Věnováno Rómům

obrazek
8.7.2013 13:51
Myslela jsem si, že budu psát článek zejména o tom, proč je prospěšné pro rómské děti zřizovat pořádná hřiště pro všechny věkové skupiny. Zdá se totiž, že mnozí nechápou, proč je důležité, aby ratolesti etnika v Čechách nenáviděné už od narození, mohly vyrůstat v ovzduší tolerance a smíru – inu je to proto, abychom sami sobě dali šanci a nezasévali obdobnou nenávist do srdcí ještě nezkažených.

 

Známý problém, který známe zejména z vyprávění anticiganistů, se skutečně vyskytuje – jde zhruba o toto – například kdesi v Teplicích na sídliíšti nyní osídleném převážně Rómy, bylo hřiště vybudovánbo automaticky při stavbě sídliště, ale nebylo vybudováno o kus dál – a tak nyní do samého centra rómské komunity chodí okolní, takto maminky bílé, s bílými dětmi – a ty nerady vidí, když rómské děti, které v okolí bydlí, si chtějí na hřišti hrát také. A svou nelibost dávají pěkně najevo. Je zřejmé, co nám vadí – jsme to my samotní, kdo má nevalné charakterové vlastnosti ve stejné míře, jako to, co tolik nenávidíme – Rómové nám ovšem slouží k tomu, abchom je všechny promítaly do nich, oni s nimi samozřejmě rezonují a nám to umožňuje kanalizovat nenávist vůči nám samým plynoucí z frustrujícího poznání, že to nemohl být nikdo jiný, kdo vytvořil kulisy a pravidla tohoto světa takové...inu, jaké nás deprimují a frustrují.

A tak si nehrají malí Rómové a malé bílé děti ani jako malé, byť by k tomu někdy i jakéstakés materiální podmínky byly a přestože jsme to my samotní, kdož se bouří, kdykoliv narazí na to, že naše společnost ve své horší části více či méně kastuje.

Nesvár a zášť jsou zasévány již do srdcí těch malých. Tak to tady chodí již celé věky, jenže nenávist již nějakou dobu kulminuje, bylo málo těch, kteří k vzájemné nenávisti nepřiložili polínko (ať už v podobě ošklivých a masově po sítích šířených vtipů nebo neférově překroucných zpráv a informací v médiích) a poslední léta nám kulminují masové demonstrace protiromské nenávisti.

Myslím, že je na čase říci dost – na této hře není nic pěkného. Však jí také všechny strany berou velmi vážně, a jsou z toho buď nepatřičně rozkurážené nebo naopak vyděšené. Hraje si hlavně bílá většina a zřejmě ji nikdo neučil, jak si dobře hrát. Je prostě nutné se držet několika zásad, které není těžké plnit, vždyť jejich dodržování ukládáme našim politikům. Co mají dokázat oni, dokažme my také! Rovnost – volnost – bratrství: 1) Všichni lidé si jsou rovni. (V jiném podání: chudoba cti netratí!) Takže ty otrahané děti na hřišti jsou pořád ještě vrstevníky našich dětí a záleží-li nám na budoucnosti našich dětí, záleží nám na všeobecném smíru a harmonii a nepohlížíme na rómské děti úkosem, ale třeba jim nabídneme kus svačiny svého dítěte nebo odložené oblečení, se kterým bychom si stejně lámaly hlavu, jak ho dále nechat recyklovat. 2) Co není výslovně zakázáno, je povoleno. Jistěže nemusí být příjemné, když si za tenkou zdí soused pouští přes den televizi nahlas, ale večerka je obecně uznávaná od 22:00 a chci-li mít klid větší, než odpovídá temperamentu sousedů, pak platí pravidlo, že dobré sousedské vztahy se budují - dobrými sousedskými vztahy. Tedy souseda nepomlouvám, nesnažím se vytáhnout z lidí, co by jej mohlo očernit, zdravím jej a dělím se s nímo užitečné poznatky, případně o chléb či sůl, když dojde. Má-li soused tendence žádat své okolí o jakékoliv služby více, než je v bílém etniku dnes obvyklé, může za tím stát podvědomá touha po větší družnosti v činžáku – a na tom není nic zlého – jednou poskytnu službu já, když mi to nezpůsobí vážné problémy, a podruhé si nechám projít hlavou, jakou protislužbu bych mohl žádat naopak já od druhého. A jestli jsem viděl jeho děti skákat po kapotách aut, což mi vadí ( ne nic se stát nemůže, plechy jsou dost silné, mají, tuším, minimálně 4 mm – unesou tedy alespoň váhu jednoho dospělého, vyzkoušeno), mohu ho požádat, aby děti umravnil, nemusí znát všechny naše pravidla. Jistěže existuje kupříkladu v Koránu kapitola jen o pohoršovatelích – a tedy je nutno se bez rozčilování a bez hněvu na všem dohodnout. Zejména vyslechnout omluvu nebo vysvětlení, proč se namítané událo nebo proč tomu nešlo předejít. 3.) Jistěže nejvážnějším problémem rómského etnika je, že za všeobecného popírání práva na práci existují jen dotace ESF, jež se plýtvají na formální záležitosti okolo nichž se dělá velký humbuk, jež ale většinou žádná místa nevytvářejí. Bílým by nemělo být lhostejné, že dotace nejsou na zakládání nových podniků, ať už státních, družstevních nebo jakých se dohodneme, že budou. Když Unilever ukončil výrobu v Nelahozevsi a přesunul ji do jiného státu, poslala EU na nápravu škod způsobených globalizací, tuším, 714 euro na hlavu jednoho každého propuštěného na založení vlastního podnikání. Když se totéž týkalo propouštěných německých dělníků automobilky, dělala tato pomoc 16 000 euro. Už kvůli tomu, že ciganizování jsou bílí - snědí, by měli všichni hrdí Češi zvednout hlavy a chtít od svých politiků větší důraz při výkonu jejich práce, není azda možné, aby všichni nezaměstnaní vyřezávali vařečky, otloukali píšťaličky či provozovali drátenictví, i když i to pro někoho může být východisko, alespoň dočasné!

