Zpolitizované, bojácné soudy

soudcovské kladívko
4.1.2020 17:10
Ani třicet let od změny režimu nejsou naše soudy v mnoha případech nezávislé, objektivní, jejich rozsudky nejsou v mnoha případech logicky spravedlivé. Nechávají se ovlivňovat politickým zadáním, často jakoby diktovaným z Brusele, anebo domácími euroobčany, rekrutujícími se především z řad opozice a multikulturní menšiny, prostě těmi, kterým se za minulého režimu říkalo "strana a vláda".

Jistě, i toto, jako každé, přirovnání hodně pokulhává, protože dnes tu "stranu a vládu", která ovlivňuje rozhodování v justici, nahrazuje úspěšně opozice a různé lidskoprávní (ne)ziskovky, politiští aktivisté a mnoho, přemnoho rádců z témeř nekonečné řady rad vlády.

Ono vůbec těch rad vlády je tolik (a lidí, nalezlých v nich, namnoze úzce spjatých s politickými (ne)ziskovkami), že je až s podivem, proč je jinak pragmatický a úspěšný premiér (s pomocí paní ministryně financí) nerozpráší, neudělají v tom pořádek (některé rady vlády jsou už na první pohled duplicitné), proč je královsky platí ze státního rozpočtu. No a v neposlední řadě, proč po nich nechtějí nějaké, jakékoliv, výsledky "práce", smysluplné výstupy, které jsou ku prospěchu občanům státu.

Paradoxně si vláda chová přímo, pěstuje, krmí v mnoha případech i ty, kteří jí škodí a podrážejí jí nohy, potažmo tím i občanům, kteří se spoléhají na to, že vláda (kterou si v podstatě ze svých daní platí) bude hájit jejich zájmy. Tady by to chtělo pořádný audit, kontrolu, revizi výsledků činnosti všech těch parazitních rad.

Prostý, řadový občan naprosto nechápe třeba, proč máme v našem malém státě vedle ombudsmanky (https://www.ochrance.cz/verejny-ochrance-prav/) ještě zmocněnkyni pro lidská práva (https://www.vlada.cz/…/zmocnenecnenkyne-vlady-pro-lidska-p…/). Přečte-li si čtenář náplň práce, činnosti obou těchto ochranářek (samozřejmě mají příslušně velký aparát úředníků), může hledat rozdíly. Dlouho. Bez výsledku.

Soudy často rozhodují pod tlakem a bojácně, dle přání této "strany a vlády", kterou představují v jednom šiku ombudsmanka, zmocněnkyně pro lidská práva, různé rady vlády, politické (ne)ziskovky, političtí, multikulturní aktivisté, prostě tato sorta lidí, kteří mají, žel, tak nějak nenápadně namnoženými předpisy a zákony, kterými se povedl zaplevelit náš právní řád, neuvěřitelné pravomoce, zaklínající se floskulou "lidských práv".

Že se ale jedním dechem šlape po lidských právech někoho jiného, který nepasuje do žádné škatulky ochranářství, je zřejmé na kauze "šátek ve škole". Celá kauza je nesmyslná a jednoznačně zpolitizovaná, v souladu se zadáním multikulturizmu, v posledním soudním výroku nejsou ani omylem zohledněna jasná fakta.

Není to ale ojedinělé, podobně se postupuje někdy i u Ústavního soudu, viz kauza zákazu vstupu občanů RF do hotelu, pokud nepodepíší nějaké odsuzující prohlášení.

Ústavní soud vůbec je kapitola sama o sobě, kdy je tato nejvyšší justiční instituce očividně zpolitizovaná a v podstatě si hraje na nejvyšší politickou instituci ve státě. Otevřeně nepřátelskou vůči prezidentovi a premiérovi republiky, jdoucí "na ruku" opozici a těm všem parazitům.

Takže, občane, neměl by ses bát o spravedlnost v naší zemi. Vždyť máme u nás na ochranu lidských práv řadu institucí, soudy několika stupňů, k tomu ještě Nejvyšší, Nejvyšší správní, Ústavní, no a vedle nich ombudsmanku, zmocněnkyni, všechny ty lidskoprávní rady vlády, lidskoprávní (ne)ziskovky, ...

Čí práva ale tyto instituce, kterých je jako máku v pytlu makovic, hájí a obhajují, je už věcí jinou. To taková Somálka (jak alespoň o sobě prý tvrdí), bez dokladů, bez ověřené totožnosti (a protože je prý (?) uprchlicí, dostala už několikatere doklady od nás, ale taky už několikatere "ztratila"), bez toho, aby jí někdo třeba jen zahlédl u soudu, tento soud vyhraje. Protože její lidská práva, že ...

Paní ředitelka Kohoutová asi, vypadá to tak, žádná lidská práva nemá. Protože je řádnou občankou naší země, úspěšně, kvalitně řediteluje střední škole a vůbec - nelze jí zařadit do žádné škatulky "ohrožených".

