Vláda promarněných možností

obrazek
4.1.2012 21:36
Poslední dobou se množí události, které obyčejné lidi doslova zvedají ze židle. Mocní šéfové našeho státu místo toho, aby řešili opravdu palčivé problémy, které trápí naše občany v běžném každodenním životě, řeší malichernosti.

Uvedu několik příkladů.

Mnoho lidí u nás již na vlastní kůži poznalo, jak je u nás obtížné rychle se domoci práva u našich soudů. Soudní pře se často vlečou několik let i desetiletí bez konečného výsledků a naši mocipáni místo opravdového zlepšení přišli s tím, že ke zlepšení stavu justice musí mít taláry i advokáti. Převratná myšlenka hodná génia chovance ústavu pro choromyslné. I kdyby měl advokát na sobě místo taláru pytel na brambory, kvalita a rychlost soudních sporů se stejně nezlepší.

Návrh řešení zahlazení ekologických škod. Vláda předem řekne, kolik na to chce věnovat peněz a pak vyhlásí něco jako výběrové řízení. Zde jsem si vzpomněl na citát z filmu Slunce, seno… „tolik peněz, kde by na to vzali“.

Samotná výběrová řízení u nás probíhají tak, že není pro stát tak důležité za kolik ta či ona zakázka bude, ale je daleko důležitější, kdo ji získá. Už samotné hlasování místo posouzení nabídek o čemsi vypovídá. Výběrové řízení na likvidaci ekologických škod dopadlo tak, že vítězná firma by práci udělala za poloviční cenu, než uváděla předem vláda, což někomu asi vadilo, proto se řízení zrušilo. Ono se počká 2 – 5 let, vyhlásí se to znova, vyhraje firma se 105 miliardami a bude se prezentovat jako velká úspora. Daňový poplatník to musí stejně zaplatit, tak co. Jeho chyba, že má krátkou paměť...

Vždy jsem si myslel, že každý by měl dělat to, k čemu je předurčen a ustaven. Opak je pravdou, ČEZ chce dodávat plyn, distributor plynu zase elektrickou energii. Obyčejný člověk – spotřebitel - je tedy často zmaten, když v dobré víře přejde ke konkurenci a pak se diví, že to funguje úplně jinak než bylo původně slibováno. A podobně se začíná chovat stát. Jeden by myslel, že úřad práce je k tomu, aby hlavně hledal či zprostředkoval práci těm, co o ní přišli a chtějí pracovat. Myšlenka, aby nezaměstnaní byli využiti na veřejně prospěšné práce, je obecně určitě dobrá, ale praxe značně pokulhává. Před vánoci jsem viděl skupinu asi pěti či šesti nezaměstnaných, jak mají připravené pytle a v ruce drát k napichování papírků. Že bylo asi 15 cm čerstvě napadaného sněhu, který ty papírky před nimi spolehlivě ukryl, to už ti, co organizují tyto veřejně prospěšné práce, nedomysleli. Ještě horší byla situace v loňské zimě, když nezaměstnaní sbírali poletující papírky místo toho, aby vybaveni pískem a lopatami alespoň trochu přispěli ke schůdnosti nebezpečných zledovatělých chodníků. K tomu bych citoval svého tchána, který se nechal slyšet, že za bývalého režimu byly chodníky vždy řádně udržovány. I zde má stát obrovské možností, takto je ale často promrhá.

Když vidím, jak je u nás některý zákon novelizován i desetkrát do roka, tak se divím, že parlament nepřijme urychleně zákony, které by opravdu pomohly obyčejným lidem. Proč se schvalují takové zákony, nad nimiž pan prezident s panem premiérem trpí a vzdychají? Pak se už vůbec nedivím, že důvěru našeho parlamentu vnímá pozitivně pouze 16 procent našich obyvatel. Že by u nás už bylo tolik analfabetů? To by bylo pro naší republiku opravdu strašné zjištění. Statistický úřad přece zjistil o něco menší číslo.

