Agrese proti Jugoslávii byla zdůvodněna jasnou lží

racak
9.4.2019 10:01
Obvinění, že Srbové spáchali masakr vRačaku, pomohlo poskytnout politické ospravedlnění agresi NATO proti Jugoslávii v roce 1999. Račak je důležitou událostí, protože je to jediný válečný zločin, ze kterého bylo Srbsko obviněno před začátkem bombardování NATO.

O případu u Mezinárodního trestního tribunálu pro bývalou Jugoslávii v Haagu v procesu se srbským prezidentem Slobodanem Miloševičem svědčila soudkyně Danica Marenkovic, etnická Makedonka, která byla do funkce vybrána kosovským shromážděním už v roce 1984. Pracovala na okresním soudě v Prištině a byla vyšetřující soudkyní, která měla vyšetřit údajný masakr v Račaku, ke kterému mělo dojít 15. ledna 1999

Soudní analýza podle svědkyně prokázala, že 37 ze 40ti těl, mělo na rukou zbytky střelného prachu, což ukazuje, že stříleli krátce před svou smrtí ze střelných zbraní. Marenkovicová řekla, že mnoho těl mělo na sobě vojenskou obuv, různé vrstvy oděvu, někteří dokonce měli těžké vlněné armádní kalhoty. Poznamenala také, že většina mrtvol měla stejné kožené opasky.

Je zřejmé, že to nebyli prostí vesničané, kteří byli chladnokrevně zmasakrováni. Tito lidé byli oblečeni na pobyt venku a měli střelný prach na rukou. Nebyli to žádní nevinní civilisté, ale jasně ozbrojení bojovníci.

Na základě dalších skutečností se oprávněně domnívat, že to byli členové UCK. Soudkyně Marenkovicová si přinesla k soudu řadu policejních zpráv a oficiálních svědeckých výpovědí. Tyto dokumenty ukázaly, že 7 ze 40ti mrtvých bylo přesvědčivě identifikováno jako členové UCK, kteří byli známí již před 15. lednem 1999, kdy došlo k incidentu v Račaku.

Policejní zprávy, které byly naprosto shodné s místopřísežnými prohlášeními svědků, jasně dokazovaly, že Račak byl před 15. lednem pevností UCK.

Dokumenty doplňovaly svědectví soudkyně dokonale. Kulometná hnízda, zákopy, nábojnice, velké množství zbraní nalezené ve vesnici – to vše bylo nahráno na videokazetě a promítnuto v soudní síni. Videokazeta dokonce ukazovala UCK velitelství vRačaku, doplněné uniformami, zbraněmi i rozpisem služeb. Z nahrávek bylo jasné, že ve vesnici probíhala přestřelka. Policie, která byla nahrávána médii a pozorována pozorovateli OSCE, byla pod palbou od okamžiku, kdy vstoupila do vesnice. V žádném případě nemohla shromáždit lidi a masakrovat je. Policisté pouze mohli opětovat palbu, když na ně bylo stříleno.

Kromě toho, podle svědectví soudkyně Marenkovicové, všichni civilisté opustili Račak před operací. Jediný, kdo byl vesnici, když přišla policie, byla UCK.

Lidé, kteří byli zabiti, byli jasně členy UCK. Byli oblečeni tak, aby mohli pobývat delší období venku, nosili vojenskou obuv, měli střelných prach na rukou. Věci už nemohli být více jasnější.

William Walker, Bill Clinton a řada dalších západních politiků jasně lhali, když obvinili srbskou policii z masakrování civilistů v Račaku. Jedinou věcí, kterou mohla policie dělat bylo opětovat střelbu na lidi, kteří na ně stříleli.

Soudkyně Marenkovicová tak uvedla na pravou míru Walkerovo prohlášení, že byl spáchán masakr, což bylo obvinění, pro něž Walker neměl žádné důkazy. Nebyla tam žádná krev, ani pozůstatky, které by signalizovaly, že nastal masakr.

Toto svědectví jasně ukazuje, že agrese NATO proti Jugoslávii, od níž uběhlo dvacet let, byla odůvodněna lží. Není třeba nic dodávat.

(S využitím textu na www.messin.cz)


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.