Úspěchy za období třicetileté inovace ve Vietnamu

obrazek
5.3.2018 10:34
Prvních 10 let před nastoupením politiky nového směru se Vietnam zmítal ve vážné hospodářské a sociální krizi. Tato situace se začala úspěšně řešit na VI. Sjezdu Komunistické strany Vietnamu v roce 1986.

Právní a ekonomické reformy ve Vietnamu

Tento VI. sjezd sehrál v procesu rozvoje Vietnamu historicky významnou úlohu. Jednalo se totiž o nový směr myšlení používaný v ekonomice včetně zavedení nového právního systému s dokonalejšími předpisy odpovídajícími mezinárodním standardům.

Reformy v oblasti politiky

Politické reformy byly zaváděny v souladu s úrovní hospodářského vývoje. Současně docházelo k novému směřování v politické oblasti, která byla zaměřena na stabilní, relativně vysoký hospodářský růst a stále stoupající životní úroveň.

Ekonomický růst ve Vietnamu

Vietnam patří k několika zemím, které se úspěšně reformují a kterým se daří držet rychlé tempo stabilního a soustavného politického růstu. V letech 2001 až 2010 dosahoval růst HDP průměrně okolo 7,2 procent.

V období 2011 až 2015 docházelo k průměrnému ročnímu růstu HDP kolem 6 procent. Po celé období třiceti let vzrůstalo HDP v průměru téměř o 7 procent, z toho po dvacet let růstu dosahoval přírůstku 7,4 procent.

Vývoj společnosti a boj proti chudobě

Ve Vietnamské socialistické republice je více než třetina z celkových investic v celé společnosti zaměřena na splnění úkolu zmírnění chudoby, rozvoj lidských zdrojů, vzdělávání, vědy a technologie, zdravotnictví, kultury a dalších podobných cílů.

Podle hodnocení OSN je Vietnam jednou z předních zemí světa v boji za snížení chudoby, která splnila požadavky rozvojových cílů tisíciletí OSN (MDGs). Před zahájením politiky nového směru činila míra chudoby ve Vietnamu 58 procent a nyní tvoří počet chudých domácností jen 9 procent z celkového počtu.

Oblast zahraničních vztahů

Vietnam udržuje své diplomatické vztahy s téměř 180 zeměmi po celém světě a obchodní vztahy s více než 160 zeměmi a teritorii světa. V současnosti je Vietnam aktivním členem mnoha organizací a mezinárodních a regionálních fór, jako jsou OSN, ASEAN, WTO, APEC, ASEM, atd.

Uskutečňování politiky nového směru

Tyto úspěchy politiky nového směru za uplynulých třicet let názorně ukazují, že volba a rozhodnutí Vietnamu vydat se cestou politiky nového směru byla správná a vhodná. Tato cesta tvoří ekonomicko – společenský základ pevné důvěry a cestu dalšího úspěšného budování socialismu ve Vietnamu. 

pavelherman
Absolvent studijního oboru Politologie a Veřejná správa.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.