ondrej-masek
Administrativní pracovník zajímající se o politiku a její dopady na obyvatelstvo České republiky, ať už dobré či špatné, které kvůli současné vládní koalici převažují. Čekám na možnost volby strany, která nebude jen mluvit či chtít do toho mluvit, ale bude opravdu pracovat pro lidi.
Klíčová slova: vláda Petra Nečase

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

    Nejeví se žádným problémem uvést další případy naprostého diletantismu našich krajně pravicových elit. Z poslední doby snad se lze zmínit, ohledně neodůvodněho omezování osobní železniční  i autobusové přepravy a navazujícího posléze zkracování přestávek žákům při vyučování žáků ve školách, zatímco nutno zchraňovat všelijak ,, rozfrcané " miliardy v důsledku ubohé řídicí činnosti našich vládních pseudoodborníků ať na MŠ či MD. Lze již nabýt dojmu, že tento veletrh marností, tito činitelé předkládají občanům, aby již přestali vzpomínat, že již rok panuje ticho po pěšinách vyšetřování  jejich mnohých  tehdejších kriminálních případů. Každý další den prožitý u koryta se jeví přeci tak lákavý.

        Závěrem si dovolím jednu odbočku od podstaty článku pana  Maška.  K této odbočce mě přivedla zmínka o ekonomické reformě, zmíněná v předcházejícím glosátorem panem Schlimbachem. Od včerejška se mi honí hlavou tak zvaná Holešovská výzva. Tato mimo jiné vyzývá občany k sjednocení za účelem vyzvání vlády k podání demise. Tento podnět se mi jeví sice jako nanejvýš aktuální, ale uspěchaný a tím nepříliš promyšlený. Zase taková sólo akce ? Po pročtení si jejich materiálů zveřejněných na internetu, jsem totiž nikde nenašel zmínku, že by svou iniciativu ke sjednocení, předjednali  například s mnohými již existujícími občanskými iniciativami, mezi něž nutno počítat především i tuto  iniciativu ohledně ekonomické reformy. Usuzuji, že holešovští vyzývatelé se na ně s nějakou konkrétní nabídkou předem ani neobrátili. Učinili tedy základní chybu, že si předem nezmapovali terén a slepě předpokládají, že iniciativy a občané se k nim budou přidávat ne po zralé úvaze, ale na základě emocí ? 

 

schlimbach

Pane Mašek, není se přece čemu divit - demokracie tak, jak si ji většinou představujeme v naší zemi neexistuje. Do parlamentu občané sice mohou volit své zástupce, ale nemohou si svobodně vybrat koho budou volit, protože jsou svázáni výběrem z kandidátek politických stran. Každá politická strana má své vedení, které je určitým mocenským centrem, které na kandidátky prosadí zase jen lidi jemu loajální - čím méně budou do práce vedení "kecat" tím lépe se bude vedení strany vládnout - je to de facto korupční síť spletená tu z paněz, tu ze slibů tu ze zajištěných trafik - na venek se to prezentuje, že je to vlastně normální.

Jak jinak si vysvětlit, že takové množství paskvilů, které se vydávají za zákonné normy může parlamentem projít, jak jinak si vysvětlit, že poslanci zvedají pracky pro takové zákony, které zotročují vlastní občany v zájmu cizích zájmů?

To, co se událo za posledních 22 let je neskutečná tragédie tohoto národa, kdy do jeho čela se dostávají všehoschopní jedinci, kteří nedokáží vůbec připustit, že na ty funkce nemají ani základní předpoklady - jak jinak si vysvětlit, že premiérem není nejzkušenější nejvzdělanější občan, ale člověk, který nikdy v praxi nepracoval, nic neřídil, za kterým nebyly vidět žádné konkrétní vyjímečné výsledky jeho činnosti? O ministrech můžeme říci to samé. Když rozhoduje politika, rozhoduje ideologie, rozhoduje tedy tupost v rozporu se zájmy celé společnosti a v takovém prostředí se daří tupounům, ne občanům.

Naše republika je ovládána nikým nevolenými poradci a poradci jejich poradců. Zvolení zástupci lidu jsou potom jen loutkami na provázku, vedeném těmito poradci -(

Pokud máte zájem něco změnit - přidejte se - www.ekonomickareforma.cz