Už to z nich leze

3.2.2021 13:55
Kdysi jsem v příspěvku "Chytrá jako horákyně" dospěl po zkušenostech s Mapy.cz (Jakmile se třeba objevily mapy.cz, neváhal jsem a bez ohledu na pochybné osobní nebo citlivé údaje jsem se zaregistroval. - výsledek nijaký) dospěl k závěru: "Takže e-Rouška, Chytrá karanténa a další "chytré" věci mě budou zajímat, až..... poznám po ovoci, jaké je." Dnes už, jako v mnoha jiných případech nemusím čekat. Už to z nich pomalu leze.

"O týden později byli jeho učedníci znovu uvnitř a Tomáš s nimi.

Dveře byly zavřené, ale Ježíš přišel a postavil se doprostřed se slovy:„Pokoj vám.“ Potom řekl Tomášovi:

„Polož sem prst. Podívej se na mé ruce. Natáhni ruku a vlož mi ji do boku. Přestaň být nevěřící a začni věřit.“

„Můj Pán a můj Bůh!“ zvolal Tomáš.
„Uvěřil jsi, protože jsi mě viděl,“ řekl mu Ježíš. „Blaze těm, kteří neviděli, a uvěřili.

[Evangelium podle Jana]

"Druhá verze aplikace eRouška byla prezentována jako nástroj proti šíření koronaviru, ale vzhledem k tomu, že si ji nenainstalovalo dostatečné množství lidí, je „téměř k ničemu“. Takovými slovy se o programu, který doporučuje přímo ministerstvo zdravotnictví, vyjádřil bývalý šéf tohoto resortu Roman Prymula."
[https://www.novinky.cz/internet-a-pc/software/clanek/aplikace-erouska-je-temer-k-nicemu-nebral-si-servitky-prymula-40349777#dop_ab_variant=0&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&dop_req_id=bzZVGNL1AOP-202102031144&source=hp&seq_no=4&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz]
   Zatím řekl desetinu pravdy (jednou z příčin neúspěchu je malý počet instalací). Později se dovíme i to, co jsem o e-roušce, chytré jako horákyně, už naznačil dříve. Aby to byla alespoň půlka pravdy, muselo by se doplnit, že v době druhé vlny byl charakter šíření takový, že i kdyby měli všichni chytré telefony s nainstalovanou aplikaci, nebylo by to k ničemu. A zbytek pravdy je v tom, že to bylo neproveditelné. Kdo si naopak myslí, že ano, tak mu zprostředkuji názor naší devadesátileté babičky, nebo dětí z mateřské školky a z našeho okolí.

Jinak pan Prymula byl při tom, když nikdo nepoložil otázky: Za jakých podmínek bude e-rouška fungovat. Mohou si ji nainstaklovat všichni? Pokud si ji nenainstaluje 2% občanů, dosáhneme svého cíle? Jaké máme záruky nebo alespoň odhady, že nejde o vyhozené peníze na mystifikaci občanů? Budou nám potom věřit více nebo méně? 

Ale pokud ty otázky byly položeny, pak patrně odpovědi na ně byly považovány za "fake news" a očividně odsouzeny k zapomnění (do dnešních dnů).

Blaze těm, kteří neviděli, a uvěřili, jakož i blaze těm, kteří uvěřili a uvěří znovu, aniž by viděli.

Aktualizace č.1.  4.2.2021 - zprávy z tisku:

"Předseda České statistické společnosti Ondřej Vencálek byl hostem pořadu ČRo Dvacet minut Radiožurnálu" a sdělil následující:

" Podle odborníků z České statistické společnosti není vláda schopná obstarat si spolehlivá a správná data týkající se šíření nemoci covid-19 a podle nich se rozhodovat. Státní Ústav zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) podle něj vůbec neplní svou úlohu."

„Nelíbí se nám neodborné používání statistik, které má bohužel velké následky,“ vysvětlil vznik této odborné skupiny "Vencálek. Část odborné veřejnosti považuje oficiální predikce za bezcenné."

"Některé chybné modely můžou být podle Vencálka velmi nebezpečné. Slušná predikce se podle něj pozná tak, že se rovnou řekne, jak moc pracuje s nejistotou."