Stejně tak by se měli bílí postarat o to, aby klima v našich školách bylo zejména pro děti nízkých ročníků povzbuzující, ať jsou jací jsou. Rovný přístup ke vzdělání je to, co jediné může pomoci napravit chyby v nerovnosti obou etnik, ať už jsou způsobené diskriminací způsobenou odmítáním zařazení rómských dětí do školkového kolektivu nebo nemírným zpoplatněním školky – kdy se zadělává jen na nižší adaptaci a nižší jazykovou kompetnci budoucích malých romských školáků. A už vůbec není možné ponechávat naše školství v takovém stavu, kdy v první třídě převažuje nad pochvalami trestání čtyřkami a pětkami a opravdu úspěšné dítě může být jen to, ktré se naučilo nějak číst a psát ještě před nástupem do první třídy. Je vcelku nemravné pak křičet, že pozitzivní diskriminace není správná, když jde jen o krok nedostatečně napravující diskriminaci opravdovou.

Vůbec je vcelku vzato podivné, že bílá většina, které lze z úst přímo odečítat přání, že by byla velmi ráda, kdyby na ni někdo pracoval a podle projevů jejího chování se asi někdo jiný má postarat i o to, aby tato země z důchodových důvodů měla také dorost, se zároveň rozčiluje, že na ni nikdo pracovat nemůže, jenže ovšem ona nedala k dispozici místa a pro výkon těchto zaměstnání neposkytla vzdělání. Lidi nejsou hadr na vytírání, pardon!

Pardon, měli bychom si alespoň všichni sronat v hlavě, že pro rozvoj ekonomiky z iniciativy občanů, je nutné reformovat, za jakých podmínek zde budou mít obřané také přístup k levným penězům pro ekonomické činnosti. Neumožníme-li přístup k levným penězům, nemůžeme očekávat ani ekonomickou iniciativu.

A už se blížím k hlavnímu problému vyčítanému rómskému etniku. Vyčítáme lidem z neziskovek, že se nestaví k problémům prakticky, že nic nevyřešili, je to ale naopak, více než několikrát dosáhli v daných mezích určitých výsledků, kupříkladu toho, aby rodiny s malými dětmi nebyly vyhazovány přímo aa ulici jen v důsledku špatné bytové politiky měst a obcí. Nedosáhli však ani zdaleka toho, aby často zanedbané či rovnou podřadné nemovitosti Rómům poskytované k bydlení byly také řádně opravovány včas, aby nedošlo k haváriím na technickém zařízení takovým, po nichž se již romská komunita chápe jako příležitosti možnosti daný objekt úplně rozebrat, aby zpeněžila, oč nikdo do té doby neprojevil zájem. (Byl to newyorkský policejní ředitel, jenž objevil, že snáze dochází další úhony to, co není opravováno a je ponecháváno zanedbávání, než to, co se řádně opravuje a dává do pořádku, a že to vcelku vzato i méně stojí, opravovat, jak se má. A kromě toho - že v prostředí udržovaném, ba opečovávaném méně bují kriminalita.)

Není ani vyloučeno, že někteří majitelé nemovitostí, kteří ze spekulativních důvodů jen jen čekají, až budou moci nemovitost strhnout, nejlépe na náklady města, protože volný pozemek by měl již větší cenu, nebo nová stavba poskytovala lepší příležitost ke zpeněžení, než opravovaná, k takovýmto aktům ještě podněcují. Inu, že k tomuto dochází, je dost možná právě proto, že v terénu je dosud málo pracovníků, kteří by dané kauzy prošetřovali. Pak se šíří, co se šíří, že si Rómové neumějí udržet civilizované prostředí, ani když jej dostanou za nic. Je to všeobecně velmi smutné a pozdě se ptát, kdy byl u vás naposledy opravář stoupaček, a zdali pak víte, koho požádat a komu naúčtovat opravu odpadu či elektrické rozvodné sítě, jak vymáhat příslušné, nemáte-li prostředky k vymáhání – inu, toť úkol, který by si neziskovky na hrb vzít měly, protože úřady až příliš často dělají jakoby nic. Dvacet let zde neexistuje ani etický úzus, na koho připadá natírání okenních rámů a vchodových dveří, a i když je kupříkladu kotel či topení základním vybavením bytu, exekutoři se nemají k tomu, aby vymáhali po pronajímatelích jejich opravu či náhradu, když se pokazí, není tedy čemu se divit. (Přiznávám, že věc je komplikovaná tím, že dokud kotel či oprava nebyly poskytnuty, není známa výsledná částka, ale pro chytrého právníka či vymahače by neměl spočívat problém ani v tom – zejména za situace, kdy je předexekuční výzva pravidlem! Naši exekutoři jsou vesměs navíc tak bohatí a mají takové možnosti, že z valné většiny mohou opravu zainvestovat sami a následně obstavením účtu pronajímatele si strhnout náklady a odměnu z nájemného. Faktem však je, že nový, Pospíšilův, Občanský zákoník se podle článku pan Kunšteka na Britsklých listech nevyvaroval vážných závad, tedy může značně zkomplikovat či zhoršit či zkomplikovat i praxi v této oblasti, jestli se nemýlím.)

Dobře, opravdu dobře, bude až tehdy,.až v lokalitách soužití blílých se snědými budou za okny a před domy jedněch i druhých květiny. (A dodávám, nebylo by na škodu těmi květinami začít hned, je to přeci jen opravdový impulz, jak dát na vědomí, že se o své okolí STARÁME.)

Je velmi těžké překonávat zažranou nenávist, ale nějak se začít musí.

Pavel Sedlák Romové jsou do své pozice tlačeni jednak společností, jednak svou mentalitou. Není z toho úniku, stačí aby jedna strana trvala na "my" a "oni" a vzniká boj kdo z koho. Je otázka jestli jako "Gadžové" máme správný pohled na věc. Mám diplom inženýra, ale napadlo mne jestli to občas neznamená "certifikovaný idiot". Romové bývali mistry umění života, my se ten život snažíme nacpat do nějaké plechovky. 

video ze shromáždění Rómů z úpravného českobudějovického sídliště Máj:  http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/video-sestrih-shromazdeni-a-debaty-na-ceskobudejovickem-sidlisti-maj

a tohle byli 6.7.2013 v Českých Budějovicích Češi: http://www.youtube.com/watch?v=lRt_BUpcOGs

a 29.6.2013 zde: http://www.youtube.com/watch?v=bp-s9g79W60 a zde: http://www.youtube.com/watch?v=SPA6LK4AWxk

Třetí demonstrace 13.7.2013 byla odvolána, odpoledne se sešlo jen pár desítek lidí, k večeru však cca 300 osob na sídlišti řádilo a chystá dse tak činit i následující víkend:  http://www.novinky.cz/domaci/307687-demonstrace-v-ceskych-budejovicich-skoncila-fiaskem-poradatele-ji-zrusili.html

"Konflikt přitom vyvolal spor dvou dětí na pískovišti, do nějž se posléze  vložili dospělí." Padla nějaká facka. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_eVOBykr028#at=75

 

odjinud: 

Evinka Csokova dneska se všude platí tady máme hřiště u nás a když tam chcete jít, tak platíte vstup bohužel nemá mladež kde se vyblbnout ///to je realita

Děti si hrály i na hřišti v ulici M. Chlajna, kde nepokoje minulý pátek začaly absurdní rvačkou. Na pískovišti se tehdy popraly dvě děti, poté se do sebe pustili jejich vesměs nezaměstnaní příbuzní z romské i neromské strany.

