Věnováno Rómům

obrazek
8.7.2013 14:51
Myslela jsem si, že budu psát článek zejména o tom, proč je prospěšné pro rómské děti zřizovat pořádná hřiště pro všechny věkové skupiny. Zdá se totiž, že mnozí nechápou, proč je důležité, aby ratolesti etnika v Čechách nenáviděné už od narození, mohly vyrůstat v ovzduší tolerance a smíru – inu je to proto, abychom sami sobě dali šanci a nezasévali obdobnou nenávist do srdcí ještě nezkažených.

 

Známý problém, který známe zejména z vyprávění anticiganistů, se skutečně vyskytuje – jde zhruba o toto – například kdesi v Teplicích na sídliíšti nyní osídleném převážně Rómy, bylo hřiště vybudovánbo automaticky při stavbě sídliště, ale nebylo vybudováno o kus dál – a tak nyní do samého centra rómské komunity chodí okolní, takto maminky bílé, s bílými dětmi – a ty nerady vidí, když rómské děti, které v okolí bydlí, si chtějí na hřišti hrát také. A svou nelibost dávají pěkně najevo. Je zřejmé, co nám vadí – jsme to my samotní, kdo má nevalné charakterové vlastnosti ve stejné míře, jako to, co tolik nenávidíme – Rómové nám ovšem slouží k tomu, abchom je všechny promítaly do nich, oni s nimi samozřejmě rezonují a nám to umožňuje kanalizovat nenávist vůči nám samým plynoucí z frustrujícího poznání, že to nemohl být nikdo jiný, kdo vytvořil kulisy a pravidla tohoto světa takové...inu, jaké nás deprimují a frustrují.

A tak si nehrají malí Rómové a malé bílé děti ani jako malé, byť by k tomu někdy i jakéstakés materiální podmínky byly a přestože jsme to my samotní, kdož se bouří, kdykoliv narazí na to, že naše společnost ve své horší části více či méně kastuje.

Nesvár a zášť jsou zasévány již do srdcí těch malých. Tak to tady chodí již celé věky, jenže nenávist již nějakou dobu kulminuje, bylo málo těch, kteří k vzájemné nenávisti nepřiložili polínko (ať už v podobě ošklivých a masově po sítích šířených vtipů nebo neférově překroucných zpráv a informací v médiích) a poslední léta nám kulminují masové demonstrace protiromské nenávisti.

Myslím, že je na čase říci dost – na této hře není nic pěkného. Však jí také všechny strany berou velmi vážně, a jsou z toho buď nepatřičně rozkurážené nebo naopak vyděšené. Hraje si hlavně bílá většina a zřejmě ji nikdo neučil, jak si dobře hrát. Je prostě nutné se držet několika zásad, které není těžké plnit, vždyť jejich dodržování ukládáme našim politikům. Co mají dokázat oni, dokažme my také! Rovnost – volnost – bratrství: 1) Všichni lidé si jsou rovni. (V jiném podání: chudoba cti netratí!) Takže ty otrahané děti na hřišti jsou pořád ještě vrstevníky našich dětí a záleží-li nám na budoucnosti našich dětí, záleží nám na všeobecném smíru a harmonii a nepohlížíme na rómské děti úkosem, ale třeba jim nabídneme kus svačiny svého dítěte nebo odložené oblečení, se kterým bychom si stejně lámaly hlavu, jak ho dále nechat recyklovat. 2) Co není výslovně zakázáno, je povoleno. Jistěže nemusí být příjemné, když si za tenkou zdí soused pouští přes den televizi nahlas, ale večerka je obecně uznávaná od 22:00 a chci-li mít klid větší, než odpovídá temperamentu sousedů, pak platí pravidlo, že dobré sousedské vztahy se budují - dobrými sousedskými vztahy. Tedy souseda nepomlouvám, nesnažím se vytáhnout z lidí, co by jej mohlo očernit, zdravím jej a dělím se s nímo užitečné poznatky, případně o chléb či sůl, když dojde. Má-li soused tendence žádat své okolí o jakékoliv služby více, než je v bílém etniku dnes obvyklé, může za tím stát podvědomá touha po větší družnosti v činžáku – a na tom není nic zlého – jednou poskytnu službu já, když mi to nezpůsobí vážné problémy, a podruhé si nechám projít hlavou, jakou protislužbu bych mohl žádat naopak já od druhého. A jestli jsem viděl jeho děti skákat po kapotách aut, což mi vadí ( ne nic se stát nemůže, plechy jsou dost silné, mají, tuším, minimálně 4 mm – unesou tedy alespoň váhu jednoho dospělého, vyzkoušeno), mohu ho požádat, aby děti umravnil, nemusí znát všechny naše pravidla. Jistěže existuje kupříkladu v Koránu kapitola jen o pohoršovatelích – a tedy je nutno se bez rozčilování a bez hněvu na všem dohodnout. Zejména vyslechnout omluvu nebo vysvětlení, proč se namítané událo nebo proč tomu nešlo předejít. 3.) Jistěže nejvážnějším problémem rómského etnika je, že za všeobecného popírání práva na práci existují jen dotace ESF, jež se plýtvají na formální záležitosti okolo nichž se dělá velký humbuk, jež ale většinou žádná místa nevytvářejí. Bílým by nemělo být lhostejné, že dotace nejsou na zakládání nových podniků, ať už státních, družstevních nebo jakých se dohodneme, že budou. Když Unilever ukončil výrobu v Nelahozevsi a přesunul ji do jiného státu, poslala EU na nápravu škod způsobených globalizací, tuším, 714 euro na hlavu jednoho každého propuštěného na založení vlastního podnikání. Když se totéž týkalo propouštěných německých dělníků automobilky, dělala tato pomoc 16 000 euro. Už kvůli tomu, že ciganizování jsou bílí - snědí, by měli všichni hrdí Češi zvednout hlavy a chtít od svých politiků větší důraz při výkonu jejich práce, není azda možné, aby všichni nezaměstnaní vyřezávali vařečky, otloukali píšťaličky či provozovali drátenictví, i když i to pro někoho může být východisko, alespoň dočasné!

Stejně tak by se měli bílí postarat o to, aby klima v našich školách bylo zejména pro děti nízkých ročníků povzbuzující, ať jsou jací jsou. Rovný přístup ke vzdělání je to, co jediné může pomoci napravit chyby v nerovnosti obou etnik, ať už jsou způsobené diskriminací způsobenou odmítáním zařazení rómských dětí do školkového kolektivu nebo nemírným zpoplatněním školky – kdy se zadělává jen na nižší adaptaci a nižší jazykovou kompetnci budoucích malých romských školáků. A už vůbec není možné ponechávat naše školství v takovém stavu, kdy v první třídě převažuje nad pochvalami trestání čtyřkami a pětkami a opravdu úspěšné dítě může být jen to, ktré se naučilo nějak číst a psát ještě před nástupem do první třídy. Je vcelku nemravné pak křičet, že pozitzivní diskriminace není správná, když jde jen o krok nedostatečně napravující diskriminaci opravdovou.

Vůbec je vcelku vzato podivné, že bílá většina, které lze z úst přímo odečítat přání, že by byla velmi ráda, kdyby na ni někdo pracoval a podle projevů jejího chování se asi někdo jiný má postarat i o to, aby tato země z důchodových důvodů měla také dorost, se zároveň rozčiluje, že na ni nikdo pracovat nemůže, jenže ovšem ona nedala k dispozici místa a pro výkon těchto zaměstnání neposkytla vzdělání. Lidi nejsou hadr na vytírání, pardon!

Pardon, měli bychom si alespoň všichni sronat v hlavě, že pro rozvoj ekonomiky z iniciativy občanů, je nutné reformovat, za jakých podmínek zde budou mít obřané také přístup k levným penězům pro ekonomické činnosti. Neumožníme-li přístup k levným penězům, nemůžeme očekávat ani ekonomickou iniciativu.

