CVVM mapovalo názory lidí na členství v Evropské unii. Spokojeno je 28 procent lidí

cvvm
2.5.2014 07:56
Desáté výročí vstupu České republiky do Evropské unie je jistě důvodem ke zjišťování spokojenosti občanů s tímto členstvím a názorů na atributy, které toto členství provázejí. Podobné průzkumy agentury dělají častěji. V této chvíli však mají ještě význam spojený s volbami do Evropského parlamentu a naznačují, co by asi lidé od europoslanců žádali řešit.

Dotazování CVVM probíhalo ve dnech 7.-14. dubna 2014 na reprezentativním souboru 1027 obyvatel ČR starších 15 let. Spokojenost s členstvím ČR v EU vyjádřilo v průzkumu 28 % dotázaných. Obdobně vysoký je počet těch, kteří jsou nespokojení (31 %). Významná část populace (38 %) volí ambivalentní postoj, ani spokojen/ani nespokojen.

Právě možnost odpovídat neurčitě je hlavním rozdílem tohoto průzkumu oproti nedávno zveřejněnému průzkumu STEM, který rovněž zkoumá spokojenost občanů s členstvím v EU. STEM však na rozdíl od CVVM nabízí jenom varianty rozhodně spokojen, spíše spokojen, nebo spíše nespokojen a rozhodně nespokojen. Více tedy tlačí respondenty k tomu, aby zaujali pozitivní, nebo negativním stanovisko – podle metodiky STEM je s členstvím v EU aktuálně spokojená téměř polovina obyvatel (46 %) tedy významně více lidí, než zjistilo CVVM. Hlavním důvodem těchto rozdílů jsou právě zmiňované jiné varianty odpovědí.

CVVM zkoumá spokojenost občanů se členstvím pravidelně vždy v dubnu od roku 2005. Tehdy byl počet spokojených 30 %, tedy obdobný jako dnes. V letech 2008 a 2009 dosahoval počet spokojených 40 % což je ve sledovaném období maximum. Do roku 2012 se míra spokojenosti postupně propadla na 25 %. Aktuální výsledek signalizuje mírné posílení počtu pozitivních názorů.

Míra spokojenosti je nejvyšší ve skupině mladých lidí, s přibývajícím věkem klesá. Častěji spokojeni jsou také lidé s VŠ vzděláním, lepší životní úrovní a příznivci politické pravice.

Hrdost na občanství EU? Pro třetinu

Necelá třetina občanů ČR (31 %) je hrdá na to, že jsou také občané EU (velmi hrdý 3 % a docela hrdý 28 %). Nejčastější odpověď je „ne příliš hrdý“ (37 %). Pětina volí odpověď „vůbec ne hrdý“ (20 %). Významných 12 % na tento dotaz nedokázalo odpovědět.

Za sledované období od roku 2004 byl zatím nejnižší podíl velmi a docela hrdých občanů zjištěn v dubnu 2012, kdy dosahoval 27 %. Za uplynulé dva roky v ČR hrdost na „euro-občanství“ mírně posílila.

I u hrdosti platí, že je nejvyšší ve skupině mladých lidí a s přibývajícím věkem klesá. Opět se pozitivní postoje k EU (tentokrát hrdost na občanství EU) významně častěji objevují u lidí s VŠ vzděláním, lepší životní úrovní a mezi příznivci politické pravice.

Názory na některé atributy členství

Kromě spokojenosti a hrdosti zjišťoval průzkum CVVM také názory obyvatel na různé kladně resp. záporně vnímané atributy českého členství v EU.

Zápory - z hodnocených atributů je jako negativum nejčastěji vnímán nárůst byrokracie a úřadů. Až 84 % občanů ČR souhlasí s tvrzením, že členství v EU přináší nárůst byrokracie a zřizování zbytečných úřadů.

Sedm lidí z deseti (71 %) se shodne v tom, že naše členství v EU je doprovázeno přílišným omezováním evropskými zákony. Podobně vysoký počet lidí (67 %) se domnívá, že má EU příliš velký vliv na naši domácí politiku.

Dvě třetiny obyvatel (65 %) souhlasí s tvrzením, že členství v EU znamená odchod kvalifikovaných lidí za prací do jiných zemí EU.

Členství v EU jako ohrožení české kultury vnímá 36 % respondentů.

Klady – osm lidí z deseti (79 %) se shodne v tom, že členství přináší lepší možnost studovat, pracovat a žít v zemích EU.

S tím, že členství ČR v EU znamená velký přísun dotací souhlasí 70 %.

Významným kladem je také zajištění větší vojenské bezpečnosti díky členství v EU – s tímto souhlasí 55 % dotázaných.

Že nám členství v EU přineslo větší prestiž ve světě se domnívá polovina lidí (51 %).

Jen třetina (35 %) se však domnívá, že se vstupem ČR do EU zlepšila vymahatelnost práva.

S tvrzením, že členství ČR v EU přineslo kvalitnější zákony, souhlasí jen každý čtvrtý (24 %). Většina společnosti (59 %) si to nemyslí a významných 17 % toto nedokáže posoudit.


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.