CVVM: Prezidentovi důvěřuje 51 %, vládě 28 %

cvvm
5.10.2017 00:49
Centrum pro výzkum veřejného mínění (CVVM) přineslo v rámci svého pravidelného průzkumu informace týkající se důvěry, kterou čeští občané chovají k jednotlivým ústavním institucím, tedy k prezidentovi republiky, vládě, poslanecké sněmovně, senátu, krajskému zastupitelstvu, obecnímu zastupitelstvu, starostům a hejtmanům.

Jako tradičně se největší důvěře mezi českými občany těší starostové, kterým důvěřuje 60 % dotázaných a nedůvěřuje jim naopak 33 % dotázaných. Druhou nejdůvěryhodnější ústavní institucí jsou podle CVVM obecní zastupitelstva, kterým důvěřuje 58 % dotázaných (a 35 % naopak nedůvěřuje). Třetí nejdůvěryhodnější ústavní institucí je prezident, jemuž v září vyjádřilo důvěru 51 % občanů a nedůvěřuje 46 % dotázaných.

Nejméně důvěryhodnými institucemi jsou podle českých občanů poslanecká sněmovna (28 % důvěřuje a 74 % dotázaných nedůvěřuje), senát (tomu důvěřuje 25 % dotázaných a nedůvěřuje 67 %), vláda (které důvěřuje 28 % dotázaných a nedůvěřuje 69 %).

Ačkoli je prezident dle tohoto průzkumu jednou z nejvíce důvěryhodných institucí, meziročně si pohoršil o šest procentních bodů. Ještě více si pak pohoršila vláda, které loni v září důvěřovalo 38 % dotázaných, kdežto nyní je to pouze 28 %. Od posledního průzkumu veřejného mínění na toto téma provedeného v červnu tohoto roku si pak prezident polepšil o 3 procentní body a vládě v září oproti červnu věřilo o 2 % více dotázaných méně.Je to samozřejmě obvyklý jev v období,které těsně předchází volbám.

Podle CVVM lze konstatovat, že důvěra občanů k prezidentovi republiky roste a klesá podle spokojeností s aktuální politickou situací, ale také s rostoucím věkem dotázaných a s posunem po škále politické orientace od pravice do leva. Více tedy prezidentovi důvěřují občané starší 60 let, důchodci a lidé pracující v dělnických profesích. Respondenti se středním vzděláním a vyučení. Větší podporu má M. Zeman na Moravě, a zejména pak v Jihomoravském kraji.

Vládě pak častěji důvěřují lidé spokojení či ani spokojení, ani nespokojení se současnou politickou situací a občané, kteří kladně hodnotí ekonomickou situaci a lidé, kteří jsou spokojení se svým životem. Více ženy, mladí ve věku 15–19 let a ti, kteří důvěřují ostatním ústavním institucím. 


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.