bf94546a9e2

překlad Google redigovaný.

Z rozzuřených editoriálů investorů Facebooku, po výzvy k rozpadu technologických gigantů, z alarmujících diskusí o technologiich jako by šlo o něco tak negativního jako o kouření, o Zuckovi (pozn.: Zuckerbergovi, šéfovi Faceboéoku), který vyzývá lidi, aby trávili méně času na Facebooku - pravděpodobně jste viděli vzedmutí se proti technologiím,jež je  v tyto dny stále silnější. Jak se technologie dostaly až sem? Bylo to samo sebou? Nebude to nadále růst?

 

Dlouho jsem varoval, že organizace - ať už společnosti nebo korporace či politické strany - se musí v tomto zlomovém věku potíží soustředit na záležitosti lidí - a  opravdu zlepšovat a transformovat svůj život. Tváří v tvář  krachu snů o "technologii" je  nyní to, co se děje, když se záležitostem lidí nikdo nevěnuje. Přesněji: nyní se děje to, že lidé a společnosti ztrácejí důvěru v technologii, katastrofálně. Proč je tomu tak?

 

Existuje pozitivní konotace -  technologie prospěje vám, vaší pohodě. Nezáleží na tom, že nemám prospěch z vaší pohody. A pak je tu záporná knotace - poškodím vaši pohodu. Nyní. Do které z těchto tří kategorií konotací, záleží, nezáleží, poškozuje - spadá Tech?  Činí nás osamělými. Smutnými. Čili nešťastnými. Závistivými. Je mi líto. Žárlivými. Deprimovanými. Rozzuřenými. To činí naši společnost méně demokratickou. Méně soudržnou. méně důvěřující, uzavřenou, méně moudrou. Veletržní. Možná si myslíte, že přeháním, ale smutná pravda je, že každý jeden z těchto bodů je dobře prozkoumaná skutečnost.

 

Komunikační a informační technologie  je uvězněna v záporných konotacích - škodí lidem. (Ve skutečnosti je to horší než kouření, jakoukoli přiměřenou analýzou: kouření vás zabije, ale ve skutečnosti to nepoškodí demokracii či spravedlnost ve společnosti - v neposlední řadě to zvyšuje sociální vazby. Technologie se však zdá, že nemá žádné čisté pozitivní užití Je to otázka, na kterou budeme odpovídat, krok za krokem.

 

Existuje termín pro odvětví, jako je komuikační a informační technologie, která se změnila na: průmysl hříchů. Hazardní hry, drogy, sexuální práce. Mohli byste říci, že s těmito věcmi není nic, co je vlastně špatné, a to je pravda - ale odhaluje se, že tyto průmyslové odvětví skutečně poškozují lidi. Jsem si jistý, že feministky by o tom diskutovaly -  to proto, že mnoho, možná většina, žen je na celém světě brána ba obchodvána kvůli sexu, neberou to jen tak. Ovšem ne každý v těchto průmyslových odvětvích poškozuje někoho - ale jako celek, hromadný průmysl (ponechme  blíže neurčené), mohou snadno zničit blahobyt "více, než kolik vytvářejí" ​​- přesto však blahobyt není něco, co bychom se měli relativizovat touto ekonomickou logikou na prvním místě (nepočítejte v to mé  sexuální harašení, pakliže právě píši bestseller).

 

Tak co se stane hříšnému průmyslu - přinejmenším v pracujících společnostech? No, skončí řízené "natěsno", regulované nebo zakázané. Technologie pravděpodobně nebude zakázána jako třeba  heroin - ale pravděpodobně bude přísně kontrolována. Za prvé, prostřednictvím nařízení - jak se již děje v Evropě. Zadruhé, prostřednictvím nových sociálních norem - zítra se lidé budou zabývat telefonními zombiemi tak, jak se dnes díváme na kuřáky. Za třetí, prostřednictvím konstantních zpětných reakcí  jako dnes, každá z nich je trochu rozčilenější a náročnější, když požaduje po  technice, "aby se ovládala" - a tak se Zuck vzdává lidem, kteří používají Facebook stále méně. Tomu všemu technologie bude čelit, pokud se nereformuje. Není to hezký obrázek, že?

 

Tak. Jak se technologie  dostala až sem? Technologie vždy slibuje vytvořit lepší ekonomiku. Ale toto tato vlna technologie  neudělala. Jednoduše přeplňovala  starý extrémní kapitalismus. Nyní je to virtuální sdílené pole, kde lidé dělají emocionální práci zdarma, takže jen malý počet lidí, kteří vlastní akcie, může profitovat. Tato práce je postavena na stavové rivalitě, konkurenční, závislé a internalizované nedostatečnosti, takže škodí lidem, kteří to dělají, trvale a neustále. Znáte to všechno? Je to jen příběh extrémního kapitalismu znovu - možná jen v jeho nejvíce extrémní podobě: pracujete zdarma a nezískáváme jen všechny výhody: odvádíme také svou společenskou, intelektuální, kulturní a politickou práci.

 

To není inovace, že? Je to renovace, replikace, reprodukce. Zní to jako sen, který by chtěl někdo doopravdy žít, když zjistí, co vlastně je?