Probůh, kde zůstal obyčejný lidský rozum, co jsme to za stát, který se nezastane vlastní občanky, ale na zvrácené přání nekvalifikované, zaujaté, neobjektivní ombudsmanky hájí ještě zvrácenější, arogantní požadavky někoho cizího, o kom se ani neví, kdo to vlastně je? 

 

Růžena Chrastekova
Řadová občanka, zajímající se o politicko - společenské dění v naší zemi

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

klokan

   Tak jako viditelnou, popřípadě hmatatelnou vizitkou naprosté většiny vládnutí tak zvané popřevratové chamtivé činnosti vládnoucí garnitury, soustředěné především na zvyšování svých zisků, tedy těch pro bohaté, se stal naprosto kastastrofání stav našich vydrancovaných lesů,kdy vlastně na nich byl spáchán zločin nevratných škod obdobně se po stránce nehmotné se stal špatnou vizitkou  naprosto tristní stav právního vědomí občanů kdysi naší republiky, na kterémžto poli došlo též k nenávratným škodám. Můžeme se ptát zda příčinou obou katostrof té přírodní společenské bylo úmyslné jednání této nám vládnoucí, většinou z nás cinkáním klíčů nastolené garnitury nebo jejím diletantským jednáním. Zřejmě půjde o kombinaci obou jevů.

   Autorka článku paní Chrasteková ve svém krátkém článku samozřejmě mohla poukázat toliko na část nejkřiklavějších  justičních  do nebe  volajících odporností a správně posoudila falešnost duplicitních tak zvaných lidskoprávních institucí a zcela správně poukázala na důležitou okolnost, že justiční zahnívající ryba nejvíce páchne od své hlavy, kdy namísto, aby se tato hlava stala garantem ústavnosti, vlastně podporuje onen nevýslovný Augiášův justiční chlév, k jejhož uklizení snad již nestačí ani tisíci jurodivých Herákleů. Tak jako v lesním hospodaření tak v pomyslném hospodaření právním se stalo vlastním nedodržování základních historicky ověřených pravidel.  V lesním hospodářství na místo každodenní poctivé práce lesníků při údržbě lesů, nastoupilo řádění polistopadových privitizačních, restitučních mafií v jejich drancování za účelem dosažení okamžitých a největších zisků, bez ohledu na naše potomstvo, tak v rámci justice se okamžitě po uchopení moci tak zvanými demokratickými revolucionáři, přistoupilo k postupné demontáží základních zásad právních kupříkladu, rovnosti lidí před zákonem, kdy ti bohatší jsou zpravidla za pomocí peněz rovnější, zničení přehlednosti práva, chrlením tisíců a tisíců měsíčně nových a nových předpisů,  samozřejmě došlo též k nabourání zásady, že předpis nižší právní síly nesmí odporovat předpisu vyšší právní síly. Jak ostatně lze v současné u nás panující právní džungli, zavést nějaký systém, jakýs takýs systém, jejž vlastně nám vládnoucí garnitura ani nepotřebuje, aby mohla lépe ohýbat a jinak si uzpůsobovat zákony jak k dosažení svých zisků momentálně potřebuje. Vyjmenovat základní právní boty, k nimž docházelo a stále dochází snad ani vyjmenovat nelze. Omezení principu zákazu právní retroaktivity, popření principu promlčitelnosti trestných činů atd.atd.

   Pro obyčejného občana takto jsou jisté toliko ustavičné právní nejistoty, kdy zákonitě při běžné lidské činnosti nemůže dodržovat několika milionů právních předpisů, ktré pak účelově mohou být použity proti němu, nyní vrcholem všeho se stala možnost použít v trestním řízení jako důkaz použít odposlechy pořízené tajnými službami, tedy těch řízených našim velkým bratrem USA, pochopitelně z podstaty těchto služeb nezákonných, nestačí ani již dříve převzatý protiústavní princip vydírání obviněných, jestliže udají jiné, bude jim odpuštěno.

   Když občané na vlastní oči sledují, že miliardové škody nejsou trestně stíhány, zatímco za krádež tatranky v sambě jej může stihnout i nepodmíněný trest odnětí svobody, nemá takto důvod krást v malém a raději krade ve velkém a vůbec se občanstva dostavuje takový obyčejný právní nihilismus. Stupidnost NOZ nemá již snad cenu ani komentovat.

   Škody na lesích na právním vědomí lidu se již staly a za daného stavu jsou nezvratné, protože současný navýsost z hlediska obyčejného občana odpudivý protilidový režim, způsobuje další velké protispolečenské škody tím, že v lidech vzbuzuje strach pravit pravdu. Takže i když v lesnictví a justici máme hodně odborníků, kteří by snad mohli odvrátit tyto katastrofy, začínají mít strach kritizovat své poplatné někdy i neschopné nadřízené, protože může následovat výhazov ze zaměstnání či množství jiných postihů včetně  četných exekučních. Tak jsme to dopracovali a ostatně i pan Babiš má máslo na hlavě, vlastně čapák.