Zasuté právní povědomí a dovednosti I

obrazek
22.12.2016 05:56
Ačkoliv nám bylo zdůrazňováno, že režim po roce 1989 má právní kontinuitu s režimem, předchozím, mnozí se velmi záhy přesvědčili o opaku. Začalo to nenápadně, byla rozbita OPBH a všichni si začali opravy i rekonstrukce pozvolna platit sami, ani noví majitelé, restituenti nebyli svolni - mnohdy ani neměli z čeho - do takovýchto věcí investovat vlastní kapitál. Jaké však bylo posléze překvapení, když v okamžiku, kdy došlo na stěhování o mnoho let později, nebyly účty vyrovnány, mnohdy se nájemníci dozvěděli, že si mají kotel a vanu naložitt na hrb, když trvají na tom, že ji platili oni, a táhnout dál. To už bylo po regulaci nájmů. Věc pak bnyla korunována novým Občanským zákoníkem platným od roku 2014, který má tu úchylku, že chrání toho, kdo je v silnější pozici pro vyjednávání před tím, kdo je v pozici slabšího. Čili úplné postavení právního systému na hlavu. Protože právo vzniklo v Babylonii pro ochranu těch nejslabších!

Uvidítde teď jedno video, v němž diskutuje aktivista Autonomního centra klinika Arnošt Novák se zástupcem portálu Česká justice - a  ačkoliv ten proti úsilí Klinika má velké námitky a snaží se veřejný zájem umenšit co může, nemů§že popřáít, že i takové věci hrají roli. Jen se dopouští toho omylu, v souladu s novým OZ, že si myslí, že v še se musí řídit přepočítáváním na peníze. Ale tak to není! nepeněžní plnění jsou mnohdy důležitější než ta, za která můžete předložit fakturu!  A dokone i to, o se v klinie koná, je důležitější, než její opravy, uržovat se musí, o tom žádná, protože by brzy spadla, ale... https://video.aktualne.cz/dvtv/duel-kradou-squateri-zizkovskou-kliniku/r~adba41fe846a11e490f70025900fea04/. Arnošt novák posléze vysvětluje svou pozici pro Deník Referendum: http://denikreferendum.cz/clanek/22404-klinika-na-kolbisti ostatní média se ukázala být takovými škůdci legitimních zájmů, že rovnou volala po podání trestního oznámení na Arnošta Nováka pro ohrožení soukromého vlastnictví,  a také tlačila na jeho zaměstnavatele, Už, aby jej vyhodil!!!. Soukrom=é vlastnictví ale skutečně není univerzální.  Platí tu něco jako právo přirozené, dále právo zvykové a právo vydržení, pokud jste udělali něcop, pro vylepšení míta, jakéhokoliv, nejen toho, kde bydlíte, pak se o všech změnách  musí jednat s  vámi, změny k lepšímu musí být zachováv ány, a nikoliv poškozovány.  Pokud jste tedy do n ájemního bytu pořídil kotel, a ještě si plytíte v nájmu oprav, pak si majitel buď kotel nechá a doplatí vám ho jako nový, nebo si ho nenechýá - a opět vám ho  doplatí jako nový, protože vy jste do toho vrazil púeníze dvakrát, jednouv nájmu a jednou v ceně kotel. 

Mnozí se ale doškali  destrukce těchto práv ještě před deregulacínájemného.  "Tak mám  veškerý nábytek na ulici a je vyměněný zámek, popsla mi moje svatební svědkyně, paní Neumannová okolnosti svého vyhození z bytu na dlažbu v roce 1996. Tady ty vily brzy po restituci skoupili vesměs  bývalí komunističtí prokurátoři" -a ona to musela vědět přesně, protože byla soudní tlumočnicí.  Prokurátorka dokázala, že byt ve vile obývaný paní Neumanovou nebyl kolaudován, a  to stačilo k vyhození. Co na tom, že na byt měla dekret a že se prokázalo pouze to, že dokumenty o kolaudaci nejsou, kde by měly být. Jenže právě zvykové právo mělo soudce zdržet takového jednání. Byli to však bohužel právě mnoozí soudci, a práívníci, kdo se dopouštěli  prudké degenerace právního řádu, až ho zničili do mrtě  a to tak, že již není možné ani práív vydržení u opuštěných a neopečovávaných budov. Ve Španělsku to však takto funguje odnes, jak jsem popsala v blogu http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/petr-bergmann-o-squattingu. 