Vybuchlo tak napětí, které se již delší dobu střádá v nejhustěji zastavěné části sídliště Máj zvané "střední Volfovka", kde stojí těsně vedle sebe osmi- a dvanáctipatrové paneláky. Část domů využívá město jako byty pro sociálně slabé občany, část patří společenství vlastníků.

Majitelé bytů v některých domech těžce snášejí hlučné noční oslavy obyvatel bytů v sociálních domech, nemohou však své byty prodat a odstěhovat se. /
viz: http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/jihocesky/clanek.phtml?id=783969  a: ttp://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=786365

Televize Nova se zatím stará o rozdmýchávání dalších vášní: http://www.youtube.com/watch?v=Ae_kLu605fU , kvalifikací pro krimi na Primě je také snědá pleť: http://www.youtube.com/watch?v=nH39qEzDdQE Jedna z redaktorek ČT se pro změnu dopustila toho, že oddeklamovala výroky extrémistů coby oficiální názor ČT. A takto vypadá jeden z blogů extrémistů s evidentně vysokou čteností, či alespoň komentovaností: http://liquidator.blog.cz/1201/utajene-valky-cechu-proti-cikanum-v-nasi-historii . Pozoruhodně se chovají též správci Facebooku, vyjmenované anticiganistické stránky zdaleka nejsou všechny, které už léta neruší a neruší: http://www.youtube.com/watch?v=EN3p-fyuQgg a: http://domaci.eurozpravy.cz/spolecnost/74238-video-vyzva-ke-zplynovani-romu-facebooku-nevadi-recese-cechy-v-cr-nechceme-ano/ Kdo za nepokoji v ČB stojí: http://www.tisen.tv/neonaciste-vedou-demonstrance-v-ceskych-budejovicich-mame-du

S unikátní perverzností nejen vůči Rómům, ale koho se komu zlíbí, přichází po senátorech Doubravovi a Okamurovi  též poslanec Otto Chaloupka z Věcí veřejných: www.krajskelisty.cz/jihomoravsky-kraj/1970-chaloupka-rizikova-osoba-bude-denne-osm-hodin-pod-kontrolou-jinak-prijde-o-davky.htm a také médium Ostrava Online: http://www.ostrava-online.cz/tema/tema-utek-pred-cikany - problémem jsou Bakalovy OKD byty, v nichž v leckterých nejde teplá voda či topení, ale chtějí se za ně horentní peníze, ty proplácí většinou sociálka- ale jen tolik, že obyvatelům zbývá na živoření almužna.

STRACH + IGNORANCE = NENÁVIST

strach. ignorance a nenávist

______________________________ 

související články: http://www.vasevec.cz/blogy/ilustrace-k-cemu-se-nestiti-snizit-rasiste

http://www.vasevec.cz/blogy/romska-otazka-aneb-jak-se-kope-do-deti 

a velmi důležitý článek: http://1brano1.blog.pravda.sk/2013/08/02/generalka-na-holokaust/ 

http://www.vasevec.cz/blogy/perikles-demokracie 

také: http://miroslavkovac.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=351664&bk=94021 a: http://cemper.blog.idnes.cz/c/348519/Velka-cast-HOAXu-o-neprizpusobivych-je-vymyslenych.html

a ze Slovenska: http://www.redakcia1.com/2013/07/za-plotom-ci-murom-v-krajine-ciganovo.html

Aktuálně jde do pranice obrazem: http://aktualne.centrum.cz/kultura/grafika/2013/07/15/hlasujte-o-podobe-nove-cesko-romske-vlajky/?fb_action_ids=614006191965181&fb_action_types=og.likes&fb_ref=graphic-top&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22614006191965181%22%3A610155749018781%7D&action_type_map=%7B%22614006191965181%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%7B%22614006191965181%22%3A%22graphic-top%22%7D

 

"Roma upre! Rómové povstaňte! - Pražská škola alternativ uspořádala v dubnu k problému konferenci: http://www.youtube.com/watch?v=jY7jIw5BZyU&feature=share pro kontrast - si pusťte i Vandse, abyste pochopili, jak lze snadno založit předvolební kampaň na lžích a jaká hrůza čeká Rómy, pokud DSSS bude v daných lokalitách volebně úpěšná: http://www.youtube.com/watch?v=HuTlq9QFDdQ&feature=player_embeddedponěkud to připomíná tento vtip o "rasismu naruby": 

rasismus naruby
Neonacisté se mezitím rozhodli k provokaci nejtěžšího kalibru - rozhodli se na den výročí rómského holokaustu, kdy se koná pientní akt  Letech u Písku, pochodovat ve Vítkově, kde byl před lety podniknut útok zápalnou/zápalnými lahví/lahvemi na rómskou rodinu Sivákových, což odnesla tehdy dvouletá Natálka  těžkými popáleninami, jež ji přes množství plastických operací natrvalo zohavily. Soudce žhářů posléze skončil s proříznutým hrdlem. Proto vznikla iniciativa "Blokujeme":http://denikreferendum.cz/clanek/16092-iniciativa-blokujeme-bude-protestovat-proti-akcim-krajni-pravice-poprve-v-sobotu a tiskové prohlášení platformy: http://www.blistnay.cz/art/69458.html  Místní úřad Vítkov shromáždění neonacistů povolil,  poklidné shromáždění aktivistů na podporu sousedské komunity částečně omezil: https://www.facebook.com/notes/nenávist-není-řešení/vítkovský-úřad-povolil-pochod-neonacistům-poklidné-shromáždění-na-podporu-soused/667467093282235 (FB stránka Nenávist není řešení)

