Zbyněk Fiala: Drobil má triple – ropáka a dvě perly

29.4.2011 13:54
Ropák a ještě dvě vedoucí místa v soutěži o Zelenou perlu pro bývalého ministra životního prostředí Pavla Drobila (ODS), to je doklad absolutní převahy tohoto borce nad ostatními kandidáty v tvrdém boji o antiekologický čin a nesmyslný výrok roku. Zastínil i dlouhodobě favorizovaného Václava Klause (a to byl Drobil hendikepován lacinou propiskou, jak to žádá rozpočtově odpovědná koaliční smlouva).

Ropák a ještě dvě vedoucí místa v soutěži o Zelenou perlu pro bývalého ministra životního prostředí Pavla Drobila (ODS), to je doklad absolutní převahy tohoto borce nad ostatními kandidáty v tvrdém boji o antiekologický čin a nesmyslný výrok roku. Zastínil i dlouhodobě favorizovaného Václava Klause (a to byl Drobil hendikepován lacinou propiskou, jak to žádá rozpočtově odpovědná koaliční smlouva).

Nevídanou převahou 100 ze 114 hlasů poroty nezávislých odborníků získal cenu Ropák 2010 bývalý ministr životního prostředí Pavel Drobil. Jeho mimořádný formát vynikne o to výrazněji, když si uvědomíme, že byl ve funkci jen pár měsíců a přitom za tu dobu stihl nabídnout hned osm antiekologických činů vyrovnané hodnoty. Je však třeba připomenout, že úspěšná osobnost v čele obyčejně reprezentuje dělný kolektiv a celá Nečasova vláda svorně táhne za jeden antiekologický provaz.

I když nakonec Drobil musel z vlády kvůli Michálkovým nahrávkám o krádeži za bílého dne, úspěchy za ním zůstaly. Ropáka dostal i za ochotu dát ministru dopravy Vítu Bártovi na dálnice miliardy z Operačního programu životní prostředí. To jsou pak ony slavné miliardové úspory, které Bárta vykazuje ve svém rezortu.

V anketě Zelená perla 2010 Drobil obsadil dokonce dva nejvyšší stupně. Nejbližší výkon, který snese s Drobilem aspoň trochu srovnání, výkon jihočeského hejtmana Jiřího Zimoly (ČSSD), který byl v ropáckém žebříčku třetí a v soutěži o Zelenou perlu skončil čtvrtý.

Podrobně o výsledcích informuje tisková zpráva Hnutí Děti Země.

Celkem 100 členů nezávislé Komise ze 114 rozhodlo o vítězi 19. ročníku ankety „Ropák roku“ o antiekologický čin (osoba, která se prosazováním nějaké stavby či záměru, vydáním rozhodnutí či budováním stavby nejvíce zasloužila o poškození životního prostředí) a 16. ročníku ankety „Zelená perla roku“ o antiekologický výrok. Členy Komise jsou např. sociolog Jan Keller, filozof Erazim Kohák, písničkář Pepa Nos, teatrolog Vladimír Just atd.

Titul Ropák 2010 získal Mgr. Pavel Drobil, ministr životního prostředí a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS) – Česká republika (411 bodů)

za plán oslabit pravomoce a význam Ministerstva životního prostředí při ochraně přírody, krajiny, životního prostředí a přírodních zdrojů ve prospěch „silových“ ministerstvech (průmyslu, dopravy, zemědělství a místního rozvoje) tak, aby ekologická legislativa a aktivní účast veřejnosti při rozhodování nemohly efektivně ovlivňovat různé záměry,

za podporu vyloučení účasti veřejnosti ze stavebních řízení pro záměry mající vliv na přírodu a životní prostředí při novelizaci stavebního zákona, čímž dojde ke zrušení veřejné kontroly rozhodování úředníků a možnosti ovlivnit průběh výstavby záměru i jeho konečnou konkrétní podobu,

za pasivitu schválit novou vyhlášku o kácení mimolesních dřevin, která by omezila masivní kácení menších stromů, zejména ovocných nacházejících se i jako aleje podél silnic, bez povolení, bez uložení náhradní výsadby a bez účasti veřejnosti,

za plán přesunout miliardy korun z Operačního programu životní prostředí na některé části nových dálnic a silnic jako jsou ekodukty, protihluková opatření apod., ačkoliv jde o povinné eliminační a kompenzační opatření stavebníka, které by neměly být hrazeny z tohoto programu,

za úvahy porušit princip bezzásahovosti v I. zónách Národního parku Šumava při řešení kůrovcové kalamity,

za podporu výstavby nových spaloven v ČR v neprospěch sběru, třídění a recyklace odpadů, zejména biologicky rozložitelných, jejichž sběr není masivně zajištěn, a přestože je míra recyklace odpadů v ČR jen 20 %, takže bude nadále existovat tlak na těžbu surovin či kácení stromů, výrobu a dovoz přírodních zdrojů, přičemž celková bilance výroby energie pro tuto činnost je vyšší, než získaná pouhým spalováním,

za snahu snížit přísnost České inspekce životního prostředí při udělování pokut znečišťovatelům životního prostředí a poškozovatelům přírody a více využívat domluvy a jiných „nápravných“ opatření,

za návrh zařadit výrobu elektrické energie z jaderných elektráren mezi obnovitelné zdroje energie s odůvodněním, že jedině tak může ČR splnit podíl 20 % z těchto zdrojů do roku 2020, takže nemusí už činit jiná opatření na úsporu energie, zvyšování energetické účinnosti a využívání skutečných obnovitelných zdrojů energie, tj. větru, slunce, vody, tepla země a biomasy.

V anketě Ropák 2010 se na dalších dvou místech umístili:

2) MUDr. Michael Vít, Ph. D., hlavní hygienik ČR a náměstek ministra zdravotnictví – Česká republika (200 bodů)

3) Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje (ČSSD) – Jihočeský kraj (197 bodů)

4) Pavel Tykač, spolumajitel Czech Coal Group – Ústecký kraj (149 bodů)

5) Ing. Vladimír Tošovský, ministr průmyslu a obchodu – Česká republika (131 bodů)

6) Ing. arch. Milan Teigiser, autorizovaný inspektor 0071 – Jihomoravský kraj (100 bodů)

7) Ing. Petr Jeník, předseda představenstva firmy United Energy, a. s. – Ústecký kraj (69 bodů)

8) RNDr. Vladimír Vrána, vedoucí oddělení ochrany přírody na Odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Pardubického kraje – Pardubický kraj (57 bodů)

9) Mgr. Tomáš Drápela, generální ředitel Plzeňské teplárenské, a. s. – Plzeňský kraj (44 bodů)

10) Leona Alexová, pověřená zastupováním vedoucího stavebního úřadu v Mikulově – Jihomoravský kraj (43 bodů)

11) Miroslav Novák, náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje (ČSSD) – Moravskoslezský kraj (35 bodů)

12) Igor Mesenský, jednatel firmy ECODUMP, s. r. o. – Zlínský kraj (30 bodů)

Zelenou perlu 2010 získal Pavel Drobil, ministr životního prostředí a poslanec Poslanecké sněmovny P ČR (ODS) – Česká republika (205 bodů)

„Unie by měla přehodnotit svůj vztah k jádru. Bez toho, že jadernou energii prohlásíme za čistý, obnovitelný zdroj, nemáme šanci splnit dvacetiprocentní cíl podílu těchto zdrojů na výrobě elektrické energie, který si Evropa vytýčila.“

z článku Drobil navrhne, aby se jádro zařadilo mezi obnovitelné zdroje

http://domaci.ihned.cz/c1-46390620-drobil-veze-prekvapeni-navrhne-aby-se-jadro-zaradilo-mezi-obnovitelne-zdroje, 12. 9. 2010

Na dalších místech tyto výroky:

2) Pavel Drobil, ministr životního prostředí a poslanec PS P ČR (ODS) (166 bodů)
„Dopady klimatu v Mikronésii mě zajímají, pokud nenarušují práci v České republice.“

(odpověď na otázku, zda MŽP zohlednilo při posuzování vlivů modernizace elektrárny Prunéřov II na životní prostředí i připomínky tohoto tichomořského státu, kterému změnou klimatu hrozí zaplavení oceánem)

z článku Drobil chce snížit administrativu podnikům

http://www.ceskenoviny.cz/ekologie/zpravy/drobil-chce-snizit-administrativu-podnikum/506619, 22. 7. 2010

 

3) Alfred Brunclík, generální ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR (164 bodů)

