Výstřel z Aurory změnil svět…

přemek votava
7.11.2017 10:26
S Petrohradem je spjat křižník Aurora. Stal se cílem turistů, stal se symbolem Říjnové revoluce. V těchto dnech, nebude médií, které si nepřipomenou 100. výročí Říjnové revoluce v Rusku. Toto výročí bude zcela jistě využito k vytváření negativního obrazu na současné Rusko. Velká říjnová socialistická revoluce (VŘSR), jak byla po celé staletí nazývána, však změnila zásadně svět. To hluboko třídně rozdělené, carismem zaostalé a válkou zbídačené Rusko, se vydalo před 100lety na cestu revolučních změn. Země upadla do občanské války, s ní přišel chaos, hlad, nenávist, ale i miliony mrtvých. S občanskou válkou přišly i zahraniční intervence, ale také sankce ekonomické i politické. Revoluční Rusko bojovalo před 100lety o přežití.

Je historickou skutečností, že (VŘSR) se zrodila za přispění císařského Německa. Byl to ukázkový příklad vývozu revoluce. Připomínám tím cestu V.I.Lenina, vůdce ruských bolševiků, (spolu s dalšími ruskými exulanty), v zaplombovaném vagonu, přes Německo, Švédsko, ….. až do ruského Petrohradu. Samotná revoluce byla pak placena přes zahraniční banky. Bolševická vláda se musela na jaře 1918 podrobit i pokořujícímu Brest – litevskému míru, diktovaného Německem a Rakousko-Uherskem. Rusko bylo okrájeno o svá historická území. Dnes se o této skutečnosti příliš nemluví. Občanskou válku a revoluční události bezprostředně prožili naši legionáři. Jejich hodnocení je i dnes objektivním obrazem této doby.

Často v médiích slyšíme, kolik milionů lidí zahynulo v této revoluční době. Tedy tábory nucených prací, čistky, represe…. Nezapomínejme ale také, kolik obrovského úsilí, kolik odříkání, kolik obětí musel vynaložit lid Ruska ke zprůmyslnění své země, ale později i k obraně vlasti v době napadení Německem. To ještě nedávno zaostalé Rusko neslo největší tíhu války a nakonec zachraňovalo i Evropu před nacismem. Na této bojové cestě od Leningradu, Moskvy či Stalingradu, až do Berlína, zůstaly další miliony obětí. Za německými okupanty zůstala zničená země, vypálené vesnice, zničená města. Tisíce Lidic, či Ležáků. Jen v Československu odpočívá 140.000 sovětských vojáků.

Při hodnocení událostí před sto lety, které patří k historii Ruska, buďme tedy spravedliví a historicky objektivní. Dnešní Rusko se zcela změnilo ze zaostalé země v moderní velmoc, velmoc ekonomickou i vojenskou. První družice i první člověk ve vesmíru, je toho dokladem. Připomínám, že před lety to byl i náš nejvýznamnější obchodní partner. Vyklidili jsme pozice k naší škodě…

Přemysl Votava

premysl-votava
Místopředseda strany Národní socialisté.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

Jiří Volný st.

Revoluce byla úspěšná také proto, že se opírala o myšlenky a téze Marxe a Engelse. Tito myslitelé a všestranně vzdělaní lidé by dnes byli nositeli Nobelovy ceny za literaturu a ekonomii. Byla zde obrovská zkušenost z Francouzské revoluce a poznatky o revolučních mechanismech, spojencích atd. Dnes se to už nenosí a například ČT se bojí tohoto výročí jako čert kříže. Lenin dokázal, jako řečník, strhnout masy a jeho skutečně geniální dekrety o míru a o půdě měly obrovský vliv a zachránily revoluci. Pochopitelně měl štěstí v tom, že ruská společnost byla v zoufalém stavu, také díky tomu, že armáda byla v obrovské míře závislá na koních a pro lidi už píce nezbyla.