Velký bratr za velkou louží na nás zvedá káravě ukazováček

batman
15.3.2019 08:59
Celých 26 stránek hodnocení, jakéhosi "vysvědčení z mravů" nám prý věnovalo ministerstvo zahraničí USA, které musí mít obrovský personální potenciál, když vypracovává zprávy o stavu zemí světa, které už zcela zřejmě považuje za své vazalské země.

Nic není náhoda a všechno souvisí se vším. V politice v každém případku.

Naše, sice malá, ale krásná země musí mít, o tom žádná, vždy nějakého spojence ve světě. Bylo tomu tak, je tomu tak a s největší pravděpodobností tomu tak i bude v budoucnu. Sny a ideály o neutrálním státě, něco jako Švýcarsko, anebo alespoň Rakousko, jsou ty tam. Mnozí tady je měli, ty sny, po roce 1968, ale i po roce 1989. Marné, želpřírodo.

Nechali jsme se opět schlamstnout velmocí a byli jsme nacpáni i do NATO. Protože opravdu, ale opravdu jsme o tom, zda budeme v této útočné vojensko - politické alianci, nerozhodovali sami, ale, dle slov Krvavé Madly, bylo v USA rozhodnuto, že tam budeme. Vyjadřila se tak jasně ve svých nedávných rozhovorech i přímo tady, u nás, při příležitosti dvacátého výročí našeho "vstupu". Přiměřenější a pravdivější by bylo říct, našeho přjetí, expresívněji přímo vcucnutí. Samozřejmě za vydatné pomoci našich Bretschneiderů, v čele s tehdejším prezidentem, který s lehkostí svého tehdejšího bytí zapoměl, jak slíbil lidem této země, že už nikdy nebudeme v žádném vojenském paktu. Ale co, za to lísavé přitulení se na hruď prezidenta USA a jeho shovívavé pohlazení po ješitné hlavince mu to asi určitě stálo. To v ten moment nebyla ale hlava státu, byť malého, to byla hlava samožera, zajíkajícího se oslněním náhlé (zdánlivě) vřelé přízně nejmocnějšího muže světa. Festival devótnosti, kde si Václav Havel přebíral hlavní cenu.

Není tomu tak dávno, co se Karel Swarzenberg vyjádřil o naší zemi a o nás, jejích občanech, že jsme prodejné děvky. Nehledě na to, že tento vždy cizák, byť, žel, s naším občanstvím, nás vlastně nehorázně, hanebně urazil, vždy se z řad naší vrchnosti našel někdo, kdo nás prodával, kdo se nás snažil "pást". I ten nečech Schwarzwenberg nakonec, když byl z vůle nevlastenců naším ministrem zahraničí, žel. Bylo a je to ale tak šíleně nemorální (rychlé uznání Kosova např.), že se to dá přirovnat k prodávání, nucené prostituci neprávem osvojených dětí. Takže ano, z úhlu svého pohledu měl ten "kníže" pravdu, udělal si (a nejenom on) z tohoto národa Čechů, Moravanů a Slezanů své lehké děvy, které mu vydělávali (a ještě vydělávají) na jeho život v nehanebném blahobytu. Proti své vůli, rozhodnutím několika vlastizrádců.

Amerika, přesněji USA nás mají za spratka, na kterého výhružně a mravokárně zvedají ukazováček, aby nezlobil. A že to my tady umíme, bezesporu. Sice jenom bezmocně, ale odmlouváme (mnozí někteří) a rebelujeme, občas vzdorujeme. On ale, Velký Bratr za velkou louží, nás potřebuje, protože jsme strategickou, důležitou pro něj, magistrálou, kterou se už zcela nepokrytě producíruje směrem Východ Evropy a dál. Potřebuje naše devótní politiky (současné a minulé, deroucí se zase nahoru), novináře, politology a taky veškeré morálky prosté, různé samoohvězdičkované "analytiky. To aby nám tady, klidně i hlášením v místním rozhlasu, teda pardon, Metru, vymývali hlavy sofistikovaným politickým školením, osnovy kterého se nepochybně zpracovávají mimo tuto zemi.

Nanejvýš ideologická politická masírka občanů nabírá v poslední době vpravdě pitoreskní rozměry a obsah. Mohutně nastupují do této tristní rachoty i naši zelenáči na politickém kolbišti, vskutku piráčtí Piráti. Zářným příkladem budiž Hřib nad Prahou, nabírající ostruhy kovaného politruka navenek. Asi chce také nějaké přitulení a pohlazení, ví snad jen některý z prohlášených za svatého.

Bylo, svého času, nanejvýš nechutné gesto Topolánka i Kalouska v Parlamentu sněmovny (a světe div se - Mirce Stojedničce Premiérce Němcové to nikterak nevadilo, na rozdíl od hraní na kytaru tamtéž), kde se takto vykecávali, teda jako komunikovali se svými poslaneckými kolegy a kolegyněmi. Lid vezdejší, chce-li někdo tak klidně ta "ulice", si ale v rámci demonstračního křiku a vřavy, ten prostředníček ukázat svému karateli a neoprávněnému vychovateli, dovolit, mám za to, může. Klidně s dovětkem, aby se staral o své razcapené a nezvladatelné spratky, aby si udělal především pořádek ve své familii. Aby zlovolně zbytečně neštval u nás problematické menšiny proti majoritě, která se o ně stará a věnuje se jim mnohdy daleko víc, než je zdrávo.

Takže tak, Spojené státy americké nás kárat nemají co, nejsme de jure ještě jejich kolonie. Ve všech volbách by mělo občanstvo i na toto pamatovat a naprosto vyloučit z řad jimi volených všechny ty, kteří nás tahají do jakéhokoliv protektorátu. Ať už USA nebo Brusele.

 

Chrastekova Růžena
Důchodkyně, přesídlená dobrovolně z Prahy na venkov do chaloupky, dva psiska raubíři a kocour Karel mi zpříjemňují seniorský život.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   K autorčinu podnětnému článku se však nabízí i úvaha o smyslu údajně svobodných a demokratických voleb, kdy stále platí významné politologické rčení ve smyslu - ,, kdyby volby mohly něco změnit, dávno by je zakázali." Vlastně jsme takto nedomokraticky nuceni žít v iluzích o zdání jakési demokracie. Potvrdilo se, že žádným prý demokratickým volbám nejsou cizí předvolební manipulace, jakož i volební podvody. Diskutuje se o vyloučení volebních podvodů při samotných volbách viz. neporušenost zapečetění volebních uren a místností, ale již jaksi chybí kontrola veřejnosti při zpracovávání manuálně zajištěných volebních výsledků počítačovou technikou. Chybí srovnání. Správně by se tedy asi měly manuálně dosažené volební výsledky, dále sečíst i manuálně a ne pouze počítačově. Za současného stavu slouží tak zvané svobodné a demokratické volby jako falašná fasáda, současného fakticky nedomokratického systému, v němž za pomocí lží a podvodů nám vládne, na náš úkor hrstka nejbohatších za nemalé pomoci jejich četných podržtašků, slastně očekávajích četné drobty spadlé z hojného stolu jejich hodování na úkor celé lidské civilizace ba co dím i vesmírné přírody jako takové, která zcela jistě v budoucnu jistě zatočí s těmito namyšlenými naboboy i snámi, jakožto jejich ekonomicky podrobenými otroky.