A už se blížím k hlavnímu problému vyčítanému rómskému etniku. Vyčítáme lidem z neziskovek, že se nestaví k problémům prakticky, že nic nevyřešili, je to ale naopak, více než několikrát dosáhli v daných mezích určitých výsledků, kupříkladu toho, aby rodiny s malými dětmi nebyly vyhazovány přímo aa ulici jen v důsledku špatné bytové politiky měst a obcí. Nedosáhli však ani zdaleka toho, aby často zanedbané či rovnou podřadné nemovitosti Rómům poskytované k bydlení byly také řádně opravovány včas, aby nedošlo k haváriím na technickém zařízení takovým, po nichž se již romská komunita chápe jako příležitosti možnosti daný objekt úplně rozebrat, aby zpeněžila, oč nikdo do té doby neprojevil zájem. (Byl to newyorkský policejní ředitel, jenž objevil, že snáze dochází další úhony to, co není opravováno a je ponecháváno zanedbávání, než to, co se řádně opravuje a dává do pořádku, a že to vcelku vzato i méně stojí, opravovat, jak se má. A kromě toho - že v prostředí udržovaném, ba opečovávaném méně bují kriminalita.)

Není ani vyloučeno, že někteří majitelé nemovitostí, kteří ze spekulativních důvodů jen jen čekají, až budou moci nemovitost strhnout, nejlépe na náklady města, protože volný pozemek by měl již větší cenu, nebo nová stavba poskytovala lepší příležitost ke zpeněžení, než opravovaná, k takovýmto aktům ještě podněcují. Inu, že k tomuto dochází, je dost možná právě proto, že v terénu je dosud málo pracovníků, kteří by dané kauzy prošetřovali. Pak se šíří, co se šíří, že si Rómové neumějí udržet civilizované prostředí, ani když jej dostanou za nic. Je to všeobecně velmi smutné a pozdě se ptát, kdy byl u vás naposledy opravář stoupaček, a zdali pak víte, koho požádat a komu naúčtovat opravu odpadu či elektrické rozvodné sítě, jak vymáhat příslušné, nemáte-li prostředky k vymáhání – inu, toť úkol, který by si neziskovky na hrb vzít měly, protože úřady až příliš často dělají jakoby nic. Dvacet let zde neexistuje ani etický úzus, na koho připadá natírání okenních rámů a vchodových dveří, a i když je kupříkladu kotel či topení základním vybavením bytu, exekutoři se nemají k tomu, aby vymáhali po pronajímatelích jejich opravu či náhradu, když se pokazí, není tedy čemu se divit. (Přiznávám, že věc je komplikovaná tím, že dokud kotel či oprava nebyly poskytnuty, není známa výsledná částka, ale pro chytrého právníka či vymahače by neměl spočívat problém ani v tom – zejména za situace, kdy je předexekuční výzva pravidlem! Naši exekutoři jsou vesměs navíc tak bohatí a mají takové možnosti, že z valné většiny mohou opravu zainvestovat sami a následně obstavením účtu pronajímatele si strhnout náklady a odměnu z nájemného. Faktem však je, že nový, Pospíšilův, Občanský zákoník se podle článku pan Kunšteka na Britsklých listech nevyvaroval vážných závad, tedy může značně zkomplikovat či zhoršit či zkomplikovat i praxi v této oblasti, jestli se nemýlím.)

Dobře, opravdu dobře, bude až tehdy,.až v lokalitách soužití blílých se snědými budou za okny a před domy jedněch i druhých květiny. (A dodávám, nebylo by na škodu těmi květinami začít hned, je to přeci jen opravdový impulz, jak dát na vědomí, že se o své okolí STARÁME.)

Je velmi těžké překonávat zažranou nenávist, ale nějak se začít musí.

