Ať ČSSD hlasuje, jak slibuje

ropaci
19.6.2017 13:28
Hnutí DUHA hodnotí nový volební program ČSSD v oblasti ochrany zdravého prostředí a přírody a upozorňuje na příležitost, jak dokázat, že nejde jen o neurčité a prázdné sliby.

Volební program ČSSD je venku a může být vystaven kritice.

https://www.cssd.cz/data/files/program-210x210-seda.pdf

Pasáže věnované životnímu prostředí jsou sice až na konci textu, ale pod hlavičkou Dobrá země pro život nacházíme řadu dokladů o tom, že také v této straně se konečně začíná prosazovat odpovědnější a koncepčnější přístup k tomu, co nejsou jen nějaké zdroje a zisky, ale taky základní podmínky života.

Může to být bezprostřední reakce na hrozící volební porážku, která nutí k pokusům o rozšíření elektorátu. Ale nacházíme tu i stopu velice seriózního názorového proudu, který vystupuje jako Zvonečník, společná ekologická platforma pro sociální demokracii, zelené a občanské iniciativy. Jinou věcí je, jak mnoha myšlenkám se skutečně podaří prorazit do prostředí, které je obalené skořápkou partikulárních zájmů.

První rozbor programových návrhů ČSSD nabízí Hnutí Duha, ve kterém je tradičně vysoké zastoupení biologů, ekologů, lékařů, chemiků a dalších profesí, které k tématu patří. Má proto smysl číst je velmi pozorně. Nejprve k tomu, co je aktuální.

Hnutí Duha upozorňuje na slib ČSSD, že dodrží „právo veřejnosti spolurozhodovat o využívání krajiny“. Označuje tento slib za vágní, neboť neříká, jakých způsobů a procesů se týká. Hlavním problémem pro ČSSD však je, že pokud příští úterý (27. června) nezastaví ve sněmovně novelu stavebního zákona, která lidem právo spolurozhodovat o využívání krajiny bere, poruší tento bod svého předvolebního programu již čtyři měsíce před volbami.

https://www.vrattelidemprava.cz/

Programový ředitel Hnutí Duha Jiří Koželouh je přísnější a říká, že tento slib nese „absurdní nádech“. „To není otázka příštích čtyř let, ale zejména příštího týdne. Příští úterý bude mít ČSSD ve Sněmovně příležitost postavit se špatné novele stavebního zákona, která už nyní lidem toto právo bere, a přitom by nijak nepomohla zrychlení staveb. Jako stále největší poslanecký klub v Poslanecké sněmovně, by ČSSD měla – i s ohledem na svůj program – zmobilizovat všechny síly a postavit se na odpor největšímu tunelu do občanských práv po listopadu. Konec konců novelu tlačí hlavně ministryně Karla Šlechtová za ANO. Ať tedy ČSSD ukáže, že dokáže občanské svobody hájit.“

Jako velmi pozitivní hodnotí Hnutí Duha záměr ČSSD zásadně změnit přístup k hospodaření v lesích. Co sociální demokraté slibují voličům zde? „Prosadíme nový přístup k péči o lesy, které budou silnější a odolnější díky návratu k původnímu druhovému složení. Změníme obchodní model státních lesů, aby více odpovídal jejich významu pro přírodu i venkovské oblasti a vedl také k vyšším výnosům pro stát.“

Změnit obchodní model státních lesů je klíčem k této změně, protože dokud byl hlavním kritériem zisk, i nejlepší lesní odborníci, kterých je ve státních lesích dostatek, neměli právo navrhovat něco, co by snižovalo hospodářský výsledek. Nejde o drobné, ve hře jsou miliardy korun.

„Státní lesy opravu mají sloužit více lidem a přírodě než pouhému zisku,“ poznamenává k tomu Jiří Koželouh. „Je v nich potřeba najít i místa, kde se dá rostlinám a zvířatům svoboda bez omezení a lidem tak umožnit sledovat fascinující přírodní změny.“

Připomeňme však, že zájem o ziskové hospodaření nemusí vyznít jen negativně, jako nějaké házení klacků pod nohy dobré péči o lesní bohatství. Stačí, když se soustředíme na to, aby výsledným produktem nebyla jen exportovaná kulatina nebo pouhá drť pro celulózky. Mohou jím být kvalitní dřevěné výrobky z nových českých podniků, které vyrostou v lesních regionech.

