Zaslouží The Sun odsouzení?

Hitler chamberlain
22.7.2015 10:23
Nebyl bych tak kritický vůči britskému bulváru, který zveřejnil informace o hajlování v královské britské rodině, jak to učinil kolega Petr Duchoslav. Nejde konečně jen o bulvár. Nyní seriozní list The Independent zveřejnil fotografii Eduarda VIII, v té době již bývalého krále, jak hajluje v roce 1937 při neoficiální návštěvě Německa.

O vztahu  rodiny k nikdy nekorunovanému králi mnohé říká, že v období druhé světové války byl obviněn z pronacistických sympatií a byl poslán na Bahamy jako guvernér. Po skončení války se ocitl zcela mimo dění a nakonec zemřel v ústraní v Paříži. Britský – i bulvární – tisk od samého začátku přičítá hajlování zaznamenané na filmu právě Eduardovi. Je nepochybné, že jeho bratr, otec Alžběty a její sestry Margarety, král Jiří VI, byť zdravotně indisponovaný sehrával za války velmi kladnou roli. Nejen tím, že jeho rodina odmítla odcestovat do Kanady, stejně jako ostatní žila z přídělů, navštěvovala vybombardovaná místa nebo továrny, posilovala víru lidí ve vítězství.

Nikdo nevidí důvod, aby zpochybňoval morální a politickou integritu dnešní panovnice Alžběty II. O ničem proti ní a jejím blízkým nesvědčí ani skutečnosti, že tři ze čtyř sester prince Philipa, jejího manžela, si vzaly za muže nacistické důstojníky a že jedna z nich svého potomka pojmenovala jako Karla Adolfa. Ostatně sestry ani nebyly pozvány na královskou svatbu. Dokument na toto téma se brzy má objevit v britské televizi. Přiznám ale, že právě vzhledem k tomu všemu dobrému těžko pochopit dřívější exces prince Harryho s páskou s hákovým křížem. Snad si ale uvědomil nebetyčnou hloupost své nerozvážnosti, když ho otec Charles poslal navštívit Osvětim.

Královská rodina ale dělá chybu, když nyní velké úsilí věnuje hledání zdroje, který listu The Sun video z roku 1933 poskytl. U části britské společnosti tak vzniká dojem, že královské archivy mohou skrývat zatěžující dokumenty. Proto se objevují požadavky, aby po sedmdesáti letech od konce války byly zveřejněny všechny dokumenty, které by umožnily studovat britské dějiny té doby. Takové bádání by však nemělo být zaměřeno předně na Buckinghamslý palácByť se asi široce pojatému dvoru nevyhne.

Co vše bychom se mohli dovědět? Nevíme, snad ani netušíme. Otázek je ale nemálo. Pro nás by jistě bylo zajímavé poznat celé zákulisí britské politiky vůči tehdejšímu Československu, které vedlo k podepsání tragické a pro „demokratické“ politiky ostudné Mnichovské dohody. Nejen Mnichov, ale také nerozhodné jednání britských diplomatů v Moskvě na počátku roku 1939 o zastavení Hitlera nakonec vedlo ke stejně neblahé srpnové dohodě mezi Německem a Ruskem. Pakt Molotov-Ribbentrop je druhou stranou mnichovské mince. Představitelé tehdejšího Sovětského svazu totiž nabyli přesvědčení, že západním politikům Hitlerova východní expanze nejen nevadí, ale je i vítána. Sovětská diplomacie jistě věděla také o na 5. září Italy připravované konferenci, na které mělo být opět za účasti Velké Británie a Francie jednáno o Gdaňsku a německém koridoru do Východního Pruska. Takový Mnichov pro Polsko.

Ke cti britské politiků - a také královské rodiny - patří, že se s politikou Chamberlaina vypořádali. Přesto, že někteří zákulisně a proti králi stále hledali způsob dohody s Hitlerem na překonání konfliktu a způsobu rozdělení vlivu ve světě. Takové koncepce vůbec nebyly vzdáleny myšlení části aristokracie. Co si konečně myslet o cestě Rudolfa Hesse do Velké Británie? Také zde by mohly archivy promluvit. Věřím však, že ani tady by se nová poznání nejužší královské rodiny nedotkla.

Britský bulvár jistě není na úrovni toho českého. Několikrát v minulosti sehrál pozitivní roli v odhaleních nebo jen otevření tabuizovaných otázek, které mainstreamová média opomíjela a teprve později se jim začala věnovat. The Sun jen trhl oponou a dává příležitost pohledu na vzdálenou minulost.  


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.