Vybrané Blogy

obrazek
5.12. 10:24
Vědom si své obrovské moci, znásobené ještě bezvýhradnou podporou demonstrantů, ovládaných...
obrazek
6.12. 17:20
Ve Francii propukla 5.12. stávka, a právě probíhá její transformace ve stávku neomezenou,...
obrazek
10.12. 14:27
Paní Rakušanová se už nikterak netají tím, že zrazuje vlastní národ a slouží do roztrhání těla...

Blogy

obrazek
23.11. 19:05
Protofašisté jsou pařeništěm fašismu, jsou jeho předobrazem, vzorem, první fází, počátečním stupněm (řec. protos – první). Zprvu se projevují útoky slovními, následně útoky fyzickými. Útoky na občany, kteří mají jiný názor.
obrazek
23.11. 08:50
Že doba už tak nějak pod povrchem bobtná, že se z části podařilo zlovolníkům, zhrzencům, co prohráli volby, nenávistným nespokojencům, zasít tu svoji vlastní nespokojenost a nenávist z ní vyvěrající do veřejného prostoru, je už nějakou dobu zřejmé. Především z toho, jak na různých akcích...
obrazek
23.11. 07:46
Vítězem Czech Press Photo je snímek z protestu proti Babišovi. Obrazově prvoplánová, myšlenkově jednoduchá a schematická fotografie byla oceněna z politického důvodu.
obrazek
22.11. 17:38
Život je plný paradoxů. V úterý jsem z televizní obrazovky sledoval vystoupení premiéra Babiše a ministra obrany Metnara na velitelském shromáždění AČR. Oba muži se hrdě bili v prsa a říkali, jak se při nákupu nezbytné techniky a výzbroje naší armády snaží nezapomenout na domácí firmy. Hned...
obrazek
22.11. 15:36
Nikdy mne nenapadlo, že se někdy budu zabývat definicí pojmu „dítě“. Já jsem si vytvořil svou soukromou vývojovou řadu z kombinace věku a úrovně zapojení človíčka v aktuální etapě vzdělávacího procesu: Mimino, batole, předškolák, žák, student a mladistvý – česky nejlépe vyjádřen slovem „teenager“.
obrazek
22.11. 15:32
Naši drazí studenti Univerzity Karlovy, doslova drazí, stejně jako Senát, byť ten Senát je navíc zbytečný, jsou buď tak naivní, anebo navedeni (oboje je výjimečně správně), že se přidávají k nespokojencům, chvilkařům a politickým aktivistům, a rozhodli se opět zasahovat do politiky. Tentokrát to...
obrazek
22.11. 14:56
Věnujte prosím, pozornost, hlasování ve Sněmovně o nezbytnosti plošného vykácení všech dřevin v okolí železničních drah navrženém poslanci Ferancem a Kolovratníkem. Na obrázku Posázavský pacifik.
obrazek
22.11. 09:04
Cožpak je pro nás někdo z politiků ať živých či mrtvých větší hodnotou, než první náš prezident a zakladatel T. G. Masaryk? Cožpak větší polovina z nás Čechů, Moravanů a Slezanů, neodpoví s nadšeným souhlasem a s pocitem, že právě tohle v politice až dosud marně hledá – a nenachází – přečte-li si...
obrazek
22.11. 00:03
Z řeckého γλώσσα (glóssa), česky poznámka na okraj jiných textů, informací, tvrzení k jejich vysvětlení. Zde drobné poznámky na lem našeho politického dění, k upřesnění jeho významu; podle výběru autora. Nemusí jít jen o produkty uplynulého týdne.
obrazek
21.11. 09:15
Někdy před třemi roky, jsem se pohyboval v Egyptě a Súdánu a i Libyi. Chtěl jsem zjistit přesnou motivaci islamistů, proč podporují Turecko, když jsou Arabové. Ze všech stran jsem slyšel jen jednu standardní odpověď: byli to přece Turci, kteří dokázali dojet až k branám Vídně a přivezli do Vídně...