Zamyšlení nad vystoupením I. Švihlíkové

obrazek
22.1.2015 21:19
Aneb - restrukturalizujeme, vážně! Dne 6,1,2015 vystoupila ekonomka Ilona Švihlíková v Hydeparku, byl to jeden z mála povedených a proto doporučuji si jej poslechnout, já poté navážu svými vlastními úvahami, tam, kde Ilona skončila, já začínám. Ilonin optimismus nesdílím ani náhodou. Jak dvacet let ubývají podniky, ubývají i dostupní nositelé kompetencí, a nová generace dělá nanejvýš v nadnárodních společnostech jakési subalterní důstojníky. To je míň než nic.

Vystoupení Ilony Švihlíkové v Hydeparku: .http://www.ceskatelevize.cz/specialy/hydepark/6.1.2015/

Česko loni hospodařilo díky pozitivnímu ekonomickému vývoji s nejnižším schodkem od roku 2008. Je to důvod k radosti?
CESKATELEVIZE.CZ|AUTOR: ČESKÁ TELEVIZE; MAILTO:INTERNET@CESKATELEVIZE.CZ

Proč nesouhlasím s úvodním  nadějeplným slovem pořadu: - související články ukazují, že se humánní zajištěné společnosti a bohatým, utrácejícím důchodcům stále více vzdalujeme: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/stanislav-heczko-historie-realita-ekonomicke-transformace-u-nas a http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/dukaz-dopad-probehnuvsi-imperializace-kolonizace-jak-dal 

Většinu Ilonina vyjádření nechám bez komentáře - ale povšimněte si tohot:o: Chceme-li budovat hospodářství s vyšší přidanou hodnotou, potřebujeme v každém případě nějaký domácí kapitál. A emisi peněz bez dluhu. Absolutní suvernitu nad vlastní měnou a centrální bankou. jako v Číně a nově v Maďarsku..

S druhou částí plně souhlasím a navrhovala bych, aby VŠECHNY naše překabátěné peníze vydávané za eurodotace sloužily jako prostředky bezůročných bank (a Ellen Brown ve své knize Web of Debt popisuje hned několik takových systémů, z nichž nejstarší byly vymyšleny již před šedesáti a více lety! 

  S první částí nesouhlasím, všechno,co znamená nějaké vyrtváření neznamená přidanou hodnotu, přidanou hodnotou v tomto případě je, ŽE JE TO NECO, CO LIDÉ POTŘEBUJÍ a tvoří to součást ekonomiky v českých rukou, zde daněné.

CO by mělo být jiného na takových pseudobankovních ústavech zajišťujících naši ekonomickou restrukturalizaci: 

prioritou musí být projekt a jeho personální zajištění, nikoliv vlastní kiapitál podnikatele. 

prioritou musí být počínání kolektivů -družstev - před počiny jednotlivců.

prioritou organizační pak ,musí být i možnost prodat ideu v jakékoliv v fázi rozpracovanosti za reálné peníze. 

Musí mít jinak sestavované kolektivy posuzovatelů projektů, v menší míře půjde o finančníky, více o lidi z jiných sfér - techniky, marketingu, podnikové ekonomiky. Vhodní jsou kupříkladu absolventi ekonomie ze Zemědělské univerzity, z Vysoké školy chemicko-technologické, či vysokých učení technických.

Bankovní posuzovatelé musí být schopni podnikatelské jednotce poradit, tak jako to činí Rabobank, nizozemská banka s působností pro zemědělský a potrvinářský sektor, s pobočkami též v Německu.

Protože jen samotná příprava projektů trvá rok i déle, je nejprve zapotřebí pořídit databáze profilů s kvalifikacemi a kompetencemi - nejen nezaměstnaných, ale i těch, kteří by uvítali změnu zaměstnání.  Kdyby za něco stály, mohly by se něčeho takového ujmout i Úřady práce, podmínkou by však bylo, že jedna osoba si může poskládat i několik dílčích profilů a jeden celkový. 

Pro samotný rozběh ekonomických aktivit je však nutné, aby také absolventi vysokých škol nespali na vavřínech a sdružovali se do zájmových seskupení,podle předmětu svého zájmu -  jedbak za účelem dovzdávání se a jednak za účelem býmšny zkušeností. Všechny školy i Facebook nabízejí svým studentům síťové propojení, ale k žádnému sdružování nedochází ani u abslventů vysokých, ani středních škol. (Toto mělo být součástí mé plánované doktorandské práce, Design aktivit k novému rozkvětu chemického a potravinářského průmyslu - pro VŠCHT, ale tato práce nebude moci být napsána, protože škola pro toto téma nemá akreditaci ani profesory, kteří by mohli být garanty./

Základní pilíře zvýšení vnitřního obchodu byly načrtnuty, nad otázkou co nejúplnějěí zaměstnaností a jednou z akcí k rozkvětu se zastavím v jiném svém blogu. 

Druhou otázkou je, jak to, že Československo se z univerálnío dodavatele všeho možného stalo chudinkou, která se nepostará ani o své rodinné stříbro. Totiž o obory, v nichž je držitelem klíčových kompetencí, či alespoň bylo.  

Jednou z příčin je faktické přeorientování se společnosti jako celku, jednoho dne se udělalo čelem vzad a obrátiliu jsme se zády k těm, kteří nás až do té doby uspokojivě živili,  i když přiznáuvám, že oři psaní řady mých blogů vyšlo najevo, že na konci osmdesátých a počátku devadesátých let MMF způsobil finanční krize ve v podstatě celém východním bloku. Jenže my jsme už nikdy nezkusili do toho vlaku naskočit zpět a po finanním ozdravení zkusit spolupracovat dále, navázat tam, kde se přestalo.

Už nebyly informace a dodnes jsou informace o okolním světě chuĎoučké, že považuji za podstatné upozornit, že jsme hrubě postiženi stagnací vysokoškolského oboru geografie. Dodnes nemá kupříkladu zmapované fenomény, jako je kvetoucí textilní průmysl v Martina Franca, jež na rozdíl od Prostějova nyní trpí přezaměstnaností, a stále nabírá další a další lidi, v městečku je jen tento průmysl - zastoupený mnoha různými podniky, a tento průmysl také všechny bohatě živí. A jistě potřebuje další a další dodavatele. Dodnes nikdo neupozornil zdravotně postižené, že na benátském ostrově Murano či Burano chybí dodavatelé originálních ručních krajek, protože ty místní vymřely. 

A ani žádné modelka či sportovec se výrobcům exkluzivního zboží nenabídli jako uprostředkovatelé do obchodů na hlavních třídách světových metropolí. Nšvím, zda něco podobného nabízejí alespoň profesionální či poloprofesionální cestovatelé. Ono Czechtrade je zajímavý, ale i jen na to, abyste si v odlehlé zemi zainzerovali, většinou potřebujete fyzickou osobu s místními znalostmi.

Je na místě zopakovat slova jednoho strojaře prodávajícího technologické celky - často se účinné kontatky v novémmístě budují i několik let.Takové lokální ambasadory my nemáme, proč to nemohou plnit české ambasády  je zřejmé - jsou moc drahé a neumí to. Je tu riziko korupce příliš velké.

****

A nyní k bezúrčnému státnímu bankovnímu systému - inu, vrácené peníze se musí vracet opět do rozvoje hospodářství podle výše uvedených intencí. A tak by se vlastně suma na hospodářský rozvoj měla rok od roku zvedat o peníze již vrácené do systému vypůjčitelemi.

Ellen Brošn píše: Normální banka by bez úroků nebo poplatků mohla špatně fungovat, pokud by musela konkurovat jiným bankovním domům.  Ale ve Švédsku a Dánsku seskupení fungující bez úroku úspěšně existovaly několik desítek let. Netvořily zisk, jen poskytovaly sluižby svým členům. Náklady byly kryty poplatky. Něco takového mohou dělat i státy. (Nejlépe s pravomocí tvořit si vlastní peníze z ničeho.) Takováto státní bankovní komunita by zároveň slouižila jako credit-clearingová agentura. Jako jednotlivcby se pdonikatelské subjekty zavázaly, že vytvoří tolik a tolik peněz svým počínáním a tím by pro sebe a pro ostatní vytvořili peníze bez úročné. Takto to dnes funguje s některými kreditními kartami,, když každý měsíc zaplatíte, k čemu jste se zavázal, neplatíte úroky.

V ořípadě projektu obnovy a restrukturalizace hospodářství by šlo o to, tyto bezpročné periody prodloužit.

Takováto státní banka by se onvykle asi zašriřvala obdobnými metodami jako banky jiné - projekty neběžící by přebírala, buď obsazovala svými odborníky, nebo likvidovala, neukázněné sankcionovala špatnou kreditní historií, vyhlašovala nad dlužníky exekuce. I když si myslím, že do jisté míry bychom si mohli dovolit tento bod omezit, pokud by se prokázalo, že všechny peníze skutečně byly proinvestovány v plné výi do projektu a ceny nebyly nadsazené.

Co by pak uvítal náš právní řád - a zde necituji Ellen Brown, to by byla transformace sro v akciové společnosti tak že nositel ideje, původní majitelsro by zůstal držitelem výsadních práv i v akciové společnosti,  nebo by jeho podíl byl odvozován od zisku takto vzniklé as a nikoliv od původního jmění sro. 

No a pak samozřejmě takováto nová burza pro transformující se sro, jež by jinak peníze pro své počínání těžko hledaly. K tomu je ale zapotřebí dobrá ochrana intelektuálních práv u byznys plánů..Ano, i dnes lze rozšířit as upisováním akcií, ale nejpve musíte být as a prcní akcie upsatr v okruhu svých známých - a pokud vím, žádný zvláštní trh pro malé s malou historií také nevznikl, snazší je, jak mi bylo řečeno, kotovat začínající českou firmu na polské burze, než provádět totéž u nás. Nevím, proč tomu tak je.

*****

A ted. po opzimidzivké fázi ta smutnější - prohlédněte si, kolik je v Čechách tvořících se projektů a jakých. Prostě zadejte do vyhledávače heslo "hledám investora". A připravte si na zvratky lavor..

*****

Dostalo se mi od kamaráda reakce:

To  o potřebě národního kapitálu, to je zcela přesné.

Velké podnikání u nás skončilo prodejem bank, od té doby se dá
fungovat jen jako nějaké mezinárodní konsorcium nebo utajit českého
majitele - jinak totiž žádný úvěr nedostaneš nebo dostaneš takový,
který je podminovaný (dostaneš ho aby tě to zničilo). Všechny banky
jsou národní - německé jsou snad nejslušnější, ale i ty straní
brutálně jen Němcům. největší kurvy jsou Rakušani, ti půjčí jenom
svým. no a Američani, na to nemám slov. to jsou přímo gangsteři.
rusáci jsou ok (tak na úrovni němců možná lepší, protože chtějí do
evropy a chovají se slušně, nepodráží a dělají věci přímo).

Také o tom profilování a pomocných agenturách, o tom, že musí
rozhodovat idea (nápad, podnikatelský záměr) a ne vlastnictví
kapitálu. Že idea musí být prodejná a patřičně zhodnocená v každý
okamžik rozvoje nápadu. ...

Tohle všechno už je pár let docela dobře vyřešeno v rámci tzv.
"start-up" společností. Zábavné je, že jediná země v EU, která má
legislativu pro tyhle věci, je Holandsko. Proto také je fůra firem v
Holandsku - nejen z důvodu finanční bezpečnosti - protože u nás Ti
firmu může ukrást každý zkurvený soudce nebo exekutor. inkasní mafie.
A ještě si k tomu přizvou policii a nesmíš po nich střílet.

základ kapitalismu - ochrana majetku - u nás NEEXISTUJE (pro Čecha,
cizinci jsou chráněni smlouvami o ochraně investic, takže těm nikdo
nic nesebere). Takže hrát si na kapitalismus je zcela sebevražedné,
protože tady kapitalismus NENÍ. schválně, jsme okupovaná kolonie.

No takže startupy jsou právě takové struktury o kterých píšeš.
Financování je z rizikového kapitálu, tím se zabývají různé fondy a
banky. A funguje to přesně jak píšeš. Např. parta kluků má chytrý
nápad, založí za pár korun startup, kancly a vybavení dostanou v
nějakém inkubátoru nebo od fondu, a přibírají investory, od začátku se
počítá s akciovou firmou a případně se vstupem na burzu, do veřejného
obchodování.

(ono vlastně původně akciové společnosti plnily právě tenhle účel -
místo financování přes bankovní úvěry to financovali akcionáři - to
jest firma když neměla prachy, tak vydala a prodala nějaké akcie -
prostě pomocí podílnictví).

No a ty startupy takhle fungují. Je to volná forma, něco mezi sro a
akciovkou. Zásadní na tom také je, že neúspěch nesmí nikoho zničit.
Neúspěch je svým způsobem taky úspěch, nesmí to nikoho poškodit,
všichni se z toho musí otřepat. jde o rizikový kapitál, takže na jednu
úspěšnou firmu je jich třeba 10 neúspěšných; na jednou super firmu je
jich 1000 obyč (které do pěti let krachnou).

(jako to je - asi schválně - u nás, kde se sro přeměnila plíživě na
společnost s ručením absolutním, vším majetkem až do smrti a smrti
dědiců ...). Protože i podnikání se člověk musí naučit - Baťa krachnul
asi 9x, Ford dokonce 11x. I když uděláš všechno správně, tak to nemusí
vyjít - často nevyjde - protože třeba nenastala správná doba pro daný
nápad, ale za 3 roky to podruhé vyjde. Nebo zvolíš špatného kolegu a
vyklube se z něj v zátěžové situaci psychopat nebo podrazák. Nebo tak
- trh je tak proměnlivý, že záleží na štěstí. U nás by Baťa nebo Ford
dopadli po prvním krachu jako doživotní bezdomovci.

(tedy u nás neexistuje zotavení z dluhů, konkursní zákon je pro
srandu, jen fligna. Ve skutečnosti je to tak nastaveno, aby tady
nemohly nové firmy vznikat a pokud už nějaká vznikne, aby to co
nejvíce lidí zničilo - je to genocida a to zcela plánovitá,
národnostně orientovaná proti čechům - aby zničili organizační a
tvůrčí duch).

Další moderní forma je crowdfunding. To je speciální forma startupu,
kdy je financování davové po internetu. Jsou na to internetové
agentury. Prostě je toho fůra. Schválně se na to koukni.
To asi nejvíce zapadá do té tvé vize.

No celkově - všechno už je dávno vymyšlené, jen u nás to schválně
bojkotují. Náš obchodní zákoník je tragédie - sledoval jsem to od
začátku, podnikám od 1991 a někdy kolem roku 200 0 jsem se raději
omezil na "firmu jednoho experta", to jest mě. a místo zaměstnanců mám
jiné takové jako jsem já, každý se svým sro (raději holandskou nebo
kyperskou), když je nějaký projekt, tak na to někdy (když je to větší)
založíme třeba české sdružení právnických osob nebo nové sro (ale zase
z právnických osob), protože jinak se nedá chránit majetek ani nápady
(normálně ti všechno můžou ukrást, úplně legálně). nebo firmu na kypru
a tady v ČR jen její pobočku.

ale ne kvůli skrývání daní - to je stejně většinou nic, protože zisk
se utopí do nákladů případně do investic, takže firma je po dobu svého
života pořád v účetní ztrátě - jen kvůli ochraně.

(pokud zisk je, tak se vyvede outsourcingem do offshore - ne kvůli
"kradení" na daních, ale kvůli tomu, že tvůj západní konkurent je
většinou naším státem nebo ještě kreativnějším účetnictví od daní
osvobozen zcela - dokonce většinou ještě dostává dotace, pozemky
zdarma, příspěvek na zaměstnanost - třeba milion na hlavu - to ty
nedostaneš ani náhodou; takže s normálním placením daní bys krachla
hned - nebyla bys konkurenceschopná)

Nebo se zakládají firmy v Kalifornii. To je taky fajn. Prostě, u nás
to nejde. Tragédie, snaha prorážet hlavou zeď, což nemá smysl, stojí
to zbytečnou energii a ve finále tě větší tržní ryba polkne, ale
zadarmo (ukradne zaměstnance, schválně nezaplatí aby firmu zničili
atd.).
Nejlepší je podnikání po socialisticku. privatizace zisku, socializace
nebo nacionalizace ztrát. to většinou funguje tak (v malých poměrech)
že zaměstnanec si přikrádá přes provize nebo vytahuje práci mateřské
firmy (kde je jako zaměstnanec) do spřátelené firmy, outsourcuje. ve
velkým to jde ještě snadněji.dotace. výhody, pobídky, kupování
vlasntích akcii na úvěry (a tím pobírání manažerských odměn a
zhodnocení akciových opcí - výsledkem jsou superbohatí "manažeři"
krachujících firem). Prostě moderní forma socialismu, korporátní
fašismus.

Obávám se, že o tom můžeš napsat velmi pěknou práci, ale skutečná
reforma půjde jen za pomocí kulometu. Já jsem už ztratil naději, že se
v tomhle u nás dá něco změnit. Jsme v prdeli, jako republika, jako
výrobce, jako průmyslová země, přesně jak píšeš. Vytrácí se kompetence
- protože ani experti se k ničemu nedostanou, západní (a jiný není)
kapitál naše lidi k ničemu nepustí. Nedovolí jim vyrůst. Děláme - i v
těch nejlepších případech - jen subalterní poskoky, když někdo opravdu
hodně umí, tak za to bere peníze a slávu nějaký západní zmrd. Tak to
je. (jsou výjimky, jako ve všem, ale je jich málo)

Není český kapitál a není česká hospodářská politika. není národní
hospodářství. není budování národní hospodářské síly. nejsou národní
exportní podpůrné svazy. není ...(doplňte podle libosti).

Všechny pokusy o takové věci jsou systematicky likvidovány. Je to genocida.
K tomu se přidává záměrná genocida vzdělání. Plánovitá likvidace
školství. Plánovitá likvidace brannosti, plánovitá likvidace zájmového

sportu. ... Rozkládání rodin. Zavádění juvenilní justice, 

*****

Ke kvantitativnímu uvolňování, o němž píše zde Zbyněk Fiala http://vasevec.parlamentnilisty.cz/ekonomika/zbynek-fiala-penize-z-helikoptery a zde BBS: http://www.bbc.com/news/business-30933515

Daniel Solis odborný komentář jednoho dobrého přítele ze zahraničí: " 
PS k famóznímu "kiwi" : "quantitative easing" (QE), blbější pseudo-učený výraz by už vymyslel jenom úplný magor, fakt si z lidí dělají velkou prdel, připomínám, že nejde o nic jiného než vytváře
ní finančních prostředků ex-nihilo, nebo-li bezbřehý tisk peněz (dříve přísně zakázaný statuty Centrálních bank, protože mimo jiné způsobil po 1ní světové válce v Německu vlnu hyper-inflace, hospodářskou krizi a nástup Hitlera). 
Psal jsem ten předchozí papír rychle a z voleje, ale v zásadě si za ním stojím.

Nutno rozlišovat US (FED) QE a European (ECB) QE :
- US QE je popsáno v mém předchozím papíru, a je to v zásadě transfer obrovských penéz (opět v řádech trilionů USD, jako už infamous "bailout" US banks) od státu k mega-bankám a mega-korporacím.
- European QE, dnes 22.1.2015 iniciovaný ECB, a jejími šéfy z Goldman Sachs, přebírá tyto US charakteristiky, plus se specielně zaměřuje na státní (evropskou) podporu slabších jižních ekonomik "PIGS" (Portugal, Italy, Greece, Spain) tak, aby byly uměle udrženy v Eurozóně ("sous perfusion").
Tyto peníze se s největší pravděpodobností nikdy nedostanou k obyčejným lidem a k menším a středním podnikům (srdce každé zdravé ekonomiky) ; pokud to bude fungovat jako QE v Americe.

Asi jsi pochopil, že se jedná o gigantický a historický "tunel" a "habaďůru" (magouille), srovnatelný s financováním války v Iráku (bianco šek US státu výborně popsaný Naomi Klein) a s infamózním "bailoutem" amerických bank a pojišťoven ("too big to fail"), na který "geniálně" a přímo navazuje.
Bailout nebo QE není nic jiného než transfer státních peněz přímo do kapes těch nejbohatších soukromníků, poté co tito soukromníci nadělali nehorázné píčoviny, tj. úplně idiotské a nesmyslné investice a spekulace dle principu "hraju jako šílený gambler, když vyhraju jde to do mojí soukromé kapsy a když prohraju zacvakne to stát".

Už neplatí žádná základní pravidla ani "common sens", zdravý rozum, který civilizovaná společnost jakžtakž udržovala do doby před nástupem G.W. Bushe.

Jsme na prahu života v neo-liberální (slovo "liberální" už nemá žádný smysl, "est vide de sens") džungli, ve které stát (EU) a jeho "nezávislé" emanace (FED, ECB) slouží mega-bankám a mega-korporacím, a kde platí pouze právo silnějšího. "

*****

23,1.2015 přes plánovaný rozpočtový schodek na příští rok ve výši 100 mld, hodlá vláda vydat dluhopisy ve výši  cca 670 mld, protože se nesešli koaliční poslanci, dojde na to, že prezident brzy bude podepisovat zákon, jímž se vydávání dluhopisů stane jen a pouze záležitostí ministra financí, aniž by ten se musel na parlament obracet. Předpokládám, že pan Babiš má zřejmě v úmyslu nás zbankrotovat. O tom, jak je toto možné, píše Michal Kraus: http://www.prvnizpravy.cz/sloupky/babisovy-dluhopisove-fauly/

agent s povolením opíjet rohlíkem

 Ilona Švihlíková napsala knihu Přelom: http://www.krajskelisty.cz/praha/7531-osmdesat-procent-lidi-bez-prace-a-nucene-prace-jako-trest-za-nezamestnanost-to-se-muze-lehko-stat-cerny-scenar-z-nove-knihy-ekonomky-svihlikove.htm 

 říjen 2017: Všimla jsem si, že v Rakousku existují poskytovatelé kreditů z řad neziskových  institucí, tedy idea, že místo, abych poskytl nevratnou dotaci, místo věnovánání jen půjčím, není špatná, protože a když: 1) po splacení úvěru mám o to více penzě na nový ývěr, takže neprošustrovávám eurodotace, nýbrž je zmonožuji, čili tato úvěrově dotační politika zasáhne blahobytně více subjektů, než ta, jež vytahuje pašáky,  kterým naleze obolus nad masu ostatníéch, jež nechává hnípat v mizérii. A too když: správná dotačě úvěrová poluitika\ by byla vyhovující, udržitelná, pokud bych mophl kromě provoizních nákladů neúčtov at nic, žádný úprok, po vzoru islámského bankovnictví - a podobně jemu posečkat se splácením v krizi, nebo při neúspěch, namísto okamžitého zlikvidování nefungujícího podniku. 

A ještě p.s.: k té podpoře družstevnictví vznikila dokonce eusměrnice v roce 2013! 

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes tlačítko Kateřina Amiourová - blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

Už bych ji prohrála, moji čtenáři mi napsali pochvalné dopisy. 

antoninsebek

Paní Kateřino, udivuje mě, čemu všemu vy nerozumíte. 

Zkuste jednu věc: na počátek textu dejte upoutávku, že uvnitř těch elaborátů může pozorný čtenář získat premii. Prostě použít případ ze starých časů, kdy jsme museli sestavovat roční rozbory. A investiční útvar tam vložil do textu tuto nenápadnou větu: Kdo to první dočte až sem, může se přihlásit o premii ve výši sto korun. Zkuste to.

Nebojte se, nic Vás to stát nebude.