 

Technologickou výzvou nebylo nikdy znovu přetvářet kapitalismus - jen jej činit těžšmí, krutějším, hloupějším a ještě škodlivějším. To je ten pohyb, který za ní stojí. Technologie je skutečně selháním vůbec inovovat, ale pomyslete nato, co by bylo, kdyby tomu bylo naopak!  Silicon Valley uvízl v pasti paradoxu. Uctívá kapitalismus jako božské dítě, ale nemůže být nikdy tak inovativní, protože kapitalismus je nyní tam, kde byl komunismus  před několika desetiletími: druhem historického generačního selhání, které způsobuje, že se společnosti jako Amerika rozpadají. Výzvou pro všechny inovace dnes je změnit systém - ne jen replikovat jej neustále a navždy, trochu hůře pokaždé. Systém: vyberte si buzzword - tržní fundamentalismus, extrémní kapitalismus, neoliberalismus - jednorozměrně snižující lidský život na korporátní zisky, HDP, bubliny na burze cenných papírů.

 

Jak může někdo "překonat" kapitalismus? Je to mnohem jednodušší, než to zní. Namísto maximalizace zisku maximalizujte blahobyt. Začněte s důležitým účelem. "Budeme přivádět lidi sobě bliže, ke zdraví a moudosti", "Dovolíme lidem, aby si uvědomili pravý potenciál důvěry, pravdy a štěstí" a tak dále. Pak experimentujte, vytvořte, přemýšlejte, představte. Vytvoření úplných nových pracovních míst, úloh, oddělení a titulů - "Chief Eudaimonia Officer /vrchní velitel eudémonie/", "Human Well-Being Designer /designér lidského blahobytu/", "Human Possibility Accountant /účetní lidských možností/" - jehož úkolem je kvantifikovat, kvalifikovat a řídit vše. Udělat zisky získané touto organizací závislými teprve na dosažení lidských cílů - a pokud nezlepšíte životy lidí, buď si je nechte vzít, dejte jim je zpět, nebo je rozdejte Rozdělte je podle toho, kdo vytvořil nejvíce pro lidské možnosti - nejen co nejvíce kliknutí, výnosů či obchodů. A udělejte z vlastnictví něco, co je závislé na všem výše uvedeném.

 

Tedy, pokud si myslíte, že všechno to bude pro šéfy korporací těžké spolknout, máte pravdu, - a já se mýlím Jenže jde o hloupé peníze a inteligentní peníze. Hloupé peníze - Rusové a hedgeové fondy a techbros a tak dále - nikdy nebudou rozumět výše uvedenému. Chytré peníze? Už to je. Zvažte, jaký je Blackrockův explicitní cíl nyní "změnit kapitalismus" - zapojením nových způsobů, jak měřit hodnotu do svých investic. Jsou jedním z největších správců aktiv na světě. To je inovace - to, co Silicon Valley opravdu dělá, je pouhá replikace - neúspěšného kapitalistického způsobu tvorby hodnoty, a proto se jm nedaří. Kdo vybudoval takový systém, kromě společnosti Blackrock? Čína se nedávno rozhodla ekonomicky se zaměřit na kvalitu lidského života, a to nejen na HDP. Nyní je to inovace - mohlo by se to stát posunem k lepšímu.

 

Zuck žádá lidi, aby "používali Facebook méně", není toho dost. Říká jen, i když možná to neví, "kapitalizmus je naštvaný!". Skutečnou výzvou není, aby lidé méně používali systémy, které méně snášejí,  protože ničí pohodu jejich života, jejich společnosti, jejich demokracie- dělají to systémy, které se tak těžko nenasycují, není jim tak špatně nebo tak smrtelně jako vám.

 

Systémy, které nenasycují. Postkapitalismus. Pohoda. Skutečně transformuje lidské životy. Není to těžké - ale nebude to snadné. Přesto to Silicon Valley vzdala předtím, než začala, dala si na čas a byla dost hloupá, že znovu postavila stejný starý kapitalismus, jen horší - a to je to, co stále dělá. Nikdo nemá rád kapitalismus, kromě Newta Gingricha a vysokoškolských studentů. Nikdo to nechce, nepotřebuje, nevyžaduje, nežádá to, nemiluje to.

 

A proto také nikdo nevěří Tech.

 

Umair

Únor 2018

 Autor je tvůrce tvůrcem organizačně ekonomického konceptu eudémonie (z řečtiny, překládá ase jako dobré bytí) a  autorem na amamzonu prodávané elektronické knihy Betterment, Economics for Humans (Zlepšování, ekonomie pro lidi)  toto také vyučuje. na výše uvedené stránce je kontakt a více takovýchto článků. 

O Uberu: https://prazsky.denik.cz/podnikani/taxisluzba-uber-velmi-me-zklamala-stezuje-si-ridicka-20170410-rp7l.html

V New yorku se zabil zruinovaný taxikář na protest proti cenové válce Uberu, jež ho ¨přivedla až ke 100-120 odpracovaným hodinám týdně: https://www.democracynow.org/2018/2/7/nyc_taxi_driver_kills_himself_at

 

Hudbička: https://www.youtube.com/watch?v=yhbotOIZrAg

amiourful
Bioranger, členka Rómské demokratické strany, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství
Klíčová slova: FB, technologie

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.