Češi a Evropská unie podle průzkumu CVVM

cvvm
11.5.2014 21:03
Jak občané ČR důvěřují institucím EU a mezinárodním organizacím OSN a NATO? Na tuto otázku odpovídá nově zveřejněný průzkum CVVM.

Podle zjištění CVVM důvěřuje Evropské unii polovina dospělých obyvatel (49 %). Podíl rozhodně důvěřujících přitom činí pouhých 5 %, a až 44 % důvěřuje spíše. Je tedy patrné, že mezi důvěřujícími silně převažují ti, kteří přes deklarovanou důvěru vnímají i jisté pochybnosti.

Unii spíše nedůvěřuje třetina respondentů (33 %) a 13 % uvádí, že EU rozhodně nedůvěřují. Silně nedůvěřivý postoj vůči EU je vlastní přibližně každému osmému obyvateli. Zbývajících 5 % se v této věci nedokáže vyjádřit.

Po propadu důvěry po roce 2009, který dosáhl minima v roce 2012, kdy EU důvěřovalo jen 40 % obyvatel, se v české populaci v posledních dvou letech pomalu zvedá důvěra vůči EU.

Pozitivní směrování má v posledních dvou letech také vývoj důvěry ve vrcholné instituce EU, jako jsou Evropský parlament a Evropská komise. Aktuálně jim důvěřuje 36 resp. 34 % obyvatel, oproti loňskému a předloňskému roku je to posílení důvěry o 6 procentních bodů.

Důvěra obyvatel ČR v komisi a parlament byla ve sledovaném období, od roku 2003, vždy nižší o 10-15 procentních bodů oproti důvěře obyvatel v unii jako takovou.

CVVM od roku 2010 zkoumá také to, jak lidé důvěřují evropskému prezidentovi a ministryni zahraničí. Prezident EU má důvěru 29 % obyvatel ČR a ministryně zahraničí 27 %. Také důvěra v tyto vrcholné reprezentanty EU od roku 2012 vzrostla (o 7 resp. 6 procentních bodů).

Co se týče důvěry v EU a její instituce CVVM nepotvrzuje zjištění průzkumu agentury STEM, o kterém jsem Vás e-mailem informoval zprávou 13.3.2014. STEM na rozdíl od CVVM před dvěma měsíci zjistil, že EU důvěřuje pouhá třetina (34 %) obyvatel. Nejméně za sledované období dvaceti let. Na takto vysokém rozdílu mezi oběma průzkumy se mohl podepsat blížící se termín voleb do EP a související kampaň.Takto významný rozdíl i přesto budí podezření.

Průzkum CVVM se kromě důvěry v EU a její instituce zaměřil na vnímání důvěry vůči organizacím OSN a NATO. V obou případech převažuje v české společnosti důvěra.

OSN důvěřují 2/3 obyvatel (67 %). Severoatlantické alianci podle zjištění CVVM aktuálně důvěřuje 63 % lidí. Důvěra v tyto organizace se od roku 2012 významně posílila (až o 13 resp. 15 procentních bodů).

Dotazování probíhalo ve dnech 7.-14.4.2014 na reprezentativním vzorku 1027 obyvatel ČR starších 15 let.

peter-kokavec
sociolog, analytik politické strany LEV 21

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.