Děsuplné výsledky průzkumu CVVM

cvvm
23.3.2019 11:10
V minulých dnech došlo ke zveřejnění výsledků průzkumu veřejného mínění provedeného agenturou CVVM, co si lidé myslí o tom, zda se politici starají o názory občanů a zda občané mají možnost ovlivňovat veřejnou sféru.

Jen 18% občanů si myslí, že čeští politici se zajímají o to, co si myslí obyčejní lidé. A naopak 76% respondentů se domnívá, že o názory lidí se zajímá buď menšina politiků anebo dokonce vůbec nikdo z nich (12%). Podle průzkumu se pozitivněji na zájem politiků o názory občanů dívají lidé, kteří hodnotí svou životní úroveň jako dobrou, což je vcelku pochopitelné. A tito lidé podle organizátorů průzkumu se také častěji, nežli lidé s nižší životní úrovní domnívají, že mohou něco ve veřejném životě ovlivnit. A tak si 68% lidí i myslí, že se může otevřeně vyjadřovat k problémům ve společnosti a to je pozitivní. Ovlivnit řešení problémů ve své obci je možné podle 50% respondentů. A dosáhnout svých oprávněných požadavků je možné podle 37% občanů. Ale ovlivnit řešení problému na celostátní úrovni je možné podle pouhých 17% respondentů. To je opět velice závažné číslo, podíváme – li se na to, že dokonce více než tři čtvrtiny lidí si u nás myslí, že politiky nezajímají jejich názory a jen 20% lidí si myslí, že je možné ovlivnit řešení problémů na celostátní úrovni.

Z toho logicky vyplývá, že je ve společnosti silné odcizení mezi politiky a širokou veřejností.

Zase na druhé straně je pozitivní, že pohled občanů na to, zda mohou ovlivnit veřejný život, se přeci jen za posledních dvacet let vylepšil. Nejsou to žádné zázraky, ale jisté zlepšení tu je. Jestliže ještě před deseti lety si jen 5% občanů myslelo, že mohou ovlivnit řešení problémů na celostátní úrovni, dnes si to myslí již zmíněných 19%. A pokud si před deseti lety 23% občanů myslelo, že je schopno dosáhnout svých oprávněných požadavků, dnes si to myslí už 37% lidí. To je také zlepšení. A jestliže v roce 2009 si myslelo jen 36% občanů, že jsou schopni ovlivnit řešení problémů ve své obci, dnes si to myslí už několik let po sobě 50% lidí. Více než dvě třetiny občanů se domnívají, že se mohou vyjadřovat k problémům společnosti, a to je zhruba stejný počet, jako byl v letech 2009 a 2010. V letech před rokem 2009 a po roce 2010 došlo k jistému poklesu v tomto bodě. Ale vrcholu pohledu občanů na možnost otevřeně se vyjadřovat bylo dosaženo v roce 2015. Tehdy si dokonce 71% občanů myslelo, že se otevřeně mohou vyjadřovat k problémům společnosti. V každém případě, i když některá z čísel v tomto průzkumu nejsou vůbec příznivá, ba vypadají velmi nepříznivě pro politickou elitu země, dochází k jistým pozitivním změnám a ty je třeba v této oblasti zdůraznit.

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

amiourful

Osobně si myslím, že pozitivní čísla lze vysvětlit pádem nároků na to,co chtít  ovlvňovat. Protože když se podíváte na to, co se zlepšilo, je to přesný opak než důvod k opitmismu.