Zfalšovala církev kvůli restitucím listy vlastnictví?

obrazek
5.6.2018 19:36
Zabývala jsem se otázkou církevních restitucí v době, kdy probíhala debata a poté, když probíhaly restituce, Vše je shrnuto ve starším blogu. Protože je jasně doložitelné, že církev v roce 1948 restituované majetky nevlastnila, nýbrž je měla jen propůjčené za účelem charitativní činnosti, jež toho byla podmínkou. Ptám se tedy, kde se vzaly platné listy vlastnictví, na základě nichž byl majetek vydán? Připomeňme, že při těchto restitucích se církev už k žádnému využití nabytých statků k charitativní činnosti nikomu nezavázala. Když církev charitu provozuje, vybírá na ni peníze od základu a zcela od občanů.
  "Posledním legislativně správným dokumentem vycházejícím z tisícileté právní uzance vztahu mezi státem a církvemi byl Zákon č.50./1874 říšského zákoníku, který jasně stanovil, že katolická církev je pouze správcem, nikoliv vlastníkem, majetku, nacházejícího se na teritoriu Rakousko -Uherské monarchie a při této správě je zcela závislá na příslušných státních úřadech monarchie. .....................

První republika převzala rakouské církevní zákonodárství včetně Zákona č.50/1874 a v zápětí provedla prostřednictvím Zákona č.215/ 1919 pozemkovou reformu v rámci které odňala církvi 234 119 ha půdy. "   Podmínkou toho správcovství bylo, že výnos bude církev využívat na charitu.   https://www.eportal.cz/Articles/9921-zasadni-vec-k-cirkevnim-restitucim-ktera-potesi-spd-komunisty-a-mozna-i-ateisty.aspx

V kauze se mimo parlament a zřejmě v jednotlivém případě vyvíjení judikátu angažoval zejména velmi erudovaný právník Karol Hrádela, jemuž ale v určitém rozhodujícím okamžiku, kdy měl vystoupit před soudem, bylo vykradeno auto, kde byly dokumenty, příprava, a asi i staré zákoníky. To by leccos vysvětlovalo. 

Řekněte prosím své hlasité fuj tomu, kdo připravoval ústavní stížnosti.  Podle Wikipedie obě stížnosti podaly Věci veřejné.  Jinak nikdo.  To ale bylo jen aby se něco dělo a ovce mlčely, protože to byla taková podání, jež neměla žádnou váhu, argument o nevlastnictví neobsahovala ani náhodou! (viz wikipedická stránka dále) Také řekněte velké fuj všem těm, kdo řádné ústavní stížnosti nepřipravili, protože paní Lenka Procházková se snažila provést osvětu v této věci, kde se dalo!   https://cs.wikipedia.org/wiki/Církevní_restituce_v_Česku 

Kdo zná církev, ten ví, že restituce byly dlouhá desetiletí připravovány, například konferencí biskupů v Rakousku (nebo to bylo Bavorsko?). Kde byla poprvé  - ještě za doby hlubokého komunismu - projednána nová doktrína o tom, že majetek je nedotknutelnž a co bylo ukradeno, musí být vráceno. Vidím to následovně:  protože v církvi jsou zvyklí, že věci jdou pomalu ale stejně je pro jejich zdar nutné přiložit ruku k dílu,  přiložili její aktéři ruku k dílu. Nebo předložili prostě jen nějaké listy - a ono to kupodivu stačilo! Připomeňme, že se mělo jednat cca o rozlohu zvíci Libereckého kraje  Výčet navráceného, pokud se mihl v tisku, je také zde: 

Původní blog: http://vasevec.parlamentnilisty.cz/blogy/lenka-prochazkova-narok-na-cirkevni-restituce-je-postaven-na-lzi - uvnitř je také link na analýzu Karlovy Univerzity (z níž asi pochází číslo zákona, ale skutečné vyvlastnění církví je staršího data, než kde analýza začíná, zákon také bude terminologicky správnější, než zrovna tato analýza. Tvrdfm, že studie UK je poněkud cinknutá společnými zájmy s církví - několik teologických fakult, počátky vyvlastnění církve totiž spadají již do vlády Josefa II.

