Jak vidí čeští občané stav své peněženky?

peněženka
17.5.2018 10:42
Podle nedávno zveřejněného průzkumu veřejného mínění agentury CVVM 45% českých občanů hodnotí současnou ekonomickou situaci země jako dobrou a jen 17% jako špatnou. Více než třetina (36%) jí pokládá za „ani dobrou, ani špatnou“. Co je však velmi potěšitelné je to, že se zvýšil velmi významným způsobem za posledních pět let, podíl těch, kteří si myslí, že ekonomická situace ČR, je dobrá na více než šesttinásobek původního počtu. Tedy z 6% – 7% před pěti lety na současných 45%. A to je v posledním více než půl roce prakticky stabilní podíl občanů. Naopak, závratně poklesl počet těch, kteří si myslí, že situace je špatná. Z 65% - 66% před pěti lety na dnešních 17%. A to je velmi dobré. I čísla, která přicházejí o hospodářském růstu republiky v prvním čtvrtletí t.r. (4,5%) a které jen kontinuálně navazují na výborné hospodářské výsledky státu v minulém roce, budou optimismus občanů jen dále posilovat.

Hodnocení současné ekonomické situace země je u lidí do značné míry odvislé od hodnocení životní úrovně vlastní domácnosti. Přes 60% občanů, ve skupině s dobrou životní úrovní si myslí, že ekonomická situace státu je dobrá a jen 10% z této skupiny občanů se domnívá, že je špatná. Ve skupině občanů, kteří sami svou životní úroveň hodnotí jako „ani dobrou, ani špatnou“, si dobrá třetina myslí, že naše hospodářství má dobrý vývoj. A 17% v této skupině si myslí, že ekonomická situace země je špatná. Lidé, kteří sami sebe zařazují do skupiny se špatnou životní úrovní, si jen ze 13% myslí, že ekonomická situace státu je dobrá. A naopak 50% z nich se domnívá, že je špatná. Celkem 53% domácností v provedeném průzkumu se domnívá, že má velmi dobrou či spíše dobrou životní úroveň. Naproti tomu jen 12% domácností si myslí, že má velmi špatnou či špatnou životní úroveň. Je pozitivní, že se v posledních pěti letech vytrvale zvyšoval podíl těch, kteří považují životní úroveň vlastní domácnosti za velmi dobrou či spíše dobrou a naopak se snižoval podíl těch, kteří si myslí pravý opak.

Průzkum veřejného mínění hodnocení životní úrovně vlastní domácnosti i ekonomické úrovně státu, tedy v zásadě jen potvrzuje dobrý vývoj makroekonomických čísel státu a reálných mezd občanů v posledních letech. Chudoba je ve společnosti přítomna, ale je omezena zhruba – i podle tohoto šetření – na osminu českých domácností.

Jiří Paroubek

jiri-paroubek
Předseda vlády ČR v letech 2005-2006. V období 2004-2005 ministrem pro místní rozvoj. Po oba roky kdy byl premiérem dosahoval stát hospodářský růst (HDP) cca 7 % a schodek státního rozpočtu byl plně pod kontrolou, zejména vytvářením vysokých rozpočtových rezerv. Předseda ČSSD v letech 2005-2010, kdy tato strana dosáhla nejlepších volebních výsledků ve své historii a stala se nejsilnější českou politickou stranou. V letech 2006-2013 členem Poslanecké sněmovny. V letech 1990-2005 členem pražského zastupitelstva. v období 1998-2004 náměstkem primátora pro finance. Předseda Společnosti W. Brandta a B. Kreiskeho od roku 1993 až dosud. Vydavatel časopisu Trend v letech 1993-2010. Předseda redakční rady serveru Vaše věc od roku 2010 dosud. Předseda strany LEV 21 - národních socialistů v letech 2011-2014.

Komentáře

Pro možnost psaní komentářů se přihlašte nebo zaregistrujte.