Vláda při předkládání zákonů nedodržuje ani své vlastní zásady

obrazek
6.5.2013 10:55
Od 7. 5. 2013 se koná 53. schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. V bodu 51 vláda ČR předkládá do prvního čtení návrh zákona o změně daňových zákonů v souvislosti s rekodifikací soukromého práva a o změně některých zákonů – sněmovní tisk č. 1004. Návrh skutečně mění a doplňuje daňové a některé další zákony v souvislosti s novým občanským zákoníkem (zákonem č. 89/2012 Sb.), jenž je účinný od 1. 1. 2014.
Návrh zákona má 45 částí, ve 43 částech jsou návrhy na novelizaci různých zákonů; daňových je devět. V mnoha případech však nejde jen o sladění pojmů daňových zákonů s novým občanským zákoníkem – vláda navrhuje i změny některých dosud existujících daňových režimů.
Na webových stránkách české vlády se můžeme dočíst, že pokud jsou navrhovány obecně závazné předpisy připravované ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady podle Legislativních pravidel vlády, je nezbytné v nich uvést hodnocení vlivů regulace RIA („RIA“ z angl. Regulatory Impact Assessment), zahrnující soustavu analytických metod směřujících k systematickému hodnocení očekávaných vlivů navrhovaných politik a právních předpisů, kterými jsou implementovány. Vláda přitom zdůrazňuje, že „RIA je trvalou součástí legislativního procesu v ČR od listopadu 2007. Prostřednictvím RIA se Vláda ČR snaží přispět k soustavnému zkvalitňování právního prostředí, zvyšování transparentnosti výkonu veřejné správy, lepší informovanosti občanů o podobě připravované regulace formou konzultací, lepší předvídatelnosti požadavků připravované regulace pro koncové adresáty, a eliminaci tvorby nové neopodstatněné nebo nadbytečně zatěžující regulace pro občany a podniky.“ A lze se zde dočíst maximu: „V České republice je RIA uplatňována u všech obecně závazných právních předpisů připravovaných ministerstvy a ostatními ústředními správními úřady podle Legislativních pravidel vlády, a to včetně implementace práva EU.“ Vláda ČR ji však nedodržuje.
Nelze tedy souhlasit s tím, že vláda v předložené návrhu (tisku č. 1004) na hodnocení vlivů regulace RIA rezignovala; tvrzení v důvodové zprávě, že hodnocení vlivů regulace (RIA) nebylo zpracováno vzhledem k tomu, že se jedná o doprovodnou legislativu k rekodifikaci soukromého práva (viz bod 11 důvodové zprávy), není pravdivé; v návrhu jsou totiž obsaženy četné změny, které by podstatným způsobem, pokud by byly schváleny, změnily mnohé daňové režimy.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

porozuměla jsem prd. Byl snad článek psán kvůli líbivému nadpisu?