Lynč bojovníků proti německému nacizmu pod záštitou České televize?

ludvik svoboda
25.7.2020 06:34
Veřejností v posledních dnech hýbe, doslova nepěkně mlátí, nechutná kauza moderátora ČT Jakuba Železného, který neuvěřitelně podlým způsobem veřejně uráží a dehonestuje našeho bývalého prezidenta a hrdinu bojů proti zrůdným německým nacistům ve druhé světové válce, Ludvíka Svobodu.

Moderátor, zaměstnanec veřejnoprávní České televize, financované z koncesionářských poplatků, to jest z peněz všech občanů státu, nehorázným způsobem opakovaně porušil svým politicko aktivistickým chováním, v přímém přenosu vysílání, dopustil se hrubého porušení etického kodexu ČT, bez jakýchkoliv zábran a ještě s arogantním následným komentářem v médiích. https://www.info.cz/…/ponechte-mi-pravo-abych-verejne-odsuz….

Tato špinavost řadového zaměstnance ČT se dočkala nejednoho komentáře, stejně jako jeho předešlé, silně kontraverzní vyjádření na sociálních sítích k neméně kontraverzní kauze vzpomínání na Miladu Horákovou ("Při památce Vaší oběti ..., slibuji: Když kdokoli (byly takové pokusy) v @CzechTV zkusí jen slovem se Vás dotknout, budu-li moderovat já, ze studia takového hosta prostě vyhodím." https://www.parlamentnilisty.cz/…/Rada-CT-Chytit-za-fligr-X…).

Co na tom, že i jeho, Železného, nejvyšší šéf, ředitele ČT Dvořák, označil tento jeho výrok "za hranou", když se nic neděje a nekultivované, neetické chování moderátora nabírá na obrátkách a přitvrzuje.

Snahy některých našich politiků, veřejně známých osob, různých politických aktivistů, o zhůvěřilé a pro náš národ Čechů, Moravanů a Slezanů bolestivě urážlivé přepisování nedávných dějin, se začínají množit. Celé toto odporné snažení vyvolává oprávněné obavy, především těch ještě několika tisíců přeživších pamětníků hrůz druhé světové války, zvěrstev německých nacistů během ní, že všechny ty milióny obětí, všichni ti padlí v bojích za naší svobodu položily své životy zbytečně a marně, protože je zde očividná snaha postnacistického Německa, skrzevá tyto jejich lokaje a slouhy, výsledky války znehodnotit, zrelativizovat, zpochybnit.

Snad se nedožijeme toho, že všichni bojovníci proti fašizmu a německému nacizmu budou pronásledováni, žijí-li ještě, a na ty mrtvé se začne plivat. Nechutným, odpudivým způsobem, jak to provádí moderátor České televize Jakub Železný. Nabízí se otázka, na čí zadání, popud a objednávku to dělá, kdo ho takto zaúkoloval.

Ještě žije, zaplaťpřírodo, dost pamětníků té strašlivé, zrůdné války, vyvolané a vedené nacistickým Německem, především proti národům Evropy, východní obzvláště. Sice je tady i snaha bořit pomníky, památky na to strašné utrpení, na ty padlé, zvěrsky zavražděné, ale na ty zrůdnosti zfanatizovaných Němců se zapomenout nedá, to utrpení se ve vzpomínkách předává z generaci na generaci.

Ani v našem krásném, košatém, bohatém jazyku nelze najít dostatečně příhodná slova, která by charakterizovala a přesně pojmenovala tu, s prominutím, svinskou ubohost, prasárnu, odpornost, co provedl nicotný, v podstatě bezvýznamný nýmand, moderátor veřejnoprávní televize. Nutno dodat, že za peníze lidí, které vlastně uráží, potomků všech těch hrdinů, kteří padli i za jeho život.

Politická a žurnalistická kultura a kultivovanost u nás v posledních pár letech skomírá na úbytě, přesto byla alespoň v elementárních měřítcích ve veřejnoprávních médiích jakž - takž dodržována. Byla. Než se nýmand Železný vyhňupil v přímém přenosu a následně ve veřejných komentářích svého "hrdinství". Ta jeho donebevolající nestoudnost, bezpáteřnost a hrubá sprostota by měla konečně přimět jeho kompetentní nadřízené, aby byl tento hulvát odvolán, propuštěn a nebylo mu dál umožněno takto hnusně se politicky angažovat v práci, která to naprosto vylučuje, zapovídá. Jeho osobní názory ať si klidně prezentuje jako soukromá osoba, mimo občany, koncesionáři placené zpravodajství, určené celé veřejnosti.