Ale ještě na začátku devadesátých let soudkyně tetě přiřkla  zahrýádku v kolonii po jejím otci, kterého, ač rozvedeného, jako jediná z rodiny navštěvovala a vozila mu vyprat prádlo.  Problém byl, že on tu zahrádku neměl přihlášenou. Ale prokazatelně daný pozemek zušlechtil. A to bylo rozhodující, ačkoliv doklady o nabytí se nedochovaly. Teta sehnala svědky, kteří potvrdili, že videli dědečka bydlet a okopávat na daném pozemku, aby nedošlo k  omylu, že by se teta nabourala do pozemku opuštěného, nebo patřícího někomu jinému. 

A protože bychom rádi měli právo dobré, budeme muset napnout všechny síly a znovu vytvořit judikáty, které by obnovily původní schopnosti právního systému. Jak na to vám všask neporadím. Ale odhauji, že zbytky tohoto práva se objevují v novém OZ okolo pravidel pro cesty, jejich užívání a vlastnictví. 

 Z občanského pohledu a z pohledu občanského práva, jsou práva nemajetková dokone ještě důležitější, než práva majetková, máte kupříkladu právo na to, aby s vámi nejednal majitel domu jako s prašivým psem a to i když neplatíte nájem a "pouze" uržujete jeho nemovitost pře zkázou. . Proto vidím velkou vadu na novém Občanském zákoníku - nezná jednání podle a  proti dobrým mravům. Další argumednty můžedte hledat v článích Arnošta Nováka na A2: http://www.advojka.cz/autori/arnost-novak a na A2larmu: http://a2larm.cz/author/arnost-novak/

Klinika  s snažení Arnošta nováka jsou především nejlepší obranou proti velmi  ošklivému nebezpečí -gentrifikaci našich měst https://cs.wikipedia.org/wiki/Gentrifikace - totiž, že už  v nich nebude k žití, protože v nich nebuzde nic, co by nebylo jen za peníze a sice za stále delší peníze. Ani tu lavičku skoro nikde nepostaví a kdybyste ji chtěli postavit někde vy sami, skoro nikdy vás nenechají to udělat..  Stačí se podívat, jak nabitý program Klinika má a  kolik lidí se na jejím programu spolupodílí -a  nedělají to jen pro sebe. http://www.rozhlas.cz/radiowave/distrikt/_zprava/gentrifikace-je-negativni-proces-prestoze-na-zacatku-vypada-dobre-castem-prahy-realne-hrozi--1640725 a https://mestonaprodej.wordpress.com/2009/12/30/gentrifikace-kreativni-destrukce-kreativity/ Významným gentrifikačním faktorem je i EET. Nejde jen o levné nálevny většinou na vesnicích a stánky s občerstvenm. suvenýry a lístky na zřícveninách bez signálu, jež  nejsou určeny k tvorbě zisku, ale k opravám zříceniny, , ale také ten pán, co na tržišti prodával třešně z vlastní produkce jako když bičem mrská, si kvůliu ztrojnásob ení času na jednoho zákazníka bude muset najmout ještě dva prodavače, ještě dva stánky, ještě dvě váhy a ještě dvě buzerkasy a třešně výrazně podraží. Dost dobře nemůže nechat úrodu shnít. A jak budou postupovat v té lesní osvěžovně bez obsluhy, kde platí každý sám do kasičky dobrovolně?  To už pak lidem zbývá jen tahle zbraň: http://www.offgridquest.com/education/weapon-of-mass-instruction-artist-create

Tento článek byl psán zejména kvůli obyvatelům bytů OKD v Ostravě a bytů ČEZ v Písnici v Praze, kdy oběma skupinám bylo slíbeno, že jim budou byty prodány, slib nedodržen a byty prodány všechny někomu úplně jinému, který je buď nenabízí nebo nabízí za úplně jiné ceny, než bylo původně dohodnuto. Bylo-li kde formulováno, že byty nájemníkům prodány budou a nebyly, je to žalovatelné, dokonce i bez tohoto slibu je to žalovatelné, protože nájemnící, kteří mnozí do těchto bytů investovali a jisté právo si také vydrželi, měli přednostní právo na koupi. 

Tibor Moravcik: SUKROMNE VLASTNICTVO NIE JE LUDSKE PRAVO - pozn. ústavní nález pouze říká, že nikdo nesmí být zbaven práva vlastnit majetek. Tedy ne určitý aa konkrétní majetek ale obecně právo vlastnit majetek - aby nedocházelo k splácení dluhů a oddlužení takovým způsobem, že člověku bude odňato úplně vše. . 

*****

Vzkaz zesnulého spolutvůrce české Ústavy - Vojtěcha Cepla: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/10160488386-vzkaz/208452801410012-vzkaz-vojtecha-cepla/

Končí  Klinika? http://a2larm.cz/2017/01/blizi-se-definitivni-konec-kliniky/

Proč je tak důleži= bydlení a á ochrana nájemníků a dobré mravy: https://www.youtube.com/watch?v=KkL_dktJ6V8 

8.2. 2017 pčipRAVIT OBYT ZA TŘETINU CENY KVŮLI DLUHŮM, KVŮLI LICHVĚ, JE PROTI DOBRÝM MRAVŮM, DŮLEŽITÝ JUDIKÁT ÚS: http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1097181328-udalosti/217411000100208?x=54&y=15&index%5B%5D=521889

2.3.2017 - O tom, jak to bylo s regulací nájmů u nás od První republiky, píše Stanislav Křeček: https://www.facebook.com/notes/stanislav-křeček/kapitalisté-a-nájemci/10154102477916148

"Kapitalisté a nájemci

Regulaci nájmů znala už 1. republika....

Složenka, na které bude uvedena částka, kterou, podle rozhodnutí štrasburského soudu, by měla zaplatit Česká republika jako odškodnění majitelům domů, by měla být, podle názoru Petra Kamberského ( „Ať platí kapitalista“ Lidové noviny z 15.2) doručena „na tři adresy: Klausovi, Rychetskému a Křečkovi“. Neboť, podle autora, právě tito tři zavinili, že „platíme za politický šlendrián“. Zajímavý názor, žel nikterak ojedinělý…
Než se jej pokusíme vyvrátit podívejme se, jak to vypadalo v době, kdy tady vládli jiní kapitalisté: dne 13. ledna 1932, vyslovuje Nejvyšší soud tehdejší Československé republiky, publikovaný v R I 17/32, tento právní názor: Ustálil se názor založený na hospodářských a statistických zkušenostech, že nájemné jest z hospodářského hlediska tísnivé, musel-li by nájemník na ně vynaložit pětinu (20%) rodinného rozpočtu, neboť tím se porušuje rovnováha v uspokojování ostatních nutných životních potřeb, a to nejen hmotných, ale i sociálních a kulturních.“
 
A v jiném rozsudku (R I 545/30) již dříve tento soud vyslovil: „...je-li nájemní byt v cizím domě, musí být nájemné nejvýše tak vysoké, aby je nájemník mohl platit vzhledem ke svým důchodům bez újmy uspokojování ostatních nutných potřeb (a to i kulturních) podle svého společenského postavení.“ Zdá se vám to jako z jiného světa? Asi není kapitalismus jako kapitalismus…
Je to totiž všechno jinak. Regulace nájemného, kdy výše nájemného byla stanovena zákonem přesnou částkou, nebo alespoň procentem o které je možné nájemné zvyšovat, trvala v této republice plných 95 let ! Od vydání nařízení ministerstev sociálních věcí a spravedlnosti z 17. 12.1918 o nájemném ( č. 83/18 Sb.) až do 1.1. 2014 kdy začal platit zák. č. 89/2012 Sb. (nový občanský zákoník), vždy ( s jedinou výjimkou ! ) o výši nájemného rozhodoval právní přepis a nikoliv majitel domu. Nyní onen „štrasburský soud“ sice přiznal odškodnění majitelům domů, avšak jen za léta 2002 až 2006. Copak se to stalo mezi těmito léty, že právě za tuto dobu, a nikoliv za léta předcházející a následující, se ve Štrasburku rozhodli k tak podivnému kroku?
Odpověď je jednoduchá, ale málokdo jí bude chtít slyšet. V této době totiž nastala ona vyjímka o které píši shora: v té době neexistoval žádný právní předpis, podle kterého by bylo možné nájemné stanovit natož zvyšovat! A proč takový předpis neexistoval? Protože ho zrušil tehdejší Ústavní soud ! Svým nálezem č. 231/2000 totiž tento soud zrušil ku dni 31.12 2001 vyhlášku č. 176/93 Sb. podle které se nájemné každoročně pravidelně zvyšovalo a věc byla napravena až zákonem č. 107/2016 Sb., který nově upravil zvyšování nájemného od 1.1. 2007. V oněch letech totiž stále platilo ustanovení občanského zákoníku ( § 696 obč. zák) o tom, že nájemné je možné zvyšovat jen podle zvláštního právního předpisu, ale právě tento právní předpis byl zrušen a jiný neexistoval. To byl vskutku nepřijatelný stav, ale nezavinil jej ani Klaus, ani Rychetský (neměli s rozhodováním ÚS nic společného) a vůbec ne autor tohoto článku. A proč si dovoluji označit štrasburské rozhodnutí jako podivné? Tento soud stanovil, že pronajímatelé mají nárok na nájemné obvyklé a tržní. Ale jaké jiné než regulované nájemné bylo tehdy obvyklé a jaké nájemné bylo tržní, když žádný trh zde neexistoval ?
Nebýt problematického rozhodnutí Ústavního soudu v r. 2000 o žádném odškodnění by se dnes nejednalo. Vím, že věc je složitější a rozhodně ji nechci nemístně zjednodušovat. Nic méně, pro srovnání s rozsudky Nejvyššího soudu Československé republiky citovanými shora, bych zde rád odcitoval rozsudek Nejvyššího soudu (téže ?) České republiky z dnešních časů: V rozsudku ze dne 7. 7. 2006, ve věci 26 Cdo 32/2006, tento soud vyslovil: „Z žádného právního předpisu nevyplývá, že by výše nájemného měla odpovídat sociální situaci nájemce.“ Ptáme-li se po příčinách „blbých nálad“ a pocitu rozvratu společnosti, není jedna z možných příčin také zde ?

otištěno 1.2 v Lidových novinách"

*****

k obrázku s citátem pana Wericha: ""Udělali jsme jedno představení pro svou vlastní srandu. Bez programu a teorie. Všechno nám bylo k smíchu a zpívali jsme: - To se přece vyplácí - dělat si ze všeho legraci. - My jsme divadlo nikdy dělat nechtěli," vypravoval po letech Werich, "protože jsme ho považovali za mrtvý útvar. Věřili jsme filmu, studovali práva a udělali jeden večírek pro srandu, který byl Voskovec dlužen klubu svých bývalých spolužáků. A večírek jsme pak opakovali dvěstěpadesátkrát a bylo z nás divadlo." Zrodila se Vest Pocket Revue, poprvé uváděná 19. 4. 1927."

9.4.2017: Skvělý projev historičky umění prof. Mileny Bartlové na nedělní demonstraci na podporu Kliniky:

"Nejsem anarchistka a věřím, že stát a jeho zákony jsou potřebné, protože to jsou nástroje k tomu, aby stále složitější a početnější společnosti jakž takž dobře fungovaly. Stát a zákony ale nemají smysl a cíl samy v sobě. Jsou legitimní jenom tehdy, pokud se používají dobře. To znamená neprosazovat zákony mechanicky a nepředvádět policejní moc. Ale tam, kde je to třeba, někdy nechat věci být, a prostě nekonat.
Takové místo je Klinika, prostor svobody na okraji systému. Je dobře známo, že právě na okrajích systému, mimo jeho dohled, nejčastěji vznikaly živé a hlavně nové hodnoty a myšlenky, utvářely se tam postoje, které zprvu vypadají odvážně a radikálně, ale mohou se rozšířit a ovlivnit budoucnost.
Jsme postaveni před dosud nebývalou výzvu, obstát v klimatické změně a jejích společenských důsledcích. K tomu potřebujeme mobilizovat všechny síly schopné zásadní změny myšlení a jednání, nalezení nového způsobu života, který už nebude založen na individualismu, konzumu a vykořisťování. Jsou potřeba síly žen, marginalizovaných lidí, síly těch, kdo museli odejít ze své země. Potřebujeme vědomě pěstovat místa skutečné, svobodné inovace a kreativity – nebo jim aspoň nebránit. V Praze je takovým místem Klinika. Stačí ji nechat žít, a neničit ji pouze proto, že je mimo dosah státu a bohatých, že žije mimo ideologii mašiny kapitalistického zisku a konzumu.
Pokud se náš stát bojí Kliniky, je to proto, že se bojí ponechat jediné místečko bez dohledu a kontroly. Prozrazuje tak jen nedostatek sebevědomí. Pokud by Klinika mohla ohrozit fungování systému, pak je to porouchaný systém, který nevěří sám sobě.
Proto není beznadějné a má smysl snažit se prosadit pro Kliniku možnost svobodné existence. Vystrašený protivník může být krutý, ale je slabý.
Klinika musí žít!"

 Demonstrace Jiný svět je možný: https://www.youtube.com/watch?v=hrVFIVwiMKE

 

*****

Již  v  roce 1996 vlastnily na Vinohradech iv Praze italské firmy přes 400 domů,  a vyznačovaly se naprosto  třeskutými a  neférovými manýry,  jakými  zacházely se svými nájemníky.  Šlo o to, tyto dostat  z bytů s regulovaným  nájemným  bez náhrady, v době,  kdy se ještě platilo  odstupné  nebo  pořizoval  náhradní  pronájem. I  stalo se, že si jedna italská  firma  nechala od svých nájemníků podepsat  souhlas  s  rekonstrukcí domu,  jehož dokumentace byla příliš rozsáhlá a  složitá,  než aby se  s  ní mohli nájemníci dobře  vypořádat, I stalo se, že jedna  z nich po návratu z  nemocnice  zjistila, že  nebydlí,  protože její byt  zanikl. Zaniklo  celé patro,  byt se  sloučil s  tím pod ním v  mezonet. Suďte se pak o předmět sporu, který již právně neexistuje, Paní byla nahraná. Soud ji v  tom nechal.

 

*****

Ivan Přikryl: "Kdy si média uvědomí že všechny evropské země tlačí ceny bytů alternativní nabídkou nonprofitního sektoru? Rakousko 26%, Brtánie 20%, Francie dokonce 35% z celkového počtu bytů jsou za ekonomický pronájem. Nelze regulovat nájemné v privátním sektoru ale lze stavět byty speciálními korporacemi za ekonomické nájemné. Ale pro naše nevědomé politiky to není zajímavé téma. Válka levné práci prázdné heslo. Levné bydlení pro mlsdé a seniory to jistě téma je. Ale jen pro lidi, politici a média na to kašlou, nerozumí tomu."

Malý exkurz do bytových restitucí, privatizací, deregulací: http://denikreferendum.cz/clanek/26609-restituce-privatizace-deregulace-a-politika-bydleni-je-v-troskach

a Michal Janda se vyjadřuje k exekutorům bílícím byty pronajímatelů z titulu exekuce na jejich nájemníka: " Trvalý pobyt je hlášený na číslo popisné nebo evidenční nikoli na bytovou jednotku. Tudíš Exekutor nemá právo vykonat exekuci na nemovitých i movitých věcech majitele příslušné jednotky, protože povinnou součástí nájemní smlouvy je seznam vybavení předmětu pronájmu ve kterém se vymezuje co komu patří. Achjo zase se řeší něco co není třeba řešit a jediný na čem to stojí je lajdáctví jedinců kteří při podpisu smlouvy nedodrží všechny náležitosti a proto stát potrestá opět plošně všechny...No a pak další věc: c Exekutor musí mít prokazatelné, že tam osoba bydlí"

Dniela Kadlecová:"Náš dům koupila v 97 roce Pražská správa nemovitostí za 5,6 mil. 20 bytových jednotek, 3 nebytové jednotky, 3 garáže a 1 parkovací místo na dvoře...vydělali cca 20 mil.rozprodejem jednotlivých jednotek...i to parkovací místo prodali za 100tis., aby ho následně dům odkoupil zpět za více než 200tis. PSN vznikla z krachlé banky Skala...majitel z Německa...býv.emigrant..."

