Zadluženost státu vzrostla meziročně o třetinu!

obrazek
21.6.2017 20:36
NENÍ VYLOUČENO, ŽE TENTO BLOG SE MýLÍ, PROTOŽE KJE ZALOŽEN NA JINÝCH HAJDALÁCKÝCH NOVIN'AŘÍCH!!! Jde o zahraniční zadluženost pouze! Tj. celková je ještě vyšší! Za první čtvrtletí (ještě za Babiše) vzrostl zahraniční dluh ČR o 1,128 bilionu, na celkových 4,65 bilionu , meziročně o 1,425 bilionu! Lze říci, že za dobu Babišovy péče o státní kasu jsme uskutečnili výhodně přeúvěrování nebo jsme se přiblížili státnímu bankrotu? Celkové zadlužení ČR vzrostlo více než o třetinu, už se to skoro blíží nárůstu o polovinu (44%)! Dělá 4,650 bilionu (97,7% HDP), před rokem dělal 3,225 bilionu! Do září se zadluženost podařilo o něco málo srazit.

V tomto článku je na hrubo popsáno, jak je toto nové navýšení dluhu strukturováno - nenechte se zmást, vše je státní dluh, byť ho z 40,8% (tj. 581,4 mld) tvoří závazky ČNB - -zřejmě to jsou zčásti také nějaké ty nepeníze (m0,m1,m2,m3,m4), které přece nic nestojí a nikomu nechybí  a které padly na intervence (jen letos v lednu hodně přes 300 mld), resp. částečně je to tak, celkově intervence stály 2 biliony (https://roklen24.cz/a/iMKbF/konecny-intervencni-ucet-cnb-cini-2049-bilionu-korun)  a enormně se zvýšiy  v prvních třech měsících! 2017 Zdrojový článek o zahraničním zadlužení ČR:  https://www.novinky.cz/ekonomika/441371-zahranicni-dluh-ceska-stoupl-o-vyraznych-1-128-bilionu.html?source=FBS :  Jen 34,3% dělají nepřímé závazky státních subjektů  garantovaných vládou, vládního sektoru a soukromých subjektů garantovaných vládou!,  a toto je označno jako  vládní sektor!  26% tedy 380,9 miliard je pak patrně čistý, oproštěný dluh státní  - jak interpetuji já/ve zdroji dluh vládního sektoru snad "čistý" (?) meziroční (předpokládám, že vládní dluh, který nezahrnuje obce, státní společnosti , rozpočtové organizace ani vládní agentury je skuečně zahraničním státním dluhem, nikoliv pouze "vládním". Státní dluh musí být všší než  zahraniční státní dluh, protože  jsou připočteni i tuzemci, kterým dluží stát.  To spolu s dluhem generovaným ČNB je toto ve zdroji  zprávy označeno překvapivě  a na rozdíl  od oněch 34,3% jako dluh soukromý, já bych naopak řekla, že to v novinkách přehodili! 26% státní dluh a 34,3 + 40,8% dluh veřejný!  Do celkového zadlužení, tzv. vládního dluhu se nám bohužel počítá to celé, veřejný dluh tedy 4,65 bilionu.  (Domnívám se, že novinky udělaly několik terminologických  chyb.) Stále odmítám interpretovat jako správný úaj 65,7 jako soukromý sektor (závazky ČNB a vládní dluh bez dluhů soukromých a státních subjektů, státních subjektů a vládníhio sekoru atd. za něž ručí stát) a dluh ve výši 34,3% jako dluh veřejný, mslím si, že jde o omyl. 

Zde je minulý blog z dob, kd jsme si mysleli, že čtvrtletně skočil dluh mnohem méně: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/statni-dluh-za-prvni-ctvrtleti-2017-vzrostl-o-175-mld , ale pokud bychom si řekli, že nyly založeny nějaké terminologické omyly, tak toto by byl opravdový státní, ne vládní, dluh. Jinak než nějakým druhem bordelu nelze vysvětlit rozpor mezi 175 miliardami jednoho zdroje a 380,9 miliardami druihého zdroje. Je otázkou, jak identifikovat a uchopit tento bordel! Udělat se to ale bude muset! 

a rozcestmík s upomínkami, jaké nepravoti Babiše na ministerstvu vyšetřuje NKÚ a jak ovlvňoval činnost ČNB: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/babisovo-odchazeni 

Jako obvkle,  a jak výchozí článek  i DNES naznačuje, nikdo nic neví, nikdo nic netuší, nikdo se o nic nestará. Nejhorší situace! Sobotko, pomoc, věnuj se problémům vlád a nech Babišovo působení pořádně vyšetřit, ne jako dosud! Zdá se, že ani NKÚ na ministerstvu financí nezjistil ještě všechno, protože tam zjištěný schodek dělal jen přes 240 miliard, tolik se vědělo - a bylo podceňováno, a premiér se tomu nevěnoval osobně,  prý se tomu měla věnovat Konrolní výbor tak nějak to bylo naplánováno! (takto nějak mi to sdělil pan poslanec Anotnín Seďa).V každém případě to Babiš vedl tak, aby se v tom ani prase nevyznalo. To byl toho smysl. Co způsobilo více než bilionový skok  zadlužení v pvním čtvrtletí 2017? Snaha o přeúvěrování,ale...Znovu opakuji, že státní dluh má být vyšší, než zahraniční státní dluh - a data z článků hovoří jinak! Jen o 40,8%podílu závazků ČNB na zadlužení se vyjádřil Michael Kroh takto:vZávazky ČNB jsou kryty ohromnými rezervami v eurech. Až je ČNB prodá, tento dluh poklesne. " Tak - tady je článek, který  tvrdí, že zahraniční zadluženost byla většinou způsobena nákupy zahraničních investorů  českých státních dluhopisů - za čelem přeúvrování  nevýhodnýc úvěrů - ministr financí postupoval přesně proti působení ČNB. A šlo o dluhopisy krátkodobé.  http://www.info.cz/byznys/zadluzeni-ceska-v-zahranici-je-nejvyssi-v-historii-za-rok-vzrostlo-temer-o-polovinu-11681.html Podivné ale je, že můj přechozí blog na toto téma zdrojuje  státní zadlužení  jen 175 mld za první čtvrtletí, pouze, a nikoliv více. Pravdou však je, že státní dluh a zahraniční zadlužení a dokonce vládní dluh se  tak úplně nepřekrývají, přesto! Sledujme to, v následujím  čtvrletí b mělodojít k vpovězení, vplacení starších dluhů financemi z těchto nových dluhopisů - a ted k celkovému snížení dluhu!  Nějak ale nechci vidět, co bude, až tyto krátkodobé dluhopisy budou splatné. Buď emituje další dluh, nebo úplně dojdou peníze!  (Eistuje i řešení elegantnější, prostě a jednoduché - neemitovat peníze dluhem - ale to bych váhala svěřit do rukou politické reprezentace, která si  nechá ujít i tak zásadní dění ve svěřeném státě, jako  je zadlužení. )

Obecné poučení o státním dluhu: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/statni-dluh-nazor-z-nehoz-kalousek-rozhodne-radost-nemel

*****

 Nějak nerozumím tomuto textu: "Investiční pozice, tedy rozdíl mezi úhrnnými aktivy a pasivy, letos v prvním čtvrtletí zvýšila schodek o 41,4 miliardy korun na 1,217 bilionu korun. Meziročně je schodek nižší o 148,4 miliardy korun a ve vztahu k HDP představuje 25,5 procenta." - což zní nejvíce ze všeho jako blábol přiidaný pro umělecký dojem, nevidím, že by se schodek snížil, schodek se zvýšil, dokud není snížený, nebylo přeúvěrováno a-  divila bch se, že by nebylo dokončené přeúvěrování zmíněno, kdyby proběhlo do konce druhého čtvrtletí!  ve všech svých parmetrech  - z článku, kde opakují stejné rozdělení na soukromý a veřejný sektor, jaký je vprvních dvou uvedených: https://www.web4trader.cz/zahranicni-dluh-ceska-stoupl-v-prvnim-ctvrtleti-o-rekordnich-1-128-bilionu-korun-na-4-656-bilionu-53056/ Tady se v podstatě píše: "protože zahraniční zájemci projevili zájem o české dluhopisy, rozhold se stát vytvořit si dluh, tkerý bude muset v budoucnu splácet!" Pozoruhodné!  Božena Švandová: "Z grafů pocházejících od ČNB (https://www.cnb.cz/) je vidět, že aktiva a pasiva ČNB jsou vyrovnaná. Protože ČNB má za úkol sledovat peněžní bilanci ČR, mělo by to snad být patrné v její platební bilanci, tj. ve stavu jejích aktiv a pasiv. Jenže tak tomu zřejmě není, neboť přestože jsou aktiva a pasiva ČNB vyrovnaná, máme dluh vůči zahraničním rezidentům (osobám a institucím sídlícím v zahraničí). Proč náš zahraniční dluh narůstá? Jediné, co mě napadá, je splatnost dluhopisů se ve výši aktiv a pasiv ČNB neukáže."v tetu také:"Zahraniční dluh Česka stoupá vytrvale. Přes bilion korun se poprvé přehoupl na konci roku 2004, dva biliony korun překonal v roce 2010 a tři biliony na konci roku 2014. Čtyři biliony pokořil letos." P.S.:Paní Švandová v grafech ČNB opravdu hledala, pokud by došlo k tomu, že zde máme na určité období a dluh posilu dvojíce dluopisů na jednu částku, z  čehož by nám na vpacení jedněch dluopisů měly přebývat  peníze, aby jedny dluhopisy mohly být splaceny v blízké budoucnosti, pak bilance měla být plusová, ne? A nikoliv neutrální, vyrovnaná! Jak vidno, tak výkaz se u nás dělají tak, ab z nich nic neplynulo a o ničem nevypovídaly.  Vždyť i potřeba zadlužit se by měla být indikována rostoucí negativní  bilancí! Ještě jedna ilustace z posledního článku: "Ministr financí Ivan Pilný (ANO) na dotaz ČTK dnes uvedl, že výrazný růst je jen dočasnou událostí, která nebude mít dopad na veřejné finance. "Domnívám se a byl jsem spolupracovníky ujištěn, že ve třetím čtvrtletí nebude již státní dluh narůstat, ale měl by být dokonce nižší," uvedl." - tedy s pochopením součsného ministra pro to, co by bylo třeba udělat, nelze počít, nechápe nic. Můžete namíat, že očkáváte dluh nižší o 1,128 bilionu, ale asi vám to nebude nic platné. Lze pochybovat o potřebnosti tohoto zadlužení, nebude-li celé zredukováno přeúvěrováním, protože je skokové, nebyla tu žádná reální postupně narůstající potčeba. Jednoznačně lze říci, že pokud ministr Pilný takto odpověděl, nedošlo k takovému předání funkce mezi ministry, kdy by odstupujícínabádal nového, aby nezapomněl vyplatit straré smlouc\, peorožw nocé jaou cýhosn+jěí, aby došlo ke smrsknutí dluhu. Nebylo prostě žádné takové: "a nezapomeň, co máš udělat!"

Bylo by dobré vznést veřejně podezření, že ze strany bývalého ministra Babiše se jednalo o akt kriminální. Mslím, že všechny základní organizace všech partají, co jich tu máme, by se měly mimořádně sejít již o prázdninách a konat! Jinak bude v budoucnu velmi těžké splácení tohoto dluhu odmítnout!  Do republiky přitom peníze jen tečou z eurodotací (Události  25.6.2017), ovšem není jisté, že za dluh může ručit vláda, protože premiér Sobotka se dne 25.6.2017 v Týdnu v politice vyjádřil o titulech kolství tak, že " v rozpočtu pro 2017 by měly být nějaké rezervy nevyčerpané z minulých let". Byl tedy - a vláda  s ním - obelhán? 

***** Do r.

.Možná méně pozitivní je zpráva, co nás stojí vládní garance a výdaje na obce se zastupitelstvem v rukou staronových ) a ektlů. Ale na to bychom přeci jen potřebovali tyto údaje poněkud očištěné. Jestli je to vůbec možné! (Člověk by neřekl, že mohli nemít na platy řidičů autobusů, ale naprosto chápe, proč si musí pořizovat 400 autobusů/kraj!)

A jak finanční správa vyšetřuje Babiše a Agrofert ukazuje foto: http://forum24.cz/usmevave-holky-z-financaku-se-fotily-s-babisem-takhle-financni-sprava-vysetruje-agrofert/ Věřím, že vššem občanům, kteří viděli upoutávku ČT z Úřadu vlády, opakovanou před každým brífinkem a relací o tom, co vláda dělá, jak Babiš s sebou stále tahá lejstry nditou kabelu, jim ho bylo opravu líto. Takový chudák upracovaný, ba možná přepracovaný! A on jen zvolil vhodné mimikry. 

Dnes křtil Andrej Babiš svou knihu vizí pro ČR do roku 2035 "O čem sním,  kdž náhodou spím". Nekoupím si  jí, mám  pocit, že jsem se již dozvěděla dost! Jeden aktuální: Bezdomovec v USA si maže na chleba hovno. Jde kolem Obama a říká: Panebože tady máš 100 dolarů a běž se najíst, snad na tom nejsme tak špatně.Bezdomovec v Rusku stejně tak, ale jde kolem Putin a říká: To není možný, tady máš stravenky na celej měsíc a jdi se najíst, tak špatně na tom nejsme! Český bezdomovec sedí, taky maže a kolem jde Babiš.Podívá se zblízka a říká: Ty vole takovou vrstvu? Mysli taky na zejtra!

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/spoluprace-s-babisem-toxicka-zalezitost-pisi-na-slovensku_438071.html

 20.7.2017:iDnesvšepopíráa tvrdí, žepodleeurostatujsmezadluženijenna 39,9%HDP: http://ekonomika.idnes.cz/zadluzeni-v-eu-v-prvnim-ctvrtleti-rostla-nejvyrazneji-v-cr-p44-/ekonomika.aspx?c=A170720_163021_ekonomika_are hasu tvrdí iČT - bodejť by ne, kdž takové jsouúdaje na eurostatu: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000100721?x=16&y=15&index%5B%5D=558266

Fokus Václava Moravce ze dne 30.7.2017 "Jak se žije ve městě a jak na venkově?" - patrnmě opakování - zadlužení obcí je v CŘ 53,8 mld.

Inu, , alespoň máme  asidokázáno, že stačí dvojnásobek peněz v ekonomice, aby se nezaměstn anost snížila na polovinu! 

A kam se asi peníze mimojiné poděly: http://video.info.cz/strunc/je-to-tu-totalni-pruser-cr-poslala-desitky-miliard-americkym-duchodcum-rika-miliardar-krupa-14141.html

Mnoho lidí při interpretaci těchto dat udělalo podle mne chybu, když si  z kjontextu vytrženou informaci 60%  dluhu je dluh soukromý interpetovalo jako dluh domácností a soukromých podniků. Je to omnyl, protože alespoň dva ze tří zdrojů  systematicky uvádějí, že se jedná o zadluženost ČR a nikoliv Česka, a protože oněch 60% je rozstrukurováno na dvě položky, jež jsou specifikovány rtak, že je nelze dost dobře interpretovat jako zadlužsnost domácností  - viz výše. 

Proč to mohl Babiš udělat? Podle tohoto článku má jen bankovních dluhů za 31 miliard, kolik je qasi ještě nebankovních? https://www.motejlekskocdopole.com/zasadni-role-bank-v-kauze-capi-hnizdo-aneb-proc-hsbc-prestala-financovat-agrofert/

20.9.2017: https://echo24.cz/a/w8VmW/cesky-zahranicni-dluh-rekordne-stoupl-odpovida-uz-vice-nez-90--hdp - domnívám se ale, že jde o špatnou interpretaci čísel. Zde je dluh domácností a podniků ke konci září 2017: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000100929?x=66&y=9&index%5B%5D=571690 Myslíela jsem si, že Echo 24 se mýlí v interpretaci jednotlivých položek, jako jsem si to myslela u prvního odkazu, mmj, proto, že komerční banky ČNB potřebují pouze pro nákupy peněz pro udržování frakční rezervy, jež činí zhruba 2% jejich objemu obchodování, jinak emitují peníze prostřednictvím kreditů a ty se nikdy nestanou fyzickými penězi, jedině, když je člověk vrací.  Popravdě řečno, po splacení dluhu mají za povinnost tyto "peníze" - kreditym, zlikvidovat, jak ale Miluš Kotišová z Argumentu vystopovala, zhusta se tak neděje a zapopčítávají si je jako svůj zisk! ( A tento pak za nový úrok půjčují státům!)

Shrnutí agenturních zpráv o zadluženosti CŘ by podle mne a mých zdrojů mělo znít takto: ČR emitovala dluhopisy do zahraničí v celé výši nárůstu zahraničního zalužení, a tyto dluhopisy nemají nic společného se zadlužením občanů a domácností, jde skutečně o zadluženost ČR, ale jen do zahrničí,  celková, i vnitrostátní, je ještě vyšší. Jde o státní dluh snížený o dluhopisy prodané v ČR. . 

Nemyslím si nic jiného, než že se ČR stala obětí soukromého kvantitativního uvolňování Andrejem Babišem.  Máte nějaké jiné vysvětlení pro závazky a dluhy, jež vyskočí jednou za tři roky v jediném čtvrtletí a v přesné výši o biliono a něco? To a nebo průšvih zvaný krytí špatného governorátu ČNB a špatného rozhodnutí o iteervencích!  Tam bych rozuměla i tomu, že dluh vystoupal až v kritické situacei a do té doby ČNB jela z existujících devizových rezerv. Také může mít vinu špatné vyjadřování a skutečně by se mohl jednat, že dluh stoupl o bilion - v prvním čtvrtletí - \ale myšleno od určité doby, také by skutečně moh,o špatným vyjadřováním dojít k interpetací  zadlužení domácností a podniků !u zahraničních bank" - i kdyžý jde o české a.s. a cizí mateřinkou - ale  1) píše se, že se jedná o zadluženost České REPUBLIKY (soukromé osoby žádné res publica nejsou!), 2) ve zprávě se výslovně píše: "za růstem jsou dluhopisy".(alespoň předpokládám, že kdyby měli jediný důvod napsatř, že šlo o velký boom levných hypoték, jistě by to rádi uvedli!/ Věta z článku na info.cz  - druhý tučný odkaz " .. za růstem stojí vyšší zadlužení bank a.."  je zcela tajuplná, protože my nemáme žádné české banky, jež by se zadlužovaly u cizích bank, ale mohlo by to vnést světlo na daňovou optimalizaci  zahraničních bank operujících na našem území!  Pak bychom mohli z pana Babiše sejmout větší část viny, ovšem to jedině v případě, že by se ekonomická oddělení našeho zpravodajství přiznala, že se vyjadržují jak prasata a vlastně nevědí, co proč píšou. Ještě by mne tak napadal boom úvěrů v eurech na just nakupovaných v zahraničí, ale tolik toho tady nesežereme ani jinak nespotřebujeme, dovozey se z roku na rok o moc změnit nemohou, takže že by došlo zrovna k takovéjmmuto boomu vylučuji, Opět by však šlo o úvěry prostřednictvím emise  kreditů, akorát, že by šlo o kredity v eurech, k nimž frakční rezerva by se ovšem v případě nouze dokupovala od ECB. V rámci daňově výhodné optimalizace by však dceřiné banky nakupovaly dluhopisy. A jsme u toho - celý zázrak spočívá tedy v tom, že banky se rozhodly NELIKVIDOVAT kredity po jejich splacení,  nýbrž zahrnovat  zaplacené virtuální peníze celé do zisku, místo, jak by bylo metodicky sprvné, pouze úroku. Je to totiž mnohem výhodnější.  Nechápu ale, co by s tím měl mít společného stát!  Jedině, že dělá ochotně pohůnka svých vlastních občanů, ty ždáme na daních, aby bylo na splácení dluhopisů, a za své pohůnkovství ještě pánovi platí! Že si ale gauner kartel plivl do dlaní, aby nás odrbal pořádně a bleskově!  Jakou roli v tomto hraje pan Babiš, zda úmyslnou, neúmyslnou, nedbalostní, nevím. Také nevím, jak přesně ta obchůdzka přes eura vypadá, ale princip je takovýto. (Možná obchůzka: dcera si musí pro emisi kreditů nakoupit dluhoipisy o od svých mateřinek - ty je mají od státu, jenž tak pomáhá vytvářet položku vnitropodnikové účetnictví na základě klientského účetnictví dceřinky, kolik je u toho prostředníků netuším. Za peníze ze splaácených dluhu koupí dluhopis od mateřinky a tím se to v mkateřince dostane do hlavního účetnictví jako  likvidita. !  Příčina naší chudoby je, že když si český občan vezme úvar, tak 100= + úroky zaplatí a ještě zůstane (s přáteli, rodinou a okolím) dalších 100= a úroky dlužen!  Na těch druhých sto už se ale skládají všichni, i ti, co si nikomu o úvěr neříkali.  Nevylučuji, řže je mechanismus jiný nebo že nesplácím estátní dluh v eurech, ale korunácjh, to vše mi sloužilo jen k tomu, abych zreflektovala, že jde o to, virutální peníze platnými zákony určené ke zničení po zaplacneí kreditů tak, aby, jak má, zůstal bance jen úrok, se převedou díky nákupu dluhopisů z účetnictví klientského do vnitropodnikové, čímž se z těchto peněz ke zničení stanou peníze platné.Věc ale dává nejvyšší  smysl, když se k  nákupu dluhopisů n+ějak využije emise ECB (Evropské centrální banky) jež má právo emtiovat pod svým vlastním seigniorage.  Jinak by to nikdo nedělal, nikdo by nepoužíval vydobytých 100% k získání dluhopisů. Zbylo by jen 100%.  Varianta se získáním 200% je mnohem zajímavější. (Ani emise ECB nemůže být samovolnáí, nebyla-li by podložena výkony - budoucími - obyvatel Evropy, způsobovala by nemírnou inflaci.) Zvířecké. Pokud bychom se rozhodli nechat bance těch 100%  doporučuji postupvat tak, aby tomu bylo tak v případě banky veřejné. To si necháme líbit takový monopol na vytvíření peněz ze vzduchu cizí mocí? A ohledně těho druhého dluhu nad dluhem -  to zrovna: nám dluh a jim zpevňování eura naší prací. Nasrat! (ale co já vím, třeba jde o transakce v dollarech!)

Jo a Pilný tredy umořiul 264 miliard zpětným odkupem dluhopisů! . 

Také mne napadá, že je symptomatidký obchvat přes eura, jsme tak povině proexportní zemí, pak už nám ale logicky ani na rozvíjení vnitřnho trhu nezbývá  sil a stejně tak si podrážíme všechny nohy oslabováním koruny. Ale především to ignorované a tolerované uvalování dluhu na dluh! Ten pan hlavní guvernér v ČNB, to musí být ale chytrý pán! (Jen mne napadlo, co kdyby šlo v případě tohoto seigniorage o ryze českou záležitost pak by ve věci místo peněz ECB jely skutečně nové koruny a růst hospodářství by byl vysvětlielný jedině přílivem peněz ČNB -  ovšem přes zahraniční společnosti. (Musíme si uvědomit, že je to rafinovaný podvod, ten, kdo ho projektoval, ho navrhl tak, aby na něj nepřišel nikdo.)

Omlouvám se za to střečkování v horní části blogu, ponechávám pro větší dramatičnost a také z historických důvodů a abyste si mohli zkusit rozklíčovat zbývající složky dluhu.  No vida, a nakonec máme řešení, kdy se zdá, že ti zdrojoví novináři byli zdravě konkrétní, akorát, že nám nepodali skoro žádné informace, žádné klíče k našemu osudu.  

Ještě by bylo  "vtipné" podívat se, jak se měnila evropská metodika.  Také tam mohl být nějaký blb, který nechal implementovat země tuto naprostou nevhodnost.  Jistě bychom všichni sálali čzšdzím, kdyby nám z Bruselu vzkázali "Litujeme, stal se omyl, již se to nestane!") :DDD 

A propos, už jste si přečetli  něco o seigniorage? Že ne? Tak ale na to, na to je třeba si dávat majzla naprsto, ale naprosto vždy! Jak vidíte, nejstrašnější podvod v dějinách lidstva dokáže i modrnizovat!

 P.S.: Lze to postavit mimo zákon - jako nepovolené a protiprávní zneužití dominantního postavení k aktům a činům, ke kterým protistrana v žádném případě nedala vědomý souhlas a které jsou v přímém rozporu s jejími zájmy.  Vždycky jsme dva, jenže proti seigniorage se bez zákonné podpory bránit nedá. 

Knihovnička seigniorage, signioraggia : http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/novy-zdrojar-alternativnich-ekonomickych-pristupu-na-facebooku

KONTROLA fungování ČNB .- meziročně vzrostlo množství likvidních peněz v oběhu o 10%: zpráva z 2.11.2017: https://www.novinky.cz/ekonomika/453733-cesko-patri-mezi-tri-zeme-sveta-ktere-nejrychleji-tisknou-penize.html - to nesouhlasí s misí dluhopisů za úvěry, protože množství peněz  v oběhu se nerovná našemu HDP..Karel Žižiovský Procházka: "Je to špatně, protože na prodej jednoho rohlíku za 2 koruny potřebujeme v ČR (statisticky průměrem řečeno) 5 Kč na finanční zpropstředkování, aby se ten rohlík od pekaře dostal do vašeho žaludku.....Přibývá v bilanci aktiva i pasíva bankovních a pojišťovacích spoleností. To ale není nic pro finanční kapitál nového. V roce 1975 v USA předstihl zisk (tj. tvorba svých aktiv i pasív) finančních institucí objem zisku z produktivních odvětví průmyslu zemědělství, řemesel. Dnes je zisk finančních institucí po všech krizích 4x větší než v produktivních odvětvích. ČR se v roce 1992 prostřednictvím léčení socialismu Klausem rozhodla, že u nás to bude také tak. Takže obrat HDP je cca 9 bilionů Kč a toho cca 3,5 bilionů HDP a k tomu je 20 bilionů bilanční sumy finančních nástrojů na zprostředkování toho obchodu se zbožím. Prý podle kapitalistů je to tak dobře, protože právě proto je ČR stabilní. Lze to hodbnotit i jinak. Typická půjčovací numerománie je řetězovém půjčování penez. Půjčíte si například 10.000 Kč na nízký 10 % úrok. Za rok splatíte 7.000 ak ke zbytku 4000 Kč si půjčíte znovu 10.000 Kč s tím, že nesplacená část je z této nové půjčky uhrazena. Ve skutečnosti jste dostal hotově jen 6000 Kč a tedy úrok na další rok není 10% ane 16,7%. Dalším zřetězováním půjček procento úroku roste do nekonečna, až nakonec splácíte jenom úroky a nemáte z toho žádný prospěch. Skutečně takto splácí jen minimum plátců. Hrubý výnos takové firmy nepřesehuje ani 10% z půjčené bilanční sumy." No jo, ale pro signiora je podstatné, že těch 10% dostane každý rok. A upevní moc do budoucna. 

Dovysvětlení seigniorage Sandrtem Pasucccim - fyzické peníze emitované centrální bankou jsou jediné pravé a legální peníze, ačkoliv i peníze emitované komerčními bankami se jmenují také eura. Pravých peněz je circa 5% všech existujících peněz. Komerční banky je používají pro vyrovnávání účtů mezi sebou,  jedině proto ještě potřebují centrální banku.

19.11.2017 Od ledna do září vydělaly tři největší banky v ČR 36 mld http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000101118?x=68&y=7&index%5B%5D=582649, to jsou drobné proti výši státního zadlužení, nezdá se tedy, že by nelikvidovali oněch 100% splátky dluhu, nebo bne tak, že by se to připsalo filiálkám!! jenž emitovaly jako kredity,  Mechanismus uvalení úvěru na úvěr se však jeví jako nepopiratelný, i když ne zcela prozkoumaný.

Dluhopisy také vydávají státní firmy, ale jde o nepatrná množství, jak se zdá: https://m.ihned.cz/ekonom/c1-65940410-ceps-vydal-dluhopisy-a-zmizel-z-registru-smluv-kontrarozvedka-varuje-pred-ucelovym-vydavanim-cennych-papiru navíc to nevysvětluje onu hromadnou emisi v jediném čtvrtletí. 

Proč mají politici "Jasno" v tom, že se o žádné zadlužení nejedná - už v době, kdy vydával státní dluhopisy, vydal Andrej Babiš tuto zprávu: http://www.ceskatelevize.cz/ct24/ekonomika/2033556-statni-dluh-se-loni-snizil-jeho-podil-na-hdp-klesl-pod-35-procent jeho výstupy z ministerstva jsou stejné, jako ty, co vedly ke zjištěn í NKU o sekeře na ministerstvu, nikdo netuší, co všechno tam páchal.

A více zde - hola, smyčka: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/podekovani-volicum-ano - pozor, uvnitř materiálu ČT se píše, že 40% dluhopisů drží finanční instituce (a jiný odkaz naopak zde v tomto blogu uvádí, že 40%  dluhopisů jde za úvěry  soukromého sektoru u bank), čili lze mít za nepřímo  prokázané některé hypotézy zmíněné v tomto blogu.

21.12.2017: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/zahranicni-dluh-ceska-je-nejvyssi-v-historii-muze-za-to-i-zm/r~c96c80f2e64011e7af7dac1f6b220ee8/

11.1.2018 ČNB kvůli intervencím skončila v deficitu čtvrt bilionu: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/cnb-kvuli-intervencim-skoncila-se-ztratou-ctvrt-bilionu-koru/r~6cc3c990f6cc11e78337ac1f6b220ee8/?redirected=1515679883

23.3.218 Shrnutí zadluženosti ČR za rok 2017: 4,372 bilionů meziroční nárůst o 875 mld, - cca 86,7% HDP, a z toho téměř 44,6% připadá na banky a na vládu 18,3%. http://www.ceskatelevize.cz/porady/1097181328-udalosti/218411000100323/video/609060 - vyjádření je to stále tajuplné!  a: https://www.novinky.cz/ekonomika/467109-zahranicni-dluh-ceska-stoupl-na-rekordnich-4-37-bilionu.html

5.6.2018 Celkové množství peněz "na finančn ím trhu" - rozuměj: v ČR (včetně virtuálních) je 6,13 bilionu: https://www.novinky.cz/ekonomika/474114-objem-penez-na-financnim-trhu-stoupl-o-desetinu.html

21.7.2018 Dluh české vlády podle eurostatu je po prvním čtvrtletí 35,8%: https://ct24.ceskatelevize.cz/ekonomika/2542999-cesky-verejny-dluh-v-prvnim-ctvrtleti-prudce-stoupl-rychleji-se-v-unii-zadluzovaly

22.7.2018: Státní dluh vyčíslen na 1713,5 mld, navýšení  meziroční o 89 mld, za rok 2017:https://www.byznysnoviny.cz/2018/07/20/babisova-vlada-privedla-cesko-k-sekere-1714-miliard-kazdy-obcan-uz-dluzi-163-tisic-korun/

20.11.2018  Státní dluh na stránkách ministerstva: https://www.mfcr.cz/cs/verejny-sektor/rizeni-statniho-dluhu/dluhova-statistika/struktura-a-vyvoj-statniho-dluhu?fbclid=IwAR2bQqISv8-mJPXIhuubyV-0nTEURSyUsOPZobAZ_hMSpiMjtPoGuM_ye98 NENAZNAČUJE NIC DRAMATICKÉHO

20.12.2018 Zahraniční dluh činil 4,37 bilionu:  https://www.novinky.cz/ekonomika/492569-zahranicni-dluh-cinil-ke-konci-zari-4-37-bilionu-korun.html

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes tlačítko Kateřina Amiourová - blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

K intervencím ČNB za dva bilionby korun:  Ota Nik: "Jsou jen vedeny v účetnictví ČNB. Nikomu nechybí. V tom je ten vtip bankovní licence. Vytvářet peníze z ničeho.

Mluvím teda o těch korunách za které koupila ČNB ta eura. 
Ten krok má ten efekt, že se dostalo do světa hodně korun a teď jejich vlastníci budou přemýšlet co s nimi. Jak je zhodnotit co nejvíce. Namísto nich sedí v účetnictví ČNB hromada deviz. Vzhledem k tomu, že země, které mají málo devizových zásob na tom bývají špatně, tak to není špatný výsledek akce ČNB. :-)

"HN: Představuje rychlý nárůst devizových rezerv, který nastal v posledních měsících, nějaké ekonomické riziko?

Myslím, že sám o sobě ne. Dokonce budeme asi jednou z mála zemí na světě, kde je největší starostí veřejnosti, zda náhodou nemáme příliš vysoké devizové rezervy. Já si pamatuji, jaké debaty se vedly v 90. letech, kdy jsme měli rezervy řádově nižší a kdy se diskutovalo o riziku, že jich máme příliš málo. Dnešní obava, že má ekonomika příliš mnoho pojistek proti spekulantům, mi prostě přijde přepjatá. Co jiného jsou devizové rezervy než obrana proti stádnímu, fundamentálně nepodmíněnému chování trhů, které se může kdykoli v budoucnu opakovat? Pro mě je to něco jako trochu lepší pojištění, byť taková pojistka samozřejmě není zadarmo."
klokan

   Poklonkující duše některých českých ovčánku se musí v současném předvolebním období době cítit jako v peříčku. Kromě různých obchodně a peněžně reklamních ďáblů a jiných šmejdů se o jeho prostou dušičku ucházejí andělé nebeští, propagovaní nejen našim státem bohatě dotovanými římskokatolickými preláty, které mužeme zřít nejen na kdekteré papalášské žranici, ale rovněž jejich černá pozadí, vidíme křtít a světit vše od jehel až po lokomotivy, respektive zbraňové systémy a jejich NATO  - vskou obsluhu, ale též náboženskými sekty a sektičky, dožadujících se také drobtů z tmářského bohatě prostřeného stolu, jako svědkové Jehovovi, různí adventisté a nyní dokonce na škodlivost ozařujících mikrovlnek, upozorňující scientologové, k tomu několik set různých neziskovek a nakonec pánko velkomožný koblihář se svou suitou, nabízející ráj na zemi již v roce 2035, někteří odésáčtí a čeesdáčtí činitelé myslím ráj na zemi nabízejí o pět let dříve. V období budování komunistické společnosti našim dětským dušičkám tehdejší propagantisté trvdili, že ráj příjde již počátkem 21. století, viz ho ! Zpěv sirén, lahodné tóny jiných vábniček a rozprostíráne občanoolapky, nyní na chvilku přehlušil hrom a slizský lep smyl blahodárný déšť, ale dusno zase zajisté nastane.