Vláda je v demisi především s odborností

hledani metaři
16.5.2018 15:33
Četné ekonomické představy a návrhy současné vlády v demisi Andreje Babiše svědčí o bezradnosti či neschopnosti. Důsledkem neschopnosti aktuálně řešit aktuální hospodářské problémy je např. snaha přesouvat jejich řešení do budoucnosti.

 Mnohé návrhy vlády v demisi opouštějí úroveň hospodářské racionality; slovo demise sice pochází z latinského dimissio, tedy opuštění, ale proč to vláda bere takto doslova?

 Posledním bezradným výkřikem je úvaha ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha (ANO) o tom, že by zdravotní sestry, protože jejich práce je podhodnocena a je jich proto nedostatek, mohly dostávat výsluhu jako například policisté či hasiči (a já dodávám že též vojáci). A. Vojtěch se domnívá, že by to mohlo přitáhnout zdravotní sestry zpátky do nemocnic, protože by to pro ně bylo atraktivní a motivační.

 Především – co jsou tzv. výsluhové příspěvky? Týkají se osob ve služebném poměru, tedy příslušníků ozbrojených sil a bezpečnostních sborů a to po odsloužení určeného počtu let. Výsluhové náležitosti souvisejí se zánikem služebního poměru, mají výrazný motivační charakter, zabezpečují sociální jistoty s přihlédnutím k psychické a fyzické náročnosti zaměstnání, potenciálnímu ohrožení života v přípravě na činnost a konání služby v různých místech podle potřeb bez ohledu na vliv na rodinný život a na ztrátu civilní profese.

 Práce zdravotnického personálu, jakkoli náročná a obtížná, uvedené parametry nemá: Místo výkonu činnosti zdravotnickému personálu žádná státní autorita neurčuje, osoby civilní profesi neztrácejí, naopak zvyšují, prohlubují, potenciální ohrožení života zde není.

 Výsluhový příspěvek je koncipován v našem právním řádu jako určitá kompenzace práce vykonávané ve ztížených podmínkách a kompenzace osobních omezení vyplývajících z charakteru práce v ozbrojených složkách státu; náleží všem, kteří splnili zákonem stanovené podmínky, a jsou součástí systému dávek sociálního charakteru souvisejících s ukončením služebního poměru. Výsluhový příspěvek nelze chápat jako součást odměny za práci, nýbrž jako samostatný příjem, který není součástí tzv. služebního příjmu, součástí platu příslušníků ozbrojených sil; jde o zvláštní kategorii peněžního příjmu odůvodněnou do určité míry sociálními důvody – k tomu viz nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 9/95. Výsluhový příspěvek tedy není součást odměny za práci a vyplácí se po ukončení služebního/pracovního poměru.

 Zpátky do nemocnic může zdravotní sestry a další zdravotní personál přitáhnout pouze současná dostatečná odměna za práci, přiměřené aktuální finanční ohodnocení jejich činnosti; takové ohodnocení jejich práce, které pro ně bude atraktivní a motivační.

  V nekvalifikovaném výkřiku demisního ministra zdravotnictví je zračí neschopnost aktuálně řešit aktuální hospodářské problémy a snaha přesouvat jejich řešení do budoucnosti. Na někoho jiného. Výsluhy pro zdravotní sestry nejsou řešením. Ekonomickým řešením je zvýšení příjmů zdravotnického personálu na takovou výši, aby tito pracovníci byli za svou práci adekvátně zaplaceni. Snaha transferovat současnou hospodářskou a politickou odpovědnost do budoucna je politicky darebná. Za řešení současných ekonomicko-politických problémů zodpovídá současná politická garnitura.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

vladimir-pelc

 

Dobrý den.

 

V žádném případě nezpochybňuji nelehkou a v mnoha pracovních zařazeních velmi obtížnou práci sester, zdravotnického personálu. Je však vhodné, aby hospodářské nástroje byly vhodně používány. Výsluhový příspěvek byl myšlen jako sociální příspěvek po skončení služebního kontraktu, jako dávka sociálního charakteru daná tím, že vojenská, bezpečnostní apod. profese osoby tuto osobu při přechodu do civilního života na trhu civilní práce prakticky znevýhodňuje. Když uvedu jednoduchý příklad – voják z povolání, střelec z lafetovaného kulometu, po skončení svého víceletého kontraktu v armádě jen těžko sežene uplatnění se svou specifickou vojenskou specializací v civilu; je to tím, že v civilních profesích se střelci z kulometů zpravidla nevyskytují.

 

Hospodářské nástroje mají být využívány adekvátně a efektivně. V tematizovaném případě – odměňování zdravotnického personálu – je takovým jediným správným nástrojem aktuální solidní finanční ohodnocení jejich práce, nejsou jimi budoucí výsluhové sociální příplatky.

 

Z hlediska hospodářského provozu jsou výsluhové příplatky závaznými, mandatorními budoucími výdaji veřejného rozpočtu; pro plánování, dlouhodobé projekce, strategie mají nedobrou charakteristiku – zakládají budoucí výdaje současnými právními skutečnostmi, do budoucna jsou obtížně odhadnutelné a ovlivnitelné, a v případě, že nejsou financovány průběžnými příjmy (jako tomu je např. v případě důchodů), což by byl tento případ, kladou na veřejný rozpočet další finanční požadavky. Navíc jsou osvobozeny o daně z příjmů fyzických osob, a proto nejsou součástí vyměřovacích základů pro sociální a zdravotní pojištění a zabezpečení. Jsou to tak velmi drahé peníze.

 

Dále: O takové výsluhy by se mohly hlásit další srovnatelné profese; lékaři už to udělali. Avšak to není cesta k řešení.

 

Z politického hlediska je návrh řešit současné nedostatečné finanční ohodnocení práce zdravotnického personálu formou výsluh odložením politické a hospodářské odpovědnosti do budoucna. Vláda tím zřetelně občanům předvádí, že aktuální problémy aktuálně řešit neumí. Aktuální problémy však je nutné řešit aktuálně.

 

cernik

Výsluhový příspěvek má svá specifika 
a práce sester tato specifika splňuje.
Náročnost práce s lidmi, trpícími a někdy i umírajícími, 
někdy i fyzické nároky nutné pro ošetření pacientů jsou blízké
pracem v bojových podmínkách.
To uznali i vojenští lékaři psychiatři.
Sice (až na výjimky) nebývají sestry ohroženy jako v bojových podmínkách 
a tak se jim blíží, např. práce záchranářů, práce u psychicky nemocných či u pacientů
s přenosnými chorobami.
Mnohdy sestry jsou nuceny svou práci opustit kvůli třeba postižení páteře, 
či syndromu vyhoření. Náhradních postů (např. v registraci je málo.
Čili výsluhový příspěvek by mohl být jednou z cest. Ne však jedinou!