Myslíme si s přáteli, že nás čeká záplava fašizoidních průjmů, jako je kupř. tento, kde nejspíše odborně vyrábějí čísla: http://m.denik.cz/krkonossky_denik/c/v-upici-jako-v-duchcove-muze-byt-20130727.html Předafón Kocour Nu, je dost možné, že nevyrobili - "etnopodnikatelé" stahují chudé do ubytoven a přes stát mají na tom extrémní kšeft, navíc to dělají i realitky, tuhle neřízenou ghetoizaci, zdokumentovaných případů je dost. K tomu čas od času nějakého čunka napadne, že si nahoní populistické body nějakým tím přesunem a je na malér zaděláno

David Pozivilovskyj"Nepřizpůsobivý" je v ústeckém Deníku AUTOMATICKY pokud jde o Róma. Opravdu, bez přehánění. Je to tam co to v poslední době sleduju pokaždé. A je dokonce úplně jedno v jaký souvislosti. Tihle novináři jsou zhouba . . .

Zakončeme blog procítěným dopisem rómského aktivisty: http://blokujeme.cz/cs/blog/dopis a mementem: http://www.novinky.cz/domaci/309412-rodinu-patercat-hlida-kvuli-vyhruzkam-policie.html 

 

Budějovice - romský protest 1.8.2013:

Budějovice 1.8.2013
Na 27.9.2013 je do Českých Budějovic svoláváno další nacistické shromáždění.  
Áááá,hááááá,háááááááá ! Daľšie super videjko je tu ! : http://www.youtube.com/watch?v=g3G-f2MN4MQ&feature=share&list=UUhuNs2QdKfmivapOgJUNE1Q

 Již v červenci vznikla nejprve jedna a potom druhá recesistická skupina, která si místo Rómů bere na paškál Čechy. No ale, je Facebookem ostrakizována,  zatímco všechny skupiny nácků jedou dále. (viz link na video výše). I mně přišel mail:

Zdravíme přesrdečně!

Přílohy

přílohy

Tvrdý sarkasmus, vím, proto trocha odlehčení:

 

Loreena McKennitt - Santiago (Dancing Gypsy). playlist nabízí nádherné variace na world music, jež jsou rozhodně poslouchatelné. A pro ty, kdo  se Rómů opravdu nepřekonatelně bojí a jsou znevýhodněni z hledisska obrany svou postavou:DD :
postava pod triko

 

Následující obrázek svědčí o neudržovaném a podřadném stavebně technickém stavu domů pronajímaných a postavených pro Rómy, odpadky byly dodány pomocí Photoshopu, - pakliže vůbec jde o sídlišt v popisu zmiňované  Bílině -   u tohoto obrázku jsem v srpnu 2013 nalezla nápis "Bílina, Pražské předměstí 2014".  Přísahám, nejde o Bílinu, nýbrž o košické sídliště, jež  bylo vystěhováno a ponecháno osudu, jde o vyrobený artefakt, ovšem na základě skutečnosti, kterou Rómové zavinili jen z menší části, hlavní byl nezájem města. Hlavně, že si všichni, míním všechna bytová družstva v České republice pořídila nové fasády z dotací na zateplení, případně z komercionalizace střešní výstavby. Rómům k nim nikdo nepomohl.  TOTIŽ - že si Rómové rozumí s úředníky, je opět jedna z city legends, ve skutečnosti se to má jak popsáno důkladně zde:  http://www.redakcia1.com/2014/07/zltacka-krici-spoza-brany-cigani-som-tu.html

Photoshopem

V této republice je paradoxem, že skoro každý sice má pochopení pro emocionální nestabilitu Ivety Džambulky Bartošové, ale nikdo nechce nebo neumí pochopit, že emocionálně nároční jsou i Rómové. No co myslíte, nelíbilo  by se jim ze všeho nejvíce tohle? :

Timův domeček

13.8.2013 - extrémisté se svolávají na sobotu 24.8. do Plzně, zdá se mi, že zde již probíhá  ultrapravicová příprava na volby.Parlament je naplánován k rozpuštění 31.8.http://www.denik.cz/z_domova/extremiste-chystaji-demonstraci-v-centru-plzne-20130812-s4dx.html a zdá se, že chtějí paralyzovat policii, protože svolávají akce všude po ČR: http://www.novinky.cz/krimi/310625-radikalove-chteji-paralyzovat-policii-v-jeden-den-svolavaji-akce-po-cele-zemi.html A takhle to vpadalo 24.8.2013 v Ostravě: http://tn.nova.cz/zpravy/domaci/video-ostravou-pochoduji-radikalove-a-hazou-kameny-do-oken-kde-bydli-romove.html ČT informovala neautenticky a hodně neeticky: (prvních 7 minut "se sociologem" Siostrzonkem: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10122978233-udalosti-v-regionech-ostrava/413231100000824-udalosti-v-regionech/ - Rómy obhajující aktivisté podali stížnost RRTV: https://docs.google.com/document/d/14aHsbrAfSIuVq3FUVal9U6_8eJQJ1-Je2sPULXxkIEI/preview?pli=1&sle=true

http://www.hrebenar.eu/2013/08/nacek-pavel-matejny-je-krome-organizatora-naci-pochodu-take-neprizpusobivym-dluznikem/

Z chudých Rómů stát udělal mimořádně atraktivní klienty (jimž nezbývá na živobytí):  http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=788613#utm_source=atlasHP&utm_medium=dynamicleadbox&utm_term=position-1

Na demonstraci v Duchcově občané města na romského redaktora ČT Richarda Samka:
Účastník demonstrace, „obyčejný“ člověk: Tak co známí nebo rodina? Ještě žijou?
Richard Samko: Ano. A žít budou! (rázná odpověď)
Účastník demonstrace, „obyčejný“ člověk: No, dlouho nebudou, až obnovíme Terezín! (rázná odpověď)
Richard Samko: Prosím?
Účastník demonstrace, „obyčejný“ člověk: No, už se to blíží.

http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/richard-samko-stripky-sobotni-protiromske-demonstrace-v-duchcove

Ach ti neonacisté - vznikla unikátní diskuze dne, kdyžý se do hry vrhli žerté=ři: zvětšete i to lupou na 200, půjde to přečíst: http://ihned.in/lbt.png

A pozor: toto není úplně špatný článek, naopak, není od věci se jím zabývat: http://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Chces-davku-tak-pracuj-Bojim-se-v-noci-Romu-jsem-rasista-Hovori-uprimny-poslanec-CSSD-284230 - až na to, že pán se mýlí, již nyní nezaměstznaní pracují za dávky u podnikatelů a říká se tomu rekvalifikace, dostanou třebas 3400 životního minima a k tomu podporu v nezaměstnosti přiznávanou k rekvalifikaci ve výši 4000, platí  to stát, podnikatel přežije dobře, ale kazí to ceny a prostor těm, kteří by rádi pracovali za regulérních a uživitelných podmínek. 

http://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=789356 komentuje Ondřej Jano následovně: Idiotismus !! Tohle někdo tvořil kdo vůbec neví co je realita, lidská důstojnost .. MY NEJSME POKUSNÍ KRÁLICI.

