CVVM: Lidé se domnívají, že Romové mají snadný přístup k bydlení

romove
22.11.2017 09:25
Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) se v září v pravidelném průzkumu zabývalo soužitím romské a neromské populace v České republice. To podle výsledků průzkumu považují za špatné téměř tři čtvrtiny obyvatel.

 

Respondenti jsou již od roku 1997 pravidelně jednou ročně dotazováni na to, jak vnímají soužití romské a neromské populace. Od stejného roku také dotázaní vyjadřují své názory na možnosti Romů v porovnání s možnostmi většinové populace, a to v oblasti zaměstnávání; při získávání kvalifikace; při získávání vzdělání; ve veřejném a občanském životě; v rozvoji své kultury; při zajištění osobní bezpečnosti; v možnostech hájit své zájmy; v získávání bydlení a při jednání na úřadech.


Soužití romské a neromské populace považuje podle CVVM za problematické 74 % lidí, 47 % dotázaných uvedlo, že soužití vnímá jako spíše problematické a 27 %. Za dobré toto soužití 21 % dotázaných, z toho 20 % dotázaných dopovědělo, že soužití je spíše dobré.


Od roku 2014, tedy od počátku migrační krize, je možné pozorovat postupný pokles těch, kteří označují soužití za špatné, a naopak roste vnímání soužití mezi romskou a ostatní populací jako soužití pozitivního. V roce 2013, kdy soužití romské a neromské populace považovalo za špatné 87 % dotázaných, postupně tedy došlo k poklesu vnímán tohoto soužití jako negativního o 13 %.

 

CVVM se také dotazovalo na soužití romské a neromské populace v místě bydliště, a to pouze těch, kteří mají za sousedy Romy. Zde byly výsledky poněkud odlišné: 3 % dotázaných považují soužití za velmi dobré, 35 % dotázaných za spíše dobré, 35 % za spíše špatné a 23 % dotázaných považuje soužití za velmi špatné. Ti, kteří mají Romy za sousedy, považují tedy soužití s Romy za méně problematické, než je průměr.

 

Zajímavé výsledky nabízí i druhá část výzkumu, kdy dotázaní uváděli, jaké jsou podle jejich názoru možnosti Romů oproti většinové populaci. Plných 54 % dotázaných se domnívá, že Romové mají větší možností při získávání bydlení. Že mají Romové při hledání bydlení situaci horší, si myslí pouze 19 % dotázaných, tedy nejméně od roku 2012, kdy to bylo 18 % - to bylo vůbec nejméně v historii měření. Tento názor vyjadřují dotázaní přesto, že v jiných průzkumech lidé opakovaně uvádějí, že by nechtěli Roma za souseda a že by Romům nepronajali byt. Těžko tedy říci, z čeho vychází přesvědčení nadpoloviční většiny dotázaných. Ještě vyšší procento dotázaných se domnívá, že Romové mají oproti běžné populaci větší možnosti při jednání na úřadech: tohoto názoru je 57 % dotázaných.


Čeští občané jsou si však vědomi, že Romové mají horší možnosti při hledání zaměstnání (52 % dotázaných), 34 % dotázaných pokládá možnosti Romů a neromské většiny při hledání zaměstnání za stejné a jen 10 % pokládá možnosti Romů při hledání zaměstnání za lepší, než mají ostatní.Možnosti při získávání kvalifikace považuje většina dotázaných stejné u romské i neromské populace (58 %) i při získávání vzdělání (61 %).


Tento pravidelný průzkum CVVM stále ukazuje, že občané ČR často nevnímají možnosti romské menšiny realisticky – a v tomto smyslu se situace oproti minulým letům ani nijak nelepší.


Vaše věc


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.