Jak lidé vidí práva homosexuálů

homosexuality
19.6.2018 14:06
Podle květnového průzkumu agentury CVVM je 46% Čechů přesvědčeno o tom, že přiznání k homosexualitě by nezpůsobilo potíže soužití s ostatními lidmi v jejich městě. Naopak 44% občanů se domnívá, že by takové přiznání potíže způsobilo. Nejčastěji si to myslí lidé starší šedesáti let, ale také lidé levicově orientovaní a občané z menších obcí. Ovšem je potřeba říci, že v této otázce došlo za posledních deset let sledování k velmi významným změnám. Před deseti lety si myslelo, že problémy přiznání k homosexualitě způsobí, 56% občanů a naopak jen 37% občanů si to nemyslelo. Prostě názory Čechů v této otázce se liberalizují a zřejmě se budou liberalizovat dál. Zhruba třetina respondentů se vyjádřila, že v jejich okruhu, mezi přáteli a známými je nějaký homosexuální muž či žena. A je zajímavé, že většina respondentů (55%) uvedla, že nikoho takového ve svém okolí nezná.

Ohledně práv homosexuálů existuje největší podpora práva uzavřít registrované partnerství. Z 61% občanů, kteří tuto myšlenku podporovali v roce 2005, (zákon byl schválen přehlasováním veta prezidenta sněmovnou na jaře roku 2006) se tato podpora vyšplhala v tomto roce na 74%. Podobným způsobem se vyvíjí také podpora myšlenky uzavírat sňatky homosexuálů, která získává podporu 50% občanů, i když ještě před 11 lety to bylo jen 36%. Pozitivně se vyvíjí také názor občanů na právo adoptovat děti partnera či partnerky žijící v homosexuálním vztahu. V roce 2014 to bylo 58%, dnes jsou to téměř dvě třetiny respondentů (64%). Zvolna se zvyšuje také podpora možnosti adoptovat děti z ústavní péče. Dnes již dosahuje téměř poloviny respondentů (48%). Lze předpokládat, že podpora této myšlenky se bude v následujících letech dále zvyšovat. Uvedený rozvoj práv homosexuálů častěji hodnotí respondenti do 30 let, dále lidé, kteří sami svou životní úroveň hodnotí jako dobrou, lidé spokojenější se svým životem a ti, kdo se hlásí k pravicové politické orientaci.

Je více než podivné – i po zběžné analýze výsledků tohoto průzkumu – že politické strany nepojaly do svých programových cílů, až na výjimky, sňatky homosexuálů anebo možnosti adopce dětí partnerů v rámci homosexuálního páru. Celou věc hodnotím nejen jako lidsky správnou, ale kromě toho i jako politicky přínosnou.

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.

Komentáře

novotny

Ještě by se měl pro úplnost informovanosti národa českého udělat průzkum o soužití a o přiznání s bisexuály a s transsexuály.