Co si myslíte o tomto projektu? Velmi zajímavé. kosocializační! http://vary.idnes.cz/v-ostrove-vznikne-sportoviste-i-pro-mensiny-fne-/vary-zpravy.aspx?c=A140609_2072015_vary-zpravy_pl 

Iveta Džambulka Bartošová ukončila svůj život skokem pod vlak přesně na den, kdy pod vlakem před mnoha lety zemřela její životní láska a pěvecký partner - Szepéši.

 

Tomijo je perlorodka a jeho dary padaj na vyprahlou a toužící Zem

Dnes jsem dnes od občana dostal tento dotaz: Vážený pane Okamuro, Amerika vyvraždila indiány a my jsme pro ně rasisti!? Nemyslíte si, že když naši politici oslovují občany, kteří protestují proti cikánům, kteří se nepodřídí našim zákonům a kteří parazitují na naší společnosti, že jsou ,,RASISTI,, tak že jsou naši politici stejně nevzdělaní jako pí Albrightová? Neboť kdyby se cikáni zapojili do majoritní společnosti, přijali zákony a pracovali by, tak by se občané nebouřili proti nečinnosti vlád v této republice a jejich obhajobě cikánů, kteří k nám přišli z Balkánu a Slovenska, ale ne jako političtí emigranti, ale jako imigranti, kteří jsou oproti majoritě chráněni na úkor nás!?

Moje odpověď zní: V mnohém s Vámi naprosto souhlasím - možná bychom mohli doplnit, že apartheid - tedy rasová segregace byla zrušena v jižních státech USA někdy v šedesátých letech a organizace typu Kukluxklan v naší zemi nikdy nebyly. 

Češi jsou velmi tolerantní národ - cizinci a obecně jiné rasy nám nevadí - problém je jen, když je nějaká skupina viditelně na obtíž. A samozřejmě rasista není člověk, kterému vadí parazitující nebo zlodějský spoluobčan. Protestovat je naprosto normální. 

červen- červenec 2014 - českou kotlinou se šíří další potirómská kachna, kteropu nechtěně spustil ministr pro lidská práva Jiří Dienstbier: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/blede-tvare-nenechavejte-sebou-ku-sve-skode-lacine-manipulovat 

 

25.8.2014: "Koncem července došlo před hernou v Děčíně ke rvačce, kterou před komunálními volbami zneužili neonacisté. Oni a jejich příznivci spojují jednoho romského násilníka s celou menšinou. Jako by chtěli k odpovědnosti za čin jednotlivce hnát všechny nájemníky ubytovny v Zelené ulici, a to včetně dětí, na které stoupající napětí působí nejhůře. Vedle toho, že mají zkažené prázdniny, přicházejí o poslední zbytky pocitu bezpečí. V srpnu proběhly na děčínském náměstí Míru zatím dva anticiganistické mítinky. 13. srpna dorazily zhruba dvě stovky místních. 23. srpna byl mítink z hlediska účasti fiaskem a nenásilně jej narušili Romové a aktivisté s transparentem Nenávist není řešení. Respondenti zůstávají v anonymitě, aby neriskovali jak ztrátu bydlení, tak násilí ze strany pravicových extremistů." http://a2larm.cz/2014/08/uz-nebudeme-mlcet-rikaji-romove-z-decina/

 

26.7.2017 Tisíce Römů na Slovensku nemá přístup k pitné vodě: http://www.rozhlas.cz/romove/zezivota/_zprava/1737329

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes tlačítko Kateřina Amiourová - blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

Příště Vás na něj pozvu, jestli nejste zdaleka! :D

antoninsebek

Přiznám se bez mučení, že ač absolutní abstinent, jsem si dal malého prcka.

Aby paní Kateřina s někým souhlasila ....... ?

amiourful

Souhlasím, znám velmi mnoho Čechů,. co řvou, že nemají - a když e to zanalyzuýje, ukážýe se, že neznají svoje vlastní práva. Sorry.

A zatímco pro Rómy pracují sociání terénní neziskovky, které jim poskytují radu a servis češi pro Čechy, aka Slováci pro Slováky nic nedělají, schválně je nechávají v loji.

antoninsebek

to:Kateřina Amiourová - 1.8.2013 07:23.

Zkuste se zeptat na příslušných úřadech, kolik činí jednotlivé PŘÍSPĚVKY (množné číslo).

Ale chtěl bych Vás obohatit O PODSTATĚ TOHOTO JEVU. Věnujte toto historické poznání nejen Romům, ale i například Olachům, Dómům a dalším Cikánům, jakož i ne-Cikánům. Prostě těm, kterých se to týká:

"VŠECHNO LIDSKÉ UTRPENÍ POCHÁZÍ Z NEVĚDOMOSTI."

To pravil - víte kdo?

BUDDHA

amiourful

Ony to jsou totiž táe 2-3 000 ne 20-30 000, přestňte blůbnout. Na Slovensku dělá dokonce - existenční minimum 39 euro. Podotýkám na měsíc. A za žebráí je v Bratilavě na starém městě pokuta 33 euro. 

