Ústavní zákon o zbraních potřebuje doplnit!

obrazek
30.6.2017 12:19
Psáno přesně v den, kdy se na internetu objevil článek o tom, jak mladá Američanka zastřelila svého přítele při pokusu natočit pro youtube odražení vystřelené kulky tvrdými deskami encyklopedie držené na prsou muže. Pohříchu nevěděla, co za zbraň mají doma - že totiž toto střelivo nezadrží žádná neprůstřelná vesta. A téhož dne byl schválen ústavní zákon o právu vlastnit kulomet, skrývající se pod potřebou bránit vlast domobranou, a z důvodu nebezpečí útoku džihádisty. Jenže zákonodářce svou práci nedokončil, Je zde několik drobnůstek, které je také třeba probrat a na které nemyslel. Viz níže.

Porovnejme si skutečná nebezpečí ozbrojených islámských džihádistů, jimž je nutno čelit (zdroj: Huffingtonpost - s uvedením zdrojů čerpaných informací zde: http://images.huffingtonpost.com/2016-09-01-1472759565-493250-extreme_extreme_vetting.jpg).

Tabulka: Počet zabitých Američanů  ročně:

islámští džihádisté - imigranti                           2

pravicoví  teroristé                                            5

všichni islámštří teroristé - i američtí občané    9

ozbrojená batolata                                           21

blesky                                                               31

sekačky na trávu                                               69

sražení autobusem                                           264   

pád z postele                                                     737

zastřelení jiným Američanem                        11 737   

O choromyslném nápadu, že existuje potřeba společnost vyzbrojit,  jsem psala již dříve: 

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/nejvrazednejsi-napad-nemocneho

A když vidíte tu potřebu,  zamyslete se na tím, jak to v ozbrojené společnoti vypadá

Miroslav Hudec
"Jak jsem včera prorokoval, zbrojní vlastenci (ne zbrojní pacholci) se jen rojí. Jeden mi dnes na konzultaci oznámil, že si legálně pořídil zbraň a bude z ní střílet, aby se bránil. Totiž, jestli mu ještě jednou příbuzný bývalé manželky při předávání dcery bouchne pěstí do auta. Poté začal bublat jako voda, když se začíná vařit, nadávky přítomné exmanželce se přes veškeré napomínání stupňovaly. V okamžiku, kdy vylítl z křesla, aby se na ni vrhl, byl vykázán z konzultovny. Naštěstí po krátkém zaváhání poslechl a odešel, ovšem se silným prásknutím dveří. Paní se roztřásla, tříletá holčička rozplakala. Pozdrav pámbu, jestli legální povolení na zbraň dostávají i jiní tací pošuci. Kolik jich asi mezi námi chodí? P.s. nejde o žádného osobnostně rozpadlého alkoholika ze sociálního dna. Pán zastává solidní manažerskou funkci ve velké nadnárodní obchodní firmě."

Po  pravdě řečeno mi opravdu dělá starost, že zde ozbrojenci budou střílet lidi, kteří se jim nelíbí (třeba proto, že to jsou Arabové nebo Araby připomínají), také nevím, jak se to má s tou obranou ČR - znamená to snad, že si budou moci brát s sebou zbraň i tam, kde je více lidí pohromadě, což dříve neměli? Hrůza na mne padá: tam, kde se lidé scházejí, nebude už bezpečno ani zamák! Pokud však ne, pak zákon potřebu xenofobních frustřátů neukojll. Je vlastně zcela zbytečný, jen šprajc proti EU na ruku zbrojním společnostem toužícím prodávat mezi lidi nejen krátké palné, ale také polodlouhé a dlouhé zbraně, jež EU mezi lidmi nechce ani omylem. 

Ale někomu zákon zavařil velice, i kdyby se zbraně stále nemohly brát mezi lidi: a sice: dovedete si představit, že takovému exempláři, jako je ten výše popsaný panem Hudcem sdělíte, že se s ním pro nepřekonatelný odpor chcete rozvést? Uvažujte, ledovec domácího násilí je rozsáhlejší, než kolik sdělují statistiky, a myslím, že v tom nehraje velkou roli ani institut vykázání násilníka z domu. Co a jak si počít, pokud už násilník má zbraň, abyste se rozvedla a vyhla se riziku zastřelení sebe, svých dětí či milence či přátel?

Nikdo tuto situaci dosud nezkoumal, prostě proto, že na slabší polovinu lidstva se u nás vůbec nemyslí.  Jenže to si pánové budeme muset vyjasnit, jakým způsobem násilníka odloučit od jeho zbraně, aniž byste se musela předem ohánět střelnou ranou na svém těle!  A podotýkám, že pro manželky ozbrojených násilníků záležitost rozvodem nekončí, jedině definitivním zabavením zbrojního průkazu na udání o slovním vyhrožování osobě blízké! Po pravdě si myslím, že protože žádný psychotest nezachycuje ani přibližně výkony člověka v rozvodové fázi vztahu, měli by být odzbrojeni automaticky všichni, proti nimž je veden návrh na rozvod. To jediné by mohlo být označeno jako šetrné vúči ženám.

Samozřejmostí by pak mělo být, že zbrojního průkazu nemůže nikdy nabýt osoba, jež se dopustila některého ze skupiny přečinů šíření nenávisti, nebo z nenávisti,  byla stíhána pro výtržnictví,  kdykoliv v životě se dopustila násilného trestného činu.... . 

Vladimír Chlouba si ostatně již o situaci popsané panem Hudcem myslí:"Mám za to, že dotyčný se dopustil přestupku a mělo by proti němu být zahájeno správní řízení o odebrání zbrojního průkazu. "  Jenže - co kdyby byla svědkem jen rozváděná/rozvedená paní a nikdo jiný? Nehledě na to, že délka správního řízení může nepřát faktické situaci dotčených! Vladimír Chlouba dodává: "Předem upozorňuji, že by bylo třeba předem si zajistit svědky. Z útržkovitě popsaného skutkového děje by se mohlo jednat o přestupek proti občanskému soužití podle § 49 odst. 1 písm. c) zák. č. 200/1990 Sb. o přestupcích ve znění pozdějších předpisů, cituji: Přestupku se dopustí, kdo úmyslně naruší občanské soužití vyhrožováním újmou na zdraví, drobným ublížením na zdraví, nepravdivým obviněním z přestupku, schválnostmi nebo jiným hrubým jednáním ."

A vůbec:  má být ve sporném případě odebírán jen zbrojní průkaz? Neměla by být náhodou zabavena i zbraň, resp. všechny zbraně? Zdeněk Wagner:"Sebekontrolu by měl umět každý, a když ji neumí, neměl by mít právo na držení zbraně. A když je rozhodnutí soudu špatné a/nebo úřady liknavé, není zastřelení řešením. Zastávám názor, že člověk má mít právo se bránit, v krajním případě i se zbraní, ale právě jen v případě, kdy chrání svůj nebo cizí život, ne v případě, kdy v něm bouchnou saze." Šla bych dokonce dále, každý člověk má mít právo na to, nebýt ohrožován, přinejmenším ne, pokud se tomu lze vyhnout lepším rozhodováním státu.  Jenže stát jsou politici, kteří žádné povinnosti neuznávají. Ajedrecista Checo: "Psychotesty negarantují vůbec nic." 

jo a: v kombinaci se zbraní jsou i jiné stresy než jen rozvod vražedné:  http://www.ceskatelevize.cz/ct24/svet/2168683-propusteny-lekar-z-newyorske-nemocnice-zautocil-na-kolegy-postrelil-sest-lidi-jednoho

6.11.2017 Devin Patrick Kelley, v minulosti odsouzený ma rok pro napadení manželky a dítěte zavraždil 26 věřících v baptistickém kostele. Napadlo někoho po předchozím odsouzení zbavit ho zbraní a práva nosit zbraň? jo aha, ani tam to nemají v zákoně! https://www.novinky.cz/zahranicni/amerika/454170-strelec-z-kostela-mel-u-sebe-tri-pusky-pred-utokem-vyhrozoval-tchyni.html Podle Událostí ČT24 a Martina Řeznička, zprqavodaje z Washingtonu, vraždil legálně přoízenou puškou,  protože úřady měly o jeho odsouzení infomovat FBI, což neudělaly.  (Jistě šlo jen o to, že povinnost informovat FBI vyplývala z jeho veteránství - šlo o bývalého příslušníka letectva, nikoliv, že by se to týkalo každého občana. )

A jak poznáte, že nakupujete v Texasu? https://www.youtube.com/watch?v=uaZMQ_B5DA4

David Hynek: "

Teď jsem v rádiu poslouchal debatu, ohledně aktivní účasti občanů v případě ohrožení útočníkem. Aktivní občané by prý měli mít ústavní právo zasáhnout a zneškodnit útočníka. Najednou se mi do mé představivosti vloudila scéna z obchodního centra. Dovolím si jí zde přehrát.: 

Obchodní dům skutečně přepadne lump a vyhrožuje přítomným zbraní. Než přiběhne ochranka jsou již všichni přikrčení a bojí se. Pán v kostkované košili sbírá odvahu a rozhodne se zasáhnout. Začne po něm zpoza regálu střílet. Strach nedovolí mířit, tak střílí jen směrem k útočníkovi. Ze zadní části obchoďáku slyší střelbu podsaditý chlapík a rozhodne se zachránit svět. Už tak dlouho čekal, až bude mít příležitost zapsat se do dějin jako hrdina a tak neváhá a už z dálky střílí do míst odkud se ozývají výstřely. Pán v kostkované košili je překvapen, že se tu objevil i druhý útočník a tak se snaží krýt a začne střílet do obou směrů. Do obchoďáku zrovna vchází dva čerství majitelé zbrojních průkazů a netrvalo jim ani vteřinu se rozhodnout, že jsou jediní, kteří mohou nastalou situaci vyřešit. Pilně na střelnici zkoušeli a nahradit papírové trče živým zločincem je příliš lákavé. Přestřelka houstne. Ochranka přikrčená za nejvzdálenější pokladnou dokola řve do vysílaček, aby si policajti pospíšili... První hlídka je již před vchodem, ale podle pokynů čekají na příjezd zásahové jednotky. Ta po chvilce přijíždí. Netrvá příliš dlouho a zlikvidují prvního střelce s čerstvým zbrojním průkazem. V nadšení z nastalé situace neslyšel výzvu k ukončení střelby a tak to dostal rovnou do hlavy. Jeho kolega to bere za vyhlášení války. Právě mu zabili nejlepšího kamaráda a to si zasluhuje trest. Střílí a po chvilce je také zasažen. Mezitím už mezi regály leží mrtvý pán v kostkované košili a ani podsaditý chlapík neměl štěstí a osobně se seznámil s kulkou, která ho zasáhla. Kolem leželo ještě dost lidí, ale o nich ta scéna není... a ozbrojený lupič? Ten se svíraje plastikovou pistolku po prvním výstřelu podělal."

 

 

 

7.12.2017: 

Senát neschválil ústavní novelu, která měla dát lidem právo zasáhnout k zajištění bezpečnosti Česka. Odůvodnil to tím, že by to bylo zneužitelné. Zákon tak padá pod stůl, sněmovna nemůže veto ústavní novely přehlasovat. Ústavní právník Jan Wintr označoval návrh novely Ústavy za nesmyslný, zbytečný a potenciálně nebezpečný. Upozorňoval, že bránit se skrze novelu dopadům evropské směrnice je zbytečné, neboť evropská legislativa má nad tou národní vždy navrch. http://www.ceskatelevize.cz/ct24/domaci/2325547-ustavou-zarucene-pravo-na-zbran-nebude-senat-navrh-zamitl 
Trump zrušil zákon z Obamovy éry o kontrole zbrojních průkazů u lidí s mentálním onemocněním: https://www.nbcnews.com/news/us-news/trump-signs-bill-revoking-obama-era-gun-checks-people-mental-n727221
 
Je příznačné, že všechny americké masakry z poslední doby - asi 7-8 - bylo spácháno jednou a touže zbraní : AZ-47 V letech 1995-2004 byly útočné  pušky v USA ilegální a množství střeleb do davů kleslo o 37%.  
 
Leon W. Todd: Takže, aby bylo jasno, v USA lidé s mentálními potížemi vzniklými před vznikem nároku na pojištění nemají přístup k lékařské péči, ale ke střelným zbraním ano. 
amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes tlačítko Kateřina Amiourová - blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Jestliže by se čistě teoreticky ona naprosto zavádějící, matoucí, nesmyslná novela projednávala v PS P ČR dnes, schválena by nebyla a to pro malou účast poslanců na jednání. Zkrátka někoho sklátila viróza, jiný musí rozdávat zmrzlinu případným voličům. Návrh tolik potřebného ústavního zákona o celostátním referendu, skončil někde na dně poslaneckých přihrádek a zřejmá podružnost, byla iniciativně schválena. Poslanci se na jedné straně předvádějí jako hrdinové, na straně druhé pak po jasném povelu z bruselské centrály, budou na zdejší poměry implementovat EU zákon a zbraních a střelivu a budeme si nuceni obstarat zbrojní pas i na bublifuk.