České policii důvěřuje nejvíce lidí od roku 1993

pomáhat a chránit
3.10.2017 14:08
Ze zveřejněného pravidelného šetření veřejného mínění agentury STEM vyplynulo, že policie se u českých občanů těší největší důvěře od roku 1993, tedy od počátku pravidelného šetření zaměřeného na postoj českých obyvatel k policii.

Agentura STEM nechala 1023 respondentů odpovídat na otázky týkající se důvěry v českou policii a důvěryhodnosti soudů a dalších orgánů činných v trestním řízení. Na otázku: „Máte důvěru v dnešní policii?“ odpovědělo kladně 65 % dotázaných, když 56 % dotázaných uvedlo, že policii spíše důvěřuje, a 9 % dotázaných pak určitě důvěřuje. Nedůvěru k dnešní policii pociťuje podle tohoto průzkumu STEMu 35 % dotázaných, z toho 27 % dotázaných uvedlo, že policii spíše nedůvěřuje, a 8 % dotázaných policii určitě nedůvěřuje.

Při pohledu na časovou osu se ukazuje, že podíl občanů, kteří důvěřují české policii, je vůbec nejvyšší od roku 1993. V devadesátých letech se policie potýkala s velmi nízkou důvěrou českých občanů, kdy například v roce 1997 české policii důvěřovalo pouze 27 % občanů. V roce 2002, kdy ČR postihly rozsáhlé povodně, důvěra českých občanů v policii skokově vzrostla a policii v tomto roce vyjádřilo důvěru 63 % občanů. Nicméně o rok později už policii opět důvěřovalo pouze 38 % českých občanů.

Od roku 2005 lze pak pozorovat postupný nárůst důvěry občanů v policii rok za rokem až k současným 65 %. Nejvyšší důvěře podle věku se policie podle STEMu těší u lidí starších 71 let. Respondenti z této věkové skupiny vyslovili policii důvěru ve svých 71 %. Ještě v roce 2015 byla právě tato skupina tou, která policii důvěřovala ze všech nejméně.

Pokud se podíváme na důvěru v policii vyjádřenou podle vzdělání, STEM konstatuje, že nejvíce policii věří vysokoškoláci a nejméně lidé se základním vzděláním.

STEM se v rámci svého pravidelného dotazování zajímá také v důvěru českých občanů v soudy a další orgány činné v trestním řízení.

Za nezaujaté považuje české soudy 37 % dotázaných, a za zaujaté či spíše zaujaté pak naopak 63 % dotázaných. Z hlediska časového vývoje pak tedy důvěra v nezaujatost českých soudů meziročně vzrostla o 4 % a je v podstatě na své téměř maximální úrovni od roku 1993 (nejvyšší důvěru v nezaujatost soudů měli lidé v roce 1992, kdy se STEM ptal lidí, zda mají důvěru v nezaujatost českých soudů poprvé. Ačkoli důvěra občanů v tomto ohledu meziročně vzrostla, výsledek, kdy české soudy považuje za nezaujaté pouze 38 % dotázaných, nelze v žádném případě považovat za úspěch. Podobná situace nastala u otázky „Myslíte si, že soudy v naší republice odvádějí dobrou práci?“ pouze 40 % dotázaných pokládá práci českých soudů za dobrou. A ačkoli je to druhý nejlepší výsledek od roku 1995, nelze ho považovat za dobrý.

Ve schopnosti orgánů činných v trestním řízení důvěřuje 54 % občanů, a naopak nedůvěřuje 46 % občanů. V roce 2011 mělo ve schopnosti orgánů činných v trestním řízení 65 % dotázaných, a nedůvěřovalo v ně 35 % dotázaných. V roce 2013 to pak bylo 60 % důvěřujících a 40 % nedůvěřujících. Lze tedy říci, že důvěra českých občanů ve schopnosti orgánů činných v trestním řízení, na rozdíl od důvěry v policii či soudy dlouhodobě klesá…


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.