Tenkrát, v roce 2012, bylo možné pouze spřádat domněnky o zločinném spolčení, ale nebyly důkazy. Jenže nyní platí, že církev v každém jednotlivém případě o majetek požádala a také si jej nechala vydat.  Čímž bychom měli průkaz zločinného spolčení i pachatele po kupě.  Je na čase podat novou ústavní stížnost z důvodu zločinného spiknutí a podvrhu. Jako důkaz stačí uvést, že církev skutečně restituovala a svědectví Lenky Procházkové, že církev na protiprávnost zákona upozorňovala (arcibiskup dokonce na dopis odpověděl - citace v předchozím restitučním blogu linkovaném výše - a jestli se nepletu, psala i minulému papežovi). Je tedy evidentní, že se jedná o úmyslný trestný čin.  Staré listy vlastnictví pozbyly platnosti vyvlastněním (i když to na nich není vidět) a arcibiskup to věděl. 

Hudbička: https://www.youtube.com/watch?v=hgRBC871-PU&feature=player_embedded 

Katastry nemovitostí v dřevních dobách se u nás nazývaly: Berní rulaLánové rejstříkyKarolinský katastrTereziánský katastrJosefínský katastrStabilní katastr.

z  diskuze - Dobrá přípomínka, že jsme kromě zákonem vázání ještě smlouvou mezi církví a státem - ale STEJNĚ, JAKO JE V NAŠEM PRÄVNÏM ŘÁDU VYLOUČENO, ABY VRAH DĚDIL PO SVË OBĚTI, TAK JE VYLOUČENO, ABY ČR BYLA ZAVÁZÁNA SMLOUVOU ZLOČINNÉMU SPOLČENÍ. A nyní lze již snadno udělat ústavní stížnost, když máme ony průkazy tak říkaje "po kupě".

Jak to listině asi proběhlo ví Jiri Zelezny: "Cirkev listy vlastnictvi nezfalsovala, cirkvi a ji zpriznenym pravicovym politikum se podarilo nabulikovat znacne casti verejnosti to, ze pozemkove knihy evidujici spravce jednotlivych pozemku jsou knihy vlastnicke. Nejsou a nikdy nebyly."

Je to fuk, pořád jde o podvod navíc, u budov šlo skutečně o vlastnické listy a ne pozemkové knihy - vydávání něčeho za něco, co to není.  Nejpozději po dopise Lenky Procházkové se měli arcibiskup a papež záležitostí zabývat a napravovat svoje dosavadní kroky.  Soudy řešící pak spory evidetně vůbec netuší, že je třeba vycházet z historických zákonů - že totiž bylo nějaké vyvlastnění před rokem 1948. Je třeba to rozeslat oběžníkem z ministerstva soudům? 

Zákon samotný má v preambuli stále naosáno, že má zmírnit křivdy způsobené komunistickým režimem, nikoliv tedy první republikou, či Habsburky:  https://zakonyprolidi.cz/cs/2012-428

Na otázku, zda církev zfalšovala listy vlastnictví je jediná odpověď - předstírala jejich platnost. A soudy byly nekompetentní a vydaly majetek, který vydávat neměly. . Tento stát je zralý na rozpuštění, Pro nedemokratičnost jeho politických reprezentantů, kteří neodpovídají ani na občanské poděnty, a pro neústavnost svého zřízení, kdy se soudy od nikoho nedozvěděly to podstatné, co k práci potřebovaliy  A to ani od akademického světa právnických fakult honosících se svobodou. 