Tohle je návrh z dílny Českomoravské konfederace odborových svazů, který najdeme v jejich Vizi změny hospodářské strategie. Změnou je míněn odchod od podřadného koloniálního postavení republiky jako dodavatele surovin, laciné práce a malých ohledů na životní prostředí. Odbory jsou přesvědčeny, že k nástrojům jak dostat republiku z laciné pasti, patří také velké rozvojové programy se státní podporou, a k těm počítají právě využití dřeva, zvýšení potravinové soběstačnosti republiky či zachování vody v krajině. Sociální demokraté nyní na tyto podněty aspoň částečně reagují.

Jak však píše Hnutí Duha, program ČSSD je značně nevyrovnaný. V některých případech přináší konkrétní řešení, jindy jen vágně slibuje, některá témata úplně ignoruje a bohužel přináší i hrozby zhoršení. Uvedená kritika je doložena na jednotlivých tématech:

Znečištění ovzduší – program ČSSD slibuje rozšířit tzv. kotlíkové dotace, aby na ně dosáhli i chudší lidé. Navrhuje také konkrétní zlepšení veřejné (zejména vlakové) dopravy. Nevyjadřuje se však, zda bude ČSSD usilovat o zavření starých a nepotřebných uhelných elektráren, které způsobují rozsáhlé zdravotní škody. ČSSD také úplně rezignovala na vytlačení kamionů projíždějících přes obce. K tomu by bylo potřeba prosazovat rozšíření mýtného systému na všechny silnice (aby nedocházelo k objíždění a kamiony zůstaly na dálnicích) a poplatky zvýšit, aby opravdu motivovaly k přesunu zboží na železnici a k lokální výrobě.

Recyklace odpadů – program ČSSD vůbec neříká, jak bude strana postupovat v době, kdy z EU přijde nová legislativa k tzv. oběhovému hospodářství. Dlouhodobý program ČSSD vágně zmiňuje podporu recyklace, ale výrazněji podporuje spalovny, které cenné suroviny naopak ničí.

https://www.cssd.cz/data/files/20-39-sjezd-dlouhodoby-program.pdf

Ochrana půdy a zadržování vody – program ČSSD má jasno v tom, že půdu je třeba chránit a vodu v krajině zadržovat. Ale chybí účinnější a konkrétnější řešení. Můžeme se tak jen dohadovat, zda bude chtít ČSSD velké přehrady nebo soubor menších, přírodě blízkých a levnějších řešení.

Místní potraviny – ČSSD celkem konkrétně slibuje podporovat biopotraviny a místní zemědělce. Chce také bojovat proti nekvalitním potravinám tím, že výrobky ponesou srozumitelné značení.

Čistá energie – ČSSD v programu říká: „Stojíme za myšlenkou, aby zákon stanovil postupné snižování závislosti České republiky na fosilních palivech.“ Chce také podporovat samovýrobce čisté elektřiny a motivovat domácnosti k úsporám energie. Na druhou stranu neříká jasně, že bude trvat na zachování limitů těžby hnědého uhlí a pokračovat v obnově těžbou postižených krajů. V rozporu s globální realitou směřující k decentralizaci energetiky se také upíná ke stavbě nových centrálních zdrojů energie.

Dotace pro jaderné reaktory – ČSSD silně podporuje výstavbu nových jaderných reaktorů, ale stále neodhalila, jakým způsobem by měli lidé tak drahou energii zaplatit. Jestli to má být přímo v účtech za elektřinu, v daních, nebo zvýšením závislosti na Rusku nebo Číně.

Tolik tedy zpráva Hnutí Duha k pasáži volebního programu ČSSD v oblasti ochrany zdravého prostředí a přírody.

(zf)

zbynek-fiala
Žurnalista, v minulosti dlouholetý šéfredaktor časopisu Ekonom.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.