Něco z historie: Petra Fleischmanová: "S justiční mafií jsem se poprvé setkala v r.1991 při uplatnění restitučních zákonů. Zákon byl schválen pro všechny okradené vlastníky komunistickým režimem, ale státní mafiáni se domnívali, že je to účelový zákon jenom pro dva elitní restituenty - Lucernu a Orlík. Ostatní restituenti byli šmahem absurdně trestně stíhaní "za původ". Policejní gangsteři už v r .1991 uplatňovali úplně bezdůvodně metodu "PYTLOVÁNÍ" u nebohých justičních obětí. A úchylové v černých županech si honili péro vzrušením, jak budou ubohé restituenty okrádat. A taky se kradlo. Kradlo se ve velkém. V našem případě zloději vyrabovali na cihlu oba dva pražské hotely Alcron a Flora. Restituenty chtěli zabásnout za to, že se ke svým majetkům, vlastněným před Únorem 1948 vůbec přihlásili. Média mlčela, estébáci vesele kradli, pracovníci policie a justice se už tehdy stali NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ ORGANIZOVANÉHO ZLOČINU. Pak věc po třech letech uzavřel Ústavní soud a tetičky, zděšené poměry v rodné zemi, vše prodaly, vzaly nohy na ramena a rychle zdrhly zpět do normálních právních zemí. Měla jsem zdrhnout taky. Chybička se vloudila."

14.2.2019 Italská mafie obchoduje s pražskými bt ve velkém: https://domaci.ihned.cz/c1-66074910-italska-mafie-obchoduje-ve-velkem-s-prazskymi-byty-pere-skrz-ne-penize-tvrdi-italsti-detektivove?fbclid=IwAR0clDCJIl7bJzNtFtCcjw_D7ZWCtxb5TR42YFBTnSmHlrKEbVqzAlyrLa4

17.2.2020 Ivan Přikryl namítá, že znovu zavést regulaci nájemného není možné: "A tak se hrozím, když naši politici hovoří o obnovení regulace nájemného. Jejich vize jsou zcela nereálné, nesprávné. Potvrzuje to i řada dnes již historických nálezů Ústavního soudu,. Již jsem psal, že MMR a NF v minulosti vedly dlouhodobé spory o kompetence a výsledkem byla „nicota“, k dohodě nad způsobem řešení nájemného nedošlo, až se ČR dostala do kolizní situace poté, co v Polsku v analogickém případě regulace nájemného zasáhl v kauze Huttmen-Czapská Evropský soud pro lidská práva a nečinností exekutivy hrozilo ČR stejné odsouzení, šlo o miliardové náhrady, když i Ústavní soud k tomu sdělil, že „sociální břemeno státu nelze přenášet na pronajímatele či privátní vlastníky“. Částečné řešení přinesl až zákon 107/2006 Sb., o jednostranném zvyšování nájemného. Z toho ale ve sněmovně vypadla „sociální pojistka“, že pokud místně obvyklé nájemné bude činit více než stanovené procento čistých rodinných příjmů, má nájemce právo žádat za stanovených podmínek zvláštní dávku. Následné vlády pak přinesly úplnou deregulaci nájemného, ovšem s nejasným určením „výše nájemného v místě obvyklého.  Neziskové bydlení – ani slovo. Vše aktuálně potvrdil nález III. ÚS 2549/17 ze dne 27. 2. 2018 „K náhradě za nucené omezení vlastnického práva (regulované nájemné).“

Návrh na regulaci nájemného je tedy v rozporu s ústavní listinou práv a svobod. Určitá řešení jistě možná jsou, nikoliv však tak, jak jsou naznačena.http://vasevec.parlamentnilisty.cz/domaci-politika/rizika-omylu-v-bytove-politice-fenomen-regulace-najemneho

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.