Dostupné zdravotnictví bez tunelů

obrazek
11.7.2011 14:41
Chcete vědět, jak bude vypadat české zdravotnictví po vládních reformách? Přijďte se podívat v úterý 12. července na happening Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR. Začne od 12.05 hod na Palackého náměstí v Praze.

Reformní smršti ve zdravotnictví, kdy návrhy jsou předkládány v takovém tempu, že si je poslanci nestačí ani přečíst, je věnována úterní protestní akce Odborového svazu zdravotnictví a sociální péče ČR před ministerstvem zdravotnictví na Palackého náměstí. Protest podporují odborářské centrály ČMKOS a ASO ČR, dále ProAlt, Národní rada osob se zdravotním postižením ČR, Svaz pacientů České republiky, Lékařský odborový klub - svaz českých lékařů, Koalice dopravních odborových svazů, Sdružení nájemníků ČR a Rada seniorů ČR. Pokusí se ukázat v názorné zkratce, kam to vede, až bude standardem pouze paliativní péče.

Podrobnější souhrn požadavků obsahuje leták, který jsme převzali za stránek www.cmkos.cz.

Co chceme:

Chceme takové zákony ve zdravotnictví, které

 • v souladu se současným poznáním jednoznačně zakotví práva, nároky 
  a povinnosti pacientů, zaměstnanců, poskytovatelů péče, zdravotních pojišťoven a dalších subjektů ve zdravotnictví,

 • jednoznačně a sociálně spravedlivě upraví nyní neřešené vztahy, oblasti a situace ve zdravotnictví, kde současné legislativní vakuum poškozuje pacienty 
  i zaměstnance,

 • budou mít jako svůj hlavní cíl zajištění dostupné a kvalitní péče o pacienty, jejich bezpečí a ochranu před jakoukoliv svévolí,

 • vytvoří předpoklady pro zaměstnance, aby mohli kvalitní péči odpovídající potřebám pacientů a současnému poznání lékařské vědy poskytovat.

 

Chceme reformu zdravotnictví, která

 • odstraní současné rozdíly v dostupnosti a kvalitě poskytované péče,

 • zamezí korupci, plýtvání a únikům peněz ze systému,

 • zajistí, že zdravotnictví jako veřejná služba zůstane dostupné všem občanům bez ohledu na jejich finanční situaci,

 • neomezí solidaritu a zajistí, že každý dostane potřebnou zdravotní péči 
  na základě svého zdravotního stavu, nikoliv na základě svých možností platit.

 

Na základě detailní znalosti nyní schvalovaných návrhů a podrobných rozborů jejich možných důsledků prohlašujeme, že právě přijímané zákony

 • nepřinesou prospěch pacientům, zdravotníkům, ani zdravotnictví, neřeší podstatné problémy resortu a povedou ke komercionalizaci zdravotnictví,

 • nejsou jednoznačné, neodstraňují současná legislativní vakua, navíc nově vnášejí chaos i do nyní dobře fungujících vztahů a oblastí,

 • konkrétní dobré a potřebné pasáže zákonů jsou zasazeny do celku, který situaci pacientů, zdravotníků i zdravotnictví zkomplikuje a zhorší,

 • mediálně zdůrazňované klady jsou většinou interpretovány účelově a vytrženě z kontextu.

 

Co navrhujeme

 • Všemi legislativními nástroji podpořit protikorupční strategii Ministerstva zdravotnictví, včetně zvýšení sazby a trestní zodpovědnost za korupční chování.

 • Iniciativně vyhledávat možné případy korupce, požadovat jejich rychlé vyšetření  a potrestání.

 • Přehodnotit pro zdravotnická zařízení ekonomicky nevýhodné pronájmy, outsourcingy a další formy vyvádění peněz ze zdravotnictví některým firmám.

 • Nedovolit plný dopad zvýšené DPH do zdravotnictví – osvobodit od DPH zdravotnický materiál, zdravotnické pomůcky, zdravotnickou techniku a léky.

 • Posílit solidaritu – zvýšit platby za státní pojištěnce, zrušit zastropování plateb pojištění u lidí s nejvyššími příjmy.

