CVVM o obavách občanů, pocitu bezpečí a spokojenosti s policií

cvvm
23.1.2019 14:15
V listopadovém šetření agentury pro výzkum veřejného mínění CVVM, byly zjišťovány obavy veřejnosti a faktory, které tyto obavy mohou způsobovat. Polovina českých občanů (52 %) má obavy a naopak 48% obavy nepociťuje. To vypadá sice na nepříliš příznivá čísla, ale oproti předchozím letům je to velká pozitivní změna. Na konci roku 2015, pociťovalo obavy 68% občanů a před dvěma lety v prosinci 58% občanů. Za posledních šestnáct let, kdy je průzkum CVVM na toto téma uskutečňován, byl na konci roku 2018 pocit bezpečí občanů jednoznačně nejvyšší.

I důvody, čeho se občané obávají, se významně mění. Oproti roku 2016 vzrostl počet občanů, kteří se obávají nemoci z 20% na 28%. Naopak imigrantů se oproti konci roku 2016 obává podstatně méně lidí (31% v roce 2016 a 21% v listopadu 2018). Války se obává 15% občanů. O svou životní úroveň se obává 12% respondentů, což je číslo, které se za dva roky nezměnilo. Naopak o zhoršování životního prostředí se obává již 11% občanů, když v roce 2016 to byla jen 2%. Vzrostly také obavy o rodinu, děti, partnera, přátele, o jejich zdraví ze 7% na 10%. A naopak poklesly obavy z terorismu z 22% na 10%. V logice věci - nezaměstnanost statisticky klesá- klesly obavy z nezaměstnanosti z 13% na 8%. Celkově je možné říci, že víceméně osobních důvodů se obávají téměř tři pětiny občanů (nemoc, životní úroveň, obavy o rodinu, děti, partnera atd., nezaměstnanost i životní prostředí), což je výrazně více než tomu bylo v prosinci 2016. Dá se tedy říci, že se za dva roky poněkud změnily priority lidí v této oblasti a ubylo obav z terorismu a imigrantů.Na konkrétní otázky v oblasti bezpečnosti lidé odpovídají opět velmi pozitivně. V posledních dvou letech se zvýšil pocit bezpečí občanů, když na tuto otázku odpovídá rozhodně ano nebo spíše ano 85% respondentů. Před čtyřmi lety to bylo jen 71%. Pocit bezpečí v místě bydliště má 87% občanů, když před čtyřmi lety to bylo 79%. A spokojenost s činností policie vyjadřuje obecně 73% občanů, když před čtyřmi lety to bylo jen 56% občanů. A spokojenost s činností policie v místě bydliště vyjadřuje 73% občanů. Před čtyřmi lety to bylo jen 63%.

Celkově lze tedy údaje z tohoto průzkumu CVVM považovat za velmi pozitivní z hlediska bezpečí občanů tak, jak je pociťují i s ohledem na zlepšenou funkci policie. Dá se říci, že je to dobrá vizitka práce vlády v této oblasti.

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.