Válka na Ukrajině! Neuvěřitelné skutečnosti!

biden putin ukraine
13.6.2022 19:46
V médiích se hodně mluví o hrdinském odporu ukrajinské armády proti ruským okupantům. Na čem je však ve skutečnosti postaveno jejich hrdinství? Je postaveno na třech liniích obrany. Je-li napadena první linie a tlak ruské armády je tak silný, že Ukrajinci začnou ustupovat, z druhé linie obrany se střílí do všech ustupujících ukrajinských vojáků.

A když Ukrajinci a Rusové společně postřílejí první linii obrany a Rusové se dostanou ke druhé linii, situace se opakuje. Ukrajinští vojáci ze třetí linie střílejí do všech vlastních ustupujících vojáků.

Toto je pravá příčina silného odporu ukrajinské armády, hořící jako svíce ze dvou konců. Její vojáci si uvědomují, že nemohou ustoupit. Je to zoufalý boj do posledního Ukrajince, ve kterém má život běžného, násilím mobilizovaného ukrajinského muže minimální cenu.

Tímto způsobem se tedy milí přátelé, bojuje dnes na Ukrajině za evropské hodnoty. Tímto způsobem tam bojují za záchranu civilizované Evropy před barbarským Ruskem.

Ve videích Volodymyra Zelenského jsou často vidět v pozadí dvě vlajky. Jedna ukrajinská a druhá se symbolem Pravého sektoru. Pravý sektor je organizace, hlásící se k odkazu Stepana Bandery. Bandera je považován za národního hrdinu, ale ve skutečnosti jde o válečného zločince. Banderovci spolupracovali s německými fašisty a byli pověstní mimořádnou brutalitou, nad kterou se pozastavovali ještě i Němci, vynálezci průmyslového zabíjení v koncentračních táborech.

Když se Adrien Bocquet – bývalý francouzský armádní střelec a autor knihy „Lève-toi et marche grâce à la science“ vrátil z Ukrajiny, poskytl rozhovor o své nové knize a o své humanitární misi na Ukrajině.

Tři týdny organizoval bezpečné přesuny humanitárních konvojů s léky. Byl v přímém kontaktu s vojáky praporu Azov a poskytoval jim zdravotnickou pomoc.

Po příchodu zpět do Francie byl šokován z toho, jaká mediální podpora se Azovu poskytuje, jak jsou ve Francii slaveni a jak jsou vojenští a političtí analytici ve Francii mimo reality.

Nechápe, že lidem, kteří nosí na uniformách symboly SS, celý svět poskytuje vojenské vybavení a nikoho netrápí jejich neskrývaná neonacistická ideologie.

Jak bylo zmíněno v úvodu, v současné banderovské Ukrajině má život běžného mobilizovaného ukrajinského muže minimální cenu. Pokud se však banderovci takovýmto způsobem chovají vůči vlastním lidem, jak se asi chovali vůči příslušníkům ruské menšiny na Donbasu? Proto nachází ruská armáda na osvobozených územích Donbasu masové hroby. Probíhaly tam etnické čistky a genocida ruskojazyčného obyvatelstva přesně tak, jak na to ještě před vypuknutím války upozorňoval Putin. Za tyto čistky byl jako válečný zločinec obviněn Volodymyr Zelenský.

Ruská menšina začala být po Majdanu tvrdě diskriminována. Když se Rusové stavěli na odpor proti novým diskriminačním zákonům proamerické vlády, poslali na ně armádu. Ukrajinská armáda 8 let vraždila civilisty na Donbasu a páchala na nich genocidu. A když se už Rusové nemohli na to dál dívat a vojensky zasáhli proti agresivitě ukrajinské armády vůči ruské menšině, byli označeni za agresory.

Zkusme si položit otázku, který z národů světa by toleroval, aby jeho soused bezprecedentně diskriminoval a vyvražďoval jeho národnostní menšinu? Podívejme se například čistě teoreticky na Maďarsko, které je mimořádně citlivé na své národnostní menšiny ve všech okolních státech. Představme si, že by například Slovensko po volbách okleštilo všechna dosavadní standardní evropská občanská práva maďarské menšiny. A na potlačení následné přirozené nespokojenosti obyvatelstva by poslalo armádu, která by začala ostřelovat města a vesnice, s většinovým osídlením maďarského obyvatelstva.

Nechalo by to Maďarsko jen tak? Nepřerostlo by to nakonec do války Maďarska proti Slovensku ve snaze ochránit příslušníky své menšiny? Je téměř jisté, že Maďarsko by podobný přístup k vlastní menšině nikdy netolerovalo. Proč si ale Evropa a USA myslí, že Rusko to má tolerovat a bude to tolerovat?

Bytostně a z hloubky duše se se mi příčí válka a s ní spojené zabíjení. Otázka však zní, kdo první začal s válkou a zabíjením? Kdo se první rozhodl agresivně a prostřednictvím armády řešit problémy s ruskou menšinou na Donbasu? To je skutečný viník!

Ukrajinci říkají, že nepřipadá v úvahu, aby se vzdali svých území, ať už Krymu, nebo Donbasu. Ale k obyvatelstvu na tomto území se odmítali chovat jako lidé k lidem. A právě jejich nelidské chování, nesoucí pečeť banderovských tradic, k nimž se otevřeně hlásí, je skutečnou příčinou současného válečného konfliktu.

Bytostně a z hloubky duše se mi příčí faleš a pokrytectví oficiálních médií, která slepě glorifikují Ukrajince a Ukrajinu, zlehčujíce a ignorujíce banderovský neonacismus, kterým je přerostlá, a který je již 8 let nenávistně obrácen proti ruské menšině.

Tak fanaticky, jako dříve v pandemii hnala média lidí do testování a očkování, na co mnozí očkování doplatili vlastními životy, nebo podlomeným zdravím, také nyní glorifikují ukrajinský banderovský proamerický režim, snažící se udržet u moci zuby nehty. I za cenu mnoha násilím mobilizovaných ukrajinských mužů, jejichž vlastní armáda střílí jako myši.

Média lhala a zaváděla při pandemii, a stejná média naprosto stejně lžou a zavádějí také v informování o válce na Ukrajině.

A málokdo tuší, že všechno to dosud nevídané, co se děje a co po sobě následuje v rychlém sledu, je způsobeno zvýšeným tlakem Božího Světla. V jeho záření se lidé na zemi ocitli jako rostliny ve skleníku, které jsou urychleně nuceny přinést plody všeho, co se v nich nachází. Ale protože skutečné dobré chtění na naší zemi chybí, jsou to hlavně plody špatné a jedovaté, přinášející bolest a neštěstí.

Namísto toho, aby v nás pod tlakem Světla Páně rozkvetla dobroprajnost, spravedlnost, čistota a úcta k bližním, dere se na povrch nevraživost, nenávist, bezohlednost, sobectví, lež, pokrytectví a mnoho jiného, co následně způsobuje úbytek svobody, terorizování a šikanování jak se to dělo při pandemických opatřeních. A způsobuje to také válku, zabíjení, inflaci, ožebračování, nedostatek a deziluzi.

Všechno toto má však výchovný charakter, protože nám je dopřáno na vlastní kůži prožít naše vlastní nesprávné hodnotové směřování v podobě prožívání jeho negativních důsledků. Zakoušíme zlo, protože jsme špatně a negativně žili!

Změna k lepšímu spočívá v první řadě v pochopení nesprávnosti hodnot prostřednictvím negativních důsledků, které přinášejí. Máme to konečně pochopit, a to nás má přivést k nutnosti změny hodnotové orientace. Změna má spočívat v našem přeorientování se na hodnoty ducha a v odsunutí hodnot materie na druhé místo.

Hodnotami ducha, jak již bylo naznačeno, je úcta a ohleduplnost k bližním, je spravedlnost, čestnost, ušlechtilost a dobrota. Mezi hodnoty ducha patří také poznání pravého smyslu lidského bytí, kterým je duchovní rozvoj prostřednictvím nabývání ctností, potřebných pro dosažení vstupu do království nebeského. A k hodnotám ducha patří v neposlední míře také láska a úcta ke Stvořiteli a k jeho Vůli, projevující se poznáváním této Vůle a jejím naplňováním.

Jedině prostřednictvím takovéto hodnotové orientace se staneme pravými dobrodinci našeho světa, protože takovéto hodnotové směřování musí přinést ve zvýšeném tlaku Pánova Světla, obklopujícího v současnosti naši zemi, pouze dobré ovoce, které se stane požehnáním naší duši i celému světu. Toto je to nejdůležitější a vše ostatní je druhořadé, protože kvůli dobrému ovoci, které začneme přinášet, budeme moci jako dobré stromy dále zůstat v Pánově zahradě jeho nádherného stvoření. Všechny ostatní stromy, nepřinášející dobré ovoce, budou v brzké době vyťaty a spáleny v ohni tak, jak to bylo předpovězeno již před staletími.

PS. Tento článek vznikl jako nezbytná reakce na mediální jednostrannost, lež a pokrytectví. A vznikl také proto, aby se v dnešní době převratných událostí, vyvolaných září paprsku Pánova Světla vzpamatovalo a zachránilo co nejvíce lidských duší. A článek vznikl také proto, aby nikdo, až bude stát před soudní stolicí Páně, nemohl říci, že nevěděl.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

opatovice328

Takové hlupáky, jaké ze sebe nechali udělat ti západní Ukrajinci, tak to je tedy síla. Zničili si na přání USA svoji vlastní zemi, ztratili jakoukoliv důstojnost a čeká je jen osud, chodit po světě a natahovat žebravou ruku, o ty proruské se postará Rusko, to bude ta šťastnější část Ukrajiny, která si svoji důstojnost zachová. My musíme hledět si zachránit svoji vlastní zem před touto vládou, odpočet času již začal.