Vědecké modely a kupecké počty

obrazek
6.11.2020 00:35
Z úst ministra zdravotnictví jsme se dozvěděli, že ministerstvo chystá (vědecký?) model pro uvolňování nebo zpřísňování opatření podle pěti úrovní rizika stavu epidemie covidu-19 v Česku - to podle krajů. U krajů bude model vycházet ze čtrnáctidenního počtu nových případů na 100 000 obyvatel, ze zásahu populace seniorů, ze zjednodušeného reprodukčního čísla a podílu pozitivně testovaných lidí ze všech testů. Barvičky jsou samozřejmostí. Více o chystaném modelu zatím známo není. Takže mu fandím.

Murphyho zákon: »Nedá-li se věc pochopit selským rozumem, jde o matematiku. Když to nedává žádný smysl, pak se jedná buď o ekonomii, nebo o psychologii. Jestliže to zapáchá, je to chemie. Nefunguje-li to, je to fyzika.«

K tomu, aby se mé tiché, vyčkávající, ale "sportovní fandění" (jak příznačné fandění v této době pro sport: dálkovým přenosem přiblížené osamělé utkání několika aktérů (bez náležitého tréninku) na prázdném stadionu, kde chybí "kotel" fanoušků, ženoucích hráče kupředu...) rozrostlo o víru ve zlepšení stavu epidemie jen díky tomuto opatření, je to málo.

a) Jak zřejmo, model má jediný, dílčí účel. To by nemuselo být samo o sobě špatné. Pokud jej ale nebudou následovat tvůrčí, aktivní činy - ve směru jiných, hlavních úkolů - pak jde jen o jemnější nástroj na nápravu následků (a s tím, že ty, které jsou nevratné, lze jen pasivně registrovat). 

b) Model má pasivní charakter, pouze reaguje na věci dané, aktivně neovlivňuje počet zbytečných úmrtí ani těžkých průběhů covidu. 

c) Víme zhruba, z kterých údajů model vychází. Už jen spolehlivost a důvěryhodnost zdrojů těchto údajů ve mně vyvolává oprávněné pochybnosti. O tom jsem se již zmínil nejednou jinde, takže jinak. Model vychází z "cinknutých" údajů. To nemusí nutně znamenat chybný přístup, pokud je současně uvedeno, že v modelu jsou obsaženy i korekce a/nebo výsledky jsou prozatím chápány jako orientační odhady, protože nic lepšího není. Blíže k "výchozím údajům".

      "CinkCinkData" neberou ohled na to:

- kolik osob je nyní(sic!) už ve skutečnosti nakažených v celé populaci

- kolik osob je nyní(sic!) už ve skutečnosti nakažených uvnitř domácností v těsné blízkosti nejohroženějších osob z ohrožených skupin 

- že současný(sic!) typ šíření probíhá nekontrolovaně nejen uvnitř domovů pro seniory, ale v téměř každé domácnosti a v každém sebemenším kolektivu (model, zdá se,  pouze "počítá" s již nakaženými seniory)

- že statistiky těžkých průběhů a úmrtí a tedy přečasto i kapacity nemocnic plní v drtivé míře nejohroženějších osoby z ohrožených skupin (poslední dobou už jim to covid mnohdy nedovolí a umírají doma)

      Jak taková "CinkCinkData" vlastně vznikají? Zkusme "kupecké počty". [Omluva předem: pro "vědce" to není určeno - je to jen rekapitulace známých informací, velmi nevědeckým slovníkem. ] Podle toho co víme a podle kupeckých počtů to vypadá zhruba takto. 

