Zavede Čína v roce 2020 systém sociálních kreditů C.H.Douglase?

obrazek
16.12.2017 21:28
Média jsou plná čínského plánu zavést sociální kredit (myšleny jsou však "sociální" kreditY), avšak po informační stránce se šíří zjevně jen zmatek a bouře, kdy dotyční buď nevědí, co si mají myslet, nebo je jim naopak jasné, proč musí popírat přínosnost. Financial Times až dosud "vědí" jen toto: "Tato iniciativa byla součástí úsilí podporovaného vládou o umožnení úvěrů stovkám milionů Číňanů, kteří chtějí mít přístup k půjčkám pro malé podniky nebo spotřebitelským úvěrům, ale nemají žádnou záruku ani finanční historii." Připravme se ještě na nepěknou mediální vichřici, řekla bych. My jsme si na těchto stránkách vysvětlovali, co to je sociální kredit, jak si ho představoval Clifford Hugh Douglas, jeho vynálezce, a publikovala jsem pohádku Ostrov ztroskotanců Luise Evena, kde je vše polopaticky vysvětleno. Linky zde uvedu znovu. Na obrázku jsou vlevo popularizátor L.Even a vpravo tvůrce C.H.Douglas. Jde o nástroj v podstatě tak dobrý jako základní nepodmíněný příjem, ne-li mnohem lepší! Ale výrazy jako úvěr nebo půjčka by nebyly v případě fyzických osob a Douglasova sociálního kreditu zcela správná slova - spíše může jít o rentu z emise! Resp. o revidovanou komunistickou myšlenku: "každému dle toho, co může - a chce - společnosti přinést!" Ale o tom více zde:

http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/ostrov-ztroskotancu a navazující blog: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/louis-even-od-paraboly-k-realite

(Ty citované Financial Times jsou zde:  https://www.ft.com/content/f772a9ce-60c4-11e7-91a7-502f7ee26895 )

Ze západních médií byla nejneutrálnější zpráva, kterou jsem nalezla, ta od Forbesu, jež píše o tom, že smůlu budou mít zjevně dlužníci - chápu jasně, že čínská centrální banka si nepřeje, aby jí vyemitované kredity přecházely rovnou komečním bankám,  což by působilo nemalé problémy. I když samozřejmě, jednou by dluhy zaplaceny byly a pak jsou komerční banky - vlastně - nepotřebné, přehodí se  potřebnost - dříve potřebovala Čína komerční banky kvůli dynamce procersů, jež nemhlo komunistické plánování zvládnout, nyní ony budou potřebovat Čínu, pakliže se budou vůbec chtít obchodně uplatnit!   Není ale patrně žádoucí, aby si někdo jen půjčoval u bank a těm pak přeléval sociální kredity. Ale o tom se ve Forbesu nepíše: zde je ten článek:   https://www.forbes.com/sites/sarahsu/2017/10/12/debtors-exposed-in-china-as-social-credit-system-unfolds/#3d9447a645c5 Jdeo to, že po uskutečnění bude suverénem lid, kterému se zodpopvídá centrální banka z toho titulu, že on je vlastníkem svých peněz. Už žádné peníze emitované ze vzduchu komerčními bankami, které na nich parazitují!

Z pozadí poodhalil pouze toto: "Osm technologických firem, včetně Tencent a Alibaba Ant Financial, bylo původně vybráno centrální bankou v roce 2015 k pilotování vlastních systémů hodnocení kreditů založených na výdajovém chování a účasti sociálních médií. Tento proces byl letos v létě pozastaven, jelikož plány na povolení těchto firem na zavedení nových systémů byly předloženy kvůli možným střetům zájmů. Důvodem je to, že vybrané technické firmy také provádějí vlastní e-commerce podnikání a byly relativně ochotné sdílet data s jinými platformami." Ano, Čína by měla ráda vlastní nástroj, nikoliv centrálu zahraničních komerčních bank, což lze pochopit. 

A toto vydali v Čechách: https://babylonrevue.cz/diktatura-velkych-dat-cinsky-socialni-kreditni-system/ očividně se to inspirovalo populární televizní sérií Black Mirror. Ano, jde o skandalizaci. Realističtější obraz čínské digitalizace než presstituti nabízí Zynek Fiala: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/komentare/zbynek-fiala-cinska-digitalizace-zdola

Nemyslím si, že by si veřejné pobouření z toho, co si to Čína  dovoluje, do roku 2020 vynutilo  pečlivé zjiáštění pravdy, spíše pomluvy ještě přibydou. K naší velké chybě. Přehlédli jsme, že Čína má  na rozdíl od nás monetární suverenitu - že totiž adoptovala lincolnovský koncept peněz (peníze v majetku národa a používané ku prospěchu a   podle potřeb země)   a nepotřebuje emitovat peníze státním dluhem, stejně dobře našincům ujde, o co v případě socíálního kreditu jde. 

Nepoměrně důvěryhodnější Wikipedické heslo uvádí: https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Credit_System

"Podle celkového plánu plánování sociálního kreditu (2014-2020) vydaného Státní radou se systém sociálních kreditů zaměří na čtyři oblasti: "poctivost ve vládních záležitostech" (政务 诚信), "obchodní integrita "(商务 诚信)," společenská integrita "(社会 诚信) a" soudní důvěryhodnost "(司法 公 信). [10] Dosavadní mediální pokrytí se zaměřuje především na hodnocení jednotlivých občanů (které spadá pod "společenskou integritu")." Co dodat- Číňani o těchtio pojmech zajisté nějakou konzistentní představu mají a hodlají uplatňovat, ale kdo se u nás vyzná v sypaném čaji? Dávají smysl především proto, že sociální kredit je systém, jenž se týká i obchodních společností, právnických osob!  I když, něco mne napadá - mám také čínské příbuzné! Jestli se s nimi domluvím, tak dám vědět sem do tohoto blogu! 

Wikipedické heslo dále pokračuje: "Hlavní obrysy, které se často uvádí ve západních zpravodajských zprávách o "Oznámení Státní rady o vydání plánovacího plánu pro výstavbu systému sociálních kreditů (2014-2020)", vydala čínská státní rada dne 14. června 2014. [ 10] [14] a sice Rogierem Creemersem, postdoktorským učitelem na Programu pro srovnávací mediální právo a politiku na Oxfordské univerzitě [15], ten vydlal překlad dokumentu [10].

Cílem iniciativy podle Planning Outline je "zvyšování povědomí o bezúhonnosti a úrovni důvěryhodnosti ve společnosti." [14] Systém sociálních kreditů je představován jako důležitý prostředek k dokonalosti "socialistické tržní ekonomiky" (完善 社会主义 市场 经济 体制), jakož i posílení a inovace správy společnosti (加强 和 创新 社会 治理). [14] To naznačuje, že čínská vláda to považuje za důležitý prostředek k regulaci ekonomiky a jako nástroj řízení, který řídí chování občanů.

Systém sociálních kreditů mimo jiné má poskytnout odpověď na problém nedostatku důvěry na čínském trhu. Zástupci argumentují, že pomohou odstranit problémy, jako jsou otázky bezpečnosti potravin, podvádění a padělané zboží. [16]

Systém sociálních kreditů bude omezen na pevninskou Čínu, a proto se nevztahuje na Hongkong a Macao. Nicméně v současné době plány nerozlišují mezi čínskými společnostmi a zahraničními společnostmi působícími na čínském trhu, což zvyšuje možnost, že zahraniční podniky působící v Číně budou také podrobeny systému [9]."

 A wikipedické heslo dále pokračuje vysvětlením rozdílu sociálních kreditů v soukromé a obchodní sféře, rozdílu u fyzických a právnických osob: 

"Sociální úvěr pro firmy: Pro podniky je systém sociálních kreditů určen jako mechanismus regulace trhu. Cílem je vytvořit samo-vynucovací regulační režim podněcovaný velkými daty, ve kterých podniky vykonávají "sebekontrolu" (企业 自我 约束). Základní myšlenka spočívá v tom, že s funkčním úvěrovým systémem budou společnosti dodržovat vládní zásady a předpisy, aby nedošlo ke snížení jejich skóre [9]. V současné době se očekává, že společnosti s dobrými kreditními skóre získají výhody, jako jsou dobré úvěrové podmínky, nižší daňové sazby a další investiční příležitosti. Společnosti se špatnými úvěrovými výsledky budou potenciálně čelit nepříznivým podmínkám pro nové úvěry, vyšším daňovým sazbám, investičním omezením a nižším šancím účastnit se projektů financovaných z veřejných prostředků [9]. Vládní plány také předpokládají sledování aktivit podniku v reálném čase. V takovém případě by přestupky ze strany podniku mohly vést ke snížení skóre téměř okamžitě. Nicméně, zda se to skutečně stane, závisí na budoucí implementaci systému, stejně jako na dostupnosti technologií potřebných pro tento druh monitorování [9].

Zapojení soukromých firem: Od března 2017 je na čínském trhu aktivní 137 obchodních společností poskytujících úvěrové zprávy. [9] V rámci rozvoje systému sociálních kreditů sledovala čínská vláda vývoj čínských ratingových systémů třetích stran. [5] V roce 2015 vybrala Čínská lidová banka osm společností, aby vyvinuli pilotní projekty, aby získali kreditní skóre pro občany, včetně Ali Financial Services, které provozuje Sesame Credit. [17] [18] Čínská vláda se však v roce 2017 rozhodla neudělit nové licence, přičemž uvedla obavy ohledně střetu zájmů a neochotu sdílet data s konkurenčními platformami. [17]

Soukromé společnosti rovněž uzavřely smlouvy s provinčními vládami o vytvoření základní infrastruktury pro systém sociálních kreditů na úrovni provincie [19]."

Wikipedie o C.H.Douglasovi a jeho sociálním kreditu: https://en.wikipedia.org/wiki/C._H._Douglas toho o jeho skutečné koncepci sociálního kreditu uvádí tak málo, jako nic.  Pohádka Luise Evena má větší vypovídající hodnotu - i s návazujícím blogem  Něco dalšího o Douglasově sociálním kreditu je zde: http://www.douglassocialcredit.com - když si rozkliknete některou otázku, dostanete se na celou publikaci od Francese Hutchinsona.

*****

Jistěže v osobním životě se mohou  hodnotící kritéria pro udělování sociálních kreditů stát opravdovou noční můrou každého, ale jsem si více méně jistá, že plné spektrum se uplatňuje jen na firmy, protože posuzovat podle plného spektra jednotlivé mravenečky, je v zásadě nesmyslné, a také špatně proveditelné, nebo neproveditelné bez nespravedlivých chyb a omylů. Nemyslím si, že by byli čínští komunisté až tak blbí! Spíš si myslím, že dobře vědí, proč nešíří detaily o svém projektu směrem na západ.  Revize po nalezení originální stránky sociálního kreditu: k červnu 2017 byl celý projekt pojat jen jako úvěry - ale i tak může alespoň pomoci ukončit vládu komerčních bank nad našimi osudy,  umožnit širokým vrstvám přístup k penězům a zároveň zabránit vzniku spekulativních bublin! Ovšem zmínka o vládních projektech hodnocení chování a mínění je strašná a opravdu je schopná vyvolat nejvyšší poplach, je ovšem v kontrastu s větou:" Stát bude muset být obzvlášť opatrný, aby zajistil čestnost a ctnost svých systémů, pokud se mají ukázat jako užitečné." Takže lze více méně předpokládat, že ony čtyři integrální součásti posuzování budou sestávat z databáze dlužníků, včasnosti plateb základních účtů, trestního rejstříku a záznamu o podnikatelských přestupcích. Vcelku nic nového a  také jediné, co lze opravdu vyhodnocovat. 

*****

Nalezla jsem originální stránku čínského sociálního kreditu: https://china-social-credit.com - ale není snadné to prozkoumat, nejkratší sumace projektu je zde: http://lcbackerblog.blogspot.cz/2017/06/the-problem-of-transparency.html 

Překladač Google: 

Neděle 11. června 2017

Čínská iniciativa sociálních úvěrů v globálním kontextu: Úvod a problém transparentnosti

Před lety, kdy jen málo ("správných") lidí pozorovalo tento vývoj, zaznamenal jsem zvláštní vývoj v povaze forem správy a jejích cílů.

Dohled se změnil z incidentu řízení na základě vlastní správy. Jedná se jak o vládu (aparát), tak o vládnutí (jeho vlastní koncepce a spoluúčasti, vězeň se stává vlastním správcem). V tomto smyslu se dohled stane novým regulačním mechanismem. A zákon se stává jeho služebníkem. A stát, ať již jako tradičně koncipovaný vrchol politického řádu, nebo jako úložiště velkých agregací moci v rámci mezinárodního státního systému, nyní slouží jako (ne však) souvislost pro regulační moc techniky. V tomto smyslu můžeme hovořit o "smrti" "státu" nebo o "vzestupu" nadnárodního politického systému nebo o "smrti" veřejného / soukromého rozdělení nebo dokonce o výstavbě neveřejné autopoietiky systémy. ("Globální panopticizmus: státy, korporace a efekty kontrolních režimů")

Tyto změny, myslel jsem si, měly potenciál podstatně změnit vztah státu k právu a charakteru a úloze práva v řízení států. Navíc se zdálo, že signalizují novou éru managementu, která by novou a nezmapovanou cestou splňovala autoritu veřejných a soukromých institucí.

 Ale kdo se o to staral! Tento fenomén nebyl zákonem; to byla hračka politické filozofie od sedmdesátých let; a zdálo se, že je nejcennější v rozsahu, v němž by se tato oblast mohla vyslovit "excentrická", než jakákoli hodnota, kterou započítala - za hmatatelnou odměnu pro účastníky akademických prestižních trhů. Lidé však tomu nyní věnují pozornost. Nyní se náhle (?) Zdá, že potenciál značných odměn, a to jak z peerových trhů, tak ze strany státu, značně vzrostl. Spoušť byla akce Číny, která se zdá, že vystoupila na pozici hlavní hnací síly v politické teorii a činnosti, když čínská státní rada zveřejnila své oznámení o vydání plánovacího programu pro výstavbu systému sociálních kreditů v roce 2014 (2014-2020). Tento projekt, který znamená sjednotit a integrovat systémy dohledu, sledování, transparentnosti a dodržování tradičního právně-správního předpisu konstrukce státních systémů, se jeví jako jedna z nejinovativnějších a nejzajímavějších snah tohoto desetiletí. A má každý zájem - samozřejmě pro své vlastní účely (objev, který je téměř stejně zajímavý jako analýza samotného Sociálního úvěru).

Počínaje tímto příspěvkem budu pracovat na problémech a postupech, které představují vznik teorie sociálních úvěrů - a to jak v Číně (jako domorodý a poměrně složitý soubor politik, pokrok v politické teorii a operační výzvy), a ve zbytku světa. Abychom porozuměli formování práva dnes (a soft law), musíme pochopit společenský kredit. Abychom porozuměli sociálnímu úvěru, musíme porozumět vyvíjejícím se strukturám vztahů, v právu a politice, vztahů mezi státy, jejich masami a institucemi, kterými působí.

 Trojúhelníkový vztah mezi vládou (veřejnými a soukromými institucionálními aktéry s řídící silou), hmotností obyvatelstva (který je jeho předmětem a nyní jeho základem) a "statistikami" (které definují a slouží k řízení hmoty populace) je podstatou problému transparentnosti ve 21. století. ("Transparentnost a podnikání v mezinárodním právu").

Tento příspěvek začíná souborem předběžných připomínek, které jsem přednesl reportérovi pro stránku 99, italské týdeník o otázkách kultury a ekonomiky.

 Index příspěvků.

1. Kdy jste se začali zaměřovat na sociální úvěr v Číně (a proč)

 Začala jsem se zajímat o Sociální úvěr od doby jeho oznámení před několika lety. Ale to bylo jen zajímavé jako koncepční záležitost a pro rozsah jejích ambicí. Začal jsem se zaměřit na čínský sociální úvěr před rokem, protože sociální úvěr se rozhodně pohyboval od konceptu až po operaci.

 2. Studovali jste studijní případ Honest Shanghai? Můžete se k tomu vyjádřit?

 Nestačil jsem podrobně studium mechaniky a fungování aplikace Čestný Šanghaj, kromě toho, co lze číst on-line a související komentáře. Aplikace Shanghai Honest App je v některých ohledech dokonalejší aplikací druhu úvěrového ratingu, který podnik mnoho společností a agentur v západních státech. Přinejmenším pokud jde o firmy a obchodníky, aplikace Shanghai Honesty App se jeví jako druh s webovými stránkami, jako je Better Business Bureau a celou řadou on-line ratingových služeb, jako Angie's List ve Spojených státech. Rozdíl, samozřejmě, a ten, který vyvolával obočí mimo Čínu, spočívá v tom, že tato opatření probíhají spíše prostřednictvím dohledu nad státem a nikoliv soukromými poskytovateli s malým vládním dohledem. A druhý rozdíl spočívá v tom, že není jasné, zda existuje nějaký mechanismus, který by zajistil, že ratingy sami jsou upřímné a pravdivé. Při ratingu on-line ratingových agentur pro spotřebitele ratingové agentury USA: soukromé hodnocení nevládní organizace Consumer Reports konstatovalo: "Určitě může být vhodné zjistit, co si ostatní myslí o dovednostech údržbářů před tím, než ho najmete, aby se zotavil ve vaší kuchyni. jsou nezbytné k zajištění přesnosti a spolehlivosti, protože skóre mohou být manipulovány samotnými zájemci "(zde). A proto by se za to mělo zabývat obava vznesená profesorem humanitních věd Zhu Dakeem na univerzitě v Tongji v Šanghaji - že vláda samo o sobě se zdá být mimo rozsah ratingu. Je to zvláštní, protože oznámení Rady státu o vydání plánovacího plánu pro výstavbu systému sociálních kreditů (2014-2020) zcela jasně zahrnovalo vládu v rámci sociálního úvěru (část II (1 ) ¶¶3-4) .Je také nejasné, do jaké míry mohou informace o sociální bonitě jednotlivců ovlivňovat sociální a úřední vztahy. na Západě i zde. Opět je rozdíl mezi absencí státu od výstavby trhů s informacemi o osobní čestnosti a ctnosti.

 3. Na toto téma existuje více než 30 vládních projektů. Všechny jsou různé. Můžete nám vysvětlit, které jsou nejlepší a nejhorší (a proč)

 Ve skutečnosti existuje stále větší počet vládních projektů, jejichž konečným cílem je bezproblémově vytvořit těsnou síť informací o chování a mínění. Je příliš brzy na to, aby navrhl ten nejlepší desítku nejlepších a nejhorších. Je však důležité poznamenat, že v oznámení o státním zasedání v roce 2014 bylo zřejmé, že cílem sociálního úvěru je rozvíjet socialistické výrobní síly, které přesahují pouhý ekonomický vývoj směrem k velmi specifickým cílům. Má smysl, pokud se stát zavázal socialistické modernizaci a výstavbě socialistické společnosti, která zahrnuje všechny prvky sociální organizace, aby tyto projekty nakonec spojily většinu aktivit. Opět platí, že otázkou zůstává, že přechod od konceptualizace (kde je vše možné) až po operaci (kde limity lidské a technologické dokonalosti mohou zvrátit to nejlepší ze záměrů).

 4. Jak důležitá je čínská vláda v termínu do roku 2020

 Domnívám se, že jako většina těchto termínů je pro stát důležité, aby do konce roku 2020 zaznamenal podstatný pokrok směrem k dosažení cílů. Je nepravděpodobné, že dojde k zavedení plně formovaného a bezproblémového systému sociálního úvěru. Ale v některých oblastech očekáváme značný pokrok - zejména pokud jde o sociální úvěr na obchodní a obchodní operace. Vyzkoušejte také určité pokroky v sociální kontrole fa který je již dobře známý u západně sledujících jedinců, kteří nesouhlasí se soudními nebo vládními rozhodnutími (způsob, jakým jsou ve Spojených státech sledováni někteří pachatelé nebo registrované federální případy podpory dítěte).

5. Nejlepší a nejhorší scénář

 Nejlepší scénář by vytvořil systém, v němž budou k dispozici všechny užitečné informace všem členům společnosti, které vyvíjejí úsilí státu o zvýšení a obohacení sociálního a ekonomického života. Scénáře nejhorších případů jsou systémy založené na chybných nebo neúplných nebo neověřených datech, vadných algoritmech a chybných interpretacích nebo které jsou využívány místními vůdci pro osobní účely. V určitém okamžiku Čína, podobně jako ostatní společnosti, bude muset ve svém vlastním sociálním kontextu určit, do jaké míry mohou být osobní údaje volně rozesílány. Státní rada je citlivá na tyto otázky, přičemž na několika místech poznamenává potřebu být citlivá na tradiční hodnoty a očekávání, které se jinak sladí se základní politickou linií státu a jeho předvojové strany. Stát bude muset být obzvlášť opatrný, aby zajistil čestnost a ctnost svých systémů, pokud se mají ukázat jako užitečné. Za tím účelem budou vyvinuty mechanismy kritiky a sebekritiky uvnitř státu a strany, které se zaměřují na zcela odlišné operační kultury vytvořené systémy sociálních kreditů.

 6. Bude tento experiment ovlivňovat zbytek světa? Jak?

 Lepší otázkou je, jak zbytek světa již ovlivnil výstavbu čínského sociálního úvěru! Sociální úvěr magicky nezmizel z myslí vyšších členů čínského vedení. Dlouhá historie vývoje mnoha struktur, které tvoří čínský systém sociálních kreditů, který má své původy na Západě. Západ byl průkopníkem algoritmů založených na datu pro rozhodování, propagoval vývoj databází pro ratingy pro podniky, jednotlivce i státy. A tyto ratingy a žebříčky používaly pro formování chování lidí nebo podniků, které hodnotily. Itálie, podobně jako Spojené státy, je hluboce zakořeněna v komplexních hodnoceních univerzit - a že se jedná o žebříčky, které mají pro své služby značný vliv na trhy. Jeden by mohl pokračovat a jeden. Čínský sociální kredit, pokud bude nakonec úspěšný, jak se předpokládá, bude tyto impulzy přesunovat na zcela jinou úroveň. To je výzva pro čínský stát a nebezpečí, že by se to orgány mýlily. Je zřejmé, že zbytek světa sleduje pozornost sociálního úvěru. Kromě vyčerpání potenciálních slabých míst pro politické cíle, které by se dalo očekávat, státy bezpochyby rovněž pečlivě zkoumají, co by mohlo být užitečně transponováno do jejich vlastních sociálních a politických systémů. Kromě toho se samozřejmě mohou zajímat i soukromé organizace - od nevládních organizací až po podniky. Potenciál sociálního úvěru pro správu informací a možností jednotlivců, podniků a organizací je pravděpodobně příliš silný, než aby byli ignorováni. Kromě toho je příliš brzy na to, aby bylo možné říci více, že to není jenom spekulace.

 7. Chcete upozornit na nějaké další téma týkající se této záležitosti?

 Při zvažování sociálního úvěru je důležité pochopit jeho konstrukci v rámci hlavních principů čínského politického systému. Tyto zásady jsou do určité míry odlišné od těch, na kterých jsou založeny západní politické systémy. Přesto se oba systémy snaží disciplínu svých institucí a hledat soulad se základními koncepty "správného" a "špatného". Na Západě, který je dosažen převážně za hranicemi státu, ačkoli stát stále více prosazoval roli při jeho konstrukci a využití. A je úzce spojena s mechanismy odpovědnosti, které jsou důležitým prvkem západní politické organizace. Pro Čínu je stát pod vedením její přední komunistické strany jedinou institucí s nezbytnou autoritou k uskutečnění takového projektu. Není tedy překvapující, že stát vidí stát uprostřed čínského sociálního úvěru. To ale také ukládá čínskému státu a jeho předvojové straně významnou odpovědnost za to, aby tyto mechanismy byly plně v souladu se zásadami a základními liniemi jeho politického uspořádání.

Vložil Larry Catá Baker. 

Samotnou autorkou a vedoucí projektu je Dr. Flora Sapio.  Projekt se jmenuje iniciativa čínského sociálního kreditu v globálním kontextu.  Součástí projektu sociálního kreditu je soubor opatření pro dodržování otevřenosti komunistické strany, které se jí týkají a které se týkají sociálního kreditu, Je to velmi slušné. Lidé jsou přizváni do diskuze nad podmínkami, které se jich týkají, za účelem schopnosti zlepšovat a vládnout. A především xtrana nemůže dělat nic potají, nebo bez otevřené diskuze. Ke konci ledna vyzvala byly vyzvány všechny finanční ústavy v zemi k přijetí zpřísněných opatření  protirizikové regulace derivátového trhu. 

4.2.2017: Národní rozvojová a reformní komise vydala pět černých seznamů:

Porušení práv duševního vlastnictví v elektronickém obchodě

zapojení do smluvních sporů v oblasti elektronického obchodu

zapojení do víceúrovňového marketingu

prodej falešného zboží prostřednictvím elektronického obchodu

falešná reklama a falešné transakce v oblasti elektronického obchodování

O SOCIÁLNÍM KREDITU OD ČÍŇANŮ: 

čínské stránky vám velmi schopně přeloží Google Translator:http://www.gov.cn/zhengce/content/2014-06/27/content_8913.htm?fbclid=IwAR2zBfZ5wzbvTqgpaBUe46bxrk0dbDJM2icKzssDjEj-B6NJeDf3KtfJFzE doporučuji Google translator ve dvou oknech, nejprve z čínštiny zjednodušené, běžné, do angličtiny, potom z agnličtiny do češtiny, jen pokud nejde napřímo čínština-- čeština, a pak oba překlady podle kvality výsledku pospojovat a slepit. . 

 *****

Novoroční shrnutí čínských úspěchů za rok 2017: http://eurasia24.cz/aktualne/item/2700-kvantovy-pocitac-horlavy-led-likvidace-chudoby-uspechy-ciny-uz-nikdo-nemuze-zpochybnit

14.1.2018 Čína upozorňuje, že ačkoliv USA stále vystupují jako soudce v otázce lidských práv, nepřestávají ignorovat své vlatsní strašné problémy: http://www.mintpressnews.com/china-releases-human-rights-report-on-us/225721/

V Číně ale opravdu nesnášejí zahraniční novináře: https://archiv.ihned.cz/c1-66020980-reporter-a-veteran-cnn-tomas-etzler-se-po-26-letech-vratil-do-cech-uz-jsem-toho-videl-dost-rika Ono totiž v případě čínštiny nestačí textg překládat, musí se převádět. A k tomu je zapotřebí znát spoustu interkulturních fakt a souvztažností. A na to nesmíte do Číny jezdit jako turisté a na dobu určitou. Ale jestli jste agent imperialismu, nepomůže vám ani dlouhodobý pobyt, lidé to na vás poznají a nepřijmou vás. 

Hudbička: http://www.ceskatelevize.cz/porady/1181680990-na-moll/306292320210012-na-moll/

*****

 

 

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com přístup do všech blogů zde přes hypertextové tlačítko Kateřina Amiourová, poté na tlačítko blogy nebo http://vasevec.parlamentnilisty.cz/uzivatel/amiourful/blogy. K březnu 2020 je jich přes 800 - a vesměs neztratily nic na své aktualitě!!
Klíčová slova: Čína, sociální kredit

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.