Také bych chtěl vyvětlit nedorozumění, pane, pravopisné chyby vypadají takto. http://www.buzzfeed.com/tasneemnashrulla/29-spelling-mistakes-from-india-that-will-make-you-laugh-cry 

A rómský luxus takto: http://www.youtube.com/watch?v=3xKcvCfRaOw&feature=youtu.be

antoninsebek

Mám možnost naladit mj. šest slovenských televizních stanic. V tomto týdnu tam ukazovali problém, který má radnice v Bánovcích nad Bebravou. Problém zní: jak zajistit ubytování pro místní Cikány. Bydlejí ČIROU NÁHODOU ve zděných třípodlažních domech, které jsou značně vybydlené. V poslední době se "kdosi" pouští do rozbíjení schodiště v těchto obydlených domech, a to proto, aby získal tzv. roxerovou ocel, kterou jsou schody zpevňovány. Bylo to vše dokumentováno filmovými záběry, drahá pravdoláskařko.

Co je na tom zajímavé? Ve STEJNÉ ulici byly ve STEJNÉ době postaveny naprosto STEJNÉ obytné domy. Ty jsou ČIROU NÁHODOU obytné bez jakýchkoli problémů. ČIROU NÁHODOU jsou tyto naprosto identické domy obydleny tzv. většinovou populací. Prostě stejná situace, jako je ČIROU NÁHODOU na sídlišti Chanov. Tam  jsem to dopuštění viděl na vlastní oči.

antoninsebek

Milá paní nebo slečno,

s tou matematikou to u Vás nebude o moc lepší než s pravopisem. Dvacet nebo třicet tisíc se píše jako dvojka nebo trojka SE ČTYŘMI NULAMI. Mohamede skákavý, kdo to sem zase doskákal. Pravopis beru, matematiku pro třetí třídu základní školy ...... to je zuviel.

amiourful

Panenko skákavá, to je mi novina, jakpak to ti bezdomovci a lidé v podobné situaci nakupují?! ŽE by si ze 2-3 000 dokázali obsatrat bvěžné potřeby, navíc shánět změstnání a ješšt se najíst? Azda nelze předpokládat, že se každý dokáže živit pránou! 

antoninsebek

Zpráva z tisku:

"..Komisař Rady Evropy pro lidská práva Nils Muižnieks se v pondělí nechal slyšet, že jej tyto incidenty znepokojují. České úřady by podle něj měly vyslat důrazný signál, že nebudou tolerovat žádné projevy nenávisti...."

DISKUSE NA NOVINKY CZ - BEZ ÚPRAV.

Názor s nejvíce souhlasnými hlasy (3295 souhlasných hlasů)  Radek Přikryl, Brno

Pondělí, 15.července 2013, 19:17:17  

"Jsme znepokojeni podporou této líné, hlučné a množící se sorty obyvatelstva,

bez znalosti základní společenských pravidel. Co s nimi, Rado Evropy?
Vezměte si je a ukažte nám, jak se to s nimi dělá."

 

Ludvík Koukal, České Budějovice

Pondělí, 15.července 2013, 20:45:43  

"Jeden konkrétní příklad ze sídliště Máj.
Částečně invalidní 78 letá paní doktorka S. přijede na nákup do Penny marketu, ul. M.Horákové. Při vyjíždění   z parkoviště si sotva zletilá cikánka stoupne před její auto Renault twingo a další dva otevřou kufr a ukradnou nákup.  I s peněženkou a doklady. Policie jako vždy nic nevyřešila."

 

amiourful

Gratuluji Vám k ubytovávání v hotelích, je  jich všude jak na....A s nálepkováním jste začal vy. 

________________________

15.7.2013 Fedor Gál varuje před rasismem. Že je situace vážná, dokazují tvrdě rasistické reakce čtenářů IDnes Rasismus je neférové přenášení údajných vlastností jednotlivce na celou etnickou skupinu. Jak k tomu přijdou lidé, kteří se asociálně nechovají? Důležitý rozhovor s Fedorem Gálem publikoval server IDnes. Šokující jsou tvrdě rasistické reakce čtenářů, dokazujících, že je nesmírně obtížně pro Romy žit dnes v České republice, a že skutečně hrozí násilné akce. (JČ) Rasismus začíná tam, kde cítím nenávist a předsudky vůči lidem jenom proto, že jsou jiní než já. Mít nepříjemného souseda je peklo, ale když mluvím o rasismu, mluvím o vztahu ke skupině lidí nacpaných do jednoho pytle. Mohou se Romové "přizpůsobit"? Já myslím, že jsou přizpůsobiví až až. Nikdy nevybudovali romskou gerilu proti extremistům, kteří je ohrožují na životech. Nikdy nevytvořili vlastní politické zázemí, které by hlásalo stejně agresivní a xenofobní teze, jaké šíří politici. Jaká je podle vás tedy motivace politiků, kteří se pouštějí do Romů? Jestli někdo zvedá protiromské téma proto, aby se udržel v pozici, je zločinec, deviant. Přilévá olej do ohně, který jednou sežehne možná také jeho děti. Hodně lidí nechápe, proč mají být označeni za rasisty, když chtějí, aby se Rom choval stejně jako oni... Stejně jako kdo? Jako sympatizanti DSS? Jako chalupáři a zahrádkáři? Jako významná část městské střední vrstvy posedlé konzumním životním stylem? Jako já? Vy? Ne! Nepřátelé Romů by chtěli, aby nebyli, anebo aby je alespoň nebylo vidět. Proč by měl člověk, který se dokáže radovat z přítomnosti, odhodit tuhle svou vzácnou vlastnost? Většinová populace považuje za užitečnější trávit svůj život v nasranosti a v obavě, co bude za 20 let. Zdroj: ZDE - See more at: http://www.blisty.cz/#sthash.C5LIQt2m.dpuf 

antoninsebek

Pletete hrušky s jablky.

V daném, Vámi zmiňovaném případě se jedná o něco jiného. Je jedno české pořekadlo: cizinec není našinec. Když sdělíte, že chcete ubytovat cizince, tak majitel onoho bytu rázem na ceně přirazí, a to ne málo. Kdybyste na mne neházela onu "bílou špínu", tak bych Vám poradil. Protože jsem již několikrát zařizoval pronájem bytů pro Rusy. A mám metodu i na jejich ubytování v hotelích. Za "české" ceny. Heč. A už Vás mám opravdu plné zuby, za to nálepkování.

amiourful

Kdo chce psa bít, hůlů si najde, mne bohužel o opaku nepřesvědčíte, Arabové jsou vbelmi čitotní a spořádaní lidé, velomi věřící, přesto jsem za celý jeden rok nebyla schopna nalézt pro svého nwtávajícího ubytování v rerlacích shodných pro českou kounitu. A seděla jsem u telefonu místo práce dlouhé hodiny denně. Stejně tak se to má s kovovýžm šrotem. Sbírá kdo sbírá, a vy nvíte kdoé, jen si cucáte z prostu pomluvy. Dejte si pozor, p=rotože to vztahujete jako určující charakteristiku na celé etnikum, mohlo by jít o trestný čin. Jste opravdu jen bílá špína. 

antoninsebek

- jestli přijmu Vaši argumentaci, že sběračů kovů (nádherný termín, to mohou - i v případu vyšroubovaných držáků kolejí na železnici -  vymyslet jen v bojácném Česku ...) jsou v barvě pleti půl na půl, potom je to u tzv. bílé populace řádově 30 x (třicetktrát) měně "navštěvované" povolání než u Cikánů. To beru. Vidíte, že v diskusi se dokážu ztotožnit s protiargumentem.

- pokud se týká cen za pronájem ubytování nepřizpůsobivým (bez ohledu na barvu pleti). Hezky jste mi nahrála, díky.  Tady, vážená paní, budete se divit, zafungoval trh. To jest: solidní a rozumně myslící majitel vypiglovaného bytu, penzionu, ubytovny etc. nepronajme nepřizpůsobivému občanu svoji nemovitost za tržní cenu. Nepronajme ji buď vůbec a nebo pouze se započtením "ceny - nákladů" následného "vybydlení" (po pojmu "robot" jeden z mála našich novodobých  příspěvků světové lingvistice).

Prostě, když budu mít nu nádhernou šanci (sic!) přijmout na dlouhodobé ubytování člověka, který mi například nevyrazí okna, nebude do noci hlučně pod vlivem alkoholu "zpívat" spolunocležníkům atd. atd., tak mu dám velmi, opravdu ale opravdu nízkou cenu. A může to být třeba "Nanuk, člověk primitivní". (tak se prosím jmenoval jeden film z roku 1922)

Jako vedlejší produkt se vždy najde někdo, kdo má nějakou kůču a protože ví, že ubytovací služby jsou na tom, jak jsou - tak se řádně pojistí proti škodám a potom masově zahájí "nábor". A protože "zájemců" je něurekom, protože JE JINAM NECHTĚJÍ, (NIKOLIV Z RASOVÝCH DŮVODŮ), tak do toho jde. Kdo si chce ze svého stylu života dělat mejdan na úkor odpočívající pracující třídy, tak si za to musí připlatit. Připlatí si na to ta samá pracující třída - в окончательном итоге , to Vám garantuji.

Ergo kladívko: ceny za speciálně takového "ubytování" značně rostou, přestože celková poptávka v oboru pohostinství je hodně malá. Je to prostě jinak. Proč bych například neusínal spokojeně ve 22.OO hodin v penzionu, kde mi TIŠE zní například cikánské písně a na trávníků tiše tančí menšina. A všude je uklizeno, zdravíme se atd. atd. Najděte mi takové sousedy, paní Kateřino.  

amiourful

No a co tím chcete říci,kromě toho, že i v  tom mají jistě nejméně z poloviny prsty bílí?  Resp. kovy sbírají všichni, co nemají co do huby a ještě nějací pro zábavu a domy neopravují bílí pronajímatelé, pak holt dochází k jjich úhoně kalupem. A že si bílí pronajímatelé domů nechávají v horní dolní od Rómů platit víc než za luxusní apartmány v Praze, je také dost dokladů. 

antoninsebek

Milá paní, je to ztráta času reagovat na Vaše obavy typu, kdo má natírat okna a vchodové dveře. Faktů (nikoliv pravdoláskařských keců) o existejnci pojmů "vybydlet" a "sběrači kovů" v praxi je tady hafo. Nazdar bazar.

amiourful

Ale houbeles, rómské děti nejsou prašivějščí než děti rentiérů.-

http://blisty.cz/art/69249.html : Vážená redakce. i když jsem krutý hlupák, myslím, že dnes jsem prozřel... Proč? denně si před našim vchodem hrají děti...na tom není nic, že? Ale od začátku prázdnin se jim systematicky věnuje jeden pán- Rom. Přísahám! Děti ho miluji, a já začínám mít výčitky svědomí Vždyť víte). Ne že bych pochyboval o schopnostech Romů, ale že tak dokáže být oblíbený... to mě úplně knokautovalo. Říkám, ono se to jevilo jako jen hodný táta ke svým dětem, ale když i gadžovská děcka vycítila, že nic nehraje, tak je má plný dvůr... Hombr, je to ÚŽASNÉ. Není nic než radost ze života...a já slzím jako pako. Chce to nafilmovat a ukázat nacistickým debilům, že na barvě přece nezáleží, pokud má člověk člověčí srdce...Kurňa... já mám ve všem jasno!!! Hombre, paráda! píše Vasil Roman - See more at: http://blisty.cz/art/69249.html#sthash.aGPrOx4R.dpuf  

rku

To, co Vy říkáte, že objevil newyorský policejní ředitel, je lidstvu známo od jeho vzniku.

Pokud se nepodří alespoň srovnat cikánskou porodnost s porodnosti necikánskou, bude vývoj směřovat (již směřuje) ke katastrofě.

amiourful

Pane Šebku,  naučte se číst mé články, napsala jsem, že líp bude, až se o své okoolí budeme starat, azda považujete za normální plat ve výši dávek? Já ne. Dokonce anií spolupráce s TPCA vás nečiní kompetentního k posuzování toho, jak se korporace a město chvaly. Jednak Vás z ÚP vyloučí, když nezajdte, kam Vás poslali - a jednak se stavěly nové bytovky, tuším proto, že město si předešle stěžovalo, že mu chybí cca 1000 či 10 000 obyvatel do statutu měta s nárokem na vyšší platby od státu. To je vysvělení, lámali si s tím hlavu mnoho let,  jak udělat, aby zvýšili počet obyvatel na kýžené číslo - a přišli na to. . 

antoninsebek

Prohlášení:

V noci jsem se probouzel s obavami, aby na mne nějaký zdivočelý státní zástupec z Budějovic neposlal komando. Takže prohlašuji, že když se narodí malé dítě, tak má stejnou mozkovou kapacitu cikánský Gežo jako český Horymír. Důležité je, zda se dítě narodí do spořádané nebo nespořádané rodiny, barva pleti nehraje žádnou roli. Stačí?

