Vraždy na prahu svobody!

zakrov
18.4.2020 11:11
Je to již 75let a zbývalo jen několik dnů do konce války. Vesnice Zákřov, nedaleko Přerova na Moravě, jedno z míst, kde se v posledních dnech války odehrál jeden z mnoha německých válečných zločinů. Nebyl jediný. Vedle vyvražděného Zákřova to byla vypálená Ploština (19.4.), Prlov (23.4.), Javoříčko (5.5.) a řada dalších. Stovky zavražděných.

Kácíme pomníky hrdinů, oslavujeme ty nepatřičné. Mějme  úctu k těm, kteří obětovali své životy za naši svobodu. Zároveň nepodléhejme manipulaci s dějinami, jednou nás dějiny za to potrestají! 

Před několika lety jsem dostal nepodepsaný článek, autor měl možná jen lidský strach se pod něj   podepsat. Rozumím, dnešní doba hrdinům nepřeje. Ten dopis  mne zaujal, připomněl tragédii této vesnice. Ověřil jsem si fakta, ta hrůza se opravdu stala, kdo dnes ale o ní něco ví?  Jako spoluúčastníci na tomto zločinu jsou uváděni tzv. vlasovci. Podle jiných pramenů jde o kozácký prapor ve službách Němců. Velký rozdíl nevidím.  Proto tuto událost připomínám.

https://www.novinky.cz/vase-zpravy/clanek/lide-vzpominali-na-obeti-zakrovske-tragedie-40126668

ZÁKŘOVSKÁ TRAGEDIE ZV ROCE 1945 

Blížící se porážka fašismu vedla vedoucí nacistické zločince k těm nejhorším zločinům. Jeden z mnoha takových, které se staly na konci války je vražda devatenácti zákřovských občanů. Pod záminkou, že Zákřov (nedaleko Přerova) je střediskem partyzánů a obyvatelstvo je podporuje, podnikli němečtí fašisté se svými rusky mluvícími spojenci v jejich službách ( kozáci, či Vlasovci ?) proti Zákřovu 18.dubna 1945 vražednou akci. Byla to msta za prohranou válku… blížilo se totiž účtování.  

Vesnice Zákřov byla zapálena. Následně prováděli Vlasovci drancování, loupení a zatýkání. Muži starší 50 let, byli propuštěni, ostatní - v počtu 23 - byli v trojstupech odvedeni do Velkého Újezda. Zde byli dva dny "vyslýcháni", biti a týráni. Čtyři z uvězněných byli propuštěni. Ostatních 19 mužů po dvoudenním mučení, s přeraženými údy a rozbitými obličeji, odvezli do lesa k samotě Kyjanice. Stalo se tak v podvečer 20. dubna. Nad samotou Kyjanice u dřevěné boudy zastavili, přivezli německého faráře p. Schustera ze Slavkova a vyzvali ho, aby dřevěnou boudu vykropil jako hrob. Když farář uviděl zakrvácené a zohyzděné obličeje a těla přivezených mužů, zhroutil se a odmítl výkrop provést. Němci a Vlasovci nalili pak do boudy dehet, naházeli české mučedníky do boudy, obložili je dřívím, na těla nalili benzín a pak vše zapálili, mnohé oběti umírali ještě za živa.....Dlouho se plížil dusivý dým lesy a údolím. Místo bylo střeženo nikdo tam nesměl. Doma zatím příbuzní mrtvých marně - po prožitých hrůzách - čekali na návrat svých manželů, otců, synů a bratrů. Bylo jen několik dnů do konce války.

 

Na prahu svobody zde bylo zavražděno 19 mužů a chlapců. Za týden 26. dubna 1945 již vítalo Brno své osvoboditele z Rudé armády, naopak v Zákřově pohřbívali své blízké…

Od nás tyto oběti očekávají, že nezapomeneme! 


