CVVM: Bohatí mají daně příliš nízké, chudí příliš vysoké

daně
23.11.2017 08:41
Jak se na daně dívají čeští občané, zjišťovalo v říjnu ve svém pravidelném průzkumu Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM). Čeští občané se ve své většině domnívají, že pro lidi s nízkými příjmy jsou daně příliš vysoké a pro lidi s vysokými příjmy zase příliš nízké. Přesto však setrvale klesá podíl těch, kteří by byli pro progresivní zdanění.

CVVM se dotazovalo, jak lidé vnímají daně pro lidi s nízkými, průměrnými a vysokými příjmy. Pro lidi s nízkými příjmy jsou nyní daně dle 63 % dotázaných vysoké (podle 23 % velmi vysoké a pro 40 % dotázaných vysoké). Pouze necelá čtvrtina dotázaných považuje daně pro lidi s nízkými příjmy za přiměřené. Pouze 3 % dotázaných považují daně pro lidi s nízkými příjmy za vysoké.  Opačná je situace u lidí s vysokými příjmy. Pouze 14 % dotázaných považuje daně pro lidi s vysokými příjmy za vysoké, ale 46 % dotázaných je vnímá jako nízké (14 % jako velmi nízké a 32 % jako nízké). 43 % dotázaných vnímá daně jako vysoké také pro lidi s průměrnými příjmy. Za přiměřené je u lidí s průměrnými příjmy považuje 45 % dotázaných.

 

Z časového hlediska je patrné, že zhruba od roku 2011 klesá podíl těch, kteří považují daně pro lidi s vysokými příjmy za nízké a příliš nízké. V roce 2012, kdy bylo toto hodnocení na maximu, považovalo daně pro vysokopříjmové vrstvy obyvatel za nízké 61 %, tedy o 15 % dotázaných více než nyní. A oproti roku 2012 klesá také počet těch, kteří považují daně pro nízkopříjmové vrstvy za příliš vysoké. V roce 2012 připadaly daně pro tuto skupinu vysoké 75 %, nyní je jako vysoké vnímá o 12 % méně dotázaných než před pěti lety.Respondentům byla v rámci průzkumu položena také otázka: „Jaké by mělo být procento daně u lidí s vysokými příjmy oproti lidem s nízkým příjmem? A také u této otázky, která je dotázaným pravidelně pokládána už od roku 2002, klesá od roku 2012 podíl těch, kteří tvrdí, že by mělo být větší než u lidí s nízkými příjmy. Dnes je pro to, aby se vysoké příjmy danily více než příjmy nízké 57 % dotázaných, což pochopitelně vůbec není málo a představuje to bezpečnou nadpoloviční většinu českých občanů, ovšem v roce 2012 bylo dle CVVM v české společnosti progresivní zdanění 74 % dotázaných.

 

Ačkoli dle CVVM v posledních pěti letech ubývá těch, kterým rozložení daňové zátěže nepřipadá spravedlivé, stále je lidí, kteří ho jako nespravedlivé vidí, většina. Daňová politika se tak může stát například velkým programovým tématem ČSSD, avšak strana už nesmí v této oblasti podcenit marketingovou komunikaci, tak jako když zveřejnila svůj návrh progresivního zdanění několik měsíců před volbami a pak jej kvůli amatérismu v mediální oblasti raději zcela stáhla a uložila k ledu…

Vaše věc 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.