A na co možná padly restituce? https://www.social-consciousness.com/2017/06/catholic-church-paid-213-million-4445-children-sexually-abused-pedophile-priests-in-australia.html a https://ac24.cz/-/zpravy-ze-sveta/9630-vatikan-soudni-spor-miliardy-dolaru-sexualni-zneuzivani-deti?f

SETKALA JSEM SE S  MÍNĚNÍM,  ŽE I TENTO  PRÁVNÍ NÁZOR JE MOC SLOŽITÝ. VĚŘÍM, %ZE NAHLÉDNETE? ŽE JE TOMU TAK PROTO, ŽE PODVOD, O KTERÝ SE JEDNÁ,  JE PODVOD PSYCHOLOGICKÝ!!! Vzpamamtujte se, v roce 1948 církev nemohla nic vlastnit, leda pár  objektů z dědictví po zbožných vdovách, a to b šlo napočítat v počtu jednotek, řekla bych! 

Pan Grospič upozrňuje, že v zákonu jde o formulaci,že církvím má být vráceno, co jim bylo odňato, nikoliv ukradeno, pak bych navrhla přesto na toto nahlížet jako na psychologický počin, protože nejde o návrat k původníém podmínkám, církev se nezavazuje z výnosů financovat charitativní činnost, ani si opraovat svoje kostely a památky. Pokud církev nehodlá provozovat charitu z těchto výnsoů, asi není vhodná k správě těchto majetků. A už vůbec nelze přistupovat na nějaké ocenění majetku, kdž tetno majetkem církví nebyl. A vlastně - nemůže jít o náparavu křid komunistického režmu, kdyžý majetek nebl vráce do správy, ale do vlastnictví! To samo by mělo ýt důkazem, jak se chová, a jak je vykládáno slovo "osdňato". Totiž jako krádež.

Domnívám se, že ke zkompletování ústaní štížnoti bude třeba váhnout úplná zeění daných zákonů, plus se poohlednout, zda  Českoslvoenská republika převzala i zákon o podmíněné správě použitím výnosů na charitu. 

15.3.2019 Poslanec Grebeníček v Parlamentu zmiňuje, mezi 13:25 a 13:30, že církev vvěděla dobře, že to, co dnes vydává za svůj majetek, byl  majetek veřejný, nikoliv její soukromý. Užitečné svědectví' a znovu v 13:41, tentorkát z doby po první světové válce. 'Je to před koncem jeho projevu, jenž skončil 13:45. Jde o hodiny na Seznamu, probě+hlo to před 12:00 hod  dopoledne! ,  Téhož dne vystoupil s pěkným souhrnem legislativi o církvi a vlastnictví i poslanec Jan Hrnčíž z SPD.

19.3.2019 Máme ttu první mediální průlom: http://ceskapozice.lidovky.cz/katolicka-cirkev-majetek-nevlastnila-jen-jej-spravovala-pk0-/tema.aspx?c=A190313_232852_pozice-tema_lube

Vůbec se nedomnívám, že by církev mezi válkami nabyla dary od bezdětných vdovců a vodv takový majetek, o  jaký požádala v restituci, a nemyslím si, že by si v takové společenské situaci troufla použít peníze na nákup. 

Během projednávání zdanění restitucí byli obesláni poslanci ANO, ČSSD, SPD, KSČM s návrhem, aby tento blog použili jako výchozí materiál pro ússtavní stížnbot. Dva zareagovali formálně  opravdově nezareagovl nikdo z nich. Já nemohu podat ústvní stížnost pro bono publico. 

21.5.2019  Sttnislv Grospič  od cqa 15:00 min: https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/219411058060521/  zhruba: "Zákon pracuje inejen s tdermínem, že církev měla ve vlastnictví, ale i ve správě. "a "Přičemž se nepracovaloé s žádným výčtem, nýbrž s odhadem, přičemž církvi k uplatnění nároků stačilo mnohokrát i jen čestné prohlálšení." 

TO BOHUŽEL MĚNÍ VŠECHNO!

Jak vypadala diskuze 7.2.2012: Jeroným Tejc, Tomáš  Holub, Alena Hanáková: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/212411000370207/video/189428 přepis: https://www.cssd.cz/ke-stazeni/videogalerie/video-novinky/ministryne-kultury-selhala-pri-obhajobe-cirkevnich-restituci/ (a  komentář !Mark Řezanky: https://blisty.cz/art/71217-kdyz-o-viru-opravdu-nejde.html?f )

31.5.2019 KarelŠtícha, správce majetku arcibiskupství pražského dělal soupis majetku a uvádí, že církev ze svého majetku financuje sociální služby. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Malem-se-porvali-primo-ve-studiu-Herman-s-komunistou-Slo-o-zdaneni-cirkevnich-miliard-583596?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&fbclid=IwAR1DqiqtXIDC2ML2TbPF2ZlBNyD6HZQOcw7X_aUe2hJgP-A5anznFwEV2Ns

Zasláno astátní zástupkyni JUDr. Hockové 

  Kateřina Amiourová,

Moravská 1, Praha 2, 12000

ZN:6114/2019

 

 

I. Záležitost nesprávného nakláýdání s finančními protřdky, konkrétně na intligentní dopravní systémy pro samořiditelná autga.

Od této záležitosti ustupuji vzhledem na politžickou situaci, absolutně netuším, jak je rozložena odpovědnost při sestavování rozpočtu a nemohu si dovolit vládu demokratického bloku. Podám později, podle politické situace.

 

II. Záležitost církevních restitucí: z jakéhosi článku jsem nabyla dojmu, že na Slovensku jemožné, aby Ústavní stížnost podal státní zástupce, když tedy já nemohu, což bylo motivempodání s návrhy napřešetření z 21.3.2019. Mezitím jsem zjistila, že v zákoně je oslovně formulováno, že církvi se má vrátit i to, co jen držela a spravovala, což situaci poněkud mění. Navrhuji proto následující podezření na trestné činy k přešetření:

II.A: Když probíhalo ve sněmovně závěřečné hlasování o zákonu o vyrovnání s církvemi v roce 2012, hlasovalo se třikrát. Třkrát kvůli Miroslavu Kalouskovi.Mluvila jsem poté s jedním anonyním reverzním inženýrem, a ten mne ujistil, že hlasovací zařízení by bylo lze ovládat i zvně buovy. V případě Miroslava Kalouska se jistě nejednalo o nervozitu (proč si to myslím: právě mu vadí zneužívání dotací: https://www.idnes.cz/zpravy/domaci/ministerstvo-velkoryse-odpustilo-miliardy-pokut-za-zneuzite-dotace.A110620_102716_domaci_hv? A nebo toto: https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Letecky-boss-Kalousek-a-dalsi-prodali-CSA-za-cenu-poloviny-jednoho-motoru-265736?fbclid=IwAR0nKBsWoCI85WvryFJ19GezHRRgoAnkQVRtWvVrCe0K4mTRe5BVcd82iCA

a nebo toto: https://zpravy.aktualne.cz/domaci/armada-vyplatila-firme-kalouskova-pritele-deset-miliard/r~i:article:678784/?fbclid=IwAR1M66VGUsy0iRw6DrSUZ7MshgR2TfReRvi2q3ew1DkAbFZKjymA4EWgY5c a nebo toto:  https://www.novinky.cz/krimi/471496-nakup-letounu-casa-byl-mimoradne-vyhodny-rekl-u-soudu-kalousek-a-zastal-se-parkanove.html ) proto se také domnívám, že pachatelem by mohl být Miroslav Kalousek a nebo další lidé. K samotnému trestnému činu by pak došlo při závěrečném hlasování o zákoně o vyrovnání s cirkvemi v PSP v roce 2012, připravováno všakmuselo být déle.Netuším jak dlouáho. K trestnému činu by pak došlo dálkovou manipulací s hlasovacím zařízením, ať už z buovy nebo zevně. Důkazem, reso, potvrzením podezření by bylo, kdyby se ukázalo, že první hlasování se lišilo od druhého a třetího ve více parametrech,než jen v hlasování Kalouska. Návrh prošel rozdílem dvou hlasů,domnívám se, že k zlomení hlasovací karty došlo proto, že nebylo jisté, že spolupachatel je připravený. Dalšími důkazy by měly být elektronické stopy v počítačovém systému, čemuž já nerozumím, záznamy z kamerových systémů v okolí sněmovny. Netuším vůbec, jak by bylo možné prokázat spolupachatelství Kalouska.jednalo by se o zločinné spolčení a podvod.

 

IIB: Anonymní aktivista mi sdělil, že pravděpodobně v roce 1985 (nebo 1984) psalo Rudé právo o paktu se Švýcarskem o vypořádání za některé komunisty zkonfislované továrny a vyrovnání státu s církví. Řekl, že to posléze - před několika lety ověřil na stránkách švýcarského ministerstva zahraničí a našel smlouvu, kde se psalo, že se na to použilo české zlato ležící od války ve švýcarských bankách. Nyní žádná taková smlouva na stránkách českého ministerstva není a švýcarské zná jen Českou republikuý od roku 1993. Jejjch vyhleávací služba na urgenci nezareagovala. Ale mělo by to být jak v Rudém právu,tak v dokumentech české sněmovny, kde se muselo něco takového projednávat. Pak by pachatelem byly neznámé osoby, patrně z vedení katolické církve, k hanebnému jednání by došlo po smrti arcibiskupa Tomáška, nejpozději okolo roku 2007, k činu mělo dojít zatajením podstatných skutečností a podvodem, prokázat by to mohlo nalezení příslušného článku v Rudém půrávu, nebo nalerzení této smlouvy a záznamů o jednání s církví v podobě písemných dokumentů z doby uzavření této smlouvy. Protože nemohu pro potíže páteří ani sedět, nemohla jhsem intnzivně hledat, proto i tento bod nechávám v poloze podezření.

 

II.C Trestný čin vlády, jež zákon připravila. Tretný čin nehospodárného nakládání se svěřenými prostředky. Došlo k tomu při přípravě a schválení vládou zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi a smlouvy s církvemi. Podle následujíího vyjádření Stanislava Grospiče stačilo církvi k průkazu majetku čestné prohlášení, - a byly požadovány i majetky vyvlastněné Josefem II, a nikdy nebyl předložen výčet nárokovaného. (15. minuta:  https://www.ceskatelevize.cz/porady/10101491767-studio-ct24/219411058060521/   )Paní Hladíková z Ústavu pro zastupování státu mne ujistila, že doklady o tom, že církev je osobou oprávněnou vydává pozemkový úřad. Nebyla na pochybách, že církev majetek před rokem1948 vlastnila<což jak víme z mého pilotního blogu na Vaše Věc, není pravda. Vláda zároveň po círikvi v rámci pčřčedávaného majetku nežádala ani to, že jej nesmí prodat a že výnosy mají být používány na charitu.Takže školy a hospice i nadále platí čáístečně stát,,částečně klienti,částečně občané v podobě sbírek. Jestliže toto měl být zákon o zajištění fungování círtkví, měla být dánas možnost používat výnosy všem,kdo chtějí konat charitativní služby,nebo neměly být nadále placeny opravy církevních památek státem.. Nebo měla být učiněna důkladná analýza nepokrytých potřeb církví, či alespoň nebylo třeba se vracet ke stavu před vyvlastněním Josefu II. (To buď umožňuječ samostatný zákon, či prováděcí vyhláška.) Důkazy – zákony o vyvlastnění církví před rokem1948, zákon o nakládání s majetkem v držení církví,jenž vznikl za 1.republiky a jistě také dříve. Výslech pana Grospiče, případně autory oponentního odhadu penězi nahrazovaného majetku. Vláda prostě dala dar zejména katolické církvi., Zákon absolutně nekoresponduje s preambulí, že má naprvit křivdy komunismu. Nevím, jak tento čin nazvat, asi jde o totéž, co v bodě II. D, akorát, že tady páchala vláda. Důkaz – nahrávka do systému PSP.

 

II.D Poezření ze spáchání psychologického podvodu mediálně vystupujícími představiteli katolické církve, během veřejných vystoupení k zákonu o majetkovém vyrovnání s církvemi. Představitelé katolické církve a význační poslanci TOP09, ODS a KDU-ČSL vystupovali celou dobu jako arbitři morálky, a ačkoliv oponenti zákona byli vstřácní, ovšem racionální, dostávalo se jim nikoliv vyrování se s námitkami a podněty, ale zostouzení a urážení. Obyvatelstvo ČR,voliče pak katolická církev systeematicky obelhávala, protože nepřipouštěla časiu a příležitosti k uvažování o tom, jak vlastně byla záležitost církve regulována před komunisty. Uvažme prosím, na rozdíl od jinýcvh restituentů círklev restituované statky nestavěla, neorala, nepěstovala. Vždy to bylo právě toto obyvatelstvo, jež takto bylo znovu obelháváno. Všimněte su prosím tohoto vystoupení z roku 2012, kdy generální sekretář biskupské konference vytáhne jako trumfa celkemraritní dokument, netypicvký pro celý soubor restituovaných statků, a argumentuje citátem vytrženým z konterxtu, a ČT a ministryně Hanáiková posiluýjí hypnozu tvrzením, že restituovány budou jen statky, u kterých se prokáže, že je církev skutečně vlastnila.  7.2.2012: Jeroným Tejc, Tomáš  Holub, Alena Hanáková: https://www.ceskatelevize.cz/porady/1096898594-udalosti-komentare/212411000370207/video/189428 přepis: https://www.cssd.cz/ke-stazeni/videogalerie/video-novinky/ministryne-kultury-selhala-pri-obhajobe-cirkevnich-restituci/ (a  komentář !Mark Řezanky: https://blisty.cz/art/71217-kdyz-o-viru-opravdu-nejde.html?f )

Poměrně typické je, že obslužbý personál církev udržuje v naprosté nevědeomosti, aby něco neprokecl. KarelŠtícha, správce majetku arcibiskupství pražského dělal soupis majetku a uvádí, že církev ze svého majetku financuje sociální služby. https://www.parlamentnilisty.cz/arena/monitor/Malem-se-porvali-primo-ve-studiu-Herman-s-komunistou-Slo-o-zdaneni-cirkevnich-miliard-583596?utm_source=www.seznam.cz&utm_medium=z-boxiku&fbclid=IwAR1DqiqtXIDC2ML2TbPF2ZlBNyD6HZQOcw7X_aUe2hJgP-A5anznFwEV2Ns

Církev hraje vabank, všimněte si, že nenárokuje dodatečné peníze, za majtek,s nímž počítala, ale u souu prohrála,ona protě určuj plán,protože je to díkyprovádění, že může nárokovat majetek vyvlastněný za Josefa II, je to ona, kdo nastavil algoritmus výpočtu nadhodnocujícím finanční vyrovnání ve smlouvě s církvemi. O její strategbii se dá říci asi tolik -nejde jí o spravedlnost, nechce nemožn é , cche jen maximum možné. Ktomuto konání docházelo mezi rokyx 2007-2019,a sice komunikací, důkazem je průkaz aktivního přičinění se na onom nespravedlivém vyjednávání o zákonu. K užitku při dokazování by mohla být také nová kniha poslance Grebeníčka.