K Vašemu ponaučení:

Musím Vás poopravit: s TPCA jsem spolupracoval a vím, jaké kádry zvenčí tam přijímali. Proto jsem ten příklad uvedl.  Když to zjednoduším, tak šrouby se utahují ve směru chodu hodinových ručiček. Víc znát nemusíte, on se ten elektrický utahovák ani přenastavit nedá :-) Během týdne Vás naučejí jednu operaci a tu děláte jak Chaplin ve filmu Moderní doba. Pokud předvedete IQ nad 95, tak se po čase dostanete i na záskok jinam. Nejbližší cikánská osada od TPCA je asi šest kilometrů - a nic. Proč taky, proboha? Přišli by o více dávek než by vydělali.

Zřejmě to "romství" studujete. Zkuste si najít v B. Kočího "Malém slovníku naučném" heslo "Cikán". Bylo to vydáno v roce 1925,  za panování Tatíčka. Od té doby se nezměnilo nic, bohužel. Akorát jim komanči sebrali kola od vozů a nastrkali je do paneláků. A po Údajné Sametovce to Pravda a Láska dorazila. A Vy do článku napíšete, že když se budeme mít všichni rádi, tak tady bude ráj na zemi. Vás je pro Česko škoda, co takhle uplatnit svoje poslání v Sýrii, Egyptě či Afghánistánu?

Ale je fakt, že dotace na slunečníky, větrníky a Babiš-šinu řepkovku do benzínu jsou ještě větším prů-vanem.

amiourful

Obávám se, že příběh TPCA zní tzrochu inak, než jak vám ho vypávěli, v automobilce nejsou žádná místa bez kvalifikace, tam jsou jen úzce specializovaná místa a a TPCA měla zájem o lidi hotové. Ber kde ber.

A: lidi žijící na Slezsku také při hromadné m označoání jmenujeme Moravany.

antoninsebek

Jenom proto, abych nevyšel ze cviku, malounko se o této problematice rozpovídám. Zdůrazňuji, že ve zkratce.  Předně bych opravil terminologii. Nebudu vypočítávat, kde všude ve světě tomuto etniku říkají Cikáni. Zřejmě toto označení získalo pejorativní podtext a tak se rozhodlo o novém označení Romové. Problém je v tom, že oni Romové existovali a existují dodnes, samostatně. Jenom v Česku se vyskytují především Romové, Domové a Olaši. Takže je to asi tak, jako by někdo rozhodl, že se všem Moravákům bude říkat například Kroměřížáci. (Občanům tohoto krásného města se omlouvám.)

Opět ve zkratce bych uvedl na pravou míru tvrzení, že pro Cikány není práce, přestože oni chtějí pracovat. OPAKOVANĚ BYCH TADY MĚL PSÁT, ŽE ŽÁDNÉ Z MÝCH TVRZENÍ SE NETÝKÁ VŠECH CIKÁNŮ, TAK TO TAK BERTE. Jenomže, například na Kolínsku se vybudovala velká automobilka. V době konjunktury tam musely agentury dovážet tisíce nedostatečně vzdělaných pracovníků například z Moldávie. Místní, nedaleko žijící Cikáni, se o práci nezajímali. Podobný případ mohu uvést z Pardubic. Tam přivezli lidi, kteří s prominutím byli zvyklí chodit na záchod trochu jinak než my. Mezi kmenovými pracovníky to zanechalo nezapomenutelné zážitky. Takže: chce někdo tvrdit, že majitelé těch automobilek (Němci, Francouzi, Korejci) jsou rasisti a diskriminovali místní Cikány? Já ne.

Protože ve zkratce, je čas přijít s návrhem na řešení. V mém případě je to odstranění diskriminace dětí. Cikánských dětí. Pokud kdo z případných čtenářů měl či má děti či dokonce vnoučata, tak ví, že hodně malé dítě začíná kopírovat svět okolo sebe. Od starších sourozenců se naučí základy četby, psaní a počítání. Naučí se základní hygieně. Zjišťuje, že tatínek přes den nebývá doma, protože "je v P-ÁCI". O toto vše je cikánské dítě ochuzeno. Pak má jít do školy a netuší jaký je rozdíl mezi rukávem a kapesníkem a neumí držet tužku.

A naši "scelovatelé" by chtěli, aby v takové třídě běžně vychované děti (včetně běžně vychovaných dětí Cikánů), "počkaly", až se to všechno doučí. V běžné rodině je normální, že se některé věci, které dítě ve škole nepochopilo, podrobně vysvětlí. Dělají se domácí úkoly atd. atd.

Takže já jsem pro tzv. POZITIVNÍ DISKRIMINACI, která byla svého času např. uplatněna v USA. Aby dospělí Cikáni měli možnost získat práci a současně aby mohli navštěvovat rekvalifikační kurzy. Podržte se: také na opravě svých domů a okolí, což si Cikáni zdevastovali sami. Tam je práce dost, bohužel.   A nyní: v případě, že práci bezdůvodně odmítnou, budou bez peněz. Tečka. Ony očekávané přídavky budou nasměrovány na to, aby se cikánské děti stravovaly ve školních zařízeních, aby dostávaly oblečení. V krajním případě je zapotřebí, aby rodině (včetně tzv. většinové populace), která diskriminuje SVOJE dítě, byly tyto děti odebrány a dány do samostatných zařízení, kde je naučí to, co neudělali rodiče. PÍŠU TO VE ZKRATCE, PROSÍM.

Proto (aniž bych byl volič ODS) jsem také tady kritizoval, že nebyly přijaty S-karty, které by nebylo možno  u některých rodin zneužít na nákup cigaret a alkoholu. Ano, nemocným lidem atd. atd. bych situaci nekomplikoval.

Pokud se nezačne s kontrolovanou výchovou malých dětí v rodinách, je potom POZDĚ. A pochopitelně vím, že první výsledky by se projevily tak za 20 let. Takhle se neprojeví NIKDY. A bude hůř. Kdo z nás (kromě Buděj-čáků) ještě před měsícem věděl, že tam mají nějaké sídliště Máj nebo jak se to jmenuje.

Ano, nezbláznil jsem se, pouze jsem tuto širokou problematiku musel shrnout do pár vět. A dodám ještě dvě věty: Zlatí komunisti, kteří nutili pracovat ty, kteří o práci moc nestáli. Ne všechno jsme měli obrátit o 180 stupňů.