HOK (Hnutí Osobností Kraje)

hok
8.11.2015 07:27
Přestože je do krajských voleb ještě daleko, existují strany, které se připravují ke startu podle programu, vlastních zkušeností a pravděpodobně politické a životní zkušenosti prezidenta Zemana. Na mysli mám Stranu práv občanů (SPO). Její program, v objemu 31 plných stran A4, se v sobotu 7. 11. projednával na zasedání v hotelu TOP. Jeho konečné znění bude známo během několika málo týdnů. Jsem zvědav, nakolik se delegátům sjezdu podaří redukovat program do výstižných formulací, které charakterizují čestného předsedu SPO a realizovat program osobnostmi, které budou konat tak, aby volič měl pocit, že nebude ještě hůře. Krajské volby totiž představují boj každého kandidáta za sebe. Proto nesou v sobě nebezpečí, které může (téměř každou) politickou stranu poslat do historie.

SPO si je zřejmě tohoto nebezpečí plně vědoma. Snad i proto si pozvala prezidenta Zemana k diskuzi a odpovědím na otázky, aby redakce programu a výběr kandidátů odpovídaly kritériím, která dovolují očekávat úspěch, a která jsou vlastní mnoha projevům a výrokům prezidenta. K těmto patří zkušenost, že úspěch se nezískává psaním dlouhých programů, ale schopností shrnout program do několika vět. Ale i, že kandidát musí být osobnost, která se těší důvěře voličů. Protože takových kandidátů je v politických stranách pořád méně, SPO se podle slov svých představitelů rozhodla identifikovat politické skupiny a osobnosti, se kterými je možné vytvořit fungující vztah mezi politikou a občanskými právy a potřebami občanů - voličů.

Jednou takovou politickou skupinou se pro SPO jeví HOK se sídlem v Pardubicích. HOK je zkratka pro Hnutí Osobností Kraje. Před několika dny oficiálně zaregistrované u MV ČR, se HOK nabízí jako čerstvý a potenciální partner SPO. Bere si totiž za cíl, realizovat politiku ve čtyřech prioritních oblastech Pardubického kraje: Doprava, Vzdělání a výchova, Zdravotnictví a Zemědělství. Cíle mají být dosaženy s pomocí a pod vedením bezúhonných a zkušených osobností – odborníků, kteří žijí a pracují v kraji, nejsou členy žádné politické strany, ani předmětem korupčního jednání a vědí, že bez harmonie vztahu mezi požadavky ekologie, efektivity a ekonomie na jedné straně, a požadavky definovanými ústavou ČR a zákony a předpisy ČR a EU, nelze dosáhnout vyšší životní kvality pro obyvatele na komunální a krajské úrovni. Předsedkyně přípravného výboru HOK, paní Mgr. Zuzana Boušková, bude muset prokázat své manažerské schopnosti a identifikaci priorit ve vztahu k rodině, své činnosti a péči o novorozeně, pojmenované HOK.

Na moji otázku ohledně přesvědčení o úspěchu HOK mi sdělila: 1) Všichni členové přípravného výboru znají opravdové potřeby občanů, včetně jejich historie. 2) Máme osobnosti s profesionální loajalitou, které se těší důvěře občanů, tj. rodičů, pacientů, cestujících a zemědělců. 3) Víme, že po staru se žít nedá, stejně jako bez spolupráce s politiky vyšších úrovní. Proto se HOK bude snažit transformovat diskuze s občany a potenciálními partnery v opravdový dialog a řídit se výrokem Olivera Cromwella (1599 – 1658): „Nyní mi nepůsobí starost darebáci, ale hlupáci.“ Souhlasím s předsedkyní přípravného výboru. Proto přeji jí a HOK dobré nervy a kvalitní osobnosti – členy. Obojí je nutné pro růst HOK, aby po dosažení cíle bylo možno v klidu a důvěře realizovat druhý citát Cromwella: „Toužím odejít co nejrychleji.“

Jan Campbell


Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.