Pavel Sedlák Romové jsou do své pozice tlačeni jednak společností, jednak svou mentalitou. Není z toho úniku, stačí aby jedna strana trvala na "my" a "oni" a vzniká boj kdo z koho. Je otázka jestli jako "Gadžové" máme správný pohled na věc. Mám diplom inženýra, ale napadlo mne jestli to občas neznamená "certifikovaný idiot". Romové bývali mistry umění života, my se ten život snažíme nacpat do nějaké plechovky. 

video ze shromáždění Rómů z úpravného českobudějovického sídliště Máj:  http://www.romea.cz/cz/zpravodajstvi/domaci/video-sestrih-shromazdeni-a-debaty-na-ceskobudejovickem-sidlisti-maj

a tohle byli 6.7.2013 v Českých Budějovicích Češi: http://www.youtube.com/watch?v=lRt_BUpcOGs

a 29.6.2013 zde: http://www.youtube.com/watch?v=bp-s9g79W60 a zde: http://www.youtube.com/watch?v=SPA6LK4AWxk

Třetí demonstrace 13.7.2013 byla odvolána, odpoledne se sešlo jen pár desítek lidí, k večeru však cca 300 osob na sídlišti řádilo a chystá dse tak činit i následující víkend:  http://www.novinky.cz/domaci/307687-demonstrace-v-ceskych-budejovicich-skoncila-fiaskem-poradatele-ji-zrusili.html

"Konflikt přitom vyvolal spor dvou dětí na pískovišti, do nějž se posléze  vložili dospělí." Padla nějaká facka. https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_eVOBykr028#at=75

 

odjinud: 

Evinka Csokova dneska se všude platí tady máme hřiště u nás a když tam chcete jít, tak platíte vstup bohužel nemá mladež kde se vyblbnout ///to je realita

Děti si hrály i na hřišti v ulici M. Chlajna, kde nepokoje minulý pátek začaly absurdní rvačkou. Na pískovišti se tehdy popraly dvě děti, poté se do sebe pustili jejich vesměs nezaměstnaní příbuzní z romské i neromské strany.

Vybuchlo tak napětí, které se již delší dobu střádá v nejhustěji zastavěné části sídliště Máj zvané "střední Volfovka", kde stojí těsně vedle sebe osmi- a dvanáctipatrové paneláky. Část domů využívá město jako byty pro sociálně slabé občany, část patří společenství vlastníků.

Majitelé bytů v některých domech těžce snášejí hlučné noční oslavy obyvatel bytů v sociálních domech, nemohou však své byty prodat a odstěhovat se. /
viz: http://aktualne.centrum.cz/domaci/regiony/jihocesky/clanek.phtml?id=783969  a: ttp://aktualne.centrum.cz/domaci/spolecnost/clanek.phtml?id=786365

Televize Nova se zatím stará o rozdmýchávání dalších vášní: http://www.youtube.com/watch?v=Ae_kLu605fU , kvalifikací pro krimi na Primě je také snědá pleť: http://www.youtube.com/watch?v=nH39qEzDdQE Jedna z redaktorek ČT se pro změnu dopustila toho, že oddeklamovala výroky extrémistů coby oficiální názor ČT. A takto vypadá jeden z blogů extrémistů s evidentně vysokou čteností, či alespoň komentovaností: http://liquidator.blog.cz/1201/utajene-valky-cechu-proti-cikanum-v-nasi-historii . Pozoruhodně se chovají též správci Facebooku, vyjmenované anticiganistické stránky zdaleka nejsou všechny, které už léta neruší a neruší: http://www.youtube.com/watch?v=EN3p-fyuQgg a: http://domaci.eurozpravy.cz/spolecnost/74238-video-vyzva-ke-zplynovani-romu-facebooku-nevadi-recese-cechy-v-cr-nechceme-ano/ Kdo za nepokoji v ČB stojí: http://www.tisen.tv/neonaciste-vedou-demonstrance-v-ceskych-budejovicich-mame-du

S unikátní perverzností nejen vůči Rómům, ale koho se komu zlíbí, přichází po senátorech Doubravovi a Okamurovi  též poslanec Otto Chaloupka z Věcí veřejných: www.krajskelisty.cz/jihomoravsky-kraj/1970-chaloupka-rizikova-osoba-bude-denne-osm-hodin-pod-kontrolou-jinak-prijde-o-davky.htm a také médium Ostrava Online: http://www.ostrava-online.cz/tema/tema-utek-pred-cikany - problémem jsou Bakalovy OKD byty, v nichž v leckterých nejde teplá voda či topení, ale chtějí se za ně horentní peníze, ty proplácí většinou sociálka- ale jen tolik, že obyvatelům zbývá na živoření almužna.