 • Počet testovaných je denně 30-50 tisíc «testů» a testy  potvrdí zhruba cca až 30% (od 5 do 15 tisíc) pozitivně zjištěných. 
 • Silná závislost mezi počtem testů a počtem potvrzených případů dokazuje, že pokud mezi testovanými převažují náhodně vybraní jedinci či lidé, kteří jen "potřebují doklad" pro cestování, zaměstnání, popř. "pro klid duše" si test klidně i zaplatí - pak je logicky procento potvrzených nakažených nižší.
 • Pokud mezi testovanými převažují hospitalizovaní, lidé z vytypovaných ohnisek již známého zdroje nákazy, nebo třeba domovy důchodců, nebo lidé, kteří si jsou vědomi, že byli v kontaktu s nakaženým - pak je procento potvrzených nakažených vyšší.
 1. Takže počet prokázaných pozitivních nakažených by se dal velmi dobře předpokládat. Kupecké počty říkají, že (čítankový příklad:) pokud by denně bylo provedeno místo 30-ti tisíc testu desetkrát tolik, tedy 300 tisíc testů, bylo by místo 10 tisíc potvrzených nakažených  také desetkrát více  - tedy 100 tisíc.
 2. Kupecké počty ale nejsou jen o tom umět správně čísla násobit, ale berou v úvahu i změny reality. Takže výsledek "učebnicového" příkladu nutno korigovat. Nebudu zde vnucovat svůj recept("modýlek") na korekci, na to tu místo není. Ale některé z korekcí je potřeba přece zmínit:
 • tak jak roste počet otestovaných (a souběžně s tím počet potvrzených nakažených), snižuje se podíl pozitivních (vyčerpává se výběrový soubor, tak že klesá podíl nakažených, neboť stále méně jsou testy tlačeny zdrojovým trasováním - to se bude projevovat v další době) - toto působí na snížení výsledného čísla, potažmo podílu pozitivních z počtu testů
 • mezitím každý den, bez ohledu na přerušení kontaktů ve veřejném prostoru, probíhá bez povšimnutí uvnitř mnoha domácností kompletní promoření celé domácnosti bez povšimnutí - a to včetně nejohroženějších osob z ohrožených skupin (babičky, dědečci, cukrovkáři atd...)
 • toto skryté, izolované promoření domácností působí na zvýšení výsledného čísla, a to tak, že když se zpomalí testování (stačí jen na víkend) tak rychlost promoření uvnitř domácností ho předběhne(také má svůj cyklus) a následně se zpožděním se to projeví tak, že  k vyššímu počtu pozitivních díky vyššímu počtu testů  přibude podíl nakažených uvnitř domácností - toto působí na následné zvýšení výsledného čísla
 • při úplném promoření domácností, už v nich počet pozitivně potvrzených, počet mrtvých i těžkých průběhů dále neroste  - toto působí na následnou stabilizaci výsledného čísla. 
 • k  dalšímu růstu povede až  uvolnění restrikcí  ve veřejném prostoru a zase se rozběhne izolované promořování uvnitř domácností a poběží setrvačností tak dlouho, dokud nově nakažení nepromoří zbytek domácností -  toto působí na opětovné následné zvýšení výsledného čísla(podílu) s navazující stabilizací na nových vyšších počtech.


     Zahrnutím těchto vlivů (plus tří dalších včetně časového zpoždění a dvou zpětných vazeb) bychom došli k tomu, že je v populaci 1,3 až 1,4 miliony nakažených nákazou. A podle toho, v kolika domácnostech se nachází aspoň jeden nakažený, se toto číslo zvýší na relativně stabilní úroveň. To bez ohledu na stávající opatření. Zdůrazňuji: 

 • Na to, že se promoří každá domácnost, kde je byť jen jeden nakažený, na to nemá žádné omezení kontaktů ve veřejném prostoru vliv. 
 • Nemá vliv ani na to, o kolik nakažených vzroste jejich počet v domácnostech, protože to závisí pouze na čase a na počtu členů domácnosti. 
 • Omezení kontaktů ve veřejném prostoru má vliv (vzhledem k domácnostem) pouze na to, kolik nakažených se dostane do domácností. 
 • Protože omezení kontaktů ve veřejném prostoru není a ani nemůže být spolehlivé ani dlouhodobě proveditelné, je jejich povýšení na hlavní nástroj proti šíření epidemie covidu a na tom založený celý přístup od okamžiku, kdy se změnily podmínky a charakter šíření nákazy, zcestné.
 • Omezení kontaktů ve veřejném prostoru nemá vliv ani na to, o kolik těžkých průběhů a zbytečných úmrtí vzroste jejich počet v domácnostech, protože to závisí pouze na tom, kolik je mezi členy domácnosti nejohroženějších osob z ohrožených skupin. Nemá tedy ani významný vliv na to, co krmí statistiky a nemocnice.
 • A tento předvídatelný, kupeckými počty vypočítatelný průběh se přidává k ostatním trendům ve zbytku populace a významným způsobem deformuje průběh epidemie v celé populaci. Potom přikládejte význam vědeckým modelům a barevným grafům, které nerespektují kupecké počty. 

Tak, takhle vznikají "CinkCinkData".

Protože toto mohou číst i děti, z nichž některé mohou mít díky distanční výuce problémy s představivostí a základními početními úkony, zkusíme si naivní příklad kupeckých počtů pro děti:

