Volební podvody ve jménu demokracie již začaly

obrazek
22.9.2017 12:16
Jen málo kdo si v této zemi ještě dělá iluze o tom, co je demokracie a co jsou vlastně svobodné volby. Demokracie je název zřízení, ve kterém si dělají ti, kteří jsou u moci, co se jim zlíbí jak s veřejným míněním, tak i s politickou reprezentací, kterou naučili, aby jim zobala z ruky. Kdokoliv tančí z řady, bude okamžitě zmizen v propadlišti dějin. Svobodu voleb můžeme vidět prakticky ve všech demokratických zemích jako svobodu, nakládat s hlasy voličů podle vlastní potřeby, či politické objednávky.

Volby jsou doménou politologů, kteří je předpovídají, analyzují, komentují a definují. Proto není s podivem. Že se politolog přihlásí do volební komise v jednom pražském volebním okrsku, aby se na vlastní kůži, tedy prostřednictvím antropologické metody participačního pozorování, blíže seznámil s volebními praktikami tzv. od píky. A hle, podvod při volbách může začít již mnohem dříve než samotné volby! Konkrétně v momentě, kdy se sestavují okrskové volební komise a losují se jejich předsedové!

V nejmenované skupině, která byla zárodkem takové jedné okrskové volební komise, se takto dnes sešlo 5 lidí za přítomnosti pána z obecního úřadu, který figuroval jako „zapisovatel“. Mezi účastníky bylo jedno mladé děvče, jeden student, jedna zralejší dáma, jeden politolog a jedna úřednice obecního úřadu, tedy kolegyně pana zapisovatele, která při pohledu na lidi, sedící u jejího stolu opovržlivým tónem poznamenala něco o tom, jaký že „to je materiál“!

Po formalitách, které se týkaly vyplňování darovacích smluv na 1000 Kč, formulářů, ve kterých se úřad dotazoval na rodné číslo a datum narození dohromady, se přešlo ke stěžejní části setkání členů budoucích okrskových volebních komisí – volba předsedy a místopředsedy. A zde se jal náš zapisovatel konat v zájmu věci. Posloužila mu k tomu dobře osvědčená „obálková metoda“. Nejprve odstranil z předurčené obálky lístky osob, které se na hromadné setkání okrskových volebních komisařů nedostavily a osob, které se na dotaz rozhodli nelosovat, což byl nakonec případ mladého studenta. Při té příležitosti, zapisující nonšalantně identifikoval lístečky, na kterých byla razítkem otištěna patřičná začáteční písmena pro místopředsedu a předsedu okrskové komise, aby tato nebyla omylem vyjmuta z obálky, stěžejní lístek, jako pitbul teriér pak již nepustil z patrnosti. Obálku držel svou rukou tak, aby mohl nechat dva prsty v obálce a v nich jistit vítězný lísteček. Mazaně pak nabídl vybrat z obálky lísteček slečně po své pravici. Ta si vytáhla lísteček pro místopředsedu komise. Po té se obrátil ke své kolegyni a sehrál s ní srdceryvnou scénku, jako že musí losovat, a ona že nechce losovat, a on, že by měla losovat. Po dostatečně dlouhém přemlouvání nastavil zapisovatel kolegyni obálku a diskrétně jí vnořenými prsty podsunul lísteček s označením vedoucí okrskové volební komise. Kontrola úřadu nad volební komisí tím byla úspěšně zajištěna.

Když jsem úřednici a čerstvě zvolenou úřednici přejícně konfrontoval se skutečností, že díky úspěšnému losování bude brát o dvě stě korun více, obořila se na mne s tím, že to nedělá pro peníze.

Jaká je statistická pravděpodobnost, že se v komisi, ve které zasedne i pozorný politolog již od samého začátku podvádí? Největší pravděpodobnost je v případě, že se takto podvádí ve všech případech. Okamova břitva nabádá k průzkumu korelace mezi vedoucími volebních komisí a úřadem, který volby organizuje. V případě naší komise je korelace jasná. Dveře k dalším volebním podvodům jsou úředníkům a jejich stranickým kádrům otevřeny dokořán!

solis
vystudoval sociologii a politologii na belgické Vrije Universiteit Brussel (1992). Tamtéž získal postgraduální diplom (LL.M.) mezinárodního a evropského práva (1993). Absolvent letní akademie na Evropském Univerzitním Institutu ve Florencii (1992). Stážista na Evropské komisi (GŘ I.) Někdejší člen Strany zelených, aktivní v řídících orgánech základní organizace Praha 1 a Zahraniční Odborné Sekci strany. Později zakladatel a předseda základní organizace SZ Praha Suchdol, prominentní kritik politiky někdejšího předsedy SZ Bursíka, v okruhu stranické opozice. Odpůrce plánované radarové základny SSA v Brdech a účasti AČ na expedičních misích a okupaci Afghánistánu. Svého času parlamentní asistent poslankyně Olgy Zubové. Zastupitel MČ Praha 1, předseda finančního výboru MČ P1, lídr kandidátky DSZ ve volbách do EP, kandidát do Senátu za Prahu 6. Lektor na VŠMVV, přednášel komparativní politologii a konspirační teorie. Vede zde diplomové a bakalářské práce na zahraničně politická témata. Poradce místostarosty Prahy 5. Kandidát v květnových Evropských volbách 2014 za iniciativu "Ne Bruselu"

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

solis

Úhled pohledu článku je více morální, než legální. Pokud úředník pověřený funkcí zapisovatele neváhá spolu se svojí kolegyní podvádět při losování komisařů, lze usoudit, že nebude váhat podvádět i v dalším průběhu voleb. Proto je toto článek, nikoliv trestní oznámení...

rezjir10

V čem se konání jednotivých osob dostalo do rozporu se zákonem?