„Betonová lobby ve skutečnosti neexistuje. Opravdu.“

z článku Levné nabídky Číňanů mohou zásadně změnit výstavbu dálnic

E15, 12. 5. 2010

 

4) Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje (ČSSD) (147 bodů)

„A ty povídačky o samoobnově lesa, těm už dnes na Šumavě a myslím, že i mimo Šumavu nikdo nevěří.“

z článku Ministr Drobil se na Šumavě seznamuje se situací kolem kůrovce

Český rozhlas (http://www.rozhlas.cz/zpravy/domaci/_zprava/ministr-drobil-se-na-sumave-seznamuje-se-situaci-kolem-kurovce—782387), 11. 9. 2010

5) Pavel Eybert, senátor Senátu P ČR (ODS) (123 bodů)

„A co se týká Natury 2000, žádnou poškozenou perlorodku říční jsem tam nikde neviděl, dokonce jsem tam nikdy neviděl ani žádnou živou. Možná jsem se špatně díval.“

z článku Splouvání Vltavy? Uměle vyvolaný problém

MF DNES, 18. 1. 2010

 

6) Martin Roman, generální ředitel a předseda představenstva firmy ČEZ, a. s. (86 bodů)

„Kdyby se třetina peněz, které dáváme na podporu obnovitelných zdrojů, poslala vědcům, kteří se pokoušejí o termojadernou fúzi, tak už dnes máme hotovo.“

(z odpovědi na otázku, zda Evropě podpora obnovitelných zdrojů v jejím postavení pomáhá či škodí)

z rozhovoru v článku Na globální oteplování jdeme s luky a šípy

http://www.lidovky.cz/na-globalni-oteplovani-jdeme-s-luky-a-sipy-fg7-/ln_noviny.asp?c=A101016_000047_ln_noviny_sko&klic=239436&mes=101016_0, 16. 10. 2010

 

7) Pavel Drobil, ministr životního prostředí a poslanec PS P ČR (ODS) (83 bodů)

„Když to přeženu, mlok a květinka prostě nejsou nad člověkem, nad zájmy této společnosti, nad realitou, která v tomto státě je.“

z článku Mlok a květinka nejsou nad člověkem, říká ministr

http://www.lidovky.cz/mlok-a-kvetinka-nejsou-nad-clovekem-rika-ministr-zivotniho-prostredi-1ke-/ln_domov.asp?c=A100723_175730_ln_domov_mev, 23. 7. 2010

 

8) Pavel Drobil, ministr životního prostředí a poslanec PS P ČR (ODS) (72 bodů)

„Téma ekologie a ochrany přírody je výsostně pravicové téma, stejně jako sociální politika.“

z článku Ministr životního prostředí Drobil: Suďte mě podle práce, ne podle slov

http://zpravy.idnes.cz/ministr-zivotniho-prostredi-drobil-sudte-me-podle-prace-ne-podle-slov-1ev-/domaci.asp?c=A101119_170626_domaci_taj, 21. 11. 2010

 

9) Pavel Drobil, ministr životního prostředí a poslanec PS P ČR (ODS) (69 bodů)

„My se s tím teď musíme vypořádat. Jestli kácet, nebo nekácet! Ten strom, který je kompletně sežraný kůrovcem, stejně nemá žádnou hodnotu.“

z článku Drobil: Povodňová daň není běžná, zemědělci pak budou chtít peníze za sucho

http://www.novinky.cz/domaci/209904-drobil-povodnova-dan-neni-bezna-zemedelci-pak-budou-chtit-penize-za-sucho.html, 28. 8. 2010

 

10) Vlasta Kilianová, vedoucí stavebního úřadu ÚMČ Brno-střed (65 bodů)

„Vzhledem k tomu, že námitku proti „narušení pohody bydlení“ podalo pouhých cca 50 účastníků řízení z několika tisíců účastníků řízení, je zřejmé, že zbývající většina účastníků řízení se s touto námitkou neztotožňuje.“

z textu druhého územního rozhodnuti pro nové železniční nádraží v Brně v odsunuté variantě, 9. 7. 2010

 

11) Ladislav Jakl, tajemník prezidenta ČR (54 bodů)

