Ve věci J. Vyvadila - addendum

15.3.2011 21:26
K mé úvaze Ve věci J. Vyvadila se v přilehlé diskuzi vyjádřil i J. Paroubek. Jeho vyjádření je zásadní povahy a proto de facto předjímá z mé strany dovyjádření. Jedná se jak o vlastní podíl J. Vyvadila při odstoupení od konání voleb v r. 2009, tak k vlastní problematice nekonání voleb na podzim r. 2009.

Obecně souhlasím, že nebylo tzv. dobrých řešení, nicméně při porovnání tzv. reformních opatření současné Nečasovy vlády by asi ztrátybyly nižší, než jsou současné dopady těchto opatření.

            Stran J. Vyvadila, netvrdil jsem, že on jako tzv. Maxwellův démon v termodynamice, rozhodl. Řekl jen svůj názor, ke kauze nekonání voleb. Nemyslím si, že tato problematika by měla zapadnout, maximálně by někdo někde na sjezdu v kuloárech utrousil, to my nic, to všechno, no víte přece kdo…

Také jsem implicite předpokládal, že vedení ČSSD to vše schválilo. Nijak nepodléhám prosakované virtualitě z řad jistých osob, že snad PG, či P ÚVV probíhala, tak, že sám JP navrhoval program, sám si ho schvaloval a sám si psal zápis, ba snad ještě pak sám si obíhal volební půjčky a pak sám objednával a platil věci, podle uvážení jeho samotného.

Ona doporučení právníků totiž obecně bývají z podstaty věci formulovány jako pesimistická (dolní mez) toho, o co je možné před soudem žádat.

Asi by hrozilo riziko rozpuštění sněmovny, ne však zcela 100%ní.

Ono totiž snad nikde v poválečné západní Evropě ÚS nezrušil parlamentní volby, a to zvlášť takové, kdy se na nich shodovaly v podstatě, jak koaliční, tak opoziční strany, prolomit tento kvasipretendens by bylo pro ÚS dost, ale dost nesnadné. Hrozilo by totiž následné a patrně úspěšné podání do Štrasburku. To by postavení ÚS nepomohlo. Určitě v tomto smyslu se oslovení ústavní právníci vyjadřovali.

A dále, ČSSD má panickou hrůzu z tzv. rozpočtového provizoria.

Co ten institut znamená? V podstatě čtvrtletní čerpání podle skutečnosti loňského roku.

Ale, zde mohu říci se opřít jak o názor ekonomů, tak i od exponentů pravicových stran.

Pravice vždy dosáhne větších škrtů v řádném rozpočtovém režimu, než bylo možno aplikovat v režimu rozpočtového provizoria.  A právě toho se exponenti pravice bojí a báli.

Viz nejen Topolánkův batoh, ale i Fischerův-Janotův rozpočet, o nynějším Nečasově-Kalouskově rozpočtu ani nemluvě.

Velmi poučné zde bylo povídání např. ÚS Wagnerové v Hydeparku na ČT24 14. 3.

Několikrát se zmínila o tom, že ÚS, veden analogiemi z Evropy se musí zdržovat zásahů do práva, pokud by hrozil ekonomický chaos. I tento fakt byl oněm právníků v r. 2009 dobře znám. Čili zrušit řádné volby, nijak nezmanipulované, na podnět ústavně-politicky pochybných individuí a ještě uvrhnout ČR do ekonomického chaosu, kdy by mohla mít problémy i třeba s maastrichtskými kriterii, zde si myslím, že toho se ÚS spíše obával.

A tak některé, asi J. Paroubek ví blíže, lobbyistické kruhy spustily rádobyexpertní kampaň, dnes říkáme bubliny, s máváním riziky všeho druhu. Věřím, že by snad začali mluvit i o záplavách.

ČSSD nedala na stůl jasně cílené otázky:

a co se stane, když k těmto rizikům nedojde, nebo budou odražena?

Krom toho,. řada pozic na krajích (hejtmanátech) byla dohodnuta a Modří pro r. 2012 asi naznačovali, že by na další velkokoaliční ujednání nemuseli kývnout. 

A ono druhé řešení?  Volby v termínu 17. 11.?

Faktor rozdmychávání antikomunismu je přítomen ve znatelné míře v každých volbách po r. 89. Nefunguje již to tolik, jak by si někteří přáli a proto je kombinován z rozdmycháváním averze vůči konkrétním osobám, či dokonce sociálním vrstvám (např. mladí vs. důchodci).

Samotná ODS byla v defenzívě, TOP09 a VV nebyly v žádoucím širším povědomí.
Sice by mohla strhnout nějaké hlasy, ale nebyly ty kryptoalternativy. I strana M. Zemana začínala.

Ano, tématika je vpravdě pro ČSSD dotýkáním se citlivých nezhojených ran, ale občané a naši příznivci zvlášť, mají právo na to, abychom poodhalili oponu a ukázali jim , jaká hra se s nimi hrála, jaká hra se hrála s ČSSD.  Poker, který se jistým skupinám kvůli důchodovým miliardám vyplatí.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.