 • Vyhodnotit současnou lékovou politiku a navrhnout změny, které sníží náklady na léky.

 • Opustit současnou ideologickou doktrínu o rušení deseti tisíc lůžek a místo toho na základě podrobných analýz ve spolupráci s kraji vytvořit síť zdravotnických zařízení, která si nebudou konkurovat, ale budou spolupracovat, zajistí stejnou dostupnost péče občanům a umožní z málo využitých a drahých akutních lůžek udělat plně vytížená a nyní nedostatková lůžka rehabilitační a doléčovací.

 • Obnovit dohodovací řízení k seznamu výkonů.

 • Zajistit účinné fungování přístrojové komise Ministerstva zdravotnictví a eliminovat tak zbytečné nákupy drahé techniky.

 

Co odmítáme

aneb

Dopady zdravotnických reforem na občany

 • Špatně definované nároky pacientů v přijaté novele zákona o zdravotním pojištění – hrozí soudní spory, chybějí výjimky, chybí řešení sociálních dopadů.

 • Zákon zajistí hrazení péče, prostředků a pomůcek pouze v nejlevnější variantě  a v omezeném množství.

 • Snižuje se procentní úhrada od pojišťoven na prostředky a pomůcky nezbytné pro postižené občany, nepočítá se s tím, že kvůli svému postižení většinou patří mezi příjmově slabé a po zavedení nebo zvýšení doplatků na tyto pomůcky se pro ně i nezbytné pomůcky stanou nedosažitelnými.

 • Ze zdravotního pojištění dostane pacient pouze nejlevnější péči, nejlevnější léky, nejlevnější materiál a nejlevnější pomůcky. V zákoně nejsou žádné výjimky, nikde není počítáno s tím, že pacient může být na nejlevnější lék nebo prostředek alergický.

 • Všechny léky do 50 Kč si bude muset zaplatit každý sám, což může být na jedné straně pro některé občany sociálně neúnosné, na druhé straně to může vést ke zbytečnému předepisování větších a dražších balení léků, čili k plýtvání.

 • Do limitu spoluúčasti se bude započítávat jen ta nejlevnější varianta a léky do 50 Kč se do limitu počítat nebudou.

 • Platba za každý den v nemocnici se zvyšuje z dosavadních 60 Kč na 100 Kč, není omezena počtem dnů, nepočítá s řešením sociálních dopadů, s tím, že některým lidem nezbude na nájem bytu a další pravidelné nezbytné měsíční platby.

 • Příčinou zvýšení spoluúčasti pacientů je zvýšení DPH ve zdravotnictví – pacienti mají v plné výši zaplatit tyto miliardy, které ze zdravotnictví odejdou do státní kasy, nyní se počítá s cca 5 miliardami.

 • Na novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění navazují další novely zákonů, které dále zvýší spoluúčast pacientů o 5 %, což činí 18 miliard korun.

 • Počítá se zavedením řízené péče, tedy omezením svobodné volby lékaře a poskytováním jen určené péče v pojišťovnou určených zařízeních.

 • V pojistném plánu bude pojišťovna posuzovat bonitu pacienta, tedy zda pro ni do budoucna bude výhodný, nebo ne, to by mělo ovlivnit i výši pojistného. Hrozí, že finančně nevýhodného pacienta pojišťovna bude moci odmítnout.

 • Ve výběrových řízeních na poskytování péče nebude hrát hlavní roli její kvalita a výsledky léčby, ale cena.

 • Při rozhodování o poskytnutí péče bude hrát roli její ekonomická návratnost, tedy jak velký prospěch a jak starému pacientovi může přinést.

 • Zvolená strategie konkurenceschopnosti směřuje ke snížení solidarity, k privatizaci zdravotních pojišťoven a zdravotního pojištění a k rozdělení zdravotní péče na špičkovou pro ty, kteří si budou moci připlatit, a nejjednodušší základní pro ostatní. Lidé nízkými příjmy ztratí přístup k moderním lékům a lékařským postupům.  

 

zbynek-fiala
Žurnalista, v minulosti dlouholetý šéfredaktor časopisu Ekonom.
Klíčová slova: demonstrace, odbory

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.