„Poctivému sedlákovi krvácí srdce, když namísto chleba musí pěstovat ten žlutý nesmysl, který zapleveluje tuto zemi. Krajinu zamořil žlutý benzín. Biopaliva škodí lidskému zdraví, krajině, motorům i motoristům.“

z článku Bursík: Klausovo řepkové veto? Klukovina

http://www.tyden.cz/rubriky/domaci/volby-2010/bursik-klausovo-repkove-veto-klukovina_169157.html, 16. 5. 2010

 

12) Tomáš Jirsa, senátor Senátu P ČR (ODS) (44 bodů)

„Prosazením kůrovce jako chráněného tvora nechala Správa NPŠ lesy doslova sežrat.“

z článku Ministr Drobil podpořil koncept „Zelené Šumavy“

Českobudějovický deník, 17. 9. 2010

 

13) Václav Klaus, prezident ČR (40 bodů)

„Navíc jsem přesvědčen, že o jakémkoliv území by si měli rozhodovat především sami občané, kteří v něm žijí a nikoliv od místa odtržení úředníci často s extrémními názory v oblasti ekologie.“

z dopisu na téma vyhlášení Lesnického parku Křivoklátsko namísto Národního parku Křivoklátsko

http://www.klaus.cz/clanky/2547, 6. 4. 2010

 

14) Miroslav Šefara, ředitel Ředitelství vodních cest ČR (32 bodů)

„Na silnici a na vodě se naopak v plné nahotě ukazuje, jak nerovnoprávným účastníkem správních řízení je stát a že hlavní slovo mají různé občanské a ekologické iniciativy.“

z rozhovoru v článku Výstavba dopravní infrastruktury čeká na novely zákonů

Dopravní noviny, 9. 12. 2010

 

15) Rut Bízková, ministryně životního prostředí (30 bodů)

„Zároveň nepřístupné části Šumavy, nechané napospas kůrovci, suché, do nichž se, až uhodí blesk a ta trouchnivina začne hořet, ani hasiči nedostanou, nejsou to, co bychom si pod ochranou přírody v národních parcích představovali.“

z článku Kafkův Zámek II aneb tři měsíce ve funkci ministryně životního prostředí

http://blog.aktualne.centrum.cz/blogy/rut-bizkova.php?itemid=10429, 1. 8. 2010

 

15) Pavel Drobil, ministr životního prostředí a poslanec PS P ČR (ODS) (30 bodů)

„Já bych velmi rád, aby tyto vyděračské skupiny, tito výběrčí výpalného, nebyli součástí těchto procesů. Ale ti, kterých se to bezprostředně dotýká, to znamená občané, obce, občanská sdružení, která jsou v dotčeném území, tak jejich práva nechci vůbec omezovat, ba naopak. Chci, aby účastníky řízení byli ti, kterých se to dotýká, a ne ti, kteří si z toho udělali výnosný byznys.“

z článku Drobil vymete Bursíkova kůrovce i výběrčí zeleného výpalného

http://www.parlamentnilisty.cz/parlament/vlada/181103.aspx, 16. 11. 2010

 

16) Pavel Drobil, krajský lídr pro volby do Poslanecké sněmovny P ČR (ODS) (15 bodů)

„Ti, kdo odmítají byť jen diskusi na téma jaderného zdroje v našem kraji, by měli začít přemýšlet nad tím, kdy přijde na řadu diskuse o prolomení limitů těžby černého uhlí v Beskydech. V životě je totiž vždy něco za něco.“

z článku Jaderná elektrárna u Blahutovic?

http://novojicinsky.denik.cz/zpravy_region/jaderna-elektrarna-u-blahutovic20100115.html, 16. 1. 2010

 

17) Miroslav Ouzký, poslanec Evropského parlamentu (ODS) (9 bodů)

„Osobně jsem pro rozumnou ochranu životního prostředí, ale to co předvádí sdružení Děti Země, má s láskou k přírodě pramálo společného.“

z článku D8 – Pozor na motýly a bacha na to křoví

http://www.ouzky.cz/mudr-miroslav-ouzky-d-pozor-na-motyly-a-bacha-na-to-krovi, 3. 6. 2010

zbynek-fiala
Žurnalista, v minulosti dlouholetý šéfredaktor časopisu Ekonom.
Klíčová slova: životní prostředí

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

jaroslav

Drobil se hlavně nesmí vrátit. Byl by to výsměch všem slušným lidem...