Zavraždění :

Calábek Josef (45 roků) Zákřov
Marek Josef (43 roků) Zákřov
Marek Drahomír (17 roků) Zákřov
Švarc František (43 roků) Zákřov
Švarc Vladimír (16 roků) Zákřov
Ohera Jan (40 roků) Zákřov
Plánička Jan (35 roků) Zákřov
Závodník Miroslav (23 roků) Zákřov
Závodník Jaroslav (21 roků) Zákřov
Glier Antonín (18 roků) Zákřov
Ohera Oldřich (37 roků) Zákřov
Bém Vlastimil (19 roků) Tršice
Wolf Otto (18 roků) Tršice
Pazdera Jan (32 roků) Doloplazy
Přikryl Klement (32 roků) Doloplazy
Jahn Josef (18 roků) Velká Bystřice
Švec František (26 roků) Velká Bystřice
Musil Josef (30 roků) Bystrovany
Žák Jaroslav (24 roků) Brno

 

Přemysl Votava

 

premysl-votava
Místopředseda strany Národní socialisté.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   K dalšímu aktuálnímu zamyšlení hodném článku od autora pana Přemysla Votavy, nyní k uctění pátky obětí zákřovské tragedie, již vlastně ani není co dodat, snad takovou podrobnost místopisného, jakož i lingvistického charakteru. Předmětný detail se skrývá v závěru přílohy k článku, tedy zprávě z Parlamentních listů. Konkrétně pak se jedná o název sochy, památníku od akademického sochaře Vladimíra Navrátila a architekta Vladimíra Šlapety z roku 1949, postaveného na místě, kde před 75-ti lety byla brutální vražda bezcitnými fašistickými hrdlořezy dokonána tedy ŽALOV. Po památníku vzniklo i pojmenování místa tragedie, vedle dosavadního názvu U Upálených. Dále se místo nachází pod vrcholem 759 m n m. nedalekého kopce Kyjanice, odtud další název místa. Nedaleko kdysi stála již zaniklá osada a snd ještě vzhledem k panujícímu suchu, snad ještě protéká stejnojmenný potok. Nyní nedaleko památníku vede značená turistická cesta k pramenu řeky Odry. Tuto turistickou cestu však najdeme vyznačenou pouze na mapě, protože stromů, na nichž byly turistické značky namalovány se již v této části Oderských vrchů jaksi nenachází. 

   Samotný název Žalov můžeme chápat dvou smyslně, jednak jako vyjádření našeho žalu nad oběťmi této hromadné vraždy, zárovň název můžeme chápat název i ve smyslu slova žaluji, a to právě na tak zvanou krátkou dějinnou paměť a bezcitnost některých našich spoluobčanů, včetně těch výše postavených, včetně novodobých to vykládačů našich dějin jak takto i vyznívá i obsah tohoto vysoce hodnotného článku. Před pěti lety u nás byla vydána kniha od autora Jiřího Padevěta s názvem Průvodce. Krvavé finále.  Jaro 1945 v českých zemích, v ní autor zmapoval lidské oběti posledních dnů fašistické okupace na území Čech, Moravy i Slezska. Jedná se dost objemnou publikaci a počet obětí činí v řádu tisíců. S ohledem jed na tyto skutečnosti až mrazí co se nejen na témže území, děje 75 let po popisovaných tragických událostech, kdy nad naší zeměkoulí se opět vznáší ltice, dalšího světového válečného konfliktu, když se vlastně odůvodněně můžeme již dotazovat, zda-li se vlastně tyto hrůzné stvůry již nevznesli, když se podrobně zamyslíme nad průběhem aktuální koronavirové aféry. Tedy nejen nad snůškami polopravd, jimiž náí zásobují oficiální hromadná media, v jejichž hantýrce se čím dál častěji figurují slova jako boj a válka ze strany naší vlády, napřed s lýkožrouem smrkovým a nyní s coranovirem. Osudy našich lesů, nejen v Oderských vrších toliko ilustrují s jakými výsledky tento usilovný boj především řečmi našich vládních představitelů dopad a dávají tušit s jakými ještě strašnějšími následky dopadne právě jejich aktuální válčení.  Samozřejmě že ŽALostně. Tolik tedy.

paysan

Díky za připomenutí málo známého válečného zvěrstva. Jen doufám, že si článek přečte i pan starosta Novotný z Řeporyjí!!!

antonin vaclav

Autor správně uvedl fakta doby, kdy jsme byli pod vedením třetí říše

 

Jak je patrné z článku, tak ty vlasovci nebudou až tak hodný, že by nás bránili. Spíše to bude ukázka pozdní lítosti jako bonus, když se hnali do amerického zajetí.

Pražský představitelé likvidují ikony osvobození a tak se tento článek vymyká z našeho hlavního informačního proudu, posilujíce objektivitu těchto stránek. 

Pochopitelně je jasné, že nejen naše veřejnoprávní televize z důvodu nákazy koronavirem, taková či podobná fakta nebude uvádět.