[https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/-To-by-nenapsal-ani-Havel-Odbornik-to-spocital-Duskovi-za-cisla-ktera-drzi-Cesko-zavrene-652722]

Prostě, už to z nich pomalu leze...jak z chlupaté deky. A s takovým zpožděním, že by za tu dobu (zatím pouze obrazně řečeno) vymřela celá jedna generace. Nezdálo se mi na tom něco ještě dávno před tím, než jsem se dopustil podobné kritiky a zoufalých výkřiků nad mlčením skutečných statistiků (třeba v příspěvcích "Tam kde je kvantita, nemůže být kvalita" nebo "Vědecké modely a kupecké počty" či "Změna času - nebo čas na změnu?"). Ale některé věci byly přece jenom jasné už tehdy, protože neodpovídaly logice. Dnes, kdy jsem si myslel, že už od loňského března alespoň jeden statistik provedl každý měsíc alespoň jeden statisticky významný průzkum s výsledky na hladině pravděpodobnosti alespoň 95%, vím jistě jen toto:  "Výbor České statistické společnosti aktuálně(sic!) proto zřídil odbornou skupinu epidemie covidu-19.". První krok pro uplatnění skutečné statistiky byl tedy učiněn - alespoň něco administrativního, když už nic jiného -  téměř "rok poté"

   Bohužel, asi takových zpráv bude přibývat více a častěji, tak, jak budou přibývat další plačky nad rozlitým mlékem. Jsem jen rád, že i zopovědné orgány si přestanou plést statistiku se statikou. Ale dopad bych nepřeceňoval - přece když osla nakrmíme místo bodláku mrkví, osla nezměníme.

 Aktualizace č.2  4.2.2021 - zprávy z tisku: "Dušek: Mělo to klesat, ale neklesá. Podstatná část lidí opatření vůbec nedodržuje" 

To je titulek, který na mne vykoukl na seznam.cz. Nemá smysl dále rozklikávat. Patrně je opravdu zle a tak se  hledá viník, že nesmysly nefungují. Kdo to asi bude? Která chudinka to odnese? A co tak raději vrátit peníze do státního rozpočtu?

 

 

Aktualizace 13.2.2021 - zprávy z tisku:

"Nový systém přidělováni peněz pro firmy zasažené pandemií čelí kritice kvůli tomu, že se má výše podpory počítat pouze podle počtu zaměstnanců. „Zvažovali jsme i nákladové a tržbové programy, to je ale velmi komplikované a těžké na prověřování,“ říká ministryně financí Alena Schillerová."

[Zdroj: https://www.idnes.cz/ekonomika/domaci/dotace-firmy-rozhovor-alena-schillerova-nouzovy-stav.A210212_203332_ekonomika_mato#utm_source=rss&utm_medium=feed&utm_campaign=ekonomikah&utm_content=main]

... už to z nich prostě leze... 

Otázky a odpovědi:

Děvče, nedocházejí Ti penízky? Když je budeš budeš vyhazovat tak, že ničemu nepomáhají, asi dojdou dříve, že?

[ jen tak mimochodem: začíná se rýsovat, že předtuchy v příspěvku "Slyšíte to ticho" nebo "Covid - zdraví a peníze"  se bohužel naplňují. Dnes už začíná pani ministryně nenápadně přecházet od ostentativních, všeobjímajících příslibů (od první vlny) ke krocení euforie. Asi proto, že  výdaje(plošné),  které považovala za mimořádné  výdaje(plošné), mají dnes charakter spíše  mandatorních  výdajů(plošných) a to výdajů(plošných) bez vyhlídky na možnost přirozeného útlumu. Takže asi bude v době, kdy budou peníze opravdu potřeba , zahájeno "šetření" (pochopitelné zaso plošné, to dá rozum). Prostě mnoho psů (požadavků) - zajícova(státní rozpočet) smrt. To platilo pro plošné výdaje i plošná opatření od počátku pandemie a platí stále ]

To už neumíme ani tu operativu? To už neumíme ani nastavit správnou metriku a vhodná kritéria, která jsou byrokraticky nenáročná a snadno kontrolovatelná? Nevyjádří to přesněji a jednodušeji třeba několik údajů, snadno dostupných, snadno kontrolovatelných, třeba že kdo zaměstnává véce lidí a více kvalifikovaných (lépe placených), tak asi platí více daní za zaměstnance včetně zdravotního a sociálního pojištění? Neumí nikdo naprogramovat na Finanční správě aritmetickou operaci "odečtení" čisté mzdy od superhrubé mzdy(když už za minulé období tento údaj neužitečně čeká na využití). Neumí třeba nikdo naprogramovat na Finanční správě jednoduchou podmínku "plátce v ČR = 'ANO' " ?. Já jim s tím rád pomohu, Tu hodinu, dvě  na pomoc při lokalizaci  místa, kde a jak to je třeba udělat, 20 minut na úpravu kódu a následně asistenci při testování - ten čas bych si udělal - bylo by to zdarma, nechci, aby mě někdo, kvůli pár stovkám, spojoval s těmi, kdo plundrují státní rozpočet. K čemu se vlastně ty údaje vyplňují do daňových přiznání a dalších formulářů MF? Nebo o tom ani  nevíme?

Proč třeba (ne, ne, ne -  nemusí to být podle mne, jde jen o ten strnulý způsob myšlení) neuvažuje MF podobně jako jsem v příspěvku Titulky, titulky naznačil: "...o pomoci všem daňovým poplatníkům v ČR podle výše odvedených pojištění a daní za zaměstnance v posledních dvou letech...."  ?

Co by na tomhle mohlo být, slovy ministryně "velmi komplikované a těžké na prověřování"?

Proč se hrnou do operativy lidé, kteří ji neumí? Nemluvě o tom, že kdo jiný by měl i v operativním třeštění myslet na pozitivní motivaci podnikatelů (tedy ten, kdo v minulosti odvedl nejvíce na daních za zaměstnance ana jejich sociálním a zdravotním pojištění ocení, že když je ohrožen jeho lidský kapitál, že je první v pořadí při společném boji o jeho udržení a nejenže to ocení - i v budoucnu si při placení daní připomene a bude si pamatovat že český podnikatel, zaměstnávající kvalitnější pracovníky  na tom neprodělá a bude se podle toho i chovat. To už vůbec nemluvím o tom, že nastavení metriky pro výpočet pomoci je buď v rozporu s dlouhodobou koncepcí maximalizace daňového výnosu nebo ji podporuje (nebo něco mezi tím).  A na to nelze kašlat. Kašel by mohl vzbudit klamný dojem, že jde o příznak covidózy a že začínají být zasaženy i neurony.

Na závěr: Nikdo by se neměl bát změnit svůj názor, když se ukáže, že je špatný. Takže i já, jestliže jsem jinde (viz příspěvek "Na Hromnice, půl zimy - půl píce" http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/na-hromnice-pul-zimy-pul-pice ) zhodnotil vládní schopnosti z poslední doby takto: "... Jízda podle starých map a operativa za jedna minus až dvě. Vše ostatní za pět.", pak to teď musím změnit na ""... Jízda podle starých map za jedna minus až dvě, operativa za tři až čtyři. Vše ostatní za pět.".

 

Aktualizace 17.2.2021 - zprávy z tisku: Blatný mění strategii: Už žádné další restrikce, teď už je to na každém z nás [ https://www.seznam.cz/?open8page=czech%2525252520republic%2525252520escorts ]

   Nazvat rezignaci na nápravu chyb (ne, opravdu nejdou jen za ním, toto není připomínka k ministrovi Bletnému) a rezignaci na splnění úkolu strategií?  To je inovace, o jaké jsem neměl potuchy. Prostě se musím učit, moc učit.

    Nebo je to ústupová strategie? Pokud se pro ni v historii vojevůdci rozhodli, pak vždy pro neudržitelnost pozic či pod hrozbo naprostého zničení a strategickým cílem se stala minimalizace ztrát (relativně méně než nepřítel) a ústup do výhodnější strategické pozice.

  O kolik se tedy kalkuluje snížení zbytečných ztrát na životech a v čem spočívá ta výhodnější strategická pozice? Dá se vůbec nějak popsat? A kdy k ní dospějeme? Nebo je ústupová strategie naplánována, dokud se covid neunaví a nevyčerpá sám a tedy strategický cíl nemá žádný termín?

Nu nechme to plavat.

 

 

 

luis
Vývojář (ročník 1955), se zkušenostmi z ekonomiky, managementu, zemědělství a techniky. Zajímám se o makropolitiku a makroekonomiku pouze z pohledu jejího dopadu na lidi, které znám a z pohledu jejich možných reakcí.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.