Yaakov Kedmi – Proč Putin věří v Rusko?

ex šéf izraelské rozvědky NATIV
27.3.2018 08:38
Yaakov Kedmi - Pořad: Večer s Vladimírem Solovjevem – Proč Putin věří v Rusko? - dne: 25.3.2018

 zdroj: https://vk.com/jakedmi?z=video84704962_456239111%2Fa5de8ec955c4733b1c%2Fpl_post_-73633616_7490

00:00 – 5:02 min

YK: Jak já chápu tento film (O Putinovi – pp). Za prvé, ruský prezident ještě před tím, než se stal prezidentem, vždycky hovořil klidně, s rozvahou a tiše. Nikdy se nesnažil zalíbit ani západním lídrům ani novinářům. Buď je to takový rys jeho charakteru nebo je to důsledek výkonu profese, ale

vždy hovořil klidně a k věci, vždy řekl to, co chtěl sdělit a neříkal to, co nechtěl sdělit. Jeho základním tématem bylo Rusko. Nehovořil o světě, hovořil o Rusku. Všiml jsem si, že již od první věty je Rusko, pro něj, světová velmoc. Tak ho vidí. Tato světová velmoc má svoji strategii. Vše co dělá Rusko, v jeho chápání a pod jeho vedením, je výsledek dlouhodobé strategie, naplánované na mnoho let dopředu. Pokud se nad tím zamyslíme, potom dalších 6 let výkonu funkce prezidenta je jen část té strategie, která je již v běhu. To znamená, že rozvoj Ruska je, v souladu s jeho slovy, jak tomu rozumím, aby status Ruska jako světové velmoci byl upevněn a udržen. Putin zmínil, jak jsem to pochopil, že na vše, co se děje na světové scéně, již Rusko bere ohled. To ale nemá vliv na cíle ruského státu – zůstat světovou velmocí.

O všech ostatních událostech sebekriticky řekl, že ne všemu dobře rozuměli – nazval to delikátním výrazem – hodnotili jsme to neprofesionálně. Ale to nemění a nebude měnit, i když našel chyby, politiku Ruska. Je velmi důležité si všimnout, co řekl o sankcích. Sankce – to je setrvalý stav ve vztahu k Rusku. Již od dvacátých let. A co se týká Krymu, předem jsme počítali, že budou následovat sankce. Plus minus. To znamená, že on vidí zemi, která se rozvíjí, provádí svoji politiku nezávisle na těch nebo jiných vlivech ze strany jiných zemí.

Jak to můžeme ještě chápat? Nedomnívá se, že by měla být politika Ruska reaktivní. Že by měla následovat nějaká reakce na to, co jiní dělají. Říká, jdeme svojí cestou. Co jiní dělají a jak to dělají, může být někdy otravné, může to rozčilovat, vyvolávat ty nebo jiné pocity, ale politikové nekonají podle pocitů, proto politika Ruska bude pokračovat nezávisle na tom, co bude dělat Evropa, USA nebo někdo jiný. Nehovořil o Evropě, hovořil pouze o USA a to pouze v jediném ohledu. Řekl, že USA nás obelhaly tak podle, tak zákeřně, jak nás ještě nikdy nikdo neobelhal. A když Putin hovoří o tom, že Rusko udělalo závěry ze svého minulého neprofesionálního chování, potom on něco takového již nikdy nedopustí. Nedopustí, aby USA, a to nehovořím již o jiných zemích, mohly – zkoušet to mohou – obelhat Rusko a mít vliv na jeho politiku. A hlavní co Putin řekl je, že se dívá s optimismem, to jest, jsou dvě věci v Rusku – jednu nazval přímo a druhá vyplynula ze smyslu řečeného. Přímo nazvaná – obrovské bohatství, které má Rusko, a ta druhá věc – hovořil o úrovni vzdělání, rozvoje atd. To znamená, že vzděláním a všám co je třeba, je dát možnost obyvatelstvu země rozvinout své schopnosti. On věří ve schopnosti obyvatelstva Ruska, že za podmínky normálního vzdělání dokáže zabezpečit Rusku rozvoj a poslední co řekl, že ekonomika a úroveň obyvatelstva určují úroveň obranyschopnost země. I při stávající úrovni ekonomiky Rusko již vysoké úrovně dosáhlo a dosáhne ještě mnohem vyšší úrovně obranyschopnosti, kterou potřebuje.

Dále se bude již jen zlepšovat. Nevyslovil žádné hrozby, vůči nikomu, hovořil pouze o Rusku.

7:25 – 8:38 min

YK: Podle mého názoru Putin strategii Ruska vyjádřil zcela jasně. Rusko je světová velmoc a bude dělat vše proto, aby takovou velmocí zůstalo, aby bylo nejsilnější ze všech. Pokud tomu bude někdo překážet, Rusko v rámci této politiky bude vědět, jak se s tím vyrovnat. Ale chtěl jsem zdůraznit jeden moment, který vzpomenul Putin. Když hovořil o Krymu a do určité míry i o Sýrii. Řekl, že Krym, to bylo drzé a zcela neočekávané řešení ze strany Ruska. Doporučoval bych západním politikům si to velmi dobře uvědomit. Další krok Ruska bude neočekávaný, drzý a efektivní ne méně než v případě Krymu a ne méně než v případě Sýrie. Rusko nebude předem vyhlašovat jako americký prezident nebo někdo jiný, co bude dělat. Rusko to vysvětlí, pokud bude chtít vysvětlit, až se to stane. Stalo se tak s Krymem, stalo se tak i v případě Sýrie. Tak bude i v třetím případě. Kde to bude a jak to proběhne, uvidíte, připravujte se. Stejně budete mimo.

 

Překlad: Jiří Schlimbach

schlimbach
... Má-li být však náprava úspěšná, musí být komplexní a všestranná, neboť nebude-li současně napravovat všechno,co vzájemně souvisí,nikdy se nedostanete kupředu ... J.A.Komenský\r\n\r\nproto navrhuji celkovou změnu nastavení ekonomnickéhom systému, aby pracoval pro občany, ne občané svojí destrukcí pro udržení systému. WWW.EKONOMICKAREFORMA.CZ
Klíčová slova: Kedmi, Putin, Rusko, velmoc

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.