Vyhladovme Českou televizi

obrazek
2.11.2017 22:41
Kdo to nevidí, musí být slepec. Údajně veřejnoprávní Česká televize se naprosto jednoznačně zpronevěřila svému poslání přinášet objektivní a pravdivé informace o dění doma i ve světě a stala institucí politicky angažovanou.

Řídí se politickým diktátem a v podstatě se stala hlásnou troubou sku­piny "pseudointelektuálů“, kteří prosazují své názory proti názorům a postojům převážné části veřejnosti. Tito lidé žijící většinou z peněz daňových poplatníků a nenesoucí žádnou odpověd­nost za důsledky jimi prosazovaných názorů a doporučovaných řešení si doslova „zprivatizovali“ naše klíčové veřejnoprávní medium.

Výběr a zpracování většiny přinášených informací je jednoznačně tendenční, mnoho z nich jsou informace doslova lživé. Do diskusí jsou až na naprosté výjimky zváni pouze hosté s „vhodnými názory“ a pokud se snad nevyjadřují přesně dle schváleného scénáře, jsou akčními moderátory ČT neustále přerušováni, napadáni a tlačeni k vyslovení názoru předem schvále­nému. Současná situace je jednoznačným návratem k informační totalitě.

A tuto novodobou totalitu si povinnými poplatky ještě navíc platíme sami, z vlastní kapsy. Proto navrhuji zorganizovat program občanské neposlušnosti. Jako občané totiž jinou možnost ke změně tohoto stavu nemáme.

Pokud bychom se sjednotili a od 1.ledna roku 2018 pozdrželi – zdůrazňuji, že jen pozdrželi - na tři měsíce poplatky za ČT, snad by s námi někdo začal komuni­kovat, a pak by bylo možné dosáhnout nějakých pozitivních změn. Ale lze jen těžko předpokládat, že ve vedení ČT a mezi moderátory budou moci i nadále zůstat lidé, kteří nám dnes a denně pro­střednictvím obrazovky „veřejnoprávní televize„ soustavně lžou. Vždyť to zavání vlastizradou, ne?

 

Václav Husák

Vaclav Husak
PhDr.Václav Husák - novinář (ČTK, Svět v obrazech). Jsem dočasně nepohyblivý (berle) a navíc mi zhruba do měsíce hrozí bezdomovectví. Pro svou záchranu hledám jakoukoli intelektuální práci na komerční bázi. Umím psát autorské, vědecké, technické, odborné, obecně informativní i reklamní články na jakékoli téma v libovolném novinářském žánru. Jsem schopen úspěšně navrhovat vtipné reklamní texty (i ve verších), připravovat koncepce reklamních kampaní, stejně, jako podklady pro patentové kanceláře. Jsem velmi pracovitý, spolehlivý a odpovědný. I když se právě belhám (zraněný kyčel) mohu poskytnou i fotografické služby na profesionální úrovni. Vyzkoušejte si mne, prosím !!! Tel: +420 776 024 707 https://neviditelnypes.lidovky.cz/novinari/vaclav-husak.N1344
Klíčová slova: Česká Televize, vlastizrada

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful