V čí prospěch je šířena hysterická nenávist i-loutkami proti Rusku?

kolar top 09
26.5.2020 09:18
Každý soudný člověk, neovlivněný a nezmanipulovaný dnešním hysterickým protiruským doslova tažením některých politiků a obskurních postaviček z řad politických aktivistů a komunálních zastupitelů, kteří si na politiky hrají, musí nevěřícně koukat, jak se přepisují dějiny, jak je u nás vydávána a vykládá se ideologie systémem ode zdi ke zdi.

Změna režimu znamenala pro mnohé, většinu, odpoutání se od nařízené "lásky k Sovětskému svazu", což bylo po mnohaletém ideologickém masírování pochopitelné. Nepodařilo se nám, bezesporu ke škodě nás všech, stát se státem více-méně neutrálným, veskrze ale svobodným, nezávislým, ideologicky nepřipoutaným k žádné velmoci a silným zemím v Evropě.

Opět jsme se stali vazaly a podřízenými, opět nás někteří politici, žel, dovedli do chomoutu v protipólu, k té opačné zdi. Obzvláště v posledních letech, po našem vstupu do EU, kterou, ať si říká kdo chce co chce, řídí především postnacistické Německo a o něco méně Francie. Stali jsme se, a čím dál víc se stáváme, státem, který si právě to postnacistické Německo podřizuje, snaží se z nás, postkomunistického státu, udělat svojí kolonii, v tom lepším případě dalším poslušným spolkovým státem. Ostatně, tu touhu být jednou ze zemí spolkového postnacistického Německa, projevují, čas od času i veřejně, otevřeně, různí Hermanové a jiní hodně blízcí kamarádi, až pobratimové především sudeťáckých Němců, např. takový lidovec Bělobrádek, ale i jiní, pravidelní hosté jejich sjezdů.

Že nás postnacistické Německo už v podstatě hospodářsky a ekonomicky víc jak ovlivňuje, je jasné každému laikovi. Koupili si nás za hubičku, za pomoci a podpory zkorumpovaných politiků, nedlouho po převratu 89 a snaží se i dnes diktovat nám toho co nejvíc.

Snaha postnacistického Německa v posledních letech o vyvinění si ze zvěrstev a hrůz poslední světové války je víc jak zřejmá. Pozvolna se z německých nacistů a fašistů stávají už jenom nacisté a fašisté, bez národnosti. Už se nějak přestává uvádět, že právě Německo rozpoutalo tu válku, už se lživě přidává, že společně s Ruskem. A mnozí nepamětníci, ale i nenávistní pamětníci, jakoby pohrobci těch agresorů, nacistů a fašistů z Německa, této tezi věří a tuto tezi šíří. Lživě. Vítězství Sovětského svazu se upozaďuje a rozmělňuje v tvrzeních o jednoznačném vítězství především západních spojenců. Co na tom, že opak je pravdou. Potnacistické Německo se hlavně potřebuje vyvinit. Ale nikdy, z tohoto zvěrstva se skutečně nikdy nevyviní:

https://www.facebook.com/105874460765588/videos/1106393653036918/UzpfSTEwMDAzNTQzMDgwMTU0MDoyNzEyNTM1MTA3MzIzNDA/

Pozoruhodné je, že snaha o maximální zhoršení našich vztahů s Ruskou federací, která už dávno není Sovětský svaz, jak si mnozí tady, s nedostatečnou schopností přemýšlet, anebo se záměrem mást a plést především ty mladé a mladší, nepamětníky, je především v poslední době velmi silná, až nenormálně. Náš naprosto k ničemu, neschopný až hňupoidní ministr zahraničí tomu, jak se jeví, dává plnou podporu. Kým je řízen, kdo ho, paňácu nekompetentního, vodí na provázku? Komu to hlavně prospívá. Zajímavý je názor Stanislava Novotného, bývalého policejního prezidenta https://www.parlamentnilisty.cz/…/Stanislav-Novotny-USA-jso…. Konkrétně jeho úvaha o roli postnacistického Německa v přeprodávání nám ruského plynu, ale i o plynu břidlicového z USA.

Docílí tihle různí zlořádi toho, že si Rusko natolik stupidními provokacemi rozpřátelíme, až s ním nebudeme vůbec obchodovat a budeme si muset kupovat přeprodávaný ruský plyn (a nejenom) za mnohem dražší cenu, větší peníze ze západu? Dokonce mnohem dráž břidlicový z USA?

Ano, jak píše v článku https://www.parlamentnilisty.cz/…/Proti-Rusku-je-dnes-dobry… bývalý diplomat a poslanec Milan Šarapatka, proti Rusku je jakýkoliv argument dobrý. Ale nejenom argument, i lži, smyšlenky, zfalšovaný výklad dějin. 

Ti tři mameluci z Prahy, kterými beztak pohrdá každý slušný a rozumný člověk, odvádějí svou mouřenínskou práci s vervou a úporností, ale při své omezené schopnosti myslet dál, než do dalšího termínu žoldu, jim nedochází, že v dnešním světě silného toku informací jsou a vždy budou jen za bezvýznamné, trapné a opovrženíhodné loutky, trapné figurky, odvádějící špinavou práci proti svému národu, lidem v této naší krásné zemi.

Růžena Chrastekova
Řadová občanka, zajímající se o politicko - společenské dění v naší zemi

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

  Se základním vyzněním jistě velmi hodnotného autorčina článku lze sou autorkahlasit a v mohohých jeho pasážích, dá se konstatovat mi, zejména ohledně nyní šířené zcela negativní ideje pangermanismu i přímo píše z duše, myšleno jevovově. Na podstatu problému myslím narazil i předdiskutující k tomutop článku, že stávající přímo hrůzný stav, nezpůsobili toliko uvádění ,, tři magoři ", ale tento má mnohem širší souvislosti. Základní problém tkví asi v již pověstném odezdikezdikismu, historicky tkvícího v podstatě lokajsky pobělohorské čecháčkovství, který vyvstal i při posledním společenském a majetkovém převratu ve zdejších končinách L.P. 1989, kdy vlastně z jednoho chomoutu mocných, naše poslušná kobylka, dá se napsat zcela dobrovolně přešla pod  nejen pomyslný mocenský USA imperialistický chomout  druhý. Základní směřování našeho  jakoby státu nám dali naši údajní vyvolení, najevo vstupem do agresivního vojenského paktu NATO, bez všelidového referenda. Částečnou vstřicnost některých našich elit i k velmoci ČLR a částečné velmoci RF, lze z tohoto hlediska brát jako určitou obojetnost. Řečičky o tom, že musíme vycházet se všemi mocnostmi v této souvislosti zůstávají samozřejmě pouhopouhými frázemi. Na otázku proč my obyčejní občané máme takto nedobrovolně z rozhodnutí nám vládnoucích polistopadových zbohatlíků, přispívat nemalým do zbrojní pokladnice natovské, nám nikkdo z našich elit přímou odpověď samozřejmě nedá, protože tato odpověď pro ně není příznivá, kdy pro své zbohatlické touhy nás namísto státní neutrality, tyto quasi elity, chráníce právě své mocenské pašalíky, podřídily jejich nynějšímu nadnárodnímu panstvu. K tomu nás asi chtějí i přinutit povinným nošením náhubků a jistě v budoucnu nařízeným  povinným očkováním, v rámci uměle vytvořené aféry, proti  covidnímucoronaviru. Na každém z nás osobně samozřejmě náleží zda se nastávající diktatuře podrobí či ne.  

antonin vaclav

Nejsou to jen jak píšete "tři mameluci z Prahy", jsou to celé vrstvy obyvatel, které volí politické strany nebo své zástupce, kteří prezentují jejich názory. A nebylo by pravdou, že se zmýlili, oni vědi dobře jako každý volič koho volí.