 

 

Karel Panuška: 

PRAVICOVÍ PŘEDSTAVENÍ,
SEHRÁLI ZLÉ PŘEDSTAVENÍ.
NA TY JEJICH PREFERENCE,
NAKLADEME BRZO VĚNCE.

amiourful
Bioranger, vášnivá sběračka hovínek, z nichž po domácku kuje zlato, správce i pro nefejsbukáře otevřené stránky Alternativní ekonomické školy proti dluhovému otrokářství. Motto: "Pokud vás přesvědčí, že se nic nezmění, tak se také nic změnit nemůže." Stránky jejího hnutí: http://serpentina-bioranger.simplesite.com
Klíčová slova: církevní restituce

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

    Jedním z mála historicky doložených katolických činitelů, který dovedl oddolat pekelným pokušením mamonu byl zřejmě sv. Antonín Eremita,  jenž žil asi na přelomu 3. a 4. století, na něhož nenasytní, ctění to preláti poněkud pozapomínají. U něho se zřejmě jedná toliko o výjimku, která potvzuje nechvalné pravidlo. Můžeme se nadít faktu, že služebníci současných našich mocenských ,, elity" zfalšují kde co, včetně historie, natož nějaké té listiny ve stylu již okřídleného rčení,, co  je dobré pro Cola loku, je dobré pro zákon". Další loupež  tisíciletí však již celkem, nerušeně proběhla, naprostou většinu ovčanů ponechala lhostejnou, jejich potomkům pak zbudou toliko oči pro pláč a pocity údivu, co vše bylo  vlastně možné.

amiourful

Dobrá námitka, ale pane Moskalíku, stejně, jako je v našem právu vyloučeno, aby vrah po oběti dědil, tak je vyloučeno, aby ČR byla zavázána smlouvou zločinnému spolčení. 

Jak to listině asi proběhlo ví Jiri Zelezny: "Cirkev listy vlastnictvi nezfalsovala, cirkvi a ji zpriznenym pravicovym politikum se podarilo nabulikovat znacne casti verejnosti to, ze pozemkove knihy evidujici spravce jednotlivych pozemku jsou knihy vlastnicke. Nejsou a nikdy nebyly."

Je to fuk, pořád jde o podvod navíc, u domů šlo skutečně o vlastnické listy a ne pozemkové knihy - vydávání něčeho za něco, co to není.  Nejpozději po dopise Lenky Procházkové se měli arcibiskup a papež záležitostí zabývat a napravovat svoje dosavadní kroky. 

klokan

  Taktéž v právní džungli zdejšího Absurdistánu, bývá zpravidla uplatňován právní názor toho silnějšího, za něhož lze logicky považovat toho kdo oplývá značnými peněžními prostředky, byť by si je nakradl. Vlastně můžeme usuzovat, že doba pobělohorská byla toliko přerušena v době od 13. 10. 1781 vydání tzv. Tolerančního patentu tehdejším císařem Josefem II, do neblahého data 22. 11. 2012, kdy se nejreakčnějším silám sprostým podvodem pod rouškou parlamentarismu, podařilo církvím darovat značný majetek, na nějž dle tehdy platných zákonů neměly nárok. S chamtivostí sobě vlastní jejich vrcholný klér pod heslem darovanému koni na zuby nehleď, po tomto nebetyčném daru lačně chňapl a dar si posvětil, aby jej nemusel vracet. O tom, že by tyto podvodníky stihla nějaká světská spravedlnost si však toliko můžeme za daného stavu nechat toliko zdát. Zde zatím o zatím můžeme psát a jít se podívat na zvelebované církevní rezidence a zdevastované lesní holiny církevními z rozhodnutí církevních hodnostářů, kteří dřeviny nechali vykácet a zpeněžit. Zvadající těšínská jablíčka máme v tom, že pokud tito  nenasytní fráterníci mají pravdu o existenci pekla, budou se v něm zajisté smažit.