V Austrálii si hrají s počasím soukromé společnosti

obrazek
5.1.2020 03:02
Tento článek vyšel na médiu TOTTnews pod názvem: "Odhaleno: Australské společnosti manipulující s naším počasím" a je publikován se svolením jeho autora Ethana Nashe. Jde samozřejmě o geoinženýrské záležitsti, jako jsou HAARP a chemtrails. Článek byl publikován 25.6.2018, tedy nejde o žádné surfování na vlně skandálu v souvislosti s nedávnými požáry, o kterých si ale takto můžeme myslet cokoliv. Závěr blogu (z jiných zdrojů) je však poněkud drastický, ten už se suchu a požárům věnuje. Jestli máte rádi detektivky, pusťte se do něj! Situaci dokládá i výňatek z dokumentu BBC a také tento citát NASA: "Dokonce i malé změny v hojnosti nebo lokaci oblaků mohou změnit klima více než předpokládané změny způsobované skleníkovými plyny." -viz video příspěvku u konce, blogu - z "THE INCREDIBLE TRUE STORY OF ARTIFICIAL CLOUDS AND WEATHER MODIFICATION". A jiný citát klimavědce NASA Jima Hansena z roku 2012: "člověkem idukovaná klimatická změna je velkým morálním problémem, na stejné úrovni jako otrokářství." Sucho v Česku může souviset s kradením dešťových mraků ze strany okolních států.

zdroj: https://tottnews.com/2018/06/25/australian-companies-manipulating-our-weather/

Po více než pět desetiletí v Austrálii bylo studium mraků, deště a atmosféry do značné míry skryto před veřejností, protože tajná síť vládních agentur a soukromých obchodních zájmů nadále manipuluje počasím kolem nás ve svůj osobní prospěch.

PŘEHLED

Geoengineering nebo manipulace s počasím se nyní běžně přijímá jako úmyslná intervence nebo rozsáhlá manipulace s klimatickým systémem Země, která působí proti „globálnímu oteplování“ nebo ovlivňuje životní prostředí.

Globální klima je řízeno množstvím slunečního záření přijímaného Zemí a také osudem této energie v systému Země. To znamená, kolik je absorbováno zemským povrchem a kolik se odráží nebo vyzařuje zpět do vesmíru.

Odrazivost slunečního záření je řízena několika mechanismy, včetně zemského povrchu  a albeda - odrazivosti mraků  a pokrytí mraky a přítomnosti skleníkových plynů, jako je oxid uhličitý (CO2), v atmosféře.

K tomuto pojetí se geoinženýrství zaměřuje na tyto klíčové oblasti se dvěma hlavními odpovědnými technikami: přímé odstraňování oxidu uhličitého, jako je například zasévání/tvorba oblaků kondenzačními jádry, a usměrňování slunečního záření tak, že se snaží ochladit planetu tím, že odráží více slunečního světla.

následuje obrázek.Geoengineering techniques. Photo: Xu Qifei

Návrhy geoinženýrství byly poprvé vyvinuty v polovině 20. století. Tyto návrhy, které se opíraly o technologie vyvinuté během druhé světové války, byly navrženy tak, aby změnily povětrnostní systémy s cílem získat příznivější klimatické podmínky v regionálním měřítku.

Austrálie se do těchto procesů intenzivně zapojuje od počátku technologického pokroku, s významnými projekty, dokumentovanými experimenty, legislativními částmi a více, více než 50 let.

CSIRO: VYTVÁŘENÍ DEŠTĚ

Jednou z nejznámějších technik geoinženýrství je setí oblaků, což je proces, který se snaží přivést déšť na vyprahlou zemědělskou půdu rozptýlením částic jodidu stříbrného nebo pevného oxidu uhličitého do mraků nesoucích déšť.

Setí mraku může zahrnovat pokus o produkci deště, pokud by žádný z nich normálně nespadl, nebo může pracovat na zvýšení srážek v určité oblasti.

Tato teorie začala v Austrálii krátce po prvních laboratorních pokusech na světě. Poté, co nové výzkumné práce zveřejněné americkými vědci I Langmuir a V Schaefer uvedli, že déšť může být vyvolán nastavením mraků suchým ledem.

Po sérii experimentů v New Yorku se těmto dvěma vědcům podařilo pršet pomocí kuliček s jodidem stříbrným. Brzy poté dostali patent (https://pdfpiw.uspto.gov/.piw?Docid=02527230)na svou techniku, označovanou jako „setí mraků“ 

V důsledku mezinárodní studie bylo poprvé v Austrálii v roce 1947 vyzkoušeno setí mraků (https://csiropedia.csiro.au/cloud-seeding/), když CSIRO použila letadla Royal Australian Air Force, aby hodila suchý led do vrcholů kupovitých mraků.

Podle historie CSIRO metoda spolehlivě pracovala s mraky, které byly velmi chladné, a vytvářely déšť, který by jinak nespadl, což vedlo k dalším následným pokusům.

První zdokumentované datum tohoto úspěchu bylo v roce 1947. Popsáno CSIRO (http://www.cmar.csiro.au/e-print/open/cloud.htm):

"Předpokládá se, že se jedná o první zdokumentovaný případ kdekoli na světě, kdy došlo k výrazným umělým dešťovým srážkám, které se dostaly na zem, a poprvé, kdy dynamický oblačnost následovala po zaočkování/zasetí."

Po úspěchu počátečních pokusů by vědci CSIRO pokračovali v této práci až do roku 1952 a brzy se rozšířili o teoretická, laboratorní a letecká zkoumání struktury a reakce mraků

následuje obrázek - ukázka z donového tisku. Chronicle article from 1948. Photo: WeatherModificationHistory.com

CSIRO provedla podobné experimenty od roku 1953 do roku 1956 v jižní Austrálii, Queenslandu a dalších státech, tentokrát však pokrývala velkou oblast místo singulárních mraků jako předtím a vyvinula nové techniky aby se ukázala světu:

Následuje obázek dobového tisku "Vědci ukazují, jak vyrobit déšť"SMH article from 1951. Photo: WeatherModificationHistory.com

Pokusy využívaly jak pozemních, tak vzdušných generátorů jodidu stříbra k získání výsledků. Každý experiment pokrýval cílovou oblast 2 000 až 8 000 čtverečních kilometrů a sousední kontrolní oblast stejné velikosti, která nebyla naočkována.

Během pozdních padesátých lét a časných šedesátých lét, CSIRO provedl výsev oblaku ve Sněhových (Snowy) horách, na York poloostrově v jižní Austrálii, v nové anglické čtvrti nového jižního Walesu a v povodí Warragamba západně od Sydney.

Činnosti společnosti CSIRO v Tasmánii v 60. letech byly také úspěšné, přičemž výsev nad povodí Komise pro vodní elektřinu na centrální náhorní plošině dosáhl na podzim dokumentovaných nárůstů srážek až o 30%.

Tasmánské experimenty byly tak úspěšné, že Komise od té doby pravidelně prováděla setí v horských částech státu.

Mimořádné výsledky dokumentované napříč Austrálií měly v té době tak slibné, že v příštích padesáti letech byly vytvořeny nové systematické programy zakládání mraků.

Tuto práci dnes provádí divize cloudové fyziky CSIRO (https://trove.nla.gov.au/people/587058) v rámci „Námořního a atmosférického výzkumu“.

PROVOZ JINDALEE 

Jak se technologický pokrok začal formovat na globální úrovni, změnil se rozsah programů a spolupráce mezi zeměmi, aby se tyto techniky posunuly ve 20. století.

Jednou z největších operací v Austrálii, ve srovnání s HAARP ve Spojených státech (https://www.theblackvault.com/community/forum/the-war-on-terrorism-homeland-security/the-jindalee-operational-radar-network-jorn/), je síť operačních radarů Jindalee (JORN) (https://en.wikipedia.org/wiki/Jindalee_Operational_Radar_Network).

Operační radarová síť společnosti Jindalee je vysokofrekvenční radar s rozpětím za horizont(OTHR) (https://en.wikipedia.org/wiki/Over-the-horizon_radar), který využívá ionosféru k monitorování pohybu vzduchu a moře na ploše nejméně 37 000 čtverečních kilometrů.

JORN se stal hlavním výzkumným projektem od roku 1970 a byl vyvinut za účelem dohledu nad australským severním mořem a leteckým přístupem a je prvním australským komplexním systémem včasného varování v zemi a vzduchu.

Poskytuje nepřetržitý vojenský dohled nad severním a západním přístupem k Austrálii a slouží také civilnímu účelu při detekci pohybů.

Používá se při „obraně Austrálie“ a může také sledovat námořní operace, výšky vln a směr větru.

V roce 1991 Commonwealth udělil Telstra (dříve Telecom) (https://www.dst.defence.gov.au/innovation/jindalee-operational-radar-network) hlavní zakázku v hodnotě 860 milionů dolarů na návrh a výstavbu operační radarové sítě Jindalee.

Společnost Telstra zadala významné subdodavatelské smlouvy společnosti GEC Marconi a Telstar Systems, společného podniku mezi společností Telstra a Lockheed Martin Corporation, a podle vlády SA je podporována společností BAE Systems Australia.

Společnost RLM Management Company, společný podnik Lockheed Martin a Tenix Group, převzala v roce 1997 plnou odpovědnost za řízení projektu JORN.

Společnost BAE Systems provede v průběhu příštích 10 let významné vylepšení JORN (https://www.defencesa.com/projects/jindalee-operational-radar-network)s vylepšeními o 1,2 miliardy dolarů, které dosáhnou vrcholu na více než 500 vysoce technických pracovních místech, z nichž mnohé jsou v jižní Austrálii.

PROJEKT BOUŘKOVÝ FUROR

Ačkoli už přestal fungovat, jedním z nejvíce veřejných případů geoinženýrství zasažených Austrálií byl Projekt Stormfury, který od poloviny šedesátých do osmdesátých let byl projektem věnovaným experimentální úpravě hurikánu.

Hypotéza spočívala v tom, že jodid stříbrný způsobí zamrznutí podchlazené vody v bouři a narušení vnitřní struktury hurikánu. To vedlo k zaočkování několika atlantických hurikánů.

Na konci sedmdesátých let by projekt provedl cestu po Austrálie s experimenty:

Následuje obrázek z domového tisku, článek Stormfurry padá The important project reaches Australian shores. Photo: WeatherModificationHistory.com

Bývalý kubánský prezident Fidel Castro doložil (https://slate.com/news-and-politics/2010/03/what-new-york-times-columnist-ross-douthat-misses-about-fringe-thinkers.html), že projekt Stormfury byl pokusem o vysazovíní hurikánů, protože nové pole ozbrojené války se stalo skutečností, když se 20. století po této sadě experimentů uzavřelo.

I když je tento program pryč, tento program by byl průkopníkem v oblasti výsadeb mraků po celém světě.

ZAPOJENÉ SPOLEČNOSTI

Geoengineering pokračuje napříč Austrálií v roce 2018 - a je pokročilejší než kdy jindy.

V současné době, i když existují některé projekty řízené vládou, nejoblíbenějším typem projektu je koordinace mezi vládou a soukromou společností.

Klíčovým příkladem moderní operace, která v současné době přináší tyto experimenty do moderní doby - jedné ze dvou největších v Austrálii - je experimentální společnost pro počasí a vodu, Snowy Hydro (https://www.snowyhydro.com.au/our-energy/cloud-seeding/our-cloud-seeding-program/), se sídlem mimo Sněhové hory, v NSW.

Po počátečních pokusech o setí mraků v roce 2004 v regionu Sněhových hor zjistila, že „výjimečné vědecké přednosti testu“, „pozitivní výsledky hodnocení“ a „absence nepříznivých dopadů na životní prostředí“ byly pro vládu dostatečně „přesvědčivé“, aby vyhověly legislativě pro probíhající, operační program setí oblaků.

James Pirozzi, manažer společnosti Snowy Hydro, vysvětlil, jak jejich technologie funguje a vyvíjí se v 21. století:

"Máme řadu pozemních generátorů na západní straně Velkého dělicího pásma v národním parku Kosciusko a pomocí přírodních terénních prvků ve větru tomu poskytujeme zdvih, abychom dostali tento materiál ze země nahoru do mraky, “řekl pan Pirozzi.

Tyto generátory, v podstatě samostatmé hořáky, jsou v podstatě velkým propanovým plamenem. “

Činnosti v oblasti setí mraků prováděné společností Snowy Hydro jsou schváleny zákonem o výsevu mraků Snowy Mountains Cloud Seeding 2004 (zákon https://www.legislation.nsw.gov.au/#/view/act/2004/19), který stanoví řadu povinných požadavků na programy výsevu v NSW.

V dokumentu z roku 2009, který se zaměřil na setí oblaků (https://journals.ametsoc.org/doi/full/10.1175/2008JAMC2068.1), bylo zjištěno, že „celkové srážky nad cíli byly o 5 až 13 procent vyšší než v blízké kontrolní oblasti“.

Další nedávný recenzovaný dokument (https://journals.ametsoc.org/doi/full/10.1175/2011JAMC2660.1) navrhl průměrné 14% zvýšení srážek kvůli nedávným pokusům o setí mraků v Sněhových horách.

Společnost vedená pod jménem Hydro Tasmania, byla také nedávno pod palbou pro zaočkování mraků v době před smrtícími záplavami v severozápadní Tasmánii, což mělo za následek koroniální (?) vyšetřování.

Při revizi DPAC bylo později zjištěno, že osetí společností Hydro „nemělo měřitelný dopad na srážky“ - navzdory letu trvajícímu hodinu a 34 minut nad povodím Horní Derwent, zaměřené nad jezero Echo.

Přezkum (http://www.dpac.tas.gov.au/__data/assets/pdf_file/0015/332610/floodreview.pdf)zjistil, že let s výsevem mraků nepřispěl k následným záplavám roku 2016.

Vysávání mraků Hydro Tasmania bylo od incidentu pozastaveno.

Společnost Weather Modification, Inc (http://www.weathermodification.com/index.php). také podpořila Agenturu pro ochranu životního prostředí v Queenslandu v roce 2008 „Studii proveditelnosti pro zvýšení deště a vzdušné chemie“ - poskytující nástroj letadlu a posádce vybavené přístrojem pro setí v oblacích (http://www.weathermodification.com/projects.php?id=4).

Vprosinci 2006 vláda Queenslandu upsala 7,6 milionu dolarů (http://media01.couriermail.com.au/multimedia/2007/03/070300-water/story6-1.html) na financování výzkumu očkování „teplého mraku“, který bude provádět společně australský úřad pro meteorologii a Národní středisko Spojených států pro výzkum atmosféry.

Toto je jen několik příkladů!

MURDOCH A TURNBULL

 Současný předseda vlády Malcolm Turnbull oznámil v roce 2007 (https://mobile.abc.net.au/news/2007-11-20/turnbull-pumps-10m-into-rainmaking-gamble/731004), že 10 milionů dolarů z australského vládního vodního fondu bude věnováno na vyšetřování „nezpracované technologie“, jejímž cílem je vyvolat dešťové srážky z atmosféry, i když nejsou mraky.

následuje obrázek dobového tisku "Turnbull napumpuje 10 m dollarů do hry s mraky"Thought we forgot? Photo: ABC

Výzkum s veelkým přísunem peněz byl zaměřen na tajemnou ionizační technologii a podporován tajnou společností Australian Rain Corporation (nyní Australian Rain Technologies (https://www.australianrain.com.au/services.html)), v naději, že nadcházející experimenty ukážou, že tato technologie může přinést zvýšený déšť.

Společnost bude používat metody dříve diskutované - výše a přidávat do ionosféry elektrifikaci k vytvoření mraků z čistého vzduchu, a to i když není déšť, technika dosud nebyla prozkoumána.

Kancelář pana Turnbulla říká, že nedošlo k porušení protokolu správy, protože projekt byl skutečně schválen před oznámením voleb.

Fundraisingová skupina Malcolma Turnbulla, Wentworth Forum, zahrnuje dlouhý seznam štědrých dárců zodpovědných za tento krok, včetně Franka Lowyho, Rose Packera, Johna Simonsa a Matta Handburyho - předsedy a spoluvlastníka Australian Rain Corporation!

Bylo zjištěno, že pan Handbury je bohatým synovcem (https://www.abc.net.au/news/2007-11-20/turnbull-pumps-10m-into-rainmaking-gamble/731004) Ruperta Murdocha a předsedou a majitelem knihy Murdoch Books, která je sídlem Australian Rain Corporation!

Už začínáš dávat smysl?

Malcolmu Turnbullovi byla položena následující otázka v souvislosti s propojením ABC v roce 2007: Pomohl příspěvek Matta Handburyho k vašemu fundraisingovému fóru Wentworth Forum při zajišťování financování pro Australian Rain Corporation?

"Neexistuje absolutně žádné spojení," řekl.

"To je odporný návrh".

Žádosti o rozhovory s panem Turnbullem, vedoucím Australské dešťové korporace, vedoucím střediska najatého na testování zařízení, byly zamítnuty.

*****

druhý Ethanův článek, tentokrát z roku 2014:

Protestující se shromažďují v Brisbane v opozici vůči geoinženýrství

Ethan Nash položil protestujícím otázku, jestli vědí, co je to geoinženýring, a dostalo se mu následující odpovědi:

Geoengineering je v zásadě představou, že lidé umějí umírnit zemské klima, což nám umožňuje kontrolovat teplotu, a tím se vyhýbat negativním dopadům změny klimatu. To se děje ve dvou hlavních prostorech: správa CO2 a sluneční záření. To mimo jiné zahrnuje: chemtrails nebo-li stratosférický aerosolový postřik, zasévání mraků a vytváření / manipulaci s umělou přírodou (stromy atd.).

V současné době jsou veřejně dostupné vládní programy, protože diskuse probíhají již řadu let - ačkoli v této chvíli není známo mnoho informací o tom, jak jsou plány prováděny na fyzické úrovni. To zahrnuje Austrálii, kde je v moderní historii našeho národa dobře zdokumentována manipulace s počasím.

To je patrné zejména v Brisbane, protože vláda Blighů rekordně nakupuje dešťové programy od thajské vlády. Podle Sydney Morning Herald v roce 2008 „Přístup vlády Queenslandu k technologii dešťování, kterou vyvinul král Bhumipol za posledních 30 let, přišel rok poté, co se náš stát v loňském roce přiblížil královské domácnosti… V minulosti se měla Austrálie připojit k jiným národům požadujícím výměnu informací a technologii této techniky. “

Ačkoli je geoinženýrství v současné době aktivní na našich domovských březích, není zdaleka omezeno na Austrálii. Ve skutečnosti pochází ze zámoří a během posledního desetiletí se dostal k nám. Mezinárodní program vyvinutý zvláštními zájmy za tajných okolností je v současné době spuštěn po celém světě - dokonce získává souhlas IPCC (pozn. překladatelky, mezinárodí panel pro klimatickou  změnu) v nedávné zprávě o změně klimatu. Mezi takové plány patří rozprašování částic hliníku a barya do vzduchu za účelem boje proti rostoucím slunečním paprskům a atmosférické aktivitě a také řada dalších metod v souvislosti s „překonáním“ situace globálního oteplování.

Z těchto programů byl na začátku tohoto týdne uveden nejnovější příklad manipulace s umělým počasím. Podle TIME v lednu vědci pracující pro vládu Spojených arabských emirátů úspěšně vytvořili 52 umělých dešťových dešťů v poušti Abu Dhabi v rámci projektu 11 milionů dolarů, který přinesl déšť do části světa, která o něj přišla.

Podle článku vědci „… vložili do pouště ionizátory, které vypadají jako stínidlo z oceli, aby vytvořily nabité částice. Záporně nabité ionty stoupaly horkým vzduchem a přitahovaly prach. Vlhkost pak kondenzovala kolem prachu a nakonec vytvořila dešťový mrak. Banda dešťových mraků. “

I přes velkou podporu vědeckých a ekologických komunit protestující demonstrovali dnes ve městě Brisbane jiný pohled - vyjadřující znepokojující obavy z programů a jejich důsledků pro planetu.

Organizátor David (Syro) Syrmis hovořil s TOTT News na akci, aby vyjádřil své myšlenky na Geoengineering a nebezpečí, které to pro vás a já představuje.

"Naše globální síť pozorovatelů oblohy a počasí zjistila, že jejich akce ve skutečnosti neochladí planetu tak, jak to naznačují," říká Syro.

"Dělá to pravý opak - zahřívá naši planetu."

Středem pozornosti byly informační letáky a ukázka anti-geoinženýrského materiálu, takže mnozí se přestali bavit, učit se a navazovat kontakty.

Budoucí shromáždění se budou konat po celé zemi, aby dále čelili této globální hrozbě. Další informace o tom, jak se zapojit, najdete zde: https://www.facebook.com/AustraliansAgainstChemtrails

Pořadatele akce a další informace najdete také na následujícím odkazu: https://www.facebook.com/AustralianGeoengineeringProtest

..... no a tam najdete takové články jako "Další klimatický vědec proráží mlčení: Vaše modely jsou ssi jako se má Mikymauz k reálnému světu."https://electroverse.net/another-climate-scientist-with-impeccable-credentials-breaks-ranks/

nebo , z 22.12.2019: "Austrálií se šíří temná konspirační teorie" - což je upozornění na NWO, světovládnou Agendu 2030: https://m.gympietimes.com.au/news/dark-conspiracy-spreading-across-australia/3907721/  oficiálně je Agenda 2030 cosi úchvatného, co státy podepsaly již dávno, v roce 1992: https://envirowatchrangitikei.wordpress.com/agenda-21/ a zde si agendu 21 můžete přečíst celou - v linku uvnitř článku: https://www.disclose.tv/agenda-21-the-plan-to-depopulate-95-of-the-world-by-2030-313560

Nebo: "Geoinženýring a zbraně masové destrukce" - alias "Země jako zbraň, geoinženýrství jako válka" http://stateofthenation.co/?p=2692  což je upozornění na stejnojmenou knihu paní Bertell, jež aktuálně vyšlq i německy. Dr. Rosalie Bertell se narodila v roce 1929 ve Spojených státech. V roce 1966 získala doktorát v oboru biometrie na Katolické univerzitě v Americe ve Washingtonu DC. Je držitelkou devíti titulů doktorského studijního programu a získala řadu cen, mezi nimi i cenu „Right Livelihood Award“, RLA (1986); Spoluzakládala několik organizací včetně „Mezinárodního ústavu pro veřejné zdraví“ (IICPH) v kanadském Torontu (1984) a „Mezinárodních lékařů pro humanitární medicínu“ v Ženevě (Švýcarsko) (1999). Pracovala jako odhadce OSN, pro tuto instituci pracovala ve více než 60 zemích a byla celoživotní členkou římskokatolické kongregace „Šedé jeptišky Nejsvětějšího srdce“, Pensylvánie, USA. Rosalie Bertell se zajímá o lidské zdraví, životní prostředí a planetu jako celek a o varování týkající se nebezpečí, kterým čelíme. Její první kniha se zabývala jaderným nebezpečím: „Žádné bezprostřední nebezpečí? Prognóza pro radioaktivní Zemi “. Za tuto publikaci jí byla udělena RLA v roce MCA v Černobylu 1986. Vzhledem k několika stovkám nebo dokonce vícekrát větší konečné MCA ve Fukušimě v roce 2011 je tato kniha nyní relevantnější než kdy jindy.„Pokud by veřejnost objevila skutečné zdravotní náklady spojené s jadernou kontaminací, vynořilo by se volání ze všech částí světa a lidé by odmítli nadále pasivně přispívat svou vlastní smrtí!“ (Bertell, 1985, s. Xiii)  Pro dnešek uvádí:  „Nyní se plánují války v oblasti klimatu a počasí, války, v nichž budou hrát roli zemětřesení a sopky, povodně a sucha, hurikány a monzunové deště.“ (Bertell 2013, s. 57)

A video: "Sucho podle návrhu - genocidujíc Austrálii"aneb "Austrálie vyrobila klimatickou rkizi"  https://www.youtube.com/watch?fbclid=IwAR17CamGszx-9VeHkUiBl6GqNa8T5b75vmqPONNVeOLDcYgHr8hELe5Ioy4&feature=share&v=t8XmlMpJSJ8&app=desktop    překlad je přibližný, hodně toho  je vynecháno, snažila jsem se ale zachytit vše podstatné. Australský občan, který toto nahrál, se  jmenuje Max Igan. 

 A toto poslední video je velmi závažné, protože opravdu odhaluje možné příčiny dnešních australských potíží, uvádí totiž, že Austrálie vysychá záměrně, úmyslně, svévolně, podívejte se na artézský bazén  a 1500 km největšího říčního systému je prázdných,  a to proto, že ude proběhl návrh sklizně z lužních ploch, to znamená, že kde byla lužní plochy, poldry, tam zabili vvšechny stromy, zplanýrovali to a vytvořili hráz/nábřeží, která brání odtoku vody do řeky, a říkají tomu sklizeň. a pak jsou tu přehrady, soukromé přehrady velkých zemědělských podniků, které ale zaplatili daňoví poplatníci, tyhle přehrady zde ale jsou k umělému zavlažování a jsou určeny k plýtvání vodou, jsou určeny k recyklování zavlažovací vody, je to ilegální sklízení vody, je to celé protiústavní, brání to  to přístupu k k vodě lidem na spodním řečišti (a brání to přirozenému plnění artézkého bazénu), Věděli  jste kupříkladu, že má 43 000 frakovacích vrtů, každý z těchto vrtů spotřebuje mezi 1,5 a 16 miliony galonů vody. my jsme jednou z nejssušších krajin na světě a podívejte se, co oni dělají s vodou. A teď něco o geoinženýrství, mnozí z vás si myslí, že to není reálné, ale to je reálné. Podívejte se správně na stopy po těchle letadlech, kdyby takové emise mělo vaše auto, tak už dávno nesmí jezdit, ne, i tohle by bylo dávno zakázáno, kdyby to nebylo úsmyslné. Důležité je vědět, že zemi vysušují a vytovřili záměrně tyto ohně. I tentokrát to toiž nejsou ohně obvyklé, o jakých jste slyšeli jindy, tentokrát se ty zprávy podobají těm z kalifornie z minulého roku. Udělali jsme rozhory vzorků půdy a vody a našly chemické součásti chemtrails, sulfát, metalický hliník oxid hlinitý, titanát barnatý, stroncium90.  To jsou obvyklé látky, ale našli jsme i mrtvé červené krvinky - vysušené erythrocyty a to nás vede k tomu, myslet si, že chemtrails jsou používány také k biologickému inženýrství. No ale dobrá, to může být past, měli bychom si všímat takových podstatných věcí, jako je aluminium. barium, stroncium. a k čemut yto mohou být použity, to je zajímavá otázka. Kdosi mne upozrnil na to, že bych se mohl podívat, z čeho se dělají prskavky,protože o jsou takové pomalu hořící ohňostroje. Takže prskavky: hliník železo, titan. a pak dusitan barnatý jako oxidační látku. a stroncium nitráty, ta zapálí ten hliník. Jestliže je Austrálie posypaná takovýmhle prachem, není divu, žýe ty ohně jsou tak horké. Austráilie je zem suchá jak troud, a jerstliže ji chemtrailsujete tímto prachem po léta,  A teď si poslechnte schválně tuto zprávu o počasí z října, kdy už všude zuřily ohně: apán rosnička upozrňuje na to, že je zvláštní, že se objevilo na nebi modro, když je zataženo ačkoliv neprší, jasná obloha? - nějaký optický efekt a bylo jasno, a přičítá to geoinženýrskému kousku s metalo plastickými vlákny a radarem.  Komentář ke zpavodajství, věří se, že šlo o vojenské cvičení nad sférou ohňů, a že použili něco, aby se kryli jakoby před nepřátelským radarem v  zöně ohňů. Ale co se vlastně nad ohni dělo, co vlastně shodili a čím ty ohně povzbudili? A upozorňuje na nesoulad mezi bezpečnostními opatřenmi a skutečným nebezpečí. Zdá se mu to poněkud drastické, jediným terorem na ulicích jsou ti batmani se samopaly. A upozorňuje také na vybavení vojenského a civilního letectva. A upozorňuje na zajímavý prognostický intenetový zdroj pro vojenské výdaje, kde je HDP a obyvatelstvo přepočítáváno na další výdaje, a, podle kterého má Austrálie z 23 milionů ztratit 15 milionů obyvatel mezi lety 2017 a 2025! Proč vůbec rozprašují chemtrailsy takovéto látky a proč lidi zodpovědní za výdaje armády dělají takové prognozy, jako je počet obyvattelstva v budoucnu? Nikde není zmíněno, jak k takové redukci má dojít, Prostě lidi, byli jsme málo pozorní, a teď tu probíhá genocida. Podívejme se, jak je to s radary pro předpovědi počasí. Kolik tu máme vlastně radarů? kolik bychom jich ptořebovali, tak 10 až 12. Dobře, řeknete, že jsem zbrklý konspirační teoretik, ale proč jich tu máme tolik, podívejte se, vždyť se naprosto kryjí (a jsou všechny podél pobřeží) je jich 53 nebo 55.- opravdu jsou tu kvůli předpovědím počasí? Podívejme se, co vláda dělá, obecně se má za to, že odmítá klimatickou změnu, ale to dělá spousta lidí, jestli to ale můžeme koupi, takto.Greta jen vypouští kontrolovanou narativu, kontrolovaný verbální projev. spouští agendu a to je naopak důvod pro to, že se mnoho lidí ptá, zda tato kiimatická změna nebyla vyrobena. A víme, že oni potřebují nějakou událsot, aby ji mohli pustit samostatně do světa, aby ukázali, co se může stát, když budeme ignorovat klimatickou změnu. Takže oni schválně připravili tuto zemi o vodu, schválně ji pochemtrailsovali a stálo to takové úsilí zabránit lidem v tom, aby sbírali suché mrtvé  či ohořelé dříví, aby bylo  jisté, že to bude dobře hořet, dokonce vyvinuli novou teorii, proč tam má zůstat, je to několik let,  Takže hořelo, ačkoliv hořelo dokonce vTasmánii. Hořelo, a teď tu bude solární minimum, za dekádu či dvě. V Číně si dělají hlavu, jestli se budou rodit zemědělské plodiny, za takové situace! Lidé se musí probudit...Všiml jsem si, že za tohoto vrcholu léta jsou zde nyní velmi chladné večery, to je proto, že země je tak suchá. jako na poušti, ve dne horko,v  noci mráz. Všechny ty přehrady, a zábrany,a sklizně vody, je to ilegální, stalo se to, že jsme se změnili v korporátní zemi, všude podél pobřeží letoviska, nebo doly, Australia je neplatná od dob Boba hawka v roce 1973. pardon, popletl jsem to, konec Austrálské Ústavy je v roce 1973, ale Bob Hawk svůj zákon proti referendům obyvatelstva prosadil v roce 1988. Zmrvili naši ústavu. A nepomůže nám ani jít k soudu kvůli tomu, že chceme referndum o modifikacích počasí a dalším. Lid Austrálie bude zničen hladem, žízní a ohněm. Ale to říkám hlavně kvůli vám z jiných zemí, abyste věděli, co se může stát, když nedáváte pozor. Naše vláda odmítá klimatickou změnu a teď všichni hledí k Austrálii. Lidi by měli zatím bránit vodu, jednotlivě, proti všem těm loupežím, ale oni sedí a zadku,když dost, tak dost. Skončete alespoň s podporou těchto lotrů. Přátelé, vezměte si příklad z toho, co by se nemělo ve vaší zemi stát a čemu se musíte bránit. ///Pán v tomto videu uvádí také url na které najdete ty údaje prognozy populace v roce 2025, je to tohle: http://www.deagel.com a zřejmě se to dá najít v sekci jiné informace a dál podle zemí - tady je rok 2017 http://www.deagel.com/country/ a teď klikněte na View year 2025 forecast.) a hele, to snížení je zapsáno nesrozumitelně, dalo by se vykládat všelijak, ale Austrálie spadne z 13. na 23. místo v tabulce a HDP se odpovídajícím způsobem sníží! 

Dne 6.1.2020 byl pořad 90´ČT věnován požárům v Austrálii. Alexander Ač  z Centra výzkumu  globální změny zde pronesl, že od roku 1910 stoupla průměrná roční teplota o 1°C, a tetno rok byla teplota nad průměrem o 1,5°C. To podle mne neodůvodňuje tak rozsáhlé a prudké požáry. Jan Frouz z Centra pro otázky životního prostředí Uk ovšem uvedl, že  požár takovéhoto rozsahu je v Austrálii v posledních 50 letech asi třetí.   o elŇiňu Indického oceánu (tzv. DIpole) a záplavích v Africe a hořícím buši v Austrálii  - grafy vypadají efektně, hlavně tím kontrsstním vybarvením, ale záplavy v Africe nesály médiím za řeč a jak říkám, zvýšení o jeden a půl až dva stupně takovouto situaci v Austrálii neodůvodňují: https://goldenageofgaia.com/2020/01/03/indian-ocean-dipole-what-is-it-and-why-is-it-linked-to-floods-and-bushfires/

 Související články:

Carmen Tourki
21 hod ·
Včera přišla dcera s tím, že Austrálie prodala svoji vodu a hasiči nemají čím hasit. Tak jsem se na to podívala blíže. Zdá se, že je to tak. Četla jsem, že kšeftování s vodou je tam na takové úrovni, že zkrachovala řada sedláků, protože voda je příliš drahá a oni nemají
 dost prostředků na to, aby za irigaci mohli zaplatit. No, kdy začnou měřit lidem plíce a zpoplatní vzduch, který dýcháme? Lynn Tourki:
Jj, Australie prodala svou vodu Singapurske potravinarske firme, ktera ji prodava dal do Kanady 
https://www.dailymail.co.uk/news/article-7780983/Foreign-company-sells-89-billion-litres-Australian-water-rights-490m-drought.html?

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/frivolni-spory-o-zivotnim-prostredi-odpovedne-za-pozary 

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/odehrala-se-v-kalifornii-operace-pochoden-nebo-firegeddon

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/pomozte-zastavit-geoinzenyrstvi

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/chemtrails-jiz-nejsou-konspiraci

a: Geoinženýrské programy a experimenty s modifikací počasí: https://climateviewer.com/2013/10/06/geoengineering-programs-weather-modification-experiments/

A historie modifikací púočasí: https://weathermodificationhistory.com

A připománám ještě, že aby půda měla alespoň nějakou nasákavost, musíbýt živá, tedy nezabíjená každoroční chemizací. To by měl být první krok,na který je třeba se soustředit. 

11 000 expertů navrhuje zabití miliard lidí jako konečné řešení globálního oteplování - už kdysi! : https://www.intellihub.com/11000-experts-propose-killing-billions-of-people-as-final-solution-to-global-warming/?f

Rusko se zřejmě potýká s biologickým napadením, ale má pečlivě vedené zdravotní výikazy, aby si toho mohlo všimnout, a má Snowdena, který ví, odkud vítr fouká: https://www.lajkit.cz/zpravy/item/389-dalsi-sokujici-poselstvi-snowdena-jak-usa-infikuji-obyvatele-ruska-biologickymi-zbranemi?

Souhlasím, že je nutné dát prostor pochybnostem o pravosti některých požárú: 

Požáry na Sibiři, Aljašce, v Amazonii a Grónsku vyvolaly řízené energetické zbraně

24.8.2019sdělení spolupracovníků BR http://svetelneinfo.cz/pozary-na-sibiri-aljasce-v-amazonii-a-gronsku-vyvolaly-rizene-energeticke-zbrane/

 

Současné masivní požáry vyskytující se zejména v odlehlých oblastech této planety byly založeny pomocí utajovaných kosmických zařízení instalovaných na oběžné dráze. Tato technologie v rukou světovládců a jejich ještěřích pánů dokáže na libovolné místo zemského povrchu vyslat vysoce koncentrovaný paprsek energie, která dokáže vyvolat požár. Jeho ohniska byla v roce 2019 založena koordinovaně zejména v odlehlých oblastech světa, jako je Sibiř, Aljaška, vodou nasáklá Amazonie či chladné Grónsko. V této zemi (již tajícího) sněhu a ledu se vzňal dokonce mech a travní porosty, opět v jeden čas a na vícero místech současně." - o zbraních DEW v linku o Kalifornských požárech a Firegeddonu. Věčmí škoda, že si autoři nedali práci se zdokumentoáním rozsahu těchto podivných požárů, článek mohl bžt přesvědčivější, pokud by se ukázalo, že rozsah je absolutně netypický a nezdůvodnitelný ničím. . 

 

Austrálie je jednou ze 47 zemí, které osévají mraky, aby pršelo a je třeba se divit se proč to neudělali také nyní, když hoří, ale nepřišla žádná odpvoěď, místo toho se zjistilo, kam se poděla voda z řeky (autor mého videa o genociddě). A také se zjistilo, že Rusko Austrálii nabídlo svá letadla schopná převést až 42 000 litů vody nebo zpomalovače hoření, ale podle Austrálie o této nabídce nikde není žádný záznam! https://envirowatchrangitikei.wordpress.com/2020/01/04/australia-is-1-of-47-countries-globally-that-makes-rain-by-cloud-seeding-bbc-why-are-they-not-using-it-to-extinguish-the-fires/?fbclid=IwAR1ciSULzLPfYunll5ypdrMNsR8EoEu8RIBunO6aK-7UeNUd8bJDwxC4Tsg V závěru si australský hasič stěžuje, že vláda komunity vraždí. Odsud je také odkaz na video s citátem NASA uvedný v perexu mého blogu.https://envirowatchrangitikei.wordpress.com/2017/01/01/the-incredible-true-story-of-artificial-clouds-and-weather-modification/ (**) mimořádně zajímavý je závěr: 60. léta: sprejování jodidem draselnýma  dusitanem stříbrným začíná, když Dr. Bernard Vonnegut vymyslí zaočkovávání mraků jodidem stříbrným. 70. léta: USDC svolává kongres o tom, že trysková letadla způsobují klimatickou změnu a americký problém to prohlašuje za porblém národní bezpečnosti oliňující zdroje života. 80. léta: klimatická změna pokračuje, jak se akceleruje zaočkovávání jodiddem stríbrným po celém světě v masivním měřítku. Obviňován CO2. 90léta: roste světové sucho a výpadky sklizní, obviňován je nárůst CO2.2000: climatická změna roste, a pozornost veřejnosti je přitahována k CO2 (sprejování jodidem stříbrným roste exponenciálně). Obvinění Ala Gorea. 2010: zalarmováni jsou vědci celého světa, a pokoušejí se vyhnout spojení se zapříčinění lidmi. Obviňována je Čína. 2020: Státy slepě pokračují v sperjování jodidem stříbrným. jak jen to je možné. 2030 a 2040 pokračují v přerušování řpírodních procestů prostředí e a bezohledném otravování vody, půdy i vzduchu, vinu si můžeme dávat sami sobě. :    

Dokument BBC, kde je uvedno, že 47 zemí modifikuje pčoasí, jsem nalezla, ale nejsou vyjmenovány, jen je zde mapa, na které jsou zobrazeny modře, je tam velká část Evropy!!!  "Jak lidé dělají déšť, aneb Věda o superbouřkách: https://www.youtube.com/watch?v=zlX7rJv_m0g   z důvodů i když visí na kanále BBC Studios, autorských práv směl být publikován jen výtah pro účely poznávání. 

A právě z tohoto důvodu u nás může méně pršet, čili: měli bychom zainteresovat naše politiky na prosazování memoranda o zákazu používání geoinženýrských nástrojů v Evropě!!!

Jinak sle - exisuje memorandum či dohoda z roku 1977, ve kterém se státy světa zavázaly, že nebudou geoinženýrské nástroje používat nebo že je nebudou používat k válečným a nepřátelským účelům. Neznám jeho přesné znění.  V dokumentu výše (**) se praví, že byla v roce 1978 podepsána dohoda OSN a jde o "Convention of the Prohibition of Military or Any Other hostile use of Enviromental Modifications Techniques - čili Konvence o zákazy vojenského nebo jiného nepřátelského používání technik modifikace životního prostředí - a ta má zakazovat weather warfare - čili války po počasí. Je načase dospět ke konsensu, že tyto techniky budou zakázány vždy. 

a tady máte ostřejší nášup: 

http://orgo-net.blogspot.com/2020/01/operace-zapalte-australii-specialni.html

 http://orgo-net.blogspot.com/2020/01/dukazy-o-pouziti-zbrani-rizene-energie.html

 

2014 Trójské oblaky, německé video o sprejování okolo 30.5.2009 nad Stuttgartem, o rozdílu normálních kontrails a chemtrils a o tom, že u Stuttgartu se to stalo běžnou věci, v letech 2011-2012 každých šest dní, o boji německých a amerických aktivistů a o tom, že program sprejování jede od 90. let celoevropsky, mapa zemí, kde probíhá ilegálně chemtrails, záběry ze satelitů, mnoho podrobností o tom, jak pozorovat a čeho si všímat a co co znamená. 9 u 10 lidí v okolí štuttgartu nezpozorovalo nic nenormálního, protože nic vidět nechtěli, něco nenormálního by odporovalo jejich přesvědčením závěr je věnován šťavnatým ukázkám klimatologické hasbary:: https://www.youtube.com/watch?v=1j0fngKZg24&fbclid=IwAR2LNuSMwD8moXy4gXGPtljD7sqLXkIO7SioiuUEZYAoOoWGwUYbVw2Zpzc

Anglicky určitý sourhn argumentů, proč to nedělat a více vysvětlení k technologii HAARP a vůbec moderních postupů geoinženýrství, velmi důkladné: https://www.youtube.com/watch?v=Iv7kCPd3zhE&fbclid=IwAR2gMx9dKbldrlGV62GQL7CJ07_Zp-pqyXL_6HoOavNkVuYw3bSOztLPKCE

Nedávno se začaly objevovat neznámé atmosféřické jevy, jako je bombová boře, nevídané nikdy dříve, dešťové nebo sněhové, převážně v USA. to je zcela určitě uměle vyrobené, na tom kanále BBC je nějaký odkaz, dost možná na celé video o průmyslu superbouří. . 

Rusko vyslalo na obranu Íránu raketové křižník, oficiálně na obranu Sýrie a jejího spojence Íránu. 

Rodí se noý Blázký východ pod vedením Íránu: https://ejmagnier.com/2020/01/09/a-new-middle-east-made-in-iran-is-about-to-be-born/

Občané Kalifornie žádaní vyšetření zločinů chemtrails a manipulací s počasím a předkládají důkazy:    https://www.youtube.com/watch?v=TNoZDv6usNs&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1OUYrk5bE6YXkssAwAEFK4HezdCSrm2aUyPzI7auGhKJHBp83PnZp4lig 

Limská deklarxce o plánované destrukci Austrálie: https://www.youtube.com/watch?v=IQDPA7UvDDw&feature=share&fbclid=IwAR2Ey9Oi-OpW2rgVcbtPjbojU24rMlJOobuwHAE_lLIAWbIwsswFDJvdP0c

video EasyJrt sprays Europe, Afrika and Asia: https://www.youtube.com/watch?v=L6QXLEkS3pw

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

o tom, že nebyly včas, je asi ta Agenda 21, kterou tak pěkně zobrazuje ten armádní web. 

luis

Kéž by se nyní vyskytly nějaké rozsáhlé chemtrails, které by způsobily větší deště, aby se požáry uhasily! Technicky by to snad možné bylo, ne?

klokan

   Překlep.

klokan

   Takže novodobí komandýři počasí někde posypávají mraky, aby pršelo (Australie), poblíž pak (Indonesie), aby nepšelo a přírodě, popřípadě pánbíčkovi, Sv, Petrovi, či jinému ve vývoji počasí dělají pořádný chaos. Nesmíme se proto divit, relativně brzy tito činitelé, tyto arogantně, namyšleně povyšující se mravenečky, z hlediska vesmíru téměř nic, které mu by však chtělo vládnout, jednoduše zadupají do povrchu planety, kterou zatím tito  veskze chaotičtí tvorečkové obývají. Lidští hlupáci by zkrátka neměli vyšším silám fušovat do řemesla. Velmi zajímavé pojednání.