STRACH + IGNORANCE = NENÁVIST

strach. ignorance a nenávist

______________________________ 

související články: http://www.vasevec.cz/blogy/ilustrace-k-cemu-se-nestiti-snizit-rasiste

http://www.vasevec.cz/blogy/romska-otazka-aneb-jak-se-kope-do-deti 

a velmi důležitý článek: http://1brano1.blog.pravda.sk/2013/08/02/generalka-na-holokaust/ 

http://www.vasevec.cz/blogy/perikles-demokracie 

také: http://miroslavkovac.blog.idnes.cz/clanok.asp?cl=351664&bk=94021 a: http://cemper.blog.idnes.cz/c/348519/Velka-cast-HOAXu-o-neprizpusobivych-je-vymyslenych.html

a ze Slovenska: http://www.redakcia1.com/2013/07/za-plotom-ci-murom-v-krajine-ciganovo.html

Aktuálně jde do pranice obrazem: http://aktualne.centrum.cz/kultura/grafika/2013/07/15/hlasujte-o-podobe-nove-cesko-romske-vlajky/?fb_action_ids=614006191965181&fb_action_types=og.likes&fb_ref=graphic-top&fb_source=other_multiline&action_object_map=%7B%22614006191965181%22%3A610155749018781%7D&action_type_map=%7B%22614006191965181%22%3A%22og.likes%22%7D&action_ref_map=%7B%22614006191965181%22%3A%22graphic-top%22%7D

 

"Roma upre! Rómové povstaňte! - Pražská škola alternativ uspořádala v dubnu k problému konferenci: http://www.youtube.com/watch?v=jY7jIw5BZyU&feature=share pro kontrast - si pusťte i Vandse, abyste pochopili, jak lze snadno založit předvolební kampaň na lžích a jaká hrůza čeká Rómy, pokud DSSS bude v daných lokalitách volebně úpěšná: http://www.youtube.com/watch?v=HuTlq9QFDdQ&feature=player_embeddedponěkud to připomíná tento vtip o "rasismu naruby": 

rasismus naruby
Neonacisté se mezitím rozhodli k provokaci nejtěžšího kalibru - rozhodli se na den výročí rómského holokaustu, kdy se koná pientní akt  Letech u Písku, pochodovat ve Vítkově, kde byl před lety podniknut útok zápalnou/zápalnými lahví/lahvemi na rómskou rodinu Sivákových, což odnesla tehdy dvouletá Natálka  těžkými popáleninami, jež ji přes množství plastických operací natrvalo zohavily. Soudce žhářů posléze skončil s proříznutým hrdlem. Proto vznikla iniciativa "Blokujeme":http://denikreferendum.cz/clanek/16092-iniciativa-blokujeme-bude-protestovat-proti-akcim-krajni-pravice-poprve-v-sobotu a tiskové prohlášení platformy: http://www.blistnay.cz/art/69458.html  Místní úřad Vítkov shromáždění neonacistů povolil,  poklidné shromáždění aktivistů na podporu sousedské komunity částečně omezil: https://www.facebook.com/notes/nenávist-není-řešení/vítkovský-úřad-povolil-pochod-neonacistům-poklidné-shromáždění-na-podporu-soused/667467093282235 (FB stránka Nenávist není řešení)

Myslíme si s přáteli, že nás čeká záplava fašizoidních průjmů, jako je kupř. tento, kde nejspíše odborně vyrábějí čísla: http://m.denik.cz/krkonossky_denik/c/v-upici-jako-v-duchcove-muze-byt-20130727.html Předafón Kocour Nu, je dost možné, že nevyrobili - "etnopodnikatelé" stahují chudé do ubytoven a přes stát mají na tom extrémní kšeft, navíc to dělají i