Vláda při předkládání zákonů nedodržuje ani své vlastní zásady

obrazek
6.5.2013 09:55
Od 7. 5. 2013 se koná 53. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V bodu 51 vláda ČR předkládá do prvního čtení návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů – sněmovní tisk č. 1004. Návrh skutečně mění a doplňuje daňové a některé další zákony v souvislosti s novým občanským zákoníkem (zákonem č. 89/2012 Sb.), jenž je účinný od 1. 1. 2014.
Návrh zákona má 45 částí, ve 43 částech jsou návrhy na novelizaci různých zákonů; daňových je devět. V mnoha případech však nejde jen o sladění pojmů daňových zákonů s novým občanským zákoníkem – vláda navrhuje i změny některých dosud existujících daňových režimů.
Na webových stránkách české vlády se můžeme dočíst, že pokud jsou navrhovány obecně závazné předpisy připravované ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady podle Legislativních pravidel vlády, je nezbytné v nich uvést hodnocení vlivů regulace RIA („RIA“ z angl. Regulatory Impact Assessment), zahrnující soustavu analytických metod směřujících k systematickému hodnocení očekávaných vlivů navrhovaných politik a právních předpisů, kterými jsou implementovány. Vláda přitom zdůrazňuje, že „RIA je trvalou součástí legislativního procesu v ČR od listopadu 2007. Prostřednictvím RIA se Vláda ČR snaží přispět k soustavnému zkvalitňování právního prostředí, zvyšování transparentnosti výkonu veřejné správy, lepší informovanosti občanů o podobě připravované regulace formou konzultací, lepší předvídatelnosti požadavků připravované regulace pro koncové adresáty, a eliminaci tvorby nové neopodstatněné nebo nadbytečně zatěžující regulace pro občany a podniky.“ A lze se zde dočíst maximu: „V České republice je RIA uplatňována u všech obecně závazných právních předpisů připravovaných ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady podle Legislativních pravidel vlády, a to včetně implementace práva EU.“ Vláda ČR ji však nedodržuje.
Nelze tedy souhlasit s tím, že vláda v předložené návrhu (tisku č. 1004) na hodnocení vlivů regulace RIA rezignovala; tvrzení v důvodové zprávě, že hodnocení vlivů regulace (RIA) nebylo zpracováno vzhledem k tomu, že se jedná o doprovodnou legislativu k rekodifikaci soukromého práva (viz bod 11 důvodové zprávy), není pravdivé; v návrhu jsou totiž obsaženy četné změny, které by podstatným způsobem, pokud by byly schváleny, změnily mnohé daňové režimy.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.