Ať si ten špína člověk plácá své špinavosti třeba po pražských kavárnách, do veřejnoprávní televize rozhodně nepatří.

Touto špinavou kauzou se bezesporu už musí zabývat Rada ČT i Rada pro rozhlasové a televizní vysílání, které si rovněž občané, koncesionáři celkem slušně platí, aby jim sloužila ve smyslu dohledu nad dodržováním nejenom platné legislativy, zákonů, ale i nad dodržováním etického kodexu, elementární slušnosti veřejnoprávních médií. 

Růžena Chrastekova
Řadová občanka, zajímající se o politicko - společenské dění v naší zemi

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Podobně jako autorka tohoto aktuálně, apelativního, antifašisticky zaměřeného článku vlastně již po dobu třiceti i mnoho dalších občanů, upozorňuje na postupný nástup fašismu, tohoto krajně reakčního a rasistického hnutí, ústícího do nastolení brutální diktatury velkoburžoazie ve zdejší zeměpisné kotlině. Jak autorka ve svém pěkně stylizovaném pojednání naznačuje, nehorázná inkriminovaného moderátora ČT činnost, vlastně představuje onu pověstnou devítinu pomyslného ledovce čnícího nad vodní hladinou. Vzpomeňme toliko dobu nedávnou tedy tu nynější coronavirovou, odstranění sochy našeho osvoboditele z pod fašistického jha, maršála I. S. Koněva, glorifikaci fašistických hrdlořezů Vlasovců, tpmu předcházející blahořečení ukrajinských Banderovců, neustávající vstřícnost některých našich politických jakoby elit k sudetoněneckým revanšistům, hlásání jediné pravdy naší drahou ČT, nástup postupné a evidentní cenzury názorů oponentních vůči nám vládnoucí třídě vekokapitálu, včetně propagace příslušného udavačství.

     Nejen intuitivně lze temné proudy postupné fašizace zřít i v nynějším proticoronavirovém běsnění viz. již symptomatické  až hrůzné naše  každodenní covidní zastrašování, vše vlastně v zájmu napakování se našich farmaceutický nenasytů. Nyní se zjevující manipulace s coronavirovou  statistikou. V současném žňovém období již se jako dříve neslaví boj našich zemědělců o zrno, ale glorifikuje se boj epidemiologů proti viru a jimi propagovaná rouškománie. Lze již tušit  stínů našeho nastávajícího povinného testování, vakcinace, covidního čipování, včetně příslušných identifikátorů   proticoranvirově neposlušných občanů a jejich stigmatizace. Toliko zdánlivě se jedná toliko o nějaké konspirační teorie, spíše jde o opětovný nastup obyčejného fašismu v modenějším RFID čipovém střihu. Pro nepoučitelné lidstvo se vlastně dějiny opakují.

Jaromír Petřík

Jakub Železný si ve svojí zaslepené nenávisti a hlouposti neuvědomuje, že kdyby lidé jako Ludvík Svoboda nebojovali proti německému nacismu, tak by nežil ani on, ani jeho otec. Je strašné, jací lidé ovládli naši ČT.

Růžena Chrastekova

Zdravím pane Petříku a děkuji za komentář. EU, mám za to, nejenomže mlčí, ale tím to i schvaluje, především postnacistické Německo, těm to nahrává v jejich snaze relativizovat výsledky války. Ta sprostá dehonestace generála Ludvíka Svobodu je něco neuvěřitelně odporného. V diskuzi na FN mi k tomu napsal terfně jeden pán: "Jaroslav Bařina Jestli se paktoval se zločiným režimem tím že se po boku rudé armády postavil německým okupantům je podle Železného vlasrizrada. V tom případě by museli být všichni vojáci kteří se zúčastnili bojů za osvobození naší vlasti vlastizradci. Ať bojovali v Rusku, nebo v Anglii. Pakliže byl ve válečném stavu ruský režim zločiným, pak musely být zločinné všechny země účastnící se bojů proti Německu. Ten arogantní namyšlenec urazil všechny válečné hrdiny, prostě vojáky, civilisty a všechny lidi, kteří osvobozovali naší zem. Co dělá tato krearura v ČT? Jak může být ČT nestraná s takovýmto personálem?" K tomu už ani není co dodat.

 
Jaromír Petřík

Česká televize si skutečně vzala záštitu nad lynčem bojovníků proti německému nacismu. Ono to slovo "německému" z mainstreamových médií již vypadlo. Mají oporu v TOP09, KDU-ČSL, ODS, STAN i v Pirátech a samozřejmě ve vedení Evropské unie, která k tomu mlčí...