 • Pro začátek stačí představa malé, modelové republičky, která se skládá pouze z 20-ti rodin (prababička, babička, děda, maminka, tatínek, syneček, dceruška - celkem 7 osob).
 • V naší malé republičce žije tedy (20 rodin krát 7 osob) 140 lidiček. 
 • V každé druhé rodině má jeden človíček už nákazu - dcerušky si ji přinesly ze školy, synáčci od kamarádů během klukovské zábavy, maminky z obchodu a tatínkové z práce. 
 • To znamená, že v populaci 140-ti lidiček je 10 nakažených nebo už nákazu prodělali - to je 7% z populace
 • A v tu chvíli nastává  "zámeček(lockdown)", který tyto rodiny izoluje. To znamená, že do žádné rodiny už nepřibude nákaza zvenčí. 
 • A to je moc dobře - ale není vyhráno - uvnitř každé druhé rodiny se postupně nakazí všichni. 
 • Takže kdo by během následujících 2-3 týdnů testoval všechny, zjistil by, že je nakaženo (10 rodin krát 7) 70 osob - to je 50% z populace.
 • To ale "vědečky" nezajímá. Každý den otestují jen 2 osoby a každý třetí test je pozitivní. A tak jak pomaličku testují, a testují, tak otestují za 70 dní všech 140 lidíček(přesněji 130, 10 prvních nakažených už přece nemusí). 
 • A nechápou, proč jim procenta potvrzených z populace později rostou více a později už jsou zase stabilní. A s údivem nakonec zjistí, že je nakaženo 50% populace. No, kdo z Vás děti by to řekl?
 • Největší problém ovšem je - než ukáží grafy ostatním - z jakého základu ty procenta vypočítat, když mezitím 8 prababiček, 5 dědečků, 4 babiček a jeden tatínek s cukrovkou zemřeli.
 • Děti, až budete velké, nejprve se zkuste postarat o to, aby těch 8 prababiček, 5 dědečků, 4 babičky a jeden tatínek s cukrovkou tady ještě nějakou chvíli s vnoučaty a dětmi pobyli. To ostatní už nějak dopadne.

 

           No a pak čteme takové "zdánlivě" protichůdné zprávy:"Ačkoliv počet nově pozitivně testovaných stále klesá, významně naopak stouplo číslo hospitalizovaných osob i mrtvých."

(https://www.novinky.cz/domaci/clanek/neni-vyhrano-hospitalizace-a-umrti-znepokojive-rostou-40341337#dop_ab_variant=0&dop_req_id=hOZEHBtfTXI-202011052346&dop_source_zone_name=novinky.sznhp.box&source=hp&seq_no=5&utm_campaign=&utm_medium=z-boxiku&utm_source=www.seznam.cz)

No, tak to by jeden ani neřek, viďte?

 

          Nebo když šéf Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek, člověk, který by měl garantovat ty nejspolehlivější podklady k rozhodování, nesdílí optimismus některých politiků, že počet nakažených klesá, doslovně takto:

„Určitě tento optimismus nesdílím, což může být dáno i tím, že jsem z těch čísel víc ve stresu než ostatní."

(https://zpravy.magazinplus.cz/domaci/1994-epidemie-neustupuje-mame-pred-sebou-rozhodujici-dny-z-cisel-jsem-nervozni-priznava-lekar.html)

No úplně ho chápu a rozumím mu. Nevědomost mě vždycky děsila.

      A "bonbónek" nakonec pro trpělivého čtenáře těchto řádků. Tím je, že zde nebudu už znovu opakovat a široce rozvádět alternativní řešení (vrchol mého sebeovládání). Takže skutečně ne, závěrem se nevrátím k řešením,  které jsem už naznačil v jiných příspěvcích, kupř. "Změna času, nebo čas na změnu?", ani nebudu připomínat zásadu "JAK CO NEJLÉPE a hlavně PROČ PRÁVĚ TAKTO?" (zásada z příspěvku " Tam kde je kvantita, nemůže být kvalita").

Ledy se totiž už hnuly (jak by asi řekl i Ostap Bender, syn tureckého přistěhovalce, který znal 400 poměrně čestných způsobů, jak přijít k penězům - a když všechny selhaly, vymyslel způsob čtyřstý první).

Ledy se hnuly a slyším praskání ker uprostřed řeky. Je jen otázkou času, než se utrhnou i od starých, mechem obrostlých a pevných břehů. Zatím budu jen kontrolovat, aby se nenahromadily u jezu a nezpůsobily větší škody, než, když klidně pokrývaly řeku i v místech nejzáludnějších. Hlavně, aby mě nestáhly s sebou. Budoucí osud 80 procent z více než čtyřiapůl tisíce mrtvých zjevně neležel nikdy nikomu na srdci. A čísla rostou.

Aktualizace 3.2.2021:  V příspěvku "Lajdáckost nebo fake news - titulek prodává" jsem se ani po delší době nevyhnul zpětnému pohledu na tento evidenční "systém" PES, kde jsem mj. uvedl, že : "...Už jen to, že místo evidenční systém si jej dovolili nazvat PROTI EPIDEMICKÝM SYSTÉMEM, je opravdu legrační " a také to, že mi zde chybí: ...přídomek »agregátní« " s uvedením důsledků tohoto principu výpočtu  na jeho použitelnost v praxi.

Psí osudy budou ještě zajímavé.

luis
Vývojář (ročník 1955), se zkušenostmi z ekonomiky, managementu, zemědělství a techniky. Zajímám se o makropolitiku a makroekonomiku pouze z pohledu jejího dopadu na lidi, které znám a z pohledu jejich možných reakcí.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.