Vyžírkové

jan sverak
13.3.2018 11:12
Mainstreamové sdělovací prostředky nepravdivě informují, že prý při akci Český lev 2018 filmaři vyrazili na podporu demokracie a svobody veřejnoprávních sdělovacích prostředků, zejm. České televize. Není to pravda. Čeští filmaři vyrazili za udržení penězovodu do svých kapes; většina z nich je totiž Českou televizí placena. Jejich chování je chováním vyžírků.

  Pilířem demokracie jsou nezávislá média, a proto je útok na Českou televizi zároveň útokem na demokracii v České republice, stojí v textu, který po skončení přenosu Českých lvů účastníci podepisovali. Přitom je zřejmé, že veřejnoprávní sdělovací prostředky, zejm. pokud jde o zpravodajství, mají k nezávislosti velmi, velmi daleko; zejm. Česká televize, jak ukázala nedávná odborná studie, je řízena politickou stranou s názvem TOP09 − a prezident Miloš Zeman na to ve své nedávné inaugurační řeči pouze upozornil.

  Mainstreamem je citována režisérka Olga Sommerová: Česká televize nepatří žádnému oligarchovi, ale nám občanům. Ovšem správně by to mělo znít: Česká televize nepatří vám občanům, nýbrž nám, kteří z ní máme finanční prospěch. Česká televize, ovšem bez jakékoli hospodářské kontroly, vynakládá veřejné prostředky na projekty většiny filmařů, kteří plamennou výzvu pro demokracii podepsali.

  Obdobné akce, jako na Českém lvu 2018, jsou pro místní umělce příznačné. Výrazná byla kupř. akce anticharta v sedmdesátém sedmém roce (shromáždění umělců proti Chartě 77); někteří z účastníků tam byli z přesvědčení; většina z nich, myslím, z vyžírkovství – pokud by se akce nezúčastnili a nepodepsali, tehdejší panující strana a vláda by jim na penězovodu z veřejných prostředků do jejich kapes přivřela kohoutek; také tehdy umělci skandovali hesla o demokracii a svobodě; (doneslo se mi, že jeden předposraný čundrkántry zpěvák se dokonce k antichartě přihlásil dvakrát – jednou telegramem, protože byl s kapelou mimo Prahu, a podruhé uctivou návštěvou na ústředním výboru komunistické strany, kde antichartu podepsal, a mohl se přitom prý usoudruhovat; samozřejmě, že v osmdesátém devátém dělal revoluci).

  Podpisová akce anti-Zeman, zorganizovaná filmaři na předávání Českých lvů, je akcí vyžírků – pokud by se k ní nepřipojili, vedení České televize by jim na penězovodu, z něhož tečou peníze z televizních účtů do jejich kapes, přivřelo kohoutek. Vyžírky potřebují finanční transfery z České televize; přerozdělování veřejných prostředků se uskutečňuje v jejich prospěch. Tvrzení filmařů o demokracii, svobodě atp. jsou pouze politické floskule; vyžírkové jimi zakrývají své osobní ekonomické zájmy.

  Poznámka: Vyžírka je člověk, který se přiživuje na ostatních (v tomto případě na veřejných prostředcích z České televize), je to příživník; vyžírky patří ke spodině společnosti.

 

 Na snímku Jan Svěrák, autor "lví petice".

 

 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.