Úvaha s otazníky

klavesnice stroje
22.9.2020 16:38
Hektické události posledních dnů mě nutí občas se rozpomenout na známé úsloví - jak se traduje - totiž, že u splašeného koně na rychlosti nezáleží (stačí 500 miliard, hlavně ať jsou tady co nejdříve). Nekonečné diskuse o zbytečnosti či přehnané přísnosti anti-covidových opatření, stejně jako střety na odborné, osobní či politické úrovní jakoby signalizovaly, že jsou jako vždy jen dva druhy lidí: jedni, co netuší věci příští a druzí, co to umí dovedně prezentovat. Já patřím do první skupiny, ale počet nezodpovězených "proč" mě už začíná vadit.

??? Kdo patří do ohrožených skupin občanů? Která skupina je nejaktivnějším roznašečem virů? Které návyky(zlozvyky) přispívají k epidemii? Které naopak snižují pravděpodobnost šíření na jiné nebo nákazy od jiných? nakolik účinné je mapování a testování? Dostačující odpověď na tyto a podobné otázky máme od jara.

??? Postupně se nabízí odpovědi na další, zákonitě se vyskytující otázky typu "které skupiny nebudou problémem, jaký je vztah mezi příznaky, přítomností viru v těle a společnými i individuálními predispozicemi člověka".

??? Marně však hledám, zda se někdo zabývá zcela jinými otázkami a snahou je řešit. Napadlo mě, že ta základní otázka by mohla vypadat takto:

Jak bychom měli postupovat, pokud připustíme, že to, co jsme zažívali - na jaře, v létě a nyní na podzim dodnes - bude trvalé. Místo slova "trvalé" můžeme použít výraz "dlouhodobé", řekněme 3-5 let. Ve světle této (bůhví, že si to nikdo nepřeje) představy, se mi jeví dosavadní přístupy, postupy a opatření (zdravotní, ekonomická i jiná) přinejmenším (eufemismus, vím) "slabá". Možná, že osobnosti pana profesora Prymuly, vzhledem k tomu, že jde údajně o plukovníka v záloze a odborníka, by nebyla cizí (hypotetická) představa, že podobný problém by bylo představitelné řešit v době války. Vojáci by nastoupili na Home working? Dodržovali by rozestupy od sebe dva metry a naopak by usilovali o těsný kontakt s nepřítelem s úmyslem jej nakazit? Válčily by jen drony a robotické tanky? Skončila by válka? Přerušila by se na chvíli? Jak dlouho? A co partyzáni?

??? Původně jsem se chtěl rozepsat o všech zjevných souvislostech možných odpovědí na tuto otázku. Spokojím se jen s některými náměty na otázky - odpovědi bych asi musel, kvůli stravitelnosti reality hodně satiricky podbarvit a to zatím nechci. Tedy, pominu-li klasickou odpověď vojáka na výše uvedenou otázku (že totiž by se vše řešilo jako válečná ekonomika ve válečném stavu a to je nesrovnatelně přísnější, než diskutovaný "nouzový stav" [aktualizace 29.9.2020 dle denního tisku: "Prymula představí návrh na nouzový stav. Chystají se další opatření"; Hm, opravdu jsem to nechtěl přivolat.]) pak postrádám jiné otázky. Třeba...

??? Jak účinný je systém kontroly vyhlášovaných opatření? Jakou mají tato opatření metriku? Jsou v okamžiku rozhodnutí (distribuce roušek, poskytnutí příspěvků, dotací, zákonem či usnesením vyhlášené povinnosti...) všichni dotčení jednoznačně schopni pochopit, jaká sankce a za jakých podmínek hrozí?

Jaká část ekonomiky (tj. které konkrétní provozy, počty lidí vzhledem k technologii a charakteru práce) je schopna plného provozu při respektování ochrany zdraví? Jaká část ekonomiky (a které provozy, povolání..) na tento režim může přijít za cenu omezení rozsahu? Jaké vícenáklady (nikoliv ušlý zisk) spojené s omezením lze očekávat a kolik a podle jakých pravidel na ně přispěje stát? (zatím probíhá vše v podstatě plošně)

Které zemědělské, potravinářské, chemické, průmyslové provozy mohou fungovat nebo být změněny na "viruprosté"? Které konkrétní provozy a za jakých podmínek mohou fungovat nebo být změněny na "viruprosté" v oblasti služeb? Jaká je pro tyto případy metodika, včetně zdarma testů pro vykrytí slabých míst? Jsou státem veřejně vyhlašovány potřeby na dodávky služeb, materiálů a výrobků tak v předstihu, aby na ně mohli domácí výrobci reagovat?

Jaké jsou zásady pro stanovení cen toho, co stát nakupuje od domácích výrobců? Obsahuje (jen učebnicový příklad) klausuli, že automaticky navýšení cen za státní významné zakázky srovnatelného zboží na trhu může být bez byrokracie stanoveno cca o 15-25 % s tím, že (výměnou za garanci a stabilitu odběru státem) okamžikem dodávky dojde k úhradě pouze 90% celkové ceny a doplatek automaticky banka uvolní po skončení termínu pro následnou kontrolu ceny a kvality (třeba 3 měsíce - ať již kontrola neproběhne, nebo proběhne s kladným výsledkem). Je legislativně ošetřeno zjednodušení a zrychlení a též upraven software (kupř. NEN pro zadávání veřejných zakázek) pro zjednodušení a zkrácení cyklu vyhlášení covidových zakázek?

Jsou pro tyto případy stanoveny jednoznačné motivační ukazatele (limitovaná prémie bezproblémového navýšení ceny nad vysoutěženou nejnižší cenu, podmíněnou jednoznačnými kontrolovanými parametry kvality, termínu a podílu snížení importu, garance a stabilita odběru státem). Jsou pro tyto případy stanoveny jednoznačné zásady, které zajišťují účinnou a rychlou (nejen kontrolní ale samonápravnou) zpětnou vazbu (příklad výše popsané zálohové platby formou kupř. dokumentárního akreditivu jak pro výplatu 90% v okamžiku dodávky, tak pro doplatek v okamžiku uplynutí lhůty při absenci negativního výsledku kontroly)? Kdo dočetl až sem, získal právo navrhnout téma mého dalšího příspěvku - myslím ale, že se takovy asi nenajde.

Nebo leží někde analýzy toho, které dřívější dlouhodobé záležitosti lze ihned urychlit, protože mají jak krátkodobý(peníze lidem a do firem, ale v tomto případě aspoň za něco; zaměstnanost; podpora domácí ekonomiky a soběstačnosti; ochrana spotřebitele), tak dlouhodobý efekt (nenaléhavé ale důležité: průmysl 4.0, digitalizace, přísně a opatrně vybrané věci ze zeleného údělu s dopadem na čerpání evropských peněz; důchodová reforma-jednorázový zásah do důchodů je možný, ale systémový ne?...atd...) Prostě nejde zabít alespoň dvě mouchy jednou ranou?

No a to je poslední otazník. Jak příznačné pro dnešní dobu: otazník a ticho.

 

luis
Vývojář (ročník 1955), se zkušenostmi z ekonomiky, managementu, zemědělství a techniky. Zajímám se o makropolitiku a makroekonomiku pouze z pohledu jejího dopadu na lidi, které znám a z pohledu jejich možných reakcí.
Klíčová slova: ???, nouzový stav, proč, Prymula

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.