Václav Černý: Otevřený dopis státní správě ČR k bezdomovectví 2019

obrazek
5.1.2019 18:35
Nová zjištění z terénu. Na obrázku bezdomovecké omrzliny, jak je nafotil pracovník Naděje Praha. Nový počet bezdomoců stanoívili terénní pracovníci pohybujících se na workshopech pro pomáhající organiace odhadem - a v té věci panovala mezi nimi vzácná shoda. Protože pozorují, jak počet ezdomovců stoupá. Je to součet lidí na ubytovnách, na ulici, kteří si přišli pro pomoc, info z pomoci církve apod. Číslo se +- mění. Tendence je stoupající. Jen v Praze žije cca 15000 bezdomovců permanentně na ulici. StudioČT24 dne 6.1.2019 před 15:30 potvrdilo, že v PArdubicích je nyní na ulici dvojnásobný počet lidí, než před třemi lety.

Co také generrovalo nárůst bezdomovectví v letech 2016/18:  osekávání dávek v hmotné nouzi - na polovinu, o 70 000 lidí: http://tn.nova.cz/clanek/behem-poslednich-let-stat-pripravil-o-davky-70-tisic-lidi-a-bude-hur.html?fbclid=IwAR3Eru7OCNsOvUbHZwkmn-CaiUk1-miQUFrSCmqFeUXLnIFwgO8ByCt7dNo

Václav Cěrný:"V průběhu roku 2018 probíhaly v Praze a dalších městech semináře a workshopy na téma BEZDOMOVECTVÍ v ČR. Shodně bylo na těchto akcích konstatováno, že chybí zákon o sociálním bydlení, nenastavený normativ max 1/3 z čistého příjmu domácnosti na veškeré náklady bydlení (jinak prakticky nesouditelné při neplacení), problémy exekucí a insolvencí, které často vyústily v bezdomovectví našich spoluobčanů. Výsledkem je cca 200 tis. bezdomovců v ČR a dalších 300 tis. osob v ohrožení bezdomovectvím. O tyto naše spoluobčany nejeví státní správa v podstatě žádný zájem, ani neřeší tyto problémy viz výše. A jako nejhorší považuji absenci ad hoc pomoci ve formě nouzových prodtor pro přespání, v zimě zateplených. Nechce se mně věřit, že se nenajdou nouzové prostory pro naše spoluobčany alespoň přes zimní měsíce (v současné době jsou teploty výrazně pod podem mrazu), když jen v Praze chodím denné kolem celé roky prázdných budov v majetku státu, aby nedošlo k dalším úmrtím těchto nešťastníků z důvodů podchlazení. Velmi krajním řešením byly v minulých letech používané stany a horký čaj pro zahřátí, ale to v letošní zimě není.

Sociální oblast v tomto směru zajišťují neziskové nestátní organizace a různí dobrovolníci, vše v rámci svých skromných možností. Nikoliv však stát, jak by mělo být obvyklé.

Velmi se přimlouvám jako občanský aktivista (provozuji mimo dalších FB stránky Bezdomovec.cz) o naléhavé řešení pomoci našim spoluobčanům - bezdomovcům alepoň o zpřístupnění prázdných budov v majetku státu, případně o postavení stanů a poskytnutí teplého nápoje. Dovoluji si připomemnout, že jen novoroční ohňostroj v Praze stál cca 2 mil. Kč a město Praha má několikaletý trvalý přebytek na svých účtech v mld. Kč.Podobně i jiné regiony v ČR. Sociální solidarita je povinností každého slušného člověka. Děkuji Václav Černý

*****

Já : vzhledem k současným mrazům si přejeme pro bezdomovce v Praze i jinde - velký záchytný vvhřívaný stan na Letné , otevřené kostely pro přespáíní, či alespoň dek v otevřeném metru,24 hodin otevřené záchodk v kostelích i metru, autobus na zavolání 112 s dekami a polévkou, jenž by do stanu zavezl, a také mimořádnou pomoc v hmotné nouzi na zaplacení ubytování na ubytovnách, celodenní!

O tom, jak se bezdomovectví v uplnulých letech generovalo: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/pohled-do-propasti-bezdomovectvi K tehdejšícm mechanismům přibylo vyhlašování vbezdoplatkových zon v 88 městech, a přibude nové krmení exekutorů v souvislosti s přetočenými tachometr odhadem až u 40% českých aut.

ČT potvrdila růst počtu lidí na ulici: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1178166846-zpravy/219411018000106/

Na dotaz, co měwsto hodlá dělat pro bezdomovce tuto zimu mi odpověděla radní Milena Johnová:

Vážená paní Amiourová,

Děkuji Vám za dotaz. Hlavní město Praha má pro zimní období připraven speciální program se sníženými prahy pro vstup do městských nocleháren – mj. se v době mrazů upouští od poplatků za přenocování, od povinnosti legitimovat se a také se snižuje práh pro vstup po požití alkoholu. Vedle toho v Praze operují mobilní týmy, které v případě potřeby převezou potřebného člověka do noclehárny, pokud se nemůže dopravit sám.

Největší problém je, že někteří lidé odmítají nabídku společného ubytování např. z toho důvodu, že se nechtějí odloučit od svého psa, nebo proto, že prostě nechtějí být v hromadné ložnici. V listopadu byl proto vytvořen nový pracovní tým, který připravuje další způsoby pomoci s využitím dobré praxe tuzemské i ze zahraničí.

Věřím, že se nám díky tomu především podaří snížit počet lidí bez domova i rozšířit možnosti pro ty, kteří dnešní nabídku nocleháren odmítají.

S pozdravm  Milena Johnová

 

Já plně chápu odpor bezdomovců vzdát se jediného přítele, psa, a odpor k hromadným noclehárnáím, protože se v nich nikdo nevyspí. RAdní přes naléhání seznam pržských kapacit a spojení na ně a mobilní týmy nepředala, asle odkázala mne na ředitele odboru, jenž tto informace má detailně, a bude v práci v pondělí. 

"Ano, to co uvádíte, jsou přesně ty problémy, na kterých pracujeme – je potřeba tyto prahy snížit, najít řešení, aby lidé nemuseli opouštět psa atd. Osobně pevně věřím, že se nám podaří situaci zlepšit.mj"

Těžko lze předpokládat, že by bezdomovci nalezli do daných kapacit a k mobilnímu týmu cestu sami, kdž  není kontakt, lidé to neznají. NEbylo to medializováno, neblo stanoveno telefonní záchtné číslo - kupř. 112 apod. 

Takže vedoucí odboru měl dovolenou a jeho ýástupce mne odkázal na příspěvkovou organizaci Centrum sociálních služeb Praha, jež péči o bezdomovce pro magistrát organizuje a koordinuje. Na stránkách  csspraha.cz jsou :  několik azylových domů _  jež budou plné, a kontakt na mobilní terénní pracoviště: https://www.csspraha.cz/24814-terenni-programy-pro-osoby-bez-pristresi Na CSS PRaha bude někdo kompetentní, kdo b zodpověděl dotazy, nejdříve zítra. Vedoucí terénních pracovníků odpověděl, že lidí v terénu mají hodně a kapacity pro ubytování jsou dvě na Spořiloě pro 140 a 96 míst otevřené od 20:30 do 9:30, pak tu je loď Hermes s 250 místy  a Kapacita Na Vackově, Praha 3 s 80 míst a dále Naděje s 80 místy a Armáda spásy také s početem míst v desítkách, max. stovkách.  Je to naprosto nedostačující. a chápeme, proč není žádná mediální prppagace! . 

Občané mohou beudomovci přivolat pomoc voláním na Msstskou policii na číslo 156! 

 

V noci z úterý 22.1.2019 na středu  umrzli: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/na-jizni-morave-umrzli-od-uterka-ctyri-lide-slo-vetsinou-o-b/r~eaa1b79c1ef711e9813eac1f6b220ee8/?fbclid=IwAR1aIrFlFaOhazG-7C3zYv3XaP6BmU_qVICpmvBgkgILeU8wrx1cXjF6i9U Na začátku tohoto týdne byly noclehárny Naděje a města Prahy pozitivně  plné. 

*****

Hudbička: https://www.youtube.com/watch?v=L7RMdYAXxN8&fbclid=IwAR0JVD_ae1cm8yJ8xy5Ss0GIRVxpJtKc4POBA1BLifDRWZl6Hzoq_EZcTcY

 

27.1.2019 Ministryně Maláčová vpsala Mimořádné dávk okamžité pomoci:  https://bit.ly/2HwZn05  Jenže ona si asi myslí, že je vytrhne jeden nocleh, nebo že budou cestovat půl republiky na místě příslušný úřad. Noclehárny jsou plné, paní ministryně, v úvahu padají jen ubytovny. 

31.1.2019 Lidé přispěli na nohy v teple: https://ct24.ceskatelevize.cz/domaci/2720753-na-nohy-v-teple-uz-bezdomovcum-prispely-tri-stovky-lidi-darovat-zachranu-pred?fbclid=IwAR1JQrHAW33Opj61_JgJf4uRhX-nYaNzZLZvJH7TS6hL68XPZc86PTZhNXk

Jak to vypadá v praxi: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/kromerizske-radnici-chybi-30-tisic-pro-bezdomovce

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com
Klíčová slova: bezdomovectví

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

,, Na světě není nic dobrého, co by ve svém prvopočátku nebylo obsahovalo špatnost."

                                                                       Anton Pavlovič Čechov. Pavilón čís. 6.

  Nepopiratelným faktem zůstává, že v období tak zvaného reálného socialismu, by bylo lze bezdomovce na území celé tehdejší ČSSR napočítat na prstech, horních i dolních končetin jednoho lidského jedince. Můžeme tedy usuzovat, že bezdomovectví se stalo závažným problémem až v období nynějšího budování a dobudovávání mafiánského kapitalismu na již okleštěném tomto území, kdy se veskrze neřeší příčiny negativních jevů, ale až neblahé následky. V tomto novročním období, kdy zatím neuhodily ještě pořádné mrazy problém bezdomovectví odsunula, naše hlavní informační ohlupovadla na vedlejší kolej, kdy mediální hvězdou se stal z boží vůle ministr Dan Ťok a neutuchající problémy se zprůjezdněním naší hlavní silniční dopravní tepny. O vyslovené odpornosti nynějšího  pokryteckého, za každou cenu ziskuchtivého společensky ekonomického systému, svědčí i fakta nastiňovaná paní Amiourovou. Naši hlavní kmotři za  nemalého přispění jim pochlebujících příznivců nastolit systém, kdy lze bezohledným  jakoby lidským jedincům, oplývajícím ostrými lokty, hroší kůží a kačením žaludkem zbohatnout též na veškerém lidském neštěstí jakož i bídě. Takovou skutečnost nemohou v žádném případě okecat množstvím účelově zřizovaných instititutů všelijakých ochránců lidských práv.Viz. například problém lichvářství, který se řeší a vlastně neřeší několik desítel let, z něhož povstali již desetitisíce bezdomovců. Tento problém vlastně nám vládnoucí třída nemíní ani vyřešit, když na něm průběžně bohatne a kořistí. Situace vypadá naprosto beznadějně, když naprostá většina neprivilegovaných občanů, včetně bezdomovců se nechá dále ohlupovat šidítky